B02C 4/00

Zariadenie na spracovanie odpadového skla

Načítavanie...

Číslo patentu: 286370

Dátum: 23.07.2008

Autor: Pilka Ján

MPK: B02C 4/00, C03B 7/00

Značky: zariadenie, odpadového, spracovanie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na spracovanie odpadového skla, najmä lepeného autoskla a skla s drôtenou výplňou, pozostávajúce najmenej z jednej dvojice okolo pozdĺžnej osi otočne uložených valcov s upraveným povrchom, z ktorých jeden je uložený v nosnej konštrukcii nepohyblivo a druhý valec je uložený posuvne nastaviteľne. Dvojice otočne uložených valcov (1 - 1', 3 - 3', 4 - 4', 5 - 5', 6 - 6', 7 - 7') sú v nosnej konštrukcii (10) usporiadané vertikálne a za...

Drviace zariadenie na drvenie častíc sypkého materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1366

Dátum: 17.05.2005

Autor: Rothmann Martin

MPK: B02C 4/00

Značky: zariadenie, drviace, drvenie, částic, materiálů, sypkého

Text:

...možné docieliť zdvojená dĺžky rovnobežnej medzery na malej dĺžke drviacich valcov.0011 Ak je vytvorené množstvo záberových škárovaní, takže obidva valce majú v alternujúcom slede a pri rovnomernom delení množstvo radiálnych mostíkov a radiálnych drážok, ktoré sa striedavo dostávajú do vzájomného záberu, takže radiálne mostíky jedného valca zasahujú do radiálnych. drážok. druhého valca a obrátene, je možné celkovú dĺžku drviaceho valca, ktorá...

Zariadenie na drvenie kusového výbušného produktu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3474

Dátum: 01.04.2003

Autor: Borko Ján

MPK: B02C 4/00, B02C 4/02

Značky: kusového, produktů, drvenie, výbušného, zariadenie

Text:

...rozmerom telesovej uhlopriečky dvoch od seba najvzdialenejšich bodov 50 mm vyplývajúcich z rozmerov kocky o dĺžke strany 30 mm s obsahom časti menších až prachových častíc, pri maximálnej hmotnosti najväčšej častice 0,05 kg.Prehľad obrázkov na výkresochNa pripojenom obrázku l je schematický znázornené zariadenie na drvenie kusového výbušného produktu.Zariadenie na drvenie kusového výbušného produktu vyrobené z chrómovej a chrómniklovej ocele...

Zariadenie na výrobu tabliet z trhavín

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2707

Dátum: 07.11.2000

Autori: Šimočko Pavol, Šedivý Oto, Poljak Svorad, Kukučka Ján

MPK: B02C 4/00

Značky: výrobu, trhavin, tabliet, zariadenie

Text:

...na esochNa pripojených výkresoch je na obr. l a 2 znázornený príklad uskutočnenia zariadenia na výrobu tabliet z trhavín. Príklad uskutočneniaZariadenie na výrobu tabliet z nhavín, pozostáva z vyhrievaného kotla g naroztavemí trhavinu l , ktorý je opatrený otáčajůcim sa miešadlom Q poháňaným pohonom H .Na kotli g je regulačný ventil g , ktorý je riadený regulačným zaria 7 dením 1. Vspodnejčastikotla 2 je ventilový otvor g .- Kotol 2 je...