B02C 18/18

Kotúč dezintegračného stroja s vymeniteľnými klinmi

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6434

Dátum: 03.05.2013

Autor: Beniak Juraj

MPK: B02C 18/18

Značky: stroja, dezintegračného, kotúč, vyměnitelnými, klinmi

Text:

...sa dezintegrovaný materiál nezachytával o hrany a v priestore tohto vybrania.Na miestach, kde sa budú chcieť osadiť dezintegračné kliny, sa použijú vopred vyrobené dezintegračné kliny s vopred definovanými rozmermi a geometriou. Tieto remé elementy sú vyrobené z vysokokvalitnej nástrojovej ocele, čo je odlišný materiál, ako je materiál telesa kotúča zariadenia (bežná konštrukčná oceľ).Montáž a ustanovenie dezintegračných klinov vo...

Zariadenie na úpravu plastového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20384

Dátum: 12.10.2012

Autori: Feichtinger Klaus, Hackl Manfred

MPK: B02C 18/08, B02C 18/12, B01F 15/02...

Značky: plášťového, zariadenie, úpravu, materiálů

Text:

...byť napríklad ovplyvňované prostredníctvom gravimetrického0011 Preto je rozhodujúce tento prechod uskutočniť so zvážením ako mechanickej stránky, tak aj s pochopením pre vlastnosti polymérov a súčasne dbať aj na hospodárnosť celeho procesu, teda na vysokú priechodnosť a príslušnú kvalitu. Je tu potrebné zohľadniť čiastočne protikladné predpoklady.0012 Pre V úvode uvedené, zo stavu techniky známe zariadenia, je spoločné, že smer dopravy,...

Kotúč dezintegračného stroja s vymeniteľnými klinmi

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5854

Dátum: 04.10.2011

Autori: Matúš Miloš, Letko Martin, Šooš Ĺubomír

MPK: B02C 18/18

Značky: dezintegračného, vyměnitelnými, stroja, klinmi, kotúč

Text:

...tangencíálne uchytený do telesa kotúča pomocou prvej skrutky. Pritom protiľahlá strana vybrania vzhľadom na rybinové uloženie je opatrená šikmou rovinnou plochou, aby sa medzi klin a šikmú rovinnú plochu vybrania urniestnilo upínacie klinové teleso radiálne uchytené do telesa kotúča pomocou druhej skrutky za účelom dokonalej fixácie pracovného dezíntegračného nástroja - klina. Doťahovaním upinacieho klinového telesa radiálne orientovanou...

Drviace zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17050

Dátum: 09.09.2011

Autori: Paul Krampe, Abeln Michael, Hugo Vogelsang

MPK: B02C 18/18, B02C 18/00, B02C 18/16...

Značky: zariadenie, drviace

Text:

...hydraulického valca bol spôsobený nastavovací pohyb medzi prvým a druhým rezným prvkom, a pôsobením tlaku na hydraulický valec spôsobí príliehaníe prvého a druhého rezného prvku na seba navzájom, aže hydraulický valec je hydraulicky spojený shydraulicko-pneumatickým uzavretým objemom, ktorý obsahuje tlakovú nádobu,ktorej objem je do prvej časti plnený hydraulickou kvapalinou ado druhej časti vzduchom aktorej steny sú vytvorené minimálne...

Zariadenie na drvenie dreva

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19577

Dátum: 26.03.2010

Autor: Eschlböck Rudolf

MPK: B02C 18/14, B02C 18/18, B02C 13/06...

Značky: dřeva, drvenie, zariadenie

Text:

...v obchode. Tieto skrutkové matice sa v prípade potreby môžu bezproblémov vyvŕtať a nahradiť novými. Pretože tieto skrutkové matice prijímajú prijímací závit, nie je preto potrebné sa obávať, že sa prijímací závit poškodí odstraňovaním zvyšujúcich prostriedkov. Ked tieto skrutkové matice navyše majú valcový základný tvar, pričom priečne ktomuto smeru osi valca je navrhnutý valcom prenikajúci otvor so závitom, ktorý prijíma skrutku pre nosič...

Spôsob prípravy kvapalného extraktu z obilných zŕn a zariadenie vhodné na použitie pri takomto spôsobe

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13700

Dátum: 05.02.2010

Autori: Van Rijn Cornelis, Mulder Hendrikus

MPK: B02C 17/16, B02C 18/06, B02C 18/10...

Značky: vhodné, zariadenie, spôsob, přípravy, kvapalného, takomto, použitie, extraktu, obilných, spôsobe

Text:

...zahŕňa mlecí prístroj a separačné zariadenie na separáciu mláta a kvapalného extraktu, pripojené v smere po prúde od mlecieho prístroja, kde mlecí prístroj obsahuje vstup pre kvapalinu spojený s mlecou komorou na zadržanie mletej suspenzie, kdev mlecej komore je uložený rotor, pričom rotor obsahuje jednu alebo viac čepelí ubiehajúcichod osi otáčania rotoru, pričom čepeľ je uložená vmlecej komore, kde vzdialenosť medzi hrotom uvedenej...

Zariadenie na spracovanie konštrukčných dielov zo zmesí látok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14986

Dátum: 10.05.2006

Autor: Schäfer Ralf

MPK: B02C 13/284, B02C 13/20, B02C 13/18...

Značky: zmesí, látok, konštrukčných, zariadenie, dielov, spracovanie

Text:

...drážku. Nárazový prvok môže byť naskrutkovaný na vložke zrovnakej strany alebo z druhej strany a pri výhodnej forme vynálezu má šírku, ktorá vpodstate zodpovedá šírke vložky. Podľa ďalšej fonny vynálezu však nárazový prvok môže mať aj šírku, ktorá presahuje šírku vložky, resp. nárazový prvok môže pokračovať na bok za okraj vložky pozdĺž vrchnej strany alebo spodnej strany rotora. Vložky s nárazovými prvkamisa pritom výhodne dajú vybrat z...

Rotačné nožnice na skracovanie najmä neskladného odpadu

Načítavanie...

Číslo patentu: 283116

Dátum: 30.12.2002

Autor: Spiesshofer Thomas

MPK: B02C 18/18, B02C 18/14

Značky: najmä, skracovanie, rotačné, nožnice, neskladného, odpadů

Zhrnutie / Anotácia:

Rotačné nožnice majú k aspoň jednému vonkajšiemu rotorovému kotúču (5) rezného rotora (2) priradený trecí kotúč (7) so zodpovedajúcim obvodom a upevnený na hriadeli (3) a/alebo aspoň k jednému hriadeľu (3) priradené aspoň jedno oporné a stieracie zariadenie (8), pričom jeho oporná časť (8.1) a stieracia časť (8.2) sú funkčne oddelené, a/alebo plocha prednej strany (6.1) aspoň jedného rezného zuba (6) pozostáva z geometricky oddelených a/alebo...

Zařízení k rozmělňování rostlinného materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254325

Dátum: 15.01.1988

Autor: Kalverkam Klemens

MPK: A23N 17/00, B02C 18/18

Značky: rozmělňování, zařízení, materiálů, rostlinného

Text:

...na obr. 6. Tyto slouží k předmělnění hrubšího materiálu, dříve než se tento dostane do vlastní rezné oblasti pohyblivých nožů G, -spolupů-sobí-cíoh s pevnými noži 11. Toto předmělnění je »důležité a výhodné, poněvardž pak může být prováděíio rovnomerné a beznárazové rozmělnění předmělněneho materiálu mezi nožovými svazwky. Pevné nože 11 jsou dále, právě talk jako pohyblivé nože B, upravený v řadách 1 D, 101, 102, rovnoběžných s osou A...

Uložení rotorových nožů, zvláště pro drtiče obtížně dělitelných materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 248356

Dátum: 12.02.1987

Autori: Hájek Jaroslav, Žižka Bohumil

MPK: B02C 18/18

Značky: rotorových, uložení, dělitelných, zvláště, drtiče, materiálů, nožů, obtížně

Text:

...rotorovýoh nožů podle vynálezu je, znázorněn na přiložených obrázcích,kde obr. 1 znázorňuje v půdorysu část skříně drtiče s rotorem, obr. 2 znázorňuje v řezu rovinou E-E část rotoru z obr. 1 s uohycením rotorových nožů, obr. 3 znázorňuje řez rovinou F-F z obr. 2, obr. 4 znázorňuje pohled P 1 z obr. 2 a obr. 5 znázorňuje pohled P 2 z obr. 2.Ve skříni §§ rotoru l je uložen rotor l v ložiskách § 1. Rotor ł je opatřen obvodovými drážkami 3, do...