B02C 13/04

Mlyn na rozomletie drviny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17707

Dátum: 25.06.2012

Autori: Steiger Ulrich, Steiger Robert

MPK: B02C 13/04, B02C 13/286

Značky: drviny, rozomletie

Text:

...medzi rebrami na vnútornej stene a mlecími prvkami.0013 Výhodným spôsobom je prívodný otvor umiestnený v jednom dolnom kvadrante vnútornej steny. Ďalej je obzvlášť odvodný otvor Výhodným spôsobom umiestnený v jednom dolnom kvadrante vnútornej steny.0014 Vjednom uskutočnení vykazuje mlecí priestor len jeden prívodný otvor a len-3 jeden odvodný otvor. Tak je možné dosiahnuť definované privádzanie a odvádzanie drviny, čim je možné dosiahnuť...

Sito drviča organických látok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1641

Dátum: 08.10.1997

Autor: Olšovský Pavel

MPK: B02C 13/04, B02C 13/00

Značky: drviča, látok, organických

Text:

...materiálu na zhotovenie sita. čím sa zabezpečí najvhodnejšie rozmiestnenie otvorov v site po celej jeho ploche. ako aj vo vytvorení vhodných uhlov pre tok drveného materiálu. Sito z takéhoto plechu môže byť zhotovené vo forme jedného kusu tvoriaceho ucelený kruh, alebo z minimálne dvoch samostaných segmentov, alebo z minimálne dvoch segmentov spojených otočným spojom za použitia uzáveru vo forme spony. rýchlouzáveru. zaisťovacieho elementu a...

Drvič organických látok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1611

Dátum: 10.09.1997

Autor: Olšovský Pavel

MPK: B02C 13/00, B02C 13/04

Značky: látok, organických, drvič

Text:

...pracov~ ných orgánov a vstupných otvorov do drviča. Toto rozmiestnenie umožňuje znížit energetickú náročnosť, zaheanečuje rovnomerne opotrehovanie pracąvných orgánov a plynulý prísun materiálu k drveniu. Romiestnenie a počet Vracovných orgánov a otvorov je na základe pravidla, že počet otvorov je o jeden vaošf a alebo menší ako je počet kladiviek.Na obrázkoch 1 až 4 je znázornená rozmiestnenie otvorov a kladiviek v drviči organických...

Drvič organických látok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1333

Dátum: 08.01.1997

Autor: Olšovský Eugen

MPK: B02C 13/00, B02C 13/04

Značky: organických, látok, drvič

Text:

...orgánmi. Na obrázku č. 2 je celkový pohľad na drvič so vstupnými otvormi, otvorom na dne drvíča, s výpadom a energetickým zdrojom. Na obrázku č. 3 sú znázornenéspojovacie prvky rotora s rozperkamí pracovnými orgánmi v zákryte.Drvič organických látok pozostáva 2 energetického zdroja lg, ktorý otáča osou Q, na ktorej sú uchytené horná lamela L a spodná lamela 3 , v ktorej je aspoň jeden otvor Z. Medzi lamelami 1, 3 je najmenej jeden...

Kladivový drvič

Načítavanie...

Číslo patentu: 278876

Dátum: 17.12.1991

Autor: Linnerz Wilhelm

MPK: B02C 23/08, B02C 13/04

Značky: kladivový, drvič

Zhrnutie / Anotácia:

Kladivový drvič (1) na drvenie kovového šrotu pozostáva zo skrine (2), v ktorej sa otáča kladivový rotor (5) s kývne uloženými kladivami (12), ďalej s prívodom (14) materiálu upraveným na stúpajúcej vetve otáčavého kladivového rotora (5), ďalej z triediaceho roštu a z odrážacej šachty (267), otvorenej smerom ku kladivovému rotoru (5), ktorým možno znížiť poruchovosť drviča bez ovplyvnenia jeho drviaceho výkonu, ak je stena odrážacej šachty (26)...