B02B

Múka z mäkkej pšenice s vysokým obsahom otrúb, spôsob jej výroby a pekárske výrobky, ktoré ju obsahujú

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10831

Dátum: 23.12.2005

Autori: Arlotti Guido, Ranieri Roberto, Codovilli Flavio, Petronio Michela

MPK: A21D 2/26, B02B 3/00, A21D 13/02...

Značky: výrobky, spôsob, mäkkej, pekařské, obsahujú, obsahom, vysokým, múka, pšenice, otrúb, výroby

Text:

...preosiatej múky.0014 DE 3603086 zverejňuje celozrnnú pšeničnú múku obsahujúcu otruby,ktoré sú hlavne súčasťou aleurónovej vrstvy.0015 Takto získané celozmné múky preto obsahujú otruby, ktoré vzásade pochádzajú zo všetkých vrstiev obklopujúcich endosperrn obilky.0016 Spôsob výroby semoliny alebo obilnej múky, ktorý zahŕňa predbežné odstránenie vonkajších vrstiev obilky pomocou postupov ako je trenie a obrusovanie ešte pred vlastným mletím...

Zariadenie na tlčenie vlašských a lieskových orechov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3996

Dátum: 03.11.2004

Autor: Ďavdík Jozef

MPK: B02B 3/00

Značky: vlašských, zariadenie, tlčenie, orechov, lieskových

Text:

...sa pri trieštení škrupiny nepoškodí jadro orecha a tým sa zvyšuje kvalita vykonanej práce. Ďalším pozitívnym prvkom navrhovaného riešenia je zvýšenie bezpečnosti pri práci. Súčasťou zariadenia je aj zásobník,do ktorého sa orechy nasypú a tým sa čas potrebný na tlčenie orechov minimalizuje.Prehľad obrázkov na výkresochZariadenie bude bližšie objasnené pomocou výkresu, na ktorom je zobrazené v troch pohľadoch.Príklady uskutočnenia technického...

Spôsob ozónovej úpravy rastlinného materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2691

Dátum: 26.09.2003

Autori: Bailli Alain, Dubois Michel, Coste Christian

MPK: A23L 1/16, B02B 1/00, A23L 1/10...

Značky: ozónovej, materiálů, úpravy, spôsob, rastlinného

Text:

...čiastočnou hydrolýzou múčneho škrobu0007 Podobne prídavok kyseliny askorbovej do múky umožňuje zlepšenie0008 Avšak u časti zákazníkov existuje zvyšujúci sa dopyt po znížení počtu prísad v múke. Preto má použitie amyláz a kyseliny askorbovej, aj keď tieto umožňujú zlepšenie niektorých fyzikálno-chemických vlastností, ďaleko k úplne uspokojivému riešeniu.0009 Novým typom úpravy, ktorý nie je založený na pridávaní prísad, je tepelná úprava....

Spôsob kontinuálneho odierania zrnovitého materiálu alebo obilnín a zariadenie na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282033

Dátum: 24.08.2001

Autor: Müller Roman

MPK: B02B 3/00, B02B 5/02

Značky: spôsob, zrnovitého, zariadenie, materiálů, kontinuálneho, odierania, vykonávanie, obilnin

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob a zariadenie na čistenie a mletie obilia, pri ktorom sa zrno pred odstátím čistí v prvom suchom a druhom vlhkom alebo mokrom stupni, hlavné množstvo vody sa pridáva pred alebo počas druhého stupňa. Zrno na vlhké alebo mokré čistenie sa medziskladuje 1 až 120 minút. Na suché ako i vlhké alebo mokré čistenie sa používa kontinuálne pracujúci odierací stroj (16), v ktorom sa obilie nútene dopravuje dopravnými prostriedkami (113 ) od vtoku...

Spôsob spracovania pšeničných obiliek

Načítavanie...

Číslo patentu: 280425

Dátum: 14.02.2000

Autor: Tkac Joseph

MPK: B02B 3/00

Značky: spôsob, obiliek, pšeničných, spracovania

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob spracovania pšeničných obiliek, pri ktorých je endosperm a klíček zapuzdrený vo vrstvenom otrubovom obale, pri ktorom sa pšeničné obilky na podstatné oddelenie prístupného otrubového obalu navlhčia 1 až 3 % hmotnostnými vody na kondicionovanie vonkajších vrstiev otrubového obalu bez toho, aby došlo k staveniu týchto vrstiev, potom sa v priebehu 1 až 5 minút po aplikácii vody v súvislom prúde vedú trecími operáciami na...

Separátor šupiek

Načítavanie...

Číslo patentu: 279475

Dátum: 04.11.1998

Autori: Specht Peter, Rasehorn Hans-juergen, Sachse Joachim, Koch Wolfgang, Bartels Burkhard, Hellwig Bernhard, Volker Aedtner, Eckart Ronald, Bader Edwin

MPK: B07B 1/28, B02B 3/00, B02B 1/02...

Značky: separátor, šupiek

Zhrnutie / Anotácia:

Separátor pozostáva z dvoch nezávisle oscilujúcich, šikmo nad sebou umiestnených sitových skríň (1.1, 1.2), opatrených vymeniteľnými sitovými závesmi (2), ktoré sú opatrené na zadnom konci umiestneným odvodom nadsitného a úplne zapuzdreného zdvojeného elektrického triediča, ktorého odlučovacie oblasti, pozostávajúce z valca (5), držiaka (6) elektród s elektródou a deliča (8), sú umiestnené symetricky. Pritom oblasť podsitného pod spodnou...

Spôsob lúpania olejnatých semien a zariadenie na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279248

Dátum: 05.08.1998

Autori: Koch Wolfgang, Rasehorn Hans-juergen, Bader Edwin, Emersleben Bernd, Bartels Burkhard, Specht Peter, Eckart Ronald, Relitz Hartmut, Sachse Joachim

MPK: B02B 3/04, B02B 1/00

Značky: olejnatých, vykonávanie, zariadenie, lúpania, semien, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata spôsobu spočíva v tom, že sa vzniknutá zmes v dvoch stupňoch preoseje. Z nadsitného po prvom preosiatí sa elektricky separujú nelúpané semená a z nadsitného po druhom preosiatí sa elektricky separujú lúpané jadrá a šupky. Zvyšok sa elektricky separuje na lúpané jadrá a šupky. Elektricky separované nelúpané semená sa lúpu samostatne, v dvoch stupňoch sa preosejú, z nadsitného po druhom preosiatí sa elektricky separujú na lúpané jadrá a...

Spôsob kontinuálneho máčania obilia a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu.

Načítavanie...

Číslo patentu: 281064

Dátum: 09.11.1994

Autor: Müller Roman

MPK: B02B 1/06

Značky: tohto, máčania, spôsobu, zariadenie, obilia, spôsob, vykonávanie, kontinuálneho

Zhrnutie / Anotácia:

Obilie je máčané výrobou rozvírenej vrstvy (20) v máčacej komore (2), prostredníctvom urýchľovacích rotorov (3). Prierez vírivej komory je preto tvarovaný podobne k jednej z vonkajších ohraničujúcich plôch dvoch alebo prednostne troch usporiadaných rotorov (3, 3', 3''). Týmto spôsobom je vynucovaný nekruhový obeh rozvírenej vrstvy (20) ako špirálovo formovaný pohyb v máčacej komore (2). Máčanie je vykonávané veľmi opatrne, takže nie je...

Elektrický odlučovač do separátora šupiek

Načítavanie...

Číslo patentu: 280416

Dátum: 09.11.1994

Autori: Grün Robert, Krüger Hardy, Aedter Volker, Bader Edwin

MPK: B02B 1/02, B03C 1/14, B02B 3/00...

Značky: separátora, šupiek, odlučovač, elektricky

Zhrnutie / Anotácia:

Elektrický odlučovač pozostáva z jedného alebo viac odhadzovacích kotúčov (6), jednej alebo viac elektród (7), jednej alebo viac násypiek (8) dobrého tovaru a deliča (9). Pritom medzi odhadzovacím kotúčom (6) a elektródou (7) je elektrický potenciál. Podstata vynálezu spočíva v tom, že ku každej elektróde (7) je priradený aspoň jeden stierač (10) jemného olejového prachu, dotýkajúci sa elektródy.

Zařízení pro intenzívní skrápění zrnových plodin, zejména obilí

Načítavanie...

Číslo patentu: 238351

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kalapos Josef, Mueller Roman

MPK: B02B 1/04

Značky: zejména, zařízení, obilí, zrnových, plodin, skrápění, intenzívní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patří do oboru potravinářského strojírenství a patří do oboru skrápění obilí před mletím, řeší problém zvýšení účinnosti tohoto skrápění. Problém je řešen vytvořením skrápěcího zařízení, jehož narážecí lišty (30) jsou umístěny na rotoru (3) v počtu 80 až 300 kusů na jeden m2 vnitřní plochy válcového pláště (2) skrápěcí skříně (1), přičemž oběžná rychlost vnějších konců narážecích lišt (30) činí 12 až 30 m/s.

Zařízení k oddělování části produktů obsahujících aflatoxiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 235747

Dátum: 01.12.1986

Autor: Václavík Karel

MPK: B02B 1/02

Značky: obsahujících, částí, produktů, oddělování, zařízení, aflatoxiny

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení k oddělování částí organických produktů obsahujících zdraví škodlivé aflatoxiny od materiálu zdravotně nezávadného. Podstata zařízení podle vynálezu spočívá v tom, že je tvořeno zdrojem označovacího média a identifikačním systémem, který je funkčně spřažený s vyhodnocovacím centrem a oddělovací soustavou. Vynález lze využít zejména při úpravě a zpracování obilí určeného pro výživu lidu i krmení zvířat, a ostatních...