B01L

Kazeta na biologické vzorky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7384

Dátum: 01.03.2016

Autori: Kabátová Jarmila, Husťak Rastislav

MPK: B01L 3/00, A61B 10/00, B01L 9/00...

Značky: kazeta, vzorky, biologické

Text:

...v tom, že tvarová diera vytvorená v náboji nosného rámu a profil tŕňa nosného stojana majú tvar písmena T, pričom vybranie tvarovej diery a výstupok tŕňa tvorí základňa stojiny písmena T.Predložené technické riešenie umožňuje zjednodušiť identifikácia miesta odberu konkrétnej vzorky tkaniva, v celom procese spracovania vzoriek počnúc ich uložením do puzdra po odbere, cez manipuláciu so vzorkami v laboratóriu až po vyhodnotenie...

Spôsoby na oddeľovanie častíc pomocou zariadenia s deliacim prvkom s veľkostnou selektivitou, ktorý má podlhovastú nábehovú hranu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 21048

Dátum: 14.03.2014

Autor: Hvichia Georgi

MPK: C12N 5/09, B01L 3/00, C12Q 1/24...

Značky: prvkom, veľkostnou, podlhovastú, selektivitou, pomocou, nábehovú, deliacim, hranu, zariadenia, částic, spôsoby, ktorý, oddeľovanie

Text:

...častice môžu byť oddelené, keď sa nechajú plynúť cez kanál, a častice sú získavané na základe ich schopnosti plynúť cez oddelujúci stupeň.Všeobecnejšie povedané, predkladaný vynález sa teda týka zariadenia na oddeľovanie menších a väčších častíc. Zariadenie obsahuje teleso a kryt, ktoré vymedzujú medzi sebou prázdny priestor. Prázdny priestor obsahuje deliaci prvok,ktorý oddeľuje vtokovú oblasť a výtokovú oblast prázdneho priestoru. Deliaci...

Mikrofluidný systém s predbežnou úpravou vzorky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20615

Dátum: 26.04.2011

Autori: Aberl Franz, Klaus Sebastian, Stadthagen Torsten

MPK: B01L 3/00, G01N 33/94, G01N 33/558...

Značky: vzorky, úpravou, systém, predbežnou, mikrofluidný

Text:

...vytlačí vtlačením prvku na odber vzorky do valcovitého výrezu testovacieho zariadenia zo špongiového materiálu. Týmto spôsobom sa len malá časť pôvodne odobratej vzorky dostane do druhej komory, vktorej sa vzorka inkubuje s prvoua druhou reagenciou a analyt sa viaže na svojho väzbového partnera špecifického pre analyt, čo v konečnom dôsledku znižuje citlivosť stanovenia analytu. Okrem toho sú v dôsledku nasávacieho účinku Špongiového...

Odliata polymérna vrstva s vysokým pomerom strán

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19834

Dátum: 14.12.2009

Autori: Vitalbo Luigi, Ciampini Davide

MPK: B29C 33/42, B29C 33/56, B01L 3/00...

Značky: vysokým, odliata, vrstva, stran, polymérna, pomerom

Text:

...roztokov alebo biologických tekutín.0014 Prihlasovateľ v skutočnosti zistil, že zariadenia na filtráciu biologických roztokov alebobiologických tekutín by mali byť vyrobené z materiálu, ktorýje odolnejší a menej krehký, aby sa0015 Prihlasovateľ teraz zistil, že nevýhody uvedené vyššie sa môžu prekonať spôsobom polymerizačného tvámenia, pri ktorom sa používa akrylový a/alebo epoxidový polymerizovateľný materiál s formou vyrobenou...

Vylepšená skúmavka na zber, prepravu a extrakciu vzoriek stolice

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18383

Dátum: 30.06.2009

Autori: Roveda Luigi, De Luca Ugo

MPK: A61B 10/00, B01L 3/14, B01L 3/00...

Značky: prepravu, vzoriek, vylepšená, skúmavka, stolice, extrakciu, zběr

Text:

...na protíľahlom konci skúmavky vzhľadom na extraktor vzorky, a v EP 1 986 006,ktorý opisuje nádobu na odber stolice opatrenú úchopovou časťou a odberovou časťou fekálií,pričom uzatváracie viečko je upravené na druhom konci skúmavky naproti koncu, na ktorom je0013 Skúmavka známeho typu a tu zobrazená má však niekoľko nevýhod. Prvá nevýhoda spočíva V tom, že Skúmavka známeho typu nemá žiadnu úchytkovú časť určenú na manipuláciu robotickými...

Mikrofluidné zariadenie a metóda na určenie času zrážania tekutín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9487

Dátum: 22.09.2008

Autori: Peón Eguiguren Juan Antonio, Sádaba Champetier De Ribes Iňaki

MPK: B01L 3/00, G01N 33/49

Značky: určenie, metoda, mikrofluidné, času, zariadenie, zrážania, tekutin

Text:

...patentu US 2007/0122849/1 zverejňuje štruktúru testovacej vzorky v mikrofluidných čipoch určených na kvantitativnu analýzu a detekciu.EP 0394070 B 1 popisuje mikrofluidné zariadenie s jedným kapilámym kanálem, optimalizované na určenie APTT vo vzorke krvi, s objemom 40 l a rezidenčným časom 2005. Zariadenie používa ako reagent zmes aktivovaných agentov pre aktivované čiastočne merania tromboplastínového času a zmes fosfolipidov....

Testovací prístroj, testovacia náplň, testovacie zariadenie, jeho použitie a spôsob testovania

Načítavanie...

Číslo patentu: 286037

Dátum: 02.01.2008

Autori: Borch Stig Morten, Janson Tore, Holtlund Jostein, Seim Thorstein, Lauvstad Inger Lise, Ton Hege, Karlson Jan Roger

MPK: B01L 3/02, B01L 3/00, G01N 21/03...

Značky: testovacie, testovací, náplň, zariadenie, testovacia, spôsob, testovania, použitie, prístroj

Zhrnutie / Anotácia:

Testovací prístroj, zahrnujúci: i) testovaciu náplň (52, 53), ktorá zahrnuje najmenej jednu nádobku (57 až 62) a pipetu (50), umiestniteľnú do najmenej jednej uvedenej nádobky ii) držiak, usporiadaný na vloženie uvedenej náplne iii) hnacie prostriedky, schopné umiestniť uvedenú pipetu do vybraných nádobiek uvedenej náplne iv) aplikátor tlaku plynu, pripojiteľný k uvedenej pipete, aby spôsobil pretekanie kvapaliny cez uvedenú membránu a v)...

Systém pre manipuláciu s tkanivami so zníženým nebezpečenstvom pre operatéra

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9111

Dátum: 05.10.2007

Autori: Danborg Lasse, Videbaek Karsten, Gundberg Tomas, Staal Lasse

MPK: A61B 10/02, A61B 10/00, B01L 3/00...

Značky: systém, operatéra, manipuláciu, nebezpečenstvom, zníženým, tkanivami

Text:

...tkaniva je dôležitým parametrom pri histologickej analýze vzoriek tak je dôležité, aby manipulácia so ziskanými vzorkami tkaniva bola0005 Ľudské tkaniva sú potenciálne infekčné, pričom operatér zvyšuje svoje vystavenie voči pôsobeniu takej infekcie prostredníctvom fyzikálnej manipulácie so vzorkami tkaniva. Na základe toho je obmedzenie vystavenia operatéra pôsobenia vzoriek tkaniva dôležitým predpokladom. Dosiaľ dostupné systémy, ako je...

Zariadenie na ukladanie kariet s reagenciami pre klinické analyzátory

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8101

Dátum: 02.10.2007

Autor: Martinell Gispert-sauch Enrique

MPK: B01L 9/06, B01L 9/00

Značky: klinické, analyzátory, ukladanie, zariadenie, reagenciami, kariet

Text:

...drážkach po oboch stranách bočných stien misky, ktoré sú navrhnuté na prijatie zodpovedajúcich kariet, má na dosiahnutie opisaného cieľa miska ďalšie drážky pre karty, ktoré sú usporiadané v stredných polohách medzi prvými drážkami a sú určené na prijatie ďalších kariet, ktoré sa umiestnia medzi prvé karty, inak povedané, také karty, ktoré sú obvyklým spôsobom umiestnené do nosnej misky vo zvislej polohe a opierajú sa o špeciálneopomé...

Systém na testovanie analytu na stanovenie koncentrácie analytu vo fyziologickej alebo vodnej tekutine

Načítavanie...

Číslo patentu: E 937

Dátum: 16.02.2005

Autor: Stiene Matthias

MPK: C12Q 1/54, B01L 3/00, G01N 33/487...

Značky: vodnej, fyziologickej, analytu, testovanie, systém, tekutině, koncentrácie, stanovenie

Text:

...5,430,542 opisuje jednorazovú optickú kývetu a spôsob jej výroby. Kyveta obsahuje dva nepriepustne plastické plátky s opticky transparentnou tekutinou. Tretí adhezívny plátok je umiestnený medzi dvomi transparentnými plastickýmiplátkami a všetky tri plátky sa spolu zlisujú a zatavia.US patent 5,268,146 opisuje kvalitatívny testovací panel na testovanie vzorky na prítomnosť analytu obsahujúceho všetky činidlá a zložky potrebné na...

Metóda a zariadenie na separáciu tekutých zložiek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10731

Dátum: 19.05.2004

Autori: Mcgovern Paul, Ellsworth James, Kibbe Mark

MPK: B01L 99/00

Značky: metoda, tekutých, zložiek, zariadenie, separáciu

Text:

...ako je odobraná a množstvo činidla proti zrážaniu a špecifické použité činidlo ovplyvňuje hustotu, hlavne u červených krviniek. To podmieňuje miesto odberu. a výsledkyz vplyvu činidla proti zrážaniu na osmolaritu doštičiek.Napríklad. ak činidlo proti zrážaniu je ACD dextrózas kyselinou citrónovou a citranom. sodným, červené krvinky sa stanú hypoosmolárne a nasávajú vodu, cez jamkovú membránu, čo znižuje hustotu krviniek. Iné činidlá proti...

Skúšobná skriňa so zariadením pre temperovanie a/alebo klimatizovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8733

Dátum: 16.10.2003

Autor: Hehl Karl-heinz

MPK: B01L 1/00, G01M 7/02, G01M 7/06...

Značky: temperovanie, skriňa, zariadením, klimatizovanie, skúšobná

Text:

...hlavovou oblasťouskúšobnej skrine uskutočnené (uhybnými a tepelne izolačnevytvorenými bočnými stenami, pričom stropná pripadne hlavová oblast je upevnená na stálom ráme alebo na stene alebo strope budovy. Týmito opatreniami je zaistené, že kmitanie stolu nepôsobí na stropnú pripadne hlavovú oblasť, a preto aspoň na toto zariadenie,ktorým sa uskutočňuje temperovanie prípadne klimatizovanie skúšobného priestoru. Preto nie sú potrebné nákladné...

Skúmavka s otváracím mechanizmom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5712

Dátum: 19.08.2003

Autori: Burns Alasdair, Garvin Roy

MPK: B01L 3/14

Značky: skúmavka, otváracím, mechanizmom

Text:

...obruba zahrnuje výbežok smerom von, výhodne vhodne zahnutý vzhľadom k všeobecne horizontálnemu povrchu detinujúcemu horný povrch viečka, čo umožňuje optimálne zapáčenie na umožnenie ľahkého otvárania a zatváranie viečka. Výhodne sú uhol a dĺžka obruby také, že keď sa nahor smerujúca zložka sily aplikuje na obrubu, viečko sa uvoľní a nádobka sa otvorí.V druhom aspekte tento vynález zahrnuje skladovací systém/nádobu, napríklad stojan,...

Chránený uzatvárací systém pre laboratórne rúrky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2348

Dátum: 23.01.2003

Autor: Chiarin Ulisse

MPK: B65D 51/00, B01L 3/14

Značky: rúrky, systém, laboratórne, uzatvárací, chránený

Text:

...dotýka vonkajšieho horného dielu laboratómej rúrky,takže spojenie uzatváracieho systému s laboratórnou rúrkou sa zlepší bez toho, aby sa na tento účel museli použiť skrutky alebo háky.Podstata vynálezu K vynálezu, ktorý dosahuje vyššie uvedené ciele, patrí najprv chránenýuzatváraci systém podľa nároku l, a to uzatvárací systém pre laboratórnu rúrku, resp.-3 rúrku so zátkou, ktorý obsahuje nasledujúce znaky vnútomé, v podstate valcové teleso so...

Spôsob odoberania a manipulácie s biologickými tekutinami a zariadenie na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282943

Dátum: 05.12.2002

Autor: Martinell Gisper-sauch Enrique

MPK: G01N 33/48, B01L 3/00

Značky: tekutinami, manipulácie, zariadenie, vykonávanie, spôsob, odoberania, biologickými

Zhrnutie / Anotácia:

Na zadržiavanie vzorky tekutiny je použitý tenkostenný rúrkový zásobník vybavený na vonkajšku identifikujúcimi označeniami, ktorý je vsunutý dovnútra zariadenia s priehľadnými stenami tak, že je vystredený laterálne a osovo. V tomto zariadení sa uskutočňuje tiež riadené porušenie zásobníka v bode, ktorý je vedľa jeho dolného zakončenia na jeho vyprázdnenie, a voliteľne v bodoch blízko jeho horného zakončenia na poskytnutie prívodu vzduchu,...

Spôsob a zariadenie na amplifikáciu sekvencií nukleových kyselín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1761

Dátum: 14.09.2002

Autori: Kim Jeong Hee, Hwang Hyun Jin, Jeong Kyunghoon

MPK: B01L 7/00, C12Q 1/68

Značky: nukleových, spôsob, amplifikáciu, zariadenie, sekvencií, kyselin

Text:

...sa replikujú v priebehu každého cyklu skladajúceho sa z troch uvedených krokov. Typicky môže byť 20 až 40 nasobným opakovaním. teplotných cyklov vyrobených niekoľko miliónov alebo vyšší počet kópií cieľovej sekvencie nukleovej kyseliny.0009 Teplota denaturačného kroku je typicky 90-94 °C. Teplota chladiaceho kroku sa reguluje podľa teploty tavenia (EQ použitých primérov a je typicky v rozsahu od 35 do 65 °C. Je typické nastaviť teplotu...

Systém na jímanie malých množstiev telných tekutín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10563

Dátum: 17.07.2002

Autori: Hein Heinz-michael, Effenhauser Carlo, Deck Frank, Koelker Karl-heinz

MPK: B01L 3/00, A61B 5/00, A61B 5/15...

Značky: jímanie, množstiev, tekutin, malých, telných, systém

Text:

...tekutinách určuje V konkrétnom čase. Také merania je možné uskutočňovať opakovane V časových intervaloch, aby sa xnonitorovala. zmena koncentrácie analytu. Taká analýza používajúca jednorázovo použiteľné testovacie prvky sa ukázala byť zvlášť výhodnými V oblasti merania krvného cukru diabetikmi. Pokiaľ sa u diabetika objavia príliš vysoké hodnoty krvného cukru (hyperglykémia) počasm určitej časovej periódy, potom. to vedie k vážnemu...

Zariadenie na realizáciu ureázového testu kombinovaných biopsií dutiny/tela žalúdka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2183

Dátum: 11.06.1999

Autori: Meyer Hansjörg, Heckenmüller Harald

MPK: B01L 3/00, A61B 10/00, C12Q 1/58...

Značky: zariadenie, ureázového, žalúdka, kombinovaných, biopsii, testu, realizáciu

Text:

...testamkdáva zreteľne horšie výsledky nežkombinované vyšetrenie biopsie dutiny a tela žalúdka. PodľaBorscha et al. predstavujú kombinované ureázové testybioptických vzoriek dutiny a tela žalúdka racionálny diagnostický spôsob, s ohľadom na pomer nakladu a výsledku. Ureázový test sa považuje predovšetkým za metódu výberu,ked citlivé techniky dôkazu mikroorganizmov, ktoré súV EP-PS 204 438 je popísaný spôsob stanovenia ureázy v materiále...

Dosadacia podložka laboratórneho stojana-trojnožky

Načítavanie...

Číslo patentu: 278168

Dátum: 07.02.1996

Autor: Tarhanič Ladislav

MPK: B01L 9/00

Značky: podložka, laboratórneho, stojana-trojnožky, dosadacia

Zhrnutie / Anotácia:

Podložka je tvorená kruhovou doskou (1), vybavenou uprostred kruhovým otvorom (2), umiestnenou na trojnožke, pričom priemer kruhovej dosky (1) je trojnásobkom priemeru kruhového otvoru (2) a hrúbka kruhovej dosky (1) je v pomere k jej priemeru 1 : 100.

Samosvorná upínací hlava

Načítavanie...

Číslo patentu: 274847

Dátum: 12.11.1991

Autor: Šlechta Petr

MPK: B01L 9/00

Značky: samosvorná, hlava, upínací

Ampule pro syntézu a destilaci

Načítavanie...

Číslo patentu: 274195

Dátum: 11.04.1991

Autor: Wachtl Zdeněk

MPK: B01L 3/00

Značky: destilaci, syntézu, ampule

Špička mikropipety zásobného typu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268566

Dátum: 14.03.1990

Autori: Holomáňová Dagmar, Dedík Ladislav

MPK: B01L 3/02

Značky: zásobného, mikropipety, špička

Text:

...vzducbováho neerektivnebo priestoru a jednoducbosťou konštrukcie špičky možno dosiahnuť nizko výrobná náklady e tým i jednorázovost použitia špičky pre dávkovanie ľahko prchavých i vysoko čistých kvapalín, eo znížením rizika ztraty dávkovanej prasnoeti e rizika zavedenie nežiadúcich prímoei do vzorky, čim sa špička svojou kvalitou maximálne približuje k ideálnej, tj.bez neefektivnych priestorov,ktoré sú potom dané iba vőľou...

Zásobník plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261480

Dátum: 10.02.1989

Autor: Ulmann Jiří

MPK: B01L 3/12

Značky: plynů, zásobník

Text:

...na zásobník.plynu aplikovaný u koroznich zkoušek vzorků oceli v sirovodíkovémZásobník plynu sestává ze dvou nádob l, g, které mají kon stantní, nejlépe pro obě stejný příčný průřez. Nádoby 1, gjsou zčásti naplněny uzávěrnou kapalinou 1, například vodou. Plynová část prostoru nádoby g je opatřena odtahovým plynovýmpotrubím ž, které je vyúetěno do prostoru nebo zařízení, kde lze odpadní plyn snadno a bezpečně .jímat, vypouštět nebo...

Zařízení pro temperování kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 258448

Dátum: 16.08.1988

Autori: Pollack Klaus, Kupka Hans-joerg

MPK: B01L 7/02

Značky: kapalin, temperování, zařízení

Text:

...orsona xHnKocTeñ or Hapyxno ro nowpeôúwenn 12 npeycuorpen saxpenneunuů pasbeMHo Ha owaosmen npHcoeH Henan 15 xnnxocruuñ wpyöonpoaon 13 b.Oxnanurenm 9 npennxnmqeaa xononnhnan MamHHa 10, KOT 0 pañ, Kax H repmpnewpn qecxuü qyacrnuvenbuu snemenr 8 H Haruewarenbno-ncacunammnů Hacoc 4, noxnmqena K önoxy ynpannennn 11.Ycrpoücrno paőoraev cneymmun oőpasou.nocne sarpysKH~TeMnépHpyeMHm npoő n.6 aHw 1 nocnenann sanonnnerca Teunepnpy-.« mmeů mHKocTbm o...

Laboratórne zariadenie na prípravu oxidu uhoľnatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 243943

Dátum: 15.11.1987

Autor: Schneider Petr

MPK: B01L 5/00

Značky: laboratórne, oxidů, uhoľnatého, zariadenie, přípravu

Text:

...sa pripraví chemicky čistý oxid uhkilnatý aj bez použitia elektrickej energie. Zariadenie je prenosné s jednoduchým ovládlaním. Sú odbúrané potiaže ako aj náklady s prepravou.Schematicky je laboratórne zariadenie znázornené nia priloženom obrázku. Pozostáva zo zvisle uloženej vyvíjacej trubice 1, -v ktoe rej je uložená sklenená špirála Ztak, že jej jednotlivé závity sa nedotýkajú stien vyvíjacej trubice 1. Pomer dĺžky vyvíjacej trubice 1 a...

Chladítko

Načítavanie...

Číslo patentu: 243109

Dátum: 15.10.1987

Autori: Jánošak Štefan, Kutiš Vladim3r, Kupko Rudolf, Šimo Rudolf, Náter Pavel, Tomašovič Milan

MPK: B01L 7/00

Značky: chladítko

Text:

...menších objemů. Není třeba používat dalšího teplonositele s nuceným oběhem. Uvedené chladítko má vzhledem k dosavadním zařízením malou hmotnost, může se umístit co nejblíže k k ochlazované lázni a intenzivně odvádí tepelnou energií z chlazené lázně.Na připojeném výkresu je znázorněn příklad provedení chladítka podle vynálezu, které má tvar lžičky a je určeno pro chlazení nápojů.Chladítko sestává z nejméně jedné tepelné trubice 3, která...

Odměrka ropných produktů na vodní hladině

Načítavanie...

Číslo patentu: 244632

Dátum: 14.10.1987

Autori: Zitz Aifred, Wrulich Herwig

MPK: B01L 3/02, G01F 19/00

Značky: ropných, odmerka, hladině, produktů, vodní

Text:

...válci a zajíšĺují odměrku proti nełldoucinu ponoření, e přitom nebráni plynulému přítoku kapalin do měrného dílo odběrovéhoŽàdoucí ponor až po přelivová čelo vtokové přepadové trubice a současně vertikální polohu na hladině udržuje vyvažovací náběrový kroužek. Ve srovnání se známými typy odměrek odpadá obtížné dodržování tolerancí ponoru, který je u odměrky podle vynálezu atenoven její hmotnosti a vztlakem kapaliny na ni...

Pipeta na meranie malých objemov

Načítavanie...

Číslo patentu: 241580

Dátum: 15.09.1987

Autor: Nozawa Shigenori

MPK: B01L 3/02, G01F 13/001

Značky: pipeta, meranie, malých, objemov

Text:

...sa nachádzajúcimi dvoma zaräžkami z pórovatého materiálu, ktorý vylmedzwje pohyb Ikvapky ortute. Pipeta je napojená .na prívod vzduchu, ktorým sa pneumatický ovláda .pohyb owrtuťovej kvapky, t. j. píesta v kajpiláąre. Pre urýchlenie manipulácie na .kapilárnu rúrklu je »nasadená pomocná jimka na zachytenie odmeraného objemu vzorky, čítrn sazamedzi vniknutiu jo-dmeriavanej často infekvčnej vzorky tekutiny.Pneumatické ovládanie pohybu...

Temperační skříň pro laboratorní účely

Načítavanie...

Číslo patentu: 240065

Dátum: 01.07.1987

Autor: Kalvoda Vladimír

MPK: B01L 1/00

Značky: temperační, skříň, účely, laboratorní

Text:

...výkrese, na němž obr. l představuje nárys skříněve svislém řezu a obr. 2 půdorys skříně podle obr. 1.V příkladném provedení má temperační skřín tvar šestibokého hranolu, jehož boční stěnyl jsou provedeny z materiálu s dobrými tepelné-izolačními vlastnostmi. Vnitřní prostor skříně je dvěma vodorovně uspořádanými přepážkami grozdělen na tři dílčí prostory. Ve špodním dílčím prostoru 2 je umístěna ventilátorová jednotka i vybavená...

Pipeta

Načítavanie...

Číslo patentu: 250384

Dátum: 15.04.1987

Autor: Svoboda Zdeněk

MPK: B01L 3/02

Značky: pipeta

Text:

...dojde ke kratk-odobêmu zvýšení síly-část křivlky do bodu B, způsobené odválovánim kuliček po zkosení spodní 4ho dorázu a roztahováním plalnžetové pružiny. Další část křivky - od bodu B je charakterizovaná silou poltřebnou k odvalování kuliček po válcové ploše spodlního dorazu a solučte-m tuhosti pružiny pístu a pružiny dorázu.Pipena podle vynálezu je slložena z krytu 1 pipety, prevedeného z plastické hmoty, ve kterém je vyjimatelně uloženie...

Nalévací semimikrokyveta pro fluorimetrická měření

Načítavanie...

Číslo patentu: 228637

Dátum: 01.01.1986

Autori: Kubáň Vlastimil, Havel Josef, Klabenešová Ivanka

MPK: B01L 3/00

Značky: nalévací, semimikrokyveta, fluorimetrická, měření

Zhrnutie / Anotácia:

Semimikrokyveta je určena pro fluorimetrická měřeni na většině fluorimetrů v rutinní praxi. Je opatřena nálevkou, která je propojená kapilárním přívodem se spodním prostorem měřicí kyvety, do jejíž horní části je zaůstěna odsávací trubice. Měřicí kyveta je pevně vestavěna v rotačním, kyvetovém držáku, opatřeném dvěma vybraními pro umístění přívodu a kyvety a dále otvory pro umístění standartních válcových mikrokyvet.