B01J 21/00

Spôsob prípravy 2,2,6,6-tetrametylpiperidín-N-oxylu a jeho 4-substituovaných derivátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 287826

Dátum: 27.10.2011

Autori: Komora Ladislav, Halmo František, Kavala Miroslav, Peterková Júlia, Matisová Marta

MPK: C07D 211/00, B01J 21/18, B01J 21/00...

Značky: spôsob, derivátov, 4-substituovaných, 2,2,6,6-tetrametylpiperidín-n-oxylu, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je spôsob prípravy 2,2,6,6-tetrametylpiperidín-N-oxylu a jeho 4-substituovaných derivátov katalytickou oxidáciou príslušného sekundárneho amínu peroxidom vodíka pri teplote 20 až 100 °C. Ako katalyzátor oxidácie sa používa oxid uhličitý a sodná alebo draselná soľ kyseliny fosforečnej až polyfosforečnej ako stabilizátor peroxidu vodíka.

Spôsob výroby katalyzátorov kyselinovou aktiváciou a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 285894

Dátum: 17.09.2007

Autor: Flessner Uwe

MPK: C07C 1/00, B01J 21/00

Značky: použitie, katalyzátorov, kyselinovou, výroby, spôsob, aktiváciou

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby katalyzátorov kyselinovou aktiváciou vrstevnatých silikátov a vnesením katalyticky účinných kovových iónov, pri ktorom sa kyselinová aktivácia uskutoční v prítomnosti katalyticky účinných kovových iónov a roztok, ktorý vzniká pri kyselinovej aktivácii, sa oddelí spolu so zvyškovým roztokom, obsahujúcim nadbytočné katalyticky účinné kovové ióny. Tieto katalyzátory sa môžu použiť na reakcie, ktoré sú katalyzované protónmi a...

Spôsoby prípravy substituovaných sulfoxidov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6660

Dátum: 04.10.2005

Autori: Kumar Neela Praveen, Kumar Yatendra, Khanna Mahavir Singh, Prasad Mohan

MPK: B01J 21/00, C07D 235/00

Značky: sulfoxidov, přípravy, spôsoby, substituovaných

Text:

...zlúčeniny vzorca Ivzorce I kde R až R 4 reprezentujú vodík, C 1 až C 4 lineárny alebo rozvetvený alkyl, C 1 až C 4 lineárnu alebo rozvetvenú alkoxyskupinu, aryl, aryloxyskupinu alebo jej farmaceutický prijateľnej soli.Spôsob zahŕňa oxidáciu prochirálneho sulñdu vzorca II,kde R 1 až R 4 majú hore definovaný význam, V prítomnosti chirálneho komplexu s prechodným kovom a bázy za absencie organického rozpúšťadla.0007 Uskutočnenia spôsobu môžu...

Katalyzátorový nosičový materiál, katalyzátory z neho vyrobené a spôsob spracovania spalín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7307

Dátum: 28.09.2004

Autori: Jorgensen Claus, Hoj Jakob Weiland

MPK: B01J 21/00, B01D 53/86

Značky: nosičový, katalyzátory, vyrobené, spalin, katalyzátorový, spôsob, spracovania, materiál

Text:

...(priečne dierovane, zvlnené alebo doskovite) katalyzátory, skôr ako katalyzátory pre pevné lôžko V aplikáciách s Veľkým množstvom suspendovaných pevných látok V spalinách, t.zn. aplikáciách s Veľkým obsahom prachu. Monoliticke katalyzátory majú množstvo V podstate rovných kanálikových dier V priečne dierovaných alebo zvlnených štruktúrach alebo štrbinách V doskových typoch katalyzátorov(napr. US patent č. 6 571 420 B 1). Tento...

Spôsob výroby amínov z olefínov na mezoporéznych oxidoch s veľkým povrchom

Načítavanie...

Číslo patentu: 282255

Dátum: 29.10.2001

Autori: Karsten Eller, Müller Ulrich, Kummer Rudolf

MPK: B01J 21/00, B01J 23/92, B01J 23/94...

Značky: olefínov, výroby, mezoporéznych, povrchom, amínov, velkým, oxidoch, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby amínov všeobecného vzorca (I), kde znamená R1, R2, R3, R4, R5, R6 H, C2-20alkyl, C1-20alkenyl, C2-20alkinyl, C3-20cykloalkyl, C4-20alkylcykloalkyl, C4-20-cykloalkylalkyl, aryl, C7-20alkylaryl alebo C7-20aralkyl, R1 a R2 spolu nasýtený alebo nenasýtený C3-9alkylénový direťazec a R3 a R5 C21-200alkyl, C21-200alkylén, alebo spolu C21-200alkylénový direťazec, pri ktorom sa necháva reagovať olefín všeobecného vzorca (II), kde majú R3,...

Heterogénny katalyzátor kyselinami katalyzovaných reakcií a/alebo chemickotechnologických procesov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1726

Dátum: 04.02.1998

Autori: Jureček Ľudovít, Komora Ladislav, Dérer Tibor, Komorová Eva, Macho Vendelín, Jurečeková Emília

MPK: B01J 21/00, B01J 23/00

Značky: kyselinami, chemickotechnologických, procesov, heterogénny, katalyzátor, katalyzovaných, reakcií

Text:

...sírová, síran amonný a heteropolykyselina. Kyselina trihytdrogénfosforečná a oxidy fosforu sú takisto použiteľné, ale sú málo stabilné za zvyčajnych podmienok aplikacie katalyzátora.Uvedeným acidifikačným činidlom sú aj vodorozpustné karboxy-lové kyseliny, ako aj ich amónne soli, ttajmä kyselina mravčia, šťavelovà a ich amónne soli.Hlavne z dôvodov nevnášania voľných kyselín s heterogennylm katalyzátorom do reakčného prostredia, vhodné...

Katalyzátor pro krakování, hydrokratování a isomeraci uhlovodíků a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 266302

Dátum: 13.12.1989

Autor: Klotz Marvin

MPK: B01J 21/00

Značky: uhlovodíku, krakování, výroby, hydrokratování, způsob, isomeraci, katalyzátor

Text:

...so vyznačuje tím, že je tvořen krysLnljckým borokřemičitanem O gložgnĺvyjádřnnům molárním poměrnm oxidůM rnamená nejménč jeden kation 0 mocenstvi n ze skupiny zahrnujici tetraalkylamoniovýkovu nebo vzájemné směsi těchto kationů,Y má hodnotu 4 až 500 a Z má hodnotu 0 až 160.Tento borokřemičitan se vyznačuje interplanárnimi vzdálenostmi a přiřazenými intenzita mi, jak jsou uvedeny V dále uvedené tabulce I.Při výhcdném provedení má Y hodnotu v...

Způsob přípravy nosičového katalyzátoru pro použití při polymeraci alfa-olefinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264328

Dátum: 12.07.1989

Autor: Nowlin Thomas

MPK: B01J 21/00

Značky: alfa-olefinů, katalyzátoru, nosičového, polymeraci, způsob, přípravy, použití

Text:

...nosiče na teplotu od 100 °C do teploty, jejíž horní hranice je dána hodnotou, při které dochází ke změně stavu neho k sintrování. Vhodné teplotní rozmezí je od 100 do 1 000 °C,přednostně od 150 do eso °c, s výhodou od 750 do eso °c a nejvýhodněji od 750 do 800 °c.Přebytečné hydroxyskupiny přítomné v nosiči se mohou rovněž odstranit zahříváním nosiče před jeho uváděním do styku s organohořečnatou sloučeninou. Tak například poměrně malý...

Spôsob výroby katalyzátora selektívnej oxidácie amoniaku na oxid dusnatý

Načítavanie...

Číslo patentu: 247315

Dátum: 15.01.1988

Autori: Bezák Štefan, Samuhel Jozef, Maeurák Milan, Oddejmiška Koloman, Mezovský Milan, Benedikty Ján, Marko Vladimír, Franko Peter, Szentivány Norbert

MPK: B01J 21/00, C01B 21/26

Značky: oxidácie, amoniaku, katalyzátora, výroby, selektívnej, dusnatý, spôsob

Text:

...oxidy kobaltu, s Výhodou 30 až 8 U °/0 hmot. a 0,1 až 10 hmot. oxidu titaničitého. K takejtozmesi sa musia pred jej formovaním do tvaru plných, s Výhodou dutých valčekov veľkosti 3 až 9 mm, alebo guličiek, alebo teliesok iných tvarov a veľkosti pridať všeobecne používané pomocné formovacie, - lepivé a kĺzne prísady. Ako pomocné formovacie prísady sa používajú napríklad vyššie mastné kyseliny a ich estery s vyššími alkoholmi, vyššie...

Katalyzátor na bázi.gamma. -oxidu hlinitého a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 239938

Dátum: 15.05.1987

Autori: Bil Arnošt, Stanik Boetislav, Richtar Antonín

MPK: C07B 35/08, B01J 21/00

Značky: způsob, hlinitého, přípravy, bázi.gamma, katalyzátor, oxidů

Text:

...po 40 reakčních cyklech (celkem 332 ho din) a 40 regenernčnich cyklech (celkom 152 hodin).způsobem popeaným v příkladu 1 se připraví katelyzátor tvořoąý 1,5 5 oxidu kiŕemiči~ táho s 2,5 5 oxidu vápenatáho na ĺ-oxidu hlinitěm. Vápnik se napouäti zs použití vodného roztoku (15 ml) duoičnanu vápenotáho (2,40 g).sušení. s kalcinace se opět provádčjí při § 00 °C po dobu 4 hodin.Katelyzitor so uvede do rcaktoru pro izonerizeci trau-Z-buteuu...

Sposob výroby oxidu dusnatého katalytickou oxidáciou amoniaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 249211

Dátum: 12.03.1987

Autori: Kondrát Emanuel, Sabadoš Július, Jurovčák Ondrej, Čollák Mikuláš, Bernauer Bohumil, Harmaniak Ivan, Vosolsobě Ján, Švergo Ján, Šimeček Antonín

MPK: B01J 21/00, B01J 23/74, C01B 21/26...

Značky: dusnatého, spôsob, výroby, amoniaku, oxidů, oxidáciou, katalytickou

Text:

...1.m 2 sa predtým používala vrstva 5 kus-ov Pa~Rh sít ako katalyzátor pre oxidáciu amoniaku v plynnej zmesi so vzduchom na oxid dusnatý. Oxidácia prebiehala pri teplote 820-850 °C a výťažnost oxiidu dusnatého z .amoniaku sa pohybovala -v rozmedzí 95 až 97 0/0. Priemerné merná straty katalyzátora Pt-Rh za obdobie niekolkych rokov boli 150 mg na 1 tonu vyrobenej 100 Ú/o-tíej kyseliny duvsičnej.Úpravou katalyzátorového lôžka bola do lkonvertora...

Způsob přípravy katalyzátoru pro výrobu polyethylenu s nízkou hustotou

Načítavanie...

Číslo patentu: 235974

Dátum: 15.12.1986

Autori: Wagner Klaus Peter, Nowlin Thomas Edward

MPK: B01J 21/00, C08F 4/64, C08F 10/02...

Značky: výrobu, přípravy, katalyzátoru, hustotou, způsob, nízkou, polyethylenu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy katalyzátoru pro výrobu polyethylenu s nízkou hustotou, při kterém se na pevný porézní nosič převádí z kapalného prostředí, se kterým je tento nosič ve styku, hořčík, přičemž nosič obsahuje reaktivní povrchové hydroxyskupiny a kapalné prostředí obsahuje alespoň jednu organohořečnatou látku empirického vzorce RnMgR,(2-n)a kde R představuje stálou organickou skupinu, R´ představuje stálou organickou skupinu nebo atom halogenu a n...