B01J 2/16

Doska na distribúciu plynu, určená na použitie v zariadení na úpravu pevných častíc

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17923

Dátum: 09.06.2011

Autor: Teslic Dusan

MPK: B01J 2/16

Značky: pevných, úpravu, určená, distribúciu, doska, částic, použitie, zariadení, plynů

Text:

...riziko, že sa tieto častice budú dostávať cez štrbiny v distribučnom paneli, kde zostanú alebodokonca spadnú až do oblasti komory pod distribučným panelom. To spôsobuje problémy spojené s čistením - faktor, ktorý môže spôsobiť až rozobratie zariadenia v prípadoch, keď sa v komore spracováva upravovaný výrobok. 0014 Nemecký patent DE 3705343 A 1 uverejňuje konštrukciu, v ktorej sa používa piestová tyč na zdvíhanie celého dna zariadenia....

Spôsob a zariadenie na výrobu a/alebo kondiciovanie práškovitého materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9435

Dátum: 01.09.2007

Autori: Rümpler Karlheinz, Wand Bernhard, Ohlendorf Frank, Jacob Michael, Böber Reinhard

MPK: B01J 2/16, B02C 19/06

Značky: spôsob, práškovitého, kondiciovanie, zariadenie, materiálů, výrobu

Text:

...(DDznáme prístroje s prúdovou vrstvou na výrobu práškovitéhomateriálu. Pritom sa na vytvorenie zvisle rotujúcej prúdovej vrstvy privádza do prístroja s prúdovou vrstvou zospodu prúd plynu s vysokou rýchlosťou. Kvapalina, obsahujúca pevné častice,sa napríklad cez jednolátkové, dvojlátkové alebo viaclátkové dýzy vháňa zospodu, zvrchu alebo 2 boku do prúdovej komory tak,aby kvapalina, pokiaľ je to možné, čo najviac zmáčala povrchy inertných...

Spôsob výroby močovinových peliet

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6959

Dátum: 01.08.2006

Autori: Böber Reinhard, Wand Bernhard, Jacob Michael, Nowak Reinhard, Rümpler Karlheinz

MPK: B01J 2/16

Značky: výroby, peliet, spôsob, močovinových

Text:

...s tryskajúcou vrstvou. Prístroj s tryskajúcou vrstvou má kruhový prierez, ktorého spodný diel je vytvorená ako kónicky zúžený. Do centrálneho kónickeho dielu granulátora s tryskajúcou vrstvou ústi plynový kanál, v ktorom je umiestnená dýza na vháňanie tekutiny. Cez plynový kanál sa privádza plyn potrebný na udržanie tryskajúcej vrstvy. Centrálne privádzaný plyn unáša tekutinu privádzanú cez dýzu a tú časť materiálu, ktorá sa nachádza v...

Zariadenie na úpravu materiálu v tvare častíc

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3966

Dátum: 23.09.2005

Autor: Hüttlin Herbert

MPK: B01J 2/16, B01J 8/18, B01J 8/00...

Značky: materiálů, tvare, úpravu, zariadenie, částic

Text:

...sa dá zvládnuť len technicky nákladným integrovaným ćístiacimsystémom. Hovorí sa pritom o zariadeniach. Cleaning in placealebo Wasching in place.0015 Rozčlenené systémy zariadenia vyžadujú aj relatívne veľké náklady na zvukovú a tepelnú izoláciu, z čoho rezultujú značné náklady na vybudovanie a prevádzku takejto aparatúry. 0016 Z dokumentu US 4,557,904 je známy reaktor na uskutočňovanie exotermických chemických reakcií, v ktorom je...

Spôsob výroby granulátov zo sladového extraktu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2701

Dátum: 20.05.2005

Autori: Waskow Mike, Wand Bernhard, Rümpler Karlheinz

MPK: A23P 1/02, B01J 2/02, A23L 1/185...

Značky: spôsob, výroby, extraktu, granulátov, sladového

Text:

...a padajú spať do procesného priestoru 8. Procesný priestor 8 jeV spodnej oblasti vymedzený sklonenými bočnými stenami 29.V dôsledku tohto bočného sklonu sú častice pôsobením zemskej priťažlivosti dopravované spätnou obehovou zónou 24 V smere vstupnej štrbiny 1 plynu, kde sú následne opäť strhávané procesným plynom do procesného priestoru 8.0013 Tento mechanizmus vytvára veľmi rovnomernú cirkuláciu 15 pevných látok, pozostávajúcu zo vzostupného...

Spôsob kapsulácie substancii citlivých na oxidáciu ako sú voňavé a aromatické zlúčeniny do formy granulátu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9382

Dátum: 22.04.2005

Autori: Jacob Michael, Rümpler Karlheinz

MPK: B01J 2/16

Značky: aromatické, oxidáciu, granulátu, zlúčeniny, formy, kapsulácie, voňavé, citlivých, spôsob, substancií

Text:

...Ďalší možný výrobný postup zapuzdrovania predstavuje štrukturálne granulácie vo fluidnej vrstve, ako bola zverejnenákvapalná formulácia nastrekuje dýzami do fluidnej vrstvy. V postupe vznikajúci prach sa oddelí od odťahového vzduchu a opäť sa zavedie ako zárodok do granulačného postupu. Vzniknuté granuláty sa odoberajú 2 fluidného zariadenia s použitím jedného alebo viacerých protiprúdových triedičov, umiestnených na nátokových...

Spôsob granulácie prísady krmív pre zvieratá

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3295

Dátum: 19.06.2004

Autori: Stockhammer Stefan, Pohlisch Joachim, Alt Hans-christian, Klasen Claas-jürgen, Moll Matthias

MPK: A23K 1/00, A23K 1/16, B01J 2/16...

Značky: přísady, zvieratá, spôsob, granulácie, krmiv

Text:

...zostala zachovaná stabilná stacionárna Íluidná vrstva a aby sa zamedzilo vynášaniu častíc z granulátora. Pretože pri tomto spôsobe je pritekajúce médiumhlavným nosičom energie, výkonnosť sa extrémne znižuje. Dosiahnuté miery tvorby sú prílišnízke na to, aby bolo možné proces granulácie ešte hospodárne prevádzkovať.0016 Proces tohto typu je opísaný V US 4,946,654. Strate materiálu v dôsledku vynášania prachu sa zamedzí tak, že sa tento...

Spôsob výroby enzýmových granulátov a enzýmový granulát vyrobený týmto spôsobom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10634

Dátum: 26.05.2004

Autori: Waskow Mike, Jacob Michael, Rümpler Karlheinz

MPK: A61K 9/16, A23K 1/165, A23P 1/02...

Značky: granulát, spôsob, enzýmových, granulátov, spôsobom, výroby, týmto, vyrobený, enzýmový

Text:

...dno na prístup plynurozprestierajúce sa po celom priečnom priereze aparátus fluidnou vrstvou. Rozstrekovacie dýzy, používané na vpravovanie kvapaliny, rozstrekujú vertikálne smerom hore a sú priamo integrované v dne na prístup plynu (EP-A-0332929) alebo sú vo výške dna na vstup plynu obklopené triedičom (EP-A 0163836). Zárodky granulácie potrebné na proces sa vytvárajú čiastočným sušením za rozstrekovania vstrekovanej kvapaliny čiastočným...

Spôsob a zariadenie na zavádzanie tekutín do prúdu pevných látok v ústrojenstve s fluidným lôžkom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2108

Dátum: 31.12.2003

Autori: Waskow Mike, Jacob Michael, Rümpler Karlheinz

MPK: B01J 2/16, B01J 8/18

Značky: lôžkom, pevných, fluidným, prúdu, látok, ústrojenstve, zavádzanie, zariadenie, spôsob, tekutin

Text:

...V dôsledku usporiadania steny privádzaného prúdu a steny spätného prúdu, ako aj prívodom fluidizačného prostriedku zariadením na prívod prúdu plynu vzniká pri príslušnej manipulácii s materiálom vo fluidizačnej oblasti určitý druh rotácie pevných látok.0005 Zavádzanie tekutín do prúdu pevných látok nie je pritomto type mechanizmu s fluidizačným lôžkom usporiadané.0006 Úlohou vynálezu je vytvoriť pre mechanizmus s fluidizačným lôŽkOHl...

Zariadenie na výrobu dusičnanových granúl

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13895

Dátum: 24.11.2003

Autor: Eygelaar Johannes Petrus Gysbert

MPK: B01J 2/16, B01J 8/26

Značky: dusičnanových, zariadenie, výrobu, granúl

Text:

...a do granulačného zóny je typicky upravovaný na relativnu vlhkosť do 30 pri 40 °C a zahrievaný na teplotu 40 °C až 100 °C. vstrekovacie dýzy sú s výhodou natlakované stlačeným vzduchom, ktorý bol ohriaty na teplotu od 40 °C do 70 °C.0019 Prlpravná zóna a granulačná zóna sa nachádzajú na prvom fluidnom lôžku.0020 Granuly vytvorené na prvom fluidnom lôžku prechádzajú priamo na druhé fluidné lôžko, kde sú granuly vychladené na teplotu 60 °C...

Zariadenie na spracovanie materiálu vo forme častíc s výškovo prestavovacím zariadením

Načítavanie...

Číslo patentu: E 405

Dátum: 24.09.2003

Autor: Hüttlin Herbert

MPK: B01J 2/16, B01J 8/24

Značky: materiálů, zariadením, zariadenie, výškovo, spracovanie, částic, formě, prestavovacím

Text:

...tabletám alebo podlhovastým výrobkom, ktoré majú byťProblematickým však je plnenie a vyprázdňovanie pracovnej komory, pričom najma pri veľmi jemnom materiáli existuje nebezpečenstvo, že čiastočky tohto materiálu budú z pracovnej komory vystupovať cez dno štrbinami avznikať do prechodov vedúcich technologický Vzduch.To vedie na značne problémy pri čistení, čo napríklad pri prestavani na iné produkty činí nutnýmúplné rozoberanie zariadenia...

Spôsob výroby prísady do krmív pre zvieratá na báze fermentačného zvyšku

Načítavanie...

Číslo patentu: 283277

Dátum: 08.04.2003

Autori: Klasen Claas-jürgen, Friedrich Heinz, Mörl Lothar, Hertz Ulrich, Schütte Rüdiger, Alt Hans-christian, Höfler Andreas

MPK: A23K 1/00, B01J 2/16, C12P 13/04...

Značky: fermentačného, krmiv, báze, spôsob, zvieratá, zvyšku, přísady, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Prísada obsahuje jeden fermentačný produkt a ďalšie zložky fermentačného zvyšku, pričom fermentačný zvyšok sa v jednom stupni granuluje vo fluidnej vrstve, spája sa v kompaktnú masu a suší, zatiaľ čo sa do fluidnej vrstvy mechanickým spôsobom vnáša prídavne k energii potrebnej na vytvorenie fluidnej vrstvy množstvo energie dostatočné na nastavenie žiadaného priemeru zrna a žiadanej sypnej hustoty, čím sa dosahuje v jedinom stupni postupu...

Spôsob výroby alebo obaľovania granúl

Načítavanie...

Číslo patentu: E 162

Dátum: 08.10.2002

Autori: Schulze Stefan, Gölz Andreas, Alt Hans-christian, Wille Martin, Harthun Andreas, Lüthi Joachim

MPK: B01J 2/16, B01J 2/00

Značky: obaľovania, spôsob, granúl, výroby

Text:

...alebo suspenzie.V Chemische Produktion 6/92, s. 18-21 sa demonštruje princíp činnosti kontinuálnej íluidizačno-granulačnej sušiarne, ktorá je okrem sušenia vhodná aj na aglomeráciu práškovitých látok, na obaľovanie disperzných granulovaných látok a aj na uskutočňovanie chemických reakcií medzi tuhými a fluidnými fázami. Do sušiarne sa ako sušiaca látka privádza špeciálne skonštruovaným prítokovým dnom spravidla horúci vzduch, ale taktiež...

Způsob výroby granulí tvořených jádrem a pláštěm

Načítavanie...

Číslo patentu: 244412

Dátum: 15.07.1987

Autor: Beniska Jozef

MPK: B01J 2/16

Značky: výroby, jádrem, tvořených, způsob, pláštěm, granulí

Text:

...vzájemné rušil a aniž by došlo k poruchám fluldizace pevných čáetíc.Použitelný typ granulátoru je tvořen núdobou, mající v podstatě horizontúlní stěny a kruhový, čtvercový nebo obdélníkový horizontální případně jiný průřez. Lože jader je nesenc plochým perforovaným dnem, Jímž je distribuován do lože fluidizační plyn, kterýmje obvykle vzduch. Dno může být uapořádáno bud horizontálně nebo mírně skloněně např. v rozmezí 30 az 2 °, což je...