B01J 19/24

Prostriedky polohovania tesnenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18033

Dátum: 26.10.2010

Autori: Lingvall Magnus, Höglund Kasper

MPK: F28F 3/10, B01J 19/24, F16J 15/06...

Značky: tesnenia, prostriedky, polohovania

Text:

...aj bariérovej doske. Bariérová doska alebokanálová doska môžu mať otvory sa zapustenými časťami, môžu mať otvory, ktoré sú priebežné alebo môžu mať otvory, ktoré sú priebežné a majú zapustené oblasti.0006 Tesnenie obsahuje vrstvu makkého tesniaceho materiálu,ktorý má V reze vzor zodpovedajúci kanálu V kanálovej doske. Tesnenie môže mať tiež otvory alebo iné polohovacie prostriedky,ako sú zosilnené časti, časti pripevnené k tesneniu alebo...

Izolačná jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15466

Dátum: 01.07.2010

Autori: Höglund Kasper, Lingvall Magnus

MPK: F28F 3/08, F28D 9/00, B01J 19/24...

Značky: izolačná, jednotka

Text:

...Výhodne má izolačný materiál vysokú odolnosť voči klzu, nízku úroveň tečenia a/alebomôže byť odolný voči teplotám od 60 °C do 200 °C. Vhodné materiály pre izolačné vrstvyzahŕňajú expandovaný PTFE (expandovaný polytetrafluóretylén), PEEK0012 Aspoň jedna z dosiek môže byť vzorovaná, aby udržala priľahlú izolačnú vrstvu v sendvičovej štruktúre pod tlakom štruktúry. Tento vzor môže byť pravidelný alebo nepravidelný a je usporiadaný tak, že...

Spôsob a zariadenie na vykonávanie reakcií v reaktore so štrbinovými reakčnými priestormi

Načítavanie...

Číslo patentu: 287336

Dátum: 16.06.2010

Autori: Balduf Torsten, Becker Catrin, Schütte Rüdiger, Bertsch-frank Birgit, Hemme Ina, Markowz Georg, Rollmann Jürgen, Wildner Werner

MPK: B01J 19/24, B01J 19/00, B01J 3/04...

Značky: priestormi, vykonávanie, reakčnými, spôsob, štrbinovými, zariadenie, reaktore, reakcií

Zhrnutie / Anotácia:

Reakcia medzi aspoň dvomi tekutými reakčnými činidlami sa uskutočňuje v reaktore zahrnujúcom priehradkové prvky (1), štrbinové reakčné priestory (3) a dutiny (5) na vedenie tekutého nosiča tepla cez nich. V závislosti od spôsobu výrobnej kapacity sa volí konštrukčné uskutočnenie, keď sa zostaví ľubovoľný počet priehradkových prvkov (1) do pravouhlého rovnobežného bloku (24), reakčné priestory (3) sú vytvorené medzi bočnými povrchmi (2)...

Prietokový modul

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17900

Dátum: 13.04.2010

Autori: Norén Tommy, Höglund Kasper, Johnson Barry

MPK: B01J 19/24

Značky: prietokový, modul

Text:

...mieste medzi dvoma susednými radmi jednotiek v doske kanála a jednou vnútornou stranou kanálovej dosky, ktorú otočný box privádza do komunikácie medzi dvoma radmi jednotiek tak, že tekutiny môžu prúdiť z jedného radu do druhého V priestore alebo v mieste(0012) Predložený vynález sa tiež týka alternatívnej kanálovej dosky, pričom kanálová doska obsahuje aspoň dva rady jednotiek,každá jednotka má jeden rovinný povrch proti povrchu...

Zariadenie na výrobu vodíka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13042

Dátum: 10.06.2009

Autori: Schödel Nicole, Behrens Axel, Klapper Klaus, Hofmann Karl-heinz, Dittmeyer Roland

MPK: B01J 19/24, C01B 3/38, B01D 53/22...

Značky: vodíka, výrobu, zariadenie

Text:

...prebieha iba v častí dĺžky reakčného priestoru.Hnacou silou na odvádzanie vodíka z reakčného priestoru je rozdiel parciálnych tlakov vodíka, ktorý je medzi reakčnýrn priestorom a priestorom na odťahovanie vodíka. Zatial čo parciálny tlak vodíka stúpa v reakčnom priestore zo strany vstupu výcho diskových látok počínajúc od nuly, je v celom priestore na odťahovanie vodíkaďalekosiahle konštantný. V oblastiach reakčnej rúrky, v ktorých je...

Vynálezy kategórie «B01J 19/24» v ZSSR.

Upínací systém

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17733

Dátum: 05.05.2009

Autori: Höglund Kasper, Lingvall Magnus, Norén Tommy

MPK: F28F 3/08, B01J 19/24, F28F 9/007...

Značky: systém, upínací

Text:

...z dvoch koncových dosiek, a tanierové pružiny sú podopreté na tejto prvej koncovej doske. Jeden alebo viac modulov je umiestnených medzi dvoma koncovými doskami upínacieho systému. Každý z uvedených modulov obsahuje jedno alebo viac zariadení vybraných zo skupiny pozostávajúcich z prietokových dosiek, reaktorových dosiek, dosiek tepelného výmenníka,stredných dosiek, Peltierovho článku, bariérových dosiek,izolačných dosiek, tesnenia, utesnenia,...

Viacúrovňový rúrkový reaktor s vnútornou priehradkou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17700

Dátum: 07.07.2008

Autori: Debruin Bruce Roger, Ekart Michael Paul, Yout Thomas Lloyd, Sliger David Allen, Windes Larry Cates

MPK: B01J 19/00, C08G 63/79, B01J 19/24...

Značky: viacúrovňový, vnútornou, rúrkový, reaktor, priehradkou

Text:

...homé a dolné komory. Časť reaktora vymedzuje vnútomý priechod prúdu blízkeho konca časti reaktora na dovolenie plynulého spojenia medzi homými a dolnými komorami a obsahuje vertikálnePrehľad obrázkov na výkresoch0010 Určité uskutočnenia predloženého vynálezu sú detailne opísané nižšie s odkazmi naOBR. l je schematické vyobrazenie víacúrovňového rúrkového reaktora, zostaveného V súlade s jedným uskutočnením predloženého vynálezu a vhodného na...

Spôsob a zariadenie na kontinuálne reakcie plynu s tekutinou

Načítavanie...

Číslo patentu: 286324

Dátum: 27.06.2008

Autor: Erdman Gerald Dean

MPK: B01J 10/00, C01F 11/00, B01J 19/24...

Značky: spôsob, tekutinou, zariadenie, reakcie, kontinuálně, plynů

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob a zariadenie na zlepšenie kontaktu medzi tekutinou a reakčným plynom pohybom tekutiny po serpentínovej dráhe horizontálne aj vertikálne cez komory reaktora a na zavádzanie reakčného plynu aspoň do jednej komory.

Reaktor a spôsob výroby sírovodíka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9311

Dátum: 14.01.2008

Autori: Driess Heinz, Jachow Harald, Woelfert Andreas

MPK: B01J 10/00, B01J 19/24, B01J 19/00...

Značky: spôsob, reaktor, sírovodíka, výroby

Text:

...vo fáze nábehu procesu, a tampri zodpovedajúcej teplote stuhnúť tak, že vznikne blokovanie alebo upchatie.Výsledkom tohto je nedostatočné zásobovanie vodíkom, takže množstvo síry uvolňovanej stripovaním vodíkom zo sirnej taveniny je príliš nízke na požadovaný mólový pomer katalyzovanej reakcie.Všeobecný problém pre konštrukciu a výber materiálov reaktora na realizáciu spôsobu výroby sírovodíka predstavuje tepelné dĺžkové zmeny použitých...

Spôsob katalytickej polymerizácie v plynnom skupenstve a zariadenie na jeho uskutočňovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 285844

Dátum: 23.08.2007

Autori: Covezzi Massimo, Govoni Gabriele

MPK: B01J 19/24, B01J 8/18, B01J 8/24...

Značky: uskutočňovanie, polymerizácie, katalytickej, zariadenie, skupenstve, plynnom, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob katalytickej polymerizácie v plynnej fáze sa uskutočňuje v dvoch prepojených polymerizačných zónach, do ktorých sa napĺňa jeden alebo viacero monomérov v prítomnosti katalyzátora v polymerizačných podmienkach a z ktorých sa vypúšťa vyrobený polymér. Častice rastúceho polyméru prúdia cez prvú polymerizačnú zónu v podmienkach rýchlej fluidizácie, opúšťajú prvú zónu a vstupujú do druhej polymerizačnej zóny, cez ktorú prúdia v zhustenej...

Reaktor s riadeným tepelným gradientom na výrobu čistého vodíka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10667

Dátum: 14.06.2007

Autori: Rohrich, Wirth Harald, Kongmark Nils

MPK: B01J 19/24, B01D 53/22, C01B 13/02...

Značky: tepelným, gradientom, vodíka, výrobu, riadeným, reaktor, čistého

Text:

...membrány odlučujúce vodík. Teplota týchto stien sa riadi chladením. Vzdialenosť medzi membránamí odlučujúcimi vodík a rozkladovou zónou je funkciou materiálov použitých v membránach, podľašpecifických podmienok činnosti zostavy.Membrány sú vyrobené takým spôsobom, že extrahované plyny sa môžu odčerpávat alebo odplavovat prostredníctvom použitia neutrálneho nosného plynu. Možnou voľbou sú trubicové-3 súčasti, ktorých membrány tvoria aspoň...

Zariadenie tvaru dvoch súosových stojatých valcov pre podmienky chemických technológií a spôsob jeho využitia

Načítavanie...

Číslo patentu: 285692

Dátum: 24.05.2007

Autori: Čamaj Vladimír, Gogová Zuzana, Stanček František, Hronec Milan

MPK: B01J 8/02, B01J 19/24, B01J 19/02...

Značky: súosových, podmienky, technologii, tvaru, zariadenie, spôsob, chemických, využitia, stojatých, valcov, dvoch

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie tvaru dvoch súosových stojatých valcov na výrobu v chemických technológiách je vhodné pre systémy, kde je prítomných niekoľko fáz vedľa seba, vnútri ktorých cirkuluje kvapalina v dôsledku rozdielu hustôt tekutiny. Vnútorný valec je po výške rozdelený na aspoň jednu reakčnú zónu, tomu zodpovedajúci počet sekcií a vnútornú časť separátora. Reakčné zóny obsahujú v blokoch uloženú náplň na nosnom rošte. Sekcie obsahujú distribútor plynu....

Postup na výrobu dusíkatého hnojiva s obsahom síry

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10354

Dátum: 07.11.2006

Autori: Bruckbauer Christina, Jaeger Emmerich

MPK: B01J 19/24, B01F 5/04, B01J 19/00...

Značky: síry, hnojiva, dusíkatého, výrobu, postup, obsahom

Text:

...ako je ďalej popísané.0017 Použitý rúrový reaktor vykazuje minimálne jednu vstupnú zónu a minimálne jeden zmiešavací úsek, pričom vo vstupnej zóne je umiestnený minimálne jeden prvý prostriedok naVpustenie prvého reaktantu aminimálne jeden druhý prostriedok na vpustenie druhéhoreaktantu. Rúrový reaktor podľa vynálezu vykazuje minimálne jeden ďalší prostriedok na vpustenie minimálne ďalšieho tretieho reaktantu, pričom tretí prostriedok je...

Polymerizačný proces s optimalizovanou konštrukciou reaktora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13201

Dátum: 19.10.2006

Autori: Debruin Bruce Roger, Yount Thomas Lloyd, Windes Larry Cates

MPK: B01J 19/00, B01J 19/24, B01D 3/24...

Značky: polymerizačný, proces, reaktora, optimalizovanou, konštrukciou

Text:

...ktorý uľahčuje polykondenzáciu veľkých množstiev reakčného média tečúceho vpomerne rovnomerných, tenkých vrstvách cez dokončovací reaktor pri zabezpečení dostatočného času zotrvania na dosiahnutie požadovaného stupňa polymerizácie.Podľa jedného uskutočnenia predloženého vynálezu sa poskytuje polymerizačný proces zahŕňajúci (a) zavedenie reakčného média do polymerizačného reaktora zahŕňajúceho množinu vertikálne rozmiestnených naklonených...

Spôsob polymerizácie s optimalizovanou úpravou reaktora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6178

Dátum: 19.10.2006

Autori: Windes Larry Cates, Debruin Bruce Roger, Yount Thomas Lloyd

MPK: B01D 3/14, B01J 19/00, B01J 19/24...

Značky: úpravou, polymerizácie, reaktora, spôsob, optimalizovanou

Text:

...vrstvách počas dlhších časových úsekov. Ďalej existuje potreba účinnejšieho ahospodárnejšieho dokončovacieho reaktora PET, ktorý uľahčuje polykondenzáciu veľkých množstiev reakčného média tečúceho vpomerne rovnomerných, tenkých vrstvách cez dokončovaci reaktor pri zabezpečenídostatočného času zotrvania na dosiahnutie požadovaného stupňa polymerizácie.Podla jedného uskutočnenia predloženého vynálezu sa poskytuje reaktor zahŕňajúci množinu...

Reaktor na simultánnu separáciu vodíka a kyslíka z vody

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13025

Dátum: 16.12.2004

Autori: Röhrich Klaus, Kongmark Nils, Wirth Harald

MPK: B01J 19/24, B01D 53/22, C01B 13/02...

Značky: vodíka, kyslíka, separáciu, reaktor, simultánnu

Text:

...reaktora. vstrekovanie vody sa môže tiež realizovať pomocou penetrácie pár cez steny reaktora. Voda alebo para, ktorá sa vstrekuje, sa môže predhríať ako súčasť tepelnej izolácie a s teplom od výfukových plynov horákov.0020 Extrahované množstvo vodlka a kyslíka sa riadi tak, aby bolo 2 k 1, v ich stechiometrickom pomere vo vode. Teda, reaktor sa dopĺňa s presne zodpovedajúcim množstvom vody.0021 Požadovaná teplota pre disociáciu vody sa...

Rúrkový polymerizačný reaktor na prípravu polyetylénu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6988

Dátum: 13.12.2004

Autori: Bonte Geert Imelda Valerie, Hem Van Der Sjoerd, Mutsers Stanislaus Martinus Petrus

MPK: C08F 10/00, B01J 19/24, F28F 1/10...

Značky: reaktor, polymerizačný, přípravu, polyetylénu, rúrkový

Text:

...a rúrka reaktora je navrhnutá a skonštruovaná takým spôsobom, že nasledujúci vzťah platí pre každú axiálnupozíciu, kde je vnútorná stena tvarovaná s profilomA plocha tvorená priečnym prierezom rúrky reaktora kolmo na axiálne komponenty rýchlostných vektorov postupujúceho toku a celkom ju zaberá postupujúcí tok a zvonka je ohraničená proñlovaným vnútorným povrchom rúrky (m 2) aL obvod A, ktorý zvonka proces ohraničuje (m).Podľa výhodného...

Výroba polyesteru s použitím rúrkového reaktora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16971

Dátum: 26.05.2004

Autori: Bonner Richard, Debruin Bruce

MPK: B01J 19/24, C08G 63/183, C08G 63/78...

Značky: polyesterů, výroba, rúrkového, reaktora, použitím

Text:

...polykondenzačný reaktor (voliteľne a znázomený ako rúrkový reaktor)ISA vedenie z polykondenzačného reaktora do rúrky (voliteľne)0015 V tomto opise a v nárokoch, ktoré nasledujú, sa termín polyester, pokial nie je uvedené inak, používa V širokom zmysle slova a označuje polymér, ktorý obsahuje viac než OO esterových väzieb (alebo viac než 100 zodpovedajúcich väzieb V prípade derivátov priamych alebo čistých polyesterov, ako sú...

Spôsob výroby amino-chránených derivátov 4-aminometylén-pyrolidín-3-ónu, gemifloxacínu, alebo ich solí

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4705

Dátum: 02.08.2002

Autori: Grinter Trevor John, Kim Yeongdae, Saunders Richard Neville, Harris Michael Anthony, Carpenter Stephen Thomas, Ricard François Xavier, Kwon Youngwoon, Lee Dongchul, Brechtelsbauer Clemens Michael Helmut

MPK: B01J 14/00, C07D 207/00, B01J 19/24...

Značky: solí, derivátov, gemifloxacínu, amino-chránených, 4-aminometylén-pyrolidín-3-ónu, výroby, spôsob

Text:

...mixéry typu Kenics® KM-type, ako sú opísané nižšie, a/alebo keď je rezidenćný čas okolo 5 až okolo 60 sekúnd, výhodne 10 až 30 sekúnd, tak potom sa výhodne zásada používa so stechiometriou 2 5 alebo 2 6 ekvivalentov, výhodne 5 až 15, 5 až 12 alebo 6 až 12 ekvivalentov,výhodnejšie 5 až 7 alebo 6 až 7 ekvivalentov, najvýhodnejšie okolo 6 ekvivalentov, vo vzťahuk zlúčenine vzorca (ll). Takéto velké množstvo ekvivalentov je potrebné na...

Reaktor na vykonávanie fázových reakcií

Načítavanie...

Číslo patentu: 278996

Dátum: 16.12.1992

Autori: Korte Hermann-josef, Piotrowski Bernhard

MPK: B01J 10/00, B01J 19/24, B01F 3/04...

Značky: vykonávanie, fázových, reakcií, reaktor

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie reaktora na vykonávanie fázových reakcií, najmä reakcií plyn - kvapalina s kontinuálnou kvapalnou a diskontinuálnou disperznou plynnou fázou, ktorého prierez je vo vodorovnej rovine rozdelený na čiastkové oblasti, v čiastkových oblastiach prebieha prúdenie reakčného média približne zvisle smerom nahor, v iných čiastkových oblastiach približne zvisle dole a reaktor má výhodne iba v čiastkových oblastiach s prúdením nasmerovaným nahor...

Prvek reaktorové kolony

Načítavanie...

Číslo patentu: 264876

Dátum: 12.09.1989

Autori: Hájek Jaroslav, John Luděk

MPK: B01J 19/24

Značky: kolony, reaktorově, prvek

Text:

...s reakční směsí, přepadávající dolů. Teplota reakční směsi se reguluje pomocí vestavěného topněho potrubí u dna vany V každém patře kolony.Konstrukce patra umožňuje bezpečně provádět i ty reakce, při kterých dochází k značnému pěnění reakční směsi a reakce, prcbíhající proměnnou rychlostí, kromě reakcí, při nichž dochází k fázovému dělení reakční směsi, případně usazování pevných látek.Prvky reaktorové kolony lze vyrobit z technického skla, s...

Nosný rošt výplňových aparátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263753

Dátum: 11.04.1989

Autori: Plášil Vladimír, Holeček Jan, Nožička Břetislav

MPK: B01J 19/24

Značky: nosný, rošt, výplňových, aparátu

Text:

...kazet, zpravidla o vleikosti jež lze snadno demontovat vně aparátu prulezem či hrdlom. Protože rozměry kazet jsou malé ve srovnání s průměrem aparátu, jejich hmotnost 1 pro velká zatížení je malá. Tepelná dilatace je kompenzována vůlí mezi kazetamí a tka lze toto řešení použít1 do velml vysokých teplot.Príklad provedení nosného roštu výplñowäw reaktoru je sohsmaticky znázorněn na obrázcích č. 1 a č. Z, kde obraz č. 1 představuje...

Reaktor

Načítavanie...

Číslo patentu: 263002

Dátum: 11.04.1989

Autori: Plášil Vladimír, Nožička Břetislav, Holeček Jan, Soukalová Jaroslava

MPK: B01J 19/24

Značky: reaktor

Text:

...oddělł z proudu plynu do prostoru pod oddělovacjm dnem, odkud jsou odvaděny hrdlem odtahu odloučených častíc. Výstupním hrdlem je odváděn čistý ptyn. U některýcn reaktorů je třeba výptňový materíát regenerovat či proplachovat plynem proti směru toku provozniho média włomto případě pak kanál s proměnným průřezem spotu s vírnikem stoužł jako rozvaděč plynu k rovnoměrnému rozdělení plynu po průřezu výptňového materiálu. Vestavěný odlučovač v...

Ejektor s posúvačovým uzáverom na vytvorenie cirkulacie plynov vo vrstve katalyzátora v syntéznom reaktore

Načítavanie...

Číslo patentu: 243917

Dátum: 15.11.1987

Autor: Prokopec Ladislav

MPK: B01J 19/24

Značky: ejektor, katalyzátora, cirkulacie, reaktore, vytvorenie, syntéznom, vrstvě, uzáverom, posúvačovým, plynov

Text:

...časti reaktora.Pracovným plynom ejektore je čerstvá zmes privádzaná centrálnou rúrou. Duo pracovneho plynu je ejektorom prlsávvaná časťz prvej vrstvy katalyzátora. Tým sa dosiahne zvýšenie teploty čerstvej zmesi vstupujúcej na prvú vrstvu katalyzátora na hodnotu potrebnú pre správnu funkciu tejto vrstvy. Vylúči sa potreba horného výmenníka,čím sa k-onštrukcia prvej vrstvy podstatnezjednoduší a zlacní. Zniži sa porucliovost tanáročnosť na...

Fotochemický reaktor s ultrazvukovým miešaním reakčnej zmesi

Načítavanie...

Číslo patentu: 251527

Dátum: 16.07.1987

Autori: Toma Štefan, Gáplovský Anton

MPK: B01J 19/24

Značky: ultrazvukovým, zmesí, reakčnej, fotochemicky, reaktor, miešaním

Text:

...uvedený-m typom miešania je, že sa miešaním čiastočne ob~ medzi rtvonba vedľajších produktov, avšak uvedené typy miešania realkčnej zmesi nezaručujú »dostatočnú turbulenciu roztoku,čo má zra následok nedostatočné obmedzenie vzniku nežiadúcich produktov.Tento nedostatok fotoehemických reasktorov je odstránený vo foto-chemicikom reaktore vs ultrazvukovým miešaním podľa uvynálezu, ktoreho podstata spočíva uv tom,že tento pozostáva z reallečnej...

Reaktor se zabudovaným ohřívačem

Načítavanie...

Číslo patentu: 243184

Dátum: 15.07.1987

Autori: Skalický Stanislav, Vácha Jioí, Kenša Jaromír

MPK: B01J 19/24

Značky: ohřívačem, reaktor, zabudovaným

Text:

...je umístěn topný element vnější a ve vnitřní trubce je umístěn topný element vnitřní. Prostor mezi střední trubkou a vnitřní trubkou je opatřen spirálou, která prodlužuje dráhu protékajícímu médiu.Vnější trubka má žebra pro zvětšeníPoužitím reaktoru podle vynálezu se docílí menších tepelných ztrát i zlepšení přestupu tepla volbou optimální rychlosti média obtékajícího topné elementy a spirálu. Další výhodou je použití teplosměnné plochy...

Konvertor na výrobu nitrózních plynů ze vzduchočpavkové směsi

Načítavanie...

Číslo patentu: 250303

Dátum: 15.04.1987

Autori: Mitlenerová Lenka, Sprinz Milan

MPK: B01J 19/24

Značky: vzduchočpavkové, výrobu, plynů, konvertor, nitrózních, směsi

Text:

....po-dle vynálezu zdoko 4nalení konvertoru na výrobu nltróz.ních plynů ze vzduohočpavkové směsi s postupem lvzduchončpavkově směsi shora dolů. Konvertor má ,přívodrní hndąlo vzuchočpavkové směsi v horní částí stojaté nádoby a -katalvzatorovou zónu ve Spodní části. je dále opatřen zapalovacími .hořáky, soustavou rděrovaných plechů nad katalyzá-torvovou zónou a vestavbou k zachování promísení vzduohočpavkové směsi.Podstata vynálezu je v tom,...

Konvertor na výrobu nitrózních plynů ze vzduchočpavkové směsi

Načítavanie...

Číslo patentu: 249375

Dátum: 12.03.1987

Autori: Mitlenerová Lenka, Sprinz Milan

MPK: B01J 19/24

Značky: plynů, výrobu, konvertor, vzduchočpavkové, nitrózních, směsi

Text:

...konverze 5 žádaným výtěžkem, který ovlivňuje ekonomiku provozu, například výrobny kyseliny dusičné a stabilitu provozu. V praxi bylo již zjištěno, že se neosvědčil ani konvertor s uspořádáním toku vzduchočpavkově směsi konvertorem zespoda nahoru. Vykazoval nevýhody u zařízení, která následujív procesu chemické výroby za konvertorem.Proto se navrhuje podle vynálezu zdokonalení konvertoru na výrobu nitrőzních plynů ze vzduchočpavkové směsi 5...

Nosný sviečkový rošt

Načítavanie...

Číslo patentu: 249230

Dátum: 12.03.1987

Autori: Kalvoda Vladimír, Iro Vendelín

MPK: B01J 19/24

Značky: rošt, sviečkový, nosný

Text:

...priepustnú plochu veľkoplošných sviečkových vložiek, ktorá môže byť väčšia až o 40 voči .prierezovej ploche chemic 4kého aparátu, pri-čom priečne prúdenie pracovného média cez príepustnú plochu zvyšuje rovnomernosť prúdenia -prierezom náplne, čím sa zvyšuje účinnosť chemického procesu. Ďalšou výhodou je jednoduchá výroba nosného sviečkového roštu bez nárokov na špeciálne strojné zariadenia a jednoduchá údržba a výmena .náplne vzhladom k...