B01J 19/18

Reaktor zahŕňajúci rotor

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6625

Dátum: 02.12.2013

Autor: Olsson Anders

MPK: C08J 11/10, C08F 8/50, B01J 19/18...

Značky: zahŕňajúci, reaktor, rotor

Text:

...primárne paralelne s principiálnym smerovaním predĺženia hriadeľa g rotora g. Ked rotor g rotuje - na obrázku proti smeru hodinových ručičiek - článkovitá časť ü má gravitačný stred Lg, ktorý leží na prvom polomere g rotora g v súčasne s tým,ako os 13 pre rotáciu medzi článkovitou časťou 4 h a fixnou časťou 51 g leží na druhom polomere Q rotora s tým, že prvý polomer Q nasleduje druhý polomer g pri rotácíi, napr. prvý polomer g tvorí uhol s...

Spôsob a zariadenie na výrobu roztoku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16202

Dátum: 27.02.2009

Autor: Otting Matthias

MPK: C09D 7/14, B01J 19/18

Značky: roztoku, zariadenie, výrobu, spôsob

Text:

..., výhodne V rozsahu asi 5 až asi 75 ,predovšetkým v rozsahu asi 10 až asi 25 , zvlášť menej ako asi l , 5 , 10 , 15 ,20 , 25 , 50 , 75 alebo 90 . Spracovateľské zariadenie môže teda slúžiť rovnako ako zariadenie na rozpúšťanie.0008 Minimálne jedna záldadná surovina sa môže rozpustiť v rozsahu asi l až asi 90 ,výhodne v rozsahu asi 5 až asi 75 , 10 až asi 25 , zvlášť menej ako asi l , 5 ,10 , 15 , 20 , 25 , 50 , 75 alebo 90 rovnako mimo...

Kotlový reaktor s miešačom, ako aj spôsob uskutočňovania polymerizačnej reakcie pri použití takéhoto kotlového reaktora s miešačom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14560

Dátum: 28.11.2008

Autori: Pickenäcker Olaf, Heid Joachim, Carloff Rüdiger

MPK: B01J 4/00, B01J 19/18

Značky: kotlového, polymerizačnej, reaktor, kotlový, spôsob, reaktora, uskutočňovania, takéhoto, miešačom, použití, reakcie

Text:

...RU 2114869 Cl opisuje kontinuálny spôsob polymerizácie v hmote, pri ktorom sa používajú celkom naplnené kotlové reaktory s miešačom. Avšak ani tu nedochádza k dávkovaniu v blízkosti tesnenia klzným krúžkom a nepoužíva sa žiadne pätkové ložisko, takže tiež je možné očakávať už uvedené obmedzenia. Spätne privádzaný, ochladený roztok polymérov sa zavádza do reaktora na druhom dávkovacom mieste, bez toho aby sa primiešaval iniciátor.Vdôsledku...

Spôsob trhanie uhlíkových reťazcov organických molekúl pevných materiálov a príslušné zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7447

Dátum: 16.06.2006

Autor: Pecci Giorgio

MPK: B01F 7/24, B01F 7/02, B01J 19/18...

Značky: molekúl, materiálov, pevných, uhlíkových, zariadenie, příslušné, trhanie, organických, spôsob, reťazcov

Text:

...privádzaním0008 V poslednom prípade súčasne s reakciami štiepenia dochádza tiež k reakciám polymerizácie akondenzácie s vytváraním nových väzieb uhlík - uhlík.0009 Také reakcie, ktoré tiež obsahujú vytváranie usadenín, sú nežiadúce a môžu byt zmiernené, ale nie odstránené, prostredníctvom voľby vhodných prevádzkových podmienok.0010 Preto existuje potreba vyvinút spôsob trhaniareťazcov organických molekúl neplynných. materiálov,...

Spôsob výroby polyesterov a diskový reaktor vhodný na tento spôsob

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4788

Dátum: 20.10.2005

Autori: Seidel Peter, Reisen Michael, Hölting Ludwig, Wilhelm Fritz, Reichwein Peter

MPK: B01J 19/18, C08G 63/00

Značky: diskový, spôsob, polyesterov, výroby, reaktor, vhodný

Text:

...vspodnej časti rozdelený pomocou deliacich plechov na niekoľko komôr, ktoré sú navzájom spojené prostredníctvom výstupných otvorov. Taký diskový reaktor podľa vynálezu na výrobupolyesterov sa skladá z vyhrievateľnej, valcovitej, ležatejvývodom taveniny a s vnútorným miešacím systémom prispôsobeným tvaru nádoby. Tento miešací systém obsahuje zvislo usporiadané disky, ktoré sú prostrednictvom lúčových prvkov upevnené na aspoň jednom spoločnom...

Vynálezy kategórie «B01J 19/18» v ZSSR.

Metóda a reaktor pre kontinuálnu výrobu polymérov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1849

Dátum: 06.05.2004

Autor: Karasiak Wolf

MPK: B01J 19/18, C08G 63/00

Značky: výrobu, reaktor, polymérov, kontinuálnu, metoda

Text:

...Je tu však možnosť privážania východzích materiálov do prvej reakčnej zóny aj oddelene. Tu sa prevedie premena na požadované monoméry. Prevádza sa kontinuálne odoberanie a cez potrubia ktore môžu ležať vo vnútri alebo mimo reaktora sa materiál privádzado nižšie umiestnenej reakčnej zóny.Pary aplyny vznikajúce pri výrobe monomerov alebo predpolymerov sú spojovacími potrubiami vedené z jednej reakčnej zóny do druhej anásledneSamozrejme môžu...

Zariadenie na prípravu sulfo-močovinového reaktanta

Načítavanie...

Číslo patentu: 283600

Dátum: 16.09.2003

Autori: Le Mat Armand, Peudpiece Jean-bernard, Limousin Laurent

MPK: B01F 1/00, B01J 19/18, B01F 7/16...

Značky: sulfo-močovinového, zariadenie, reaktanta, přípravu

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na prípravu sulfo-močovinového reaktanta na rozklad prírodného fosfátu pri výrobe fosfodusíkatých hnojív, zmiešaním a rozpúšťaním v kvapaline (L), ktorá je sírovým roztokom, tuhých granúl močoviny (G), ktorých hustota je nižšia ako hustota kvapaliny, zahŕňajúce nádobu (2) valcovitého tvaru s vertikálnou osou a s dnom, ktorá obsahuje miešacie prostriedky (A) a je vybavená najmenej jedným vstupom (4) kvapaliny (L), vstupom (5) na tuhé...

Reaktor pro provádění polymeračních reakcí v systémech s vysokou koncentrací polymeru

Načítavanie...

Číslo patentu: 266588

Dátum: 12.01.1990

Autor: Gordini Silvano

MPK: B01J 19/18

Značky: polymerů, koncentrací, reaktor, reakcí, provádění, vysokou, polymeračních, systémech

Text:

...během svého otáčení narážek u otvoru g, je na obsah reaktoru vyvozován tlak směřující k obvodu a tedy k otvoru 3.V ostatních zönách reaktoru mohou otáčející se lopatky dospět k narážkäm buä současně nebo tak jak bylo uvedeno shora, aby docházelo k dopravě hmoty směrem k obvodu.Hřídel míchadla je opatřena vnějším pláštěm łł, tvořeným trubkou, která je spojene do jednoho celku se spodním čelem reaktoru, aby nedocházelo k weissenbergovu...

Reaktor s filtrem

Načítavanie...

Číslo patentu: 243808

Dátum: 15.06.1987

Autori: Šindeláo Bedoich, Eechura Václav, Sapožnikov Abram Lvovie

MPK: B01J 19/18

Značky: reaktor, filtrem

Text:

...ł. Na spodní stranu disku Lg s drenážkami je připevněna filtrační přepažka E. Poeuvný pohyb duté nžídele g s diskom 1 g s drenážkauni a filtrační přepálžkou 11 je odvozen od pohonné jednotky 1 ą axiálního pohybu, množñující oboustranně řízený axiální pohyb od víka 3 k seřezávacím nožům g. , seřezávací nože g jsou uloženy na hřídeli 6 míchadla, po které se mohou axiálně posouvat a zároveň od ní přejímat rotační pohyb. vzdálenost...

Dokonale míchaný reaktor

Načítavanie...

Číslo patentu: 249004

Dátum: 12.03.1987

Autori: Masák Vladimír, Klusáček Karel

MPK: B01J 19/18

Značky: míchaný, reaktor, dokonalé

Text:

...objemu prostoru pro pevnou složku reakce - např. ka talyzátoru VK k celkovému objemu reaktoru VR byl v tomto přípa dě -Ě 0,264.V . R Celý reakční prostor reaktoru včetně turbinky je možno pro vést z nekorozivních materiálů včetně hnané poloviny magnetickéspojky, která je vyrobene z magneticky měkkého materiálu - jejípovrch je možno napr. poniklovat či pochromovat.Hnanou stranu magnetické spojky obsahující magnety je možno intenzivně...

Koncový reaktor pro výrobu epoxidových pryskyřic

Načítavanie...

Číslo patentu: 241998

Dátum: 15.12.1986

Autori: Hubele Adolf, Ohmori Kaoru, Bernhard Horst, Riebli Peter

MPK: B01F 7/26, C08G 59/04, B01J 19/18...

Značky: pryskyřic, koncový, epoxidových, výrobu, reaktor

Text:

...BEĽOM, Kowopme nmemm HanpaBnammmenpyr npyry unocxocmm, na KOT 0 pHK HQXOĽHTCH 3 ànen~ aammnecH.3 yóqaTue anemexwm B BHĽ 8 syóqamux Beanoąnpnqem omaT 0 p 0 M aanzewca cnaómennas sydqawmn snemenmamn qacms cwannoHapHOP 0 nopnyca Bompyr powopa M cmawop nMeew.BBonsne enemenwu M Buxonnoü enemenm Roncwpynnnn powopa Tanaa, ufo on cooTBeTcm~ nenno Bucome.ero syóuawmx anemeumon nocwaew no Buympennero syöqamoro nenua. Pomop M cwhwop nMemmnamuH no 2 no 8...

Reaktor pro výrobu epoxidových pryskyřic kontinuálním způsobem

Načítavanie...

Číslo patentu: 241997

Dátum: 15.12.1986

Autori: Lukonits Ottó, Yoshida Hiroshi, Pintér Csaba, Seragnoli Enzo, Koike Kengo, Nakagawa Taizo, Mattei Riccardo, Shimano Shizuo, Petrássy Miklós

MPK: C08G 59/04, B01J 19/18, B01F 7/26...

Značky: pryskyřic, výrobu, způsobem, epoxidových, reaktor, kontinuálním

Text:

...0 TanmM oópasoM,.vTo peaxwop repmewnqeoxoü Koncmpyxnnn cocmomw na Kpyronoro cmawopa m Kpyronoro powopa c BenymnM Banom, nowopme mmemw Hanpannsmmne npyr npyry nnocxocwn, na Kowopux HQXOĽHTCH-4 mucrmrrsuxsuaccn syćixaxwmae oaxomcxrrxą 33 33 mm nyörxrwucxnxc .InCIItXQB,npuucm cTaTopoM nnuncwon cnuómcnnau syounwmmn oncmuuwmmn uacmn cwannonupuoro uopuyca nompyr powopa u qwo cwnmop nmeem nnonume onemeumm, Buxouoü anemeum M, n cnyqae manoónoomn,...