B01J 19/08

Spracovanie biomasy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19120

Dátum: 28.04.2009

Autor: Medoff Marshall

MPK: C08B 15/04, A23K 1/14, B01J 19/08...

Značky: biomasy, spracovanie

Text:

...spracováva. V niektorých uskutočneniach môže byt súčasťou tu opísaných spôsobov predbežné spracovanie biomasy za účelom zmenšenia jedného alebo viacerých rozmerov jej jednotlivých súčastí. Predbežné spracovanie za účelom zmenšenia jedného alebo viacerých rozmerov jednotlivých súčastí biomasy sa uskutočňuje napr. drvením,rezaním, roztláčaním, trieštenim alebo mletím.Vo všetkých tu opísaných spôsoboch sa dá na biomasu pôsobiť tlakom. Napríklad...

Katalytický reaktor s indukčným ohrevom

Načítavanie...

Číslo patentu: 284015

Dátum: 08.07.2004

Autori: Blackwell Benny, Kirby Gregory, Mehdizadeh Mehrdad, Koch Theodore, Sengupta Sourav, Ashmead James

MPK: B01J 19/00, B01J 12/00, B01J 19/08...

Značky: reaktor, indukčným, ohrevom, katalytický

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na kontinuálne riadenie katalyzovanej reakcie v plynnej fáze pri zvýšenej teplote zahŕňa nádobu (11) reaktora (10), obsahujúcu aspoň jeden vstup (12) reakčnej zložky na privádzanie plynnej reakčnej zložky do nádoby (11) reaktora (10) a aspoň jeden výstup (13) produktu na odvádzanie produktu z nádoby (11) reaktora (10), aspoň jeden katalyzátor (17) v tuhej fáze, umiestnený v nádobe (11) reaktora (10) v styku s plynnou reakčnou...

Spôsob iniciácie katalyzovanej reakcie v plynnej fáze

Načítavanie...

Číslo patentu: 283767

Dátum: 11.12.2003

Autori: Koch Theodore, Mehdizadech Mehrdad, Bueker David Julian

MPK: B01J 19/00, B01J 12/00, B01J 19/08...

Značky: fáze, iniciácie, reakcie, spôsob, plynnej, katalyzovanej

Zhrnutie / Anotácia:

Zlepšený spôsob iniciácie katalyzovanej chemickej reakcie v plynnej fáze zahŕňajúci poskytnutie reaktorovej nádoby (10), v ktorej sa plynný reaktant kontinuálne prechádzajúci reaktorom kontaktuje s tuhým kovovým katalyzátorom (18), s indukčnou cievkou (14) vnútri reaktora (10) na vstupnej strane katalyzátora a s pórovitou teplotnou bariérou a bariérou na ochranu pred iskrami a žiarením (17) medzi indukčnou cievkou (14) a tuhým katalyzátorom...

Spôsob aktivácie organických látok

Načítavanie...

Číslo patentu: 281993

Dátum: 23.07.2001

Autori: Kaščák Stanislav, Kuľka Anton, Snopek Pavol, Magač Andrej, Bajús Martin

MPK: B01J 19/12, C10K 3/00, B01J 19/08...

Značky: látok, organických, aktivácie, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob aktivácie organických látok, najmä uhľovodíkov a uhľovodíkových zmesí z ropy a/alebo zemného plynu využiteľných v energetike, ďalej ako východiskové suroviny pre petrochémiu alebo ako palivá pre vznetové, zážihové a prúdové motory. Uvedené organické látky sa vystavia pôsobeniu elektromagnetického poľa o frekvencii od 10 Hz do 100 kHz tvoreného súčasne jednosmernou aj striedavou zložkou prúdu, pričom intenzita jednosmernej ako aj...

Zariadenie pre voľnú elektromigračnú separáciu látok v roztoku

Načítavanie...

Číslo patentu: 280219

Dátum: 18.03.1992

Autori: Štěpán Pavel, Sova Oto, Peichl Jiří, Veverka Otto

MPK: G01N 27/403, B01J 19/08, B01D 63/08...

Značky: separáciu, zariadenie, látok, elektromigračnú, voľnú, roztoku

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši konštrukciu zariadenia, ktoré je vytvorené aspoň jednou základnou jednotkou zloženou z nádoby (1) vyrobenej z elektricky nevodivého materiálu, pritom pozdĺž protiľahlých stien sú upevnené dve elektródy (2), medzi ktorými je umiestnená súprava poréznych priečok (3), pričom nádoba (1) je vytvorená radom výpustov (5). Medzi poréznymi priečkami (3) sú v nádobe (1) vodotesne a súmerne vzhľadom na elektródy (2) zabudované aspoň dve...

Zariadenie na voľnú kontinuálnu elektromigračnú separáciu látok v roztoku

Načítavanie...

Číslo patentu: 278226

Dátum: 15.10.1991

Autori: Sova Oto, Štěpán Pavel

MPK: G01N 27/26, B01J 19/08

Značky: roztoku, voľnú, látok, zariadenie, elektromigračnú, separáciu, kontinuálnu

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie je tvorené aspoň jednou základnou jednotkou, ktorá je zložená z nádoby (1) vyrobenej z elektricky nevodivého materiálu, vo vnútri ktorej sú umiestnené dve elektródy (5), ktoré sú umiestnené pozdĺž bočných stien (13) nádoby (1) po celej dĺžke pracovného priestoru (3) a medzi nimi je pracovný priestor (3) vyplnený elektricky nevodivými, roztok mechanicky stabilizujúcimi, prekážkami (6), pričom nádoba (1) je vybavená aspoň dvoma...

Způsob zvýšení spodní tlakové hranice tepelně iniciovaných explozivních chemických reakcí v plynné fázi

Načítavanie...

Číslo patentu: 263692

Dátum: 11.04.1989

Autor: Pola Josef

MPK: B01J 19/08

Značky: hranice, spodní, iniciovaných, tepelně, fázi, tlakově, zvýšení, reakcí, chemických, explozivních, způsob, plynné

Text:

...tzv. senzibilator, což je v daných podmínkách stabilní a zážení mimořádně dobře absorbující sloučenina. Při uvedeném avlívňování charakteru explozovních reakcí zářením kontinuálního C 02 laseru lze e úspěchem používat jako senzibilátor napr. fluorid sírový. fluorid křemičitý, nebo hexafluorbenzen.Reakční průběh a mechanizmu explozivních a pomalých reakcí týchž sloučenin býva často odlišný. Z tohoto hlediska si způsob zvýšení spodní tlakové...

Sposob ochrany vnútorných stien fotoreaktora pred vytváraním tenkých polymerných filmov z reakčných produktov na nich

Načítavanie...

Číslo patentu: 254021

Dátum: 17.12.1987

Autori: Toma Štefan, Gáplovský Anton, Donovalová Jana, Hrnčiar Pavol

MPK: B01J 19/08

Značky: reakčných, vytváraním, filmov, fotoreaktora, stien, spôsob, vnútorných, produktov, tenkých, ochrany, polymérnych

Text:

...reaktora zapne aj ultrazvuková vaňa.Prednostou spôsobu ochrany vnútorných stien fotoreaktorov podľa vynálezu je jej univerzálnost použitia pre všetky typy reaktorov a reakcií, potlačenie vzniku vedlajšlch produktov a zvýšenie reprodukovatelnosti syntéz.250 ml 1 D molárny roztok benzofenonu v lzopropanole p. a. bolo ožarované poly 4chromatickým svetlom ortutovej výbojky v reaktore s kremenným ponorným prstom. Reaktor bol ponorený do vody v...

Mechanicky miešaný fotochemický reaktor pre ožarovanie monochromatickým svetlom

Načítavanie...

Číslo patentu: 240517

Dátum: 15.08.1987

Autor: Müne Herbert

MPK: B01J 19/08

Značky: miešaný, reaktor, monochromatickým, mechanicky, ožarovanie, svetlom, fotochemicky

Text:

...žiarenia.Turbínové čerpadlo pozostáva zo skleneného vodítka, v ktorom sa otáča sklenena tyčka opatrená v hornej časti zabrúsenou valcovou plochou a z tellónovej čerpacej turbínky upevnenej na konci sklenenej tyčky.Nádoba fotoreaktora sa skladá z pracovnej časti, v ktorej prebieha fotochemická reakcia, z chla-diacej časti, ktorá slúži na chladenie ožarovaneho média a nepriamoneho turbínového, čerpadla slúžiaceho n cirkuláciu ožarovanej...

Kontinuálny fotochemický reaktor so stieraným filmom

Načítavanie...

Číslo patentu: 249894

Dátum: 15.04.1987

Autor: Tkáč Alexander

MPK: B01J 19/08

Značky: reaktor, filmom, fotochemicky, kontinuálny, stieraným

Text:

...priebežnú kontrolu a výmenu do série zapojených UV-lámp v .počte podľa dĺžky reaktora je možné previesť bez nutnosti demontáže fotochemického reaktora. Voľbou dĺžky jeaktora je .možné regulovať i dĺžku ožarovacej zóny prvocesovanej kvapaliny.Veľkou výhodou zariadenia je i skutočnosť, že čas zotrvania filmu v reakčnej zóne sa dá regulovať rýchlosťou -obrátok stieračna a sklonom stieracích segmentov. Napriklad pri vonkajšom priemere Q .10 cm...

Spôsob pre voľné izoelektrické fokusovanie a zariadenie na vykonávanie tohoto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234801

Dátum: 15.01.1987

Autori: Boďa Koloman Akademik, Sova Oto

MPK: B01J 19/08

Značky: spôsob, tohoto, spôsobu, volně, fokusovanie, zariadenie, izoelektrické, vykonávanie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka, spôsobu a zariadenia, v ktorom je možné uskutočňovať voľnú izoelektrickú fokusáciu ľubovoľných látok bez prímesí stabilizujúcich médií. Podstatou vynálezu je jednoduchá mechanická stabilizácia tekutého média, v ktorom sa uskutočňuje fokusácia. Umožňuje v priemyselnom rozsahu izolovať a čistiť najrôznejšie látky najmä organického charakteru.