B01J 19/00

Spôsob výroby zmesi magnetických sklenených častíc, magnetické sklenené častice, zmes a suspenzia magnetických častíc, skúmavka a viaczložková súprava obsahujúca uvedenú zmes, použitie uvedenej zmesi a spôsob izolácie biologického materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 287932

Dátum: 14.04.2012

Autori: Weindel Kurt, Riedling Michael, Geiger Albert

MPK: C01B 33/18, B01J 19/00, B03C 1/01...

Značky: skúmavka, změs, částice, izolácie, spôsob, výroby, částic, viaczložková, suspenzia, magnetických, zmesí, použitie, biologického, uvedenú, magnetické, sklenených, materiálů, uvedenej, súprava, obsahujúca, skleněné

Zhrnutie / Anotácia:

Tento vynález sa vzťahuje na magnetické častice s nanoveľkosťou so skleneným povrchom, charakterizovaným tým, že magnetické sklenené častice obsahujú aspoň jeden magnetický objekt so stredným priemerom medzi 5 a 500 nm. Tento vynález sa tiež vzťahuje na metódy ich prípravy, na ich suspenzie a ich použitiu na purifikáciu DNA alebo RNA, najmä v automatizovaných postupoch.

Spôsob a zariadenie na vykonávanie reakcií v reaktore so štrbinovými reakčnými priestormi

Načítavanie...

Číslo patentu: 287336

Dátum: 16.06.2010

Autori: Hemme Ina, Becker Catrin, Rollmann Jürgen, Markowz Georg, Wildner Werner, Balduf Torsten, Bertsch-frank Birgit, Schütte Rüdiger

MPK: B01J 19/00, B01J 19/24, B01J 3/04...

Značky: zariadenie, vykonávanie, štrbinovými, spôsob, reakcií, reakčnými, reaktore, priestormi

Zhrnutie / Anotácia:

Reakcia medzi aspoň dvomi tekutými reakčnými činidlami sa uskutočňuje v reaktore zahrnujúcom priehradkové prvky (1), štrbinové reakčné priestory (3) a dutiny (5) na vedenie tekutého nosiča tepla cez nich. V závislosti od spôsobu výrobnej kapacity sa volí konštrukčné uskutočnenie, keď sa zostaví ľubovoľný počet priehradkových prvkov (1) do pravouhlého rovnobežného bloku (24), reakčné priestory (3) sú vytvorené medzi bočnými povrchmi (2)...

Viacúrovňový rúrkový reaktor s vnútornou priehradkou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17700

Dátum: 07.07.2008

Autori: Yout Thomas Lloyd, Windes Larry Cates, Ekart Michael Paul, Debruin Bruce Roger, Sliger David Allen

MPK: B01J 19/00, C08G 63/79, B01J 19/24...

Značky: vnútornou, priehradkou, reaktor, viacúrovňový, rúrkový

Text:

...homé a dolné komory. Časť reaktora vymedzuje vnútomý priechod prúdu blízkeho konca časti reaktora na dovolenie plynulého spojenia medzi homými a dolnými komorami a obsahuje vertikálnePrehľad obrázkov na výkresoch0010 Určité uskutočnenia predloženého vynálezu sú detailne opísané nižšie s odkazmi naOBR. l je schematické vyobrazenie víacúrovňového rúrkového reaktora, zostaveného V súlade s jedným uskutočnením predloženého vynálezu a vhodného na...

Reaktor a spôsob výroby sírovodíka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9311

Dátum: 14.01.2008

Autori: Woelfert Andreas, Jachow Harald, Driess Heinz

MPK: B01J 10/00, B01J 19/00, B01J 19/24...

Značky: výroby, sírovodíka, reaktor, spôsob

Text:

...vo fáze nábehu procesu, a tampri zodpovedajúcej teplote stuhnúť tak, že vznikne blokovanie alebo upchatie.Výsledkom tohto je nedostatočné zásobovanie vodíkom, takže množstvo síry uvolňovanej stripovaním vodíkom zo sirnej taveniny je príliš nízke na požadovaný mólový pomer katalyzovanej reakcie.Všeobecný problém pre konštrukciu a výber materiálov reaktora na realizáciu spôsobu výroby sírovodíka predstavuje tepelné dĺžkové zmeny použitých...

Grignardove reakcie v mikroreaktoroch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13170

Dátum: 11.07.2007

Autori: Ducry Laurent, Bieler Nikolaus, Roberge Dominique

MPK: B01J 19/00, C07F 3/00, C07B 49/00...

Značky: grignardove, mikroreaktoroch, reakcie

Text:

...Grignardových zlúčeninách je väzba uhlíkhorčík silno polarizovaná a atóm uhlíka naviazaný na horčík nesie zápomý náboj. VhodnýmiGrignardovými činidlami na reakciu pri spôsobe podľa vynálezu sú zlúčeniny vzorcakde R je vybrané zo skupiny pozostávajúcej z alkylu, cykloalkylu, alkenylu, alkynylu, arylu a aralkylu, a kde X je atóm halogénu vybraný zo skupiny pozostávajúcej z chlóru, brómu a jódu. Vo výhodnom uskutočnení je použitá Grignardova...

Grignardove reakcie v mikroreaktoroch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9732

Dátum: 11.07.2007

Autori: Bieler Nikolaus, Roberge Dominique, Ducry Laurent

MPK: C07B 49/00, B01J 19/00, C07F 3/00...

Značky: reakcie, grignardove, mikroreaktoroch

Text:

...zlúčenín z organických halogenidov so zmenou polarity halogénnesúceho atómu uhlíka. V organických zlúčeninách horčíka alebo Grignardových zlúčeninách väzba uhlík-horčík je silne polarizované a atóm uhlíka naviazaný na horčík nesie záporný náboj. Grignardove činidlá vhodné na reakciu pri spôsobe podľa vynálczu súRl-Mg-X (I),RĽMg-Rl (II), kde R je vybrané zo skupiny pozostávajúcej z alkylu, cykloalkylu, alkenylu, alkynylu,arylu a...

Zariadenie na environmentálne spracovanie pár alkylénoxidov v zmesi s inertným plynom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4783

Dátum: 06.07.2007

Autori: Kolísek Mikuláš, Minich Jaroslav, Čamaj Vladimír, Weissensteiner Viliam, Stanček František, Siman Ján, Šimo František

MPK: B01D 53/14, B01J 19/00

Značky: zmesí, alkylénoxidov, environmentálne, spracovanie, inertným, zariadenie, plynom

Text:

...V kvapalnom alkylénchlórhydríne(absorbent) s teplotou T, 15 °C, V množstve m 1152 kg ECH, koncentrácie GHG 8,00 w/w V etylénchlórhydríne. Bezpečnú výšku hladiny V reaktore RA zabezpečuje regulátor hladiny RH. Cez dva distribútory 3 plynu umiestnené na dne reaktora RA je prívod pár alkylénoxidu V inertnom plyne (absorbát) (EO s dusíkom) o koncentrácii CEO 20,00 mol a teplote TM 19,5 °C, rýchlosťou Q 12,85 m 3/h. Absorbčný roztok...

Postup na výrobu dusíkatého hnojiva s obsahom síry

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10354

Dátum: 07.11.2006

Autori: Jaeger Emmerich, Bruckbauer Christina

MPK: B01F 5/04, B01J 19/24, B01J 19/00...

Značky: síry, hnojiva, postup, výrobu, obsahom, dusíkatého

Text:

...ako je ďalej popísané.0017 Použitý rúrový reaktor vykazuje minimálne jednu vstupnú zónu a minimálne jeden zmiešavací úsek, pričom vo vstupnej zóne je umiestnený minimálne jeden prvý prostriedok naVpustenie prvého reaktantu aminimálne jeden druhý prostriedok na vpustenie druhéhoreaktantu. Rúrový reaktor podľa vynálezu vykazuje minimálne jeden ďalší prostriedok na vpustenie minimálne ďalšieho tretieho reaktantu, pričom tretí prostriedok je...

Polymerizačný proces s optimalizovanou konštrukciou reaktora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13201

Dátum: 19.10.2006

Autori: Yount Thomas Lloyd, Windes Larry Cates, Debruin Bruce Roger

MPK: B01J 19/00, B01D 3/24, B01J 19/24...

Značky: reaktora, optimalizovanou, proces, konštrukciou, polymerizačný

Text:

...ktorý uľahčuje polykondenzáciu veľkých množstiev reakčného média tečúceho vpomerne rovnomerných, tenkých vrstvách cez dokončovací reaktor pri zabezpečení dostatočného času zotrvania na dosiahnutie požadovaného stupňa polymerizácie.Podľa jedného uskutočnenia predloženého vynálezu sa poskytuje polymerizačný proces zahŕňajúci (a) zavedenie reakčného média do polymerizačného reaktora zahŕňajúceho množinu vertikálne rozmiestnených naklonených...

Spôsob polymerizácie s optimalizovanou úpravou reaktora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6178

Dátum: 19.10.2006

Autori: Yount Thomas Lloyd, Debruin Bruce Roger, Windes Larry Cates

MPK: B01J 19/00, B01D 3/14, B01J 19/24...

Značky: spôsob, reaktora, optimalizovanou, úpravou, polymerizácie

Text:

...vrstvách počas dlhších časových úsekov. Ďalej existuje potreba účinnejšieho ahospodárnejšieho dokončovacieho reaktora PET, ktorý uľahčuje polykondenzáciu veľkých množstiev reakčného média tečúceho vpomerne rovnomerných, tenkých vrstvách cez dokončovaci reaktor pri zabezpečenídostatočného času zotrvania na dosiahnutie požadovaného stupňa polymerizácie.Podla jedného uskutočnenia predloženého vynálezu sa poskytuje reaktor zahŕňajúci množinu...

Pyrolýzna pec

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12888

Dátum: 17.11.2004

Autori: Chapman Paul, Platvoet Erwin, Mccarthy Frank, Gartside Robert John, Ponzi Peter Robert

MPK: B01J 19/00, F23D 14/02, C10G 9/20...

Značky: pyrolýzna

Text:

...vo vnútri tohto zvislého toku plynov spaľovanie, je žiaduce udržiavať horiace plyny alebo plamene proti stene a dokončit spaľovanie skôr než dosiahne homú hranicu recirkulačného pásma. Tým sa zabráni prevráteniu plameňa, pri ktorom sa plameň obracia dovnútra smerom k zväzku pyrolýznych rúrok umiestnenćmu vertikálne a centrálne pre prietok reakčnej zmesi tekutín. Plameň je deñnovaný ako tok plynov, u ktorých stále prebiehajúspaľovacie...

Katalytický reaktor s indukčným ohrevom

Načítavanie...

Číslo patentu: 284015

Dátum: 08.07.2004

Autori: Blackwell Benny, Sengupta Sourav, Kirby Gregory, Ashmead James, Koch Theodore, Mehdizadeh Mehrdad

MPK: B01J 19/08, B01J 12/00, B01J 19/00...

Značky: reaktor, ohrevom, katalytický, indukčným

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na kontinuálne riadenie katalyzovanej reakcie v plynnej fáze pri zvýšenej teplote zahŕňa nádobu (11) reaktora (10), obsahujúcu aspoň jeden vstup (12) reakčnej zložky na privádzanie plynnej reakčnej zložky do nádoby (11) reaktora (10) a aspoň jeden výstup (13) produktu na odvádzanie produktu z nádoby (11) reaktora (10), aspoň jeden katalyzátor (17) v tuhej fáze, umiestnený v nádobe (11) reaktora (10) v styku s plynnou reakčnou...

Spôsob pridávania surovín pri výrobe polyesterov alebo kopolyesterov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2604

Dátum: 13.01.2004

Autori: Kirsten Klaus, Rau Maik, Janko Lutz, Deiss Stefan

MPK: C08G 63/00, B01J 19/00

Značky: kopolyesterov, polyesterov, spôsob, surovin, výrobe, pridávania

Text:

...forme, sa uskutočňuje bežnými prístrojmi pre tekutiny na meranie hmotnostného prietoku. Presné určeniemnožstva tuhých východiskových látok, predovšetkým dikarboxylovej kyseliny, sa3 naproti tomu v doteraz známych spôsoboch uskutočňuje vážením práškovej suroviny pred pridaním do procesu. Množstvo východískovej látky, potrebné na určité množstvo konečného produktu polyesteru, sa označuje ako jeho spotreba suroviny. Tento údaj sa vyjadrí vo...

Spôsob iniciácie katalyzovanej reakcie v plynnej fáze

Načítavanie...

Číslo patentu: 283767

Dátum: 11.12.2003

Autori: Mehdizadech Mehrdad, Bueker David Julian, Koch Theodore

MPK: B01J 19/00, B01J 12/00, B01J 19/08...

Značky: spôsob, fáze, plynnej, iniciácie, katalyzovanej, reakcie

Zhrnutie / Anotácia:

Zlepšený spôsob iniciácie katalyzovanej chemickej reakcie v plynnej fáze zahŕňajúci poskytnutie reaktorovej nádoby (10), v ktorej sa plynný reaktant kontinuálne prechádzajúci reaktorom kontaktuje s tuhým kovovým katalyzátorom (18), s indukčnou cievkou (14) vnútri reaktora (10) na vstupnej strane katalyzátora a s pórovitou teplotnou bariérou a bariérou na ochranu pred iskrami a žiarením (17) medzi indukčnou cievkou (14) a tuhým katalyzátorom...

Vylučovanie tuhej látky termickým rozkladom plynnej látky v pohárovom reaktore

Načítavanie...

Číslo patentu: E 826

Dátum: 25.07.2003

Autor: Sonnenschein Raymund

MPK: B01J 19/00, B01J 19/02, C01B 33/00...

Značky: rozkladom, pohárovom, termickým, tuhej, látky, vylučovanie, reaktore, plynnej

Text:

...plynnej látky Q, keď sa rozklad a vylučovanie použitej látky 5, ktorá sa poprípade používa v zmesi plynov a má vyššiu hustotu ako plynné produkty Q vznikajúce pri tomto rozklade, uskutočňujú v zariadeni, ktoré sa vyznačuje pohárom l, ktorého dno ll je orientované v smere zemskej priťažlivosti 3 a ktoreho otvorová oblasť lg je orientovaná proti smeru zemskej pritažlivosti g, pohár l je priamo alebo nepriamo zohrievateľný vyhrievacou a...

Pevná – kvapalná reakcia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 73

Dátum: 29.08.2002

Autori: Franke Dirk, Munzinger Manfred, Bogenstätter Thomas, Klopp Ingo

MPK: B01J 8/06, B01J 8/00, B01J 19/00...

Značky: pevná, reakcia, kvapalná

Text:

...reakčnej teplote. Prúdenie reakčnej suspenzie cez reakčnú zónu sa vyznačuje Reynoldovým číslom menej ako 20 000, výhodne menej ako 10000, predovšetkým výhodne menej ako 5000, to znamená, že ide hlavne olaminárne alebo slabé turbulentné prúdenie. Reakčná suspenzia bude vdôsledku toho vedená cez reakčnú zónu pri podmienkach nízkeho strihu. Výraz predĺžená reakčná zóna znamená, že pomer dĺžky k (najdlhšíemu) priemeru reakčnej zóny predstavuje...

Blok akčních členů

Načítavanie...

Číslo patentu: 274159

Dátum: 11.04.1991

Autori: Kvapilík Martin, Kvapilík Petr

MPK: B01J 19/00

Značky: členu, akčních

Fluidní zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 273504

Dátum: 12.03.1991

Autor: Petráček Martin

MPK: F26B 17/18, B01J 19/00, B65G 53/48...

Značky: fluidní, zařízení

Zariadenie na rovnomernú distribúciu toku kvapaliny vo fluidnom reaktore

Načítavanie...

Číslo patentu: 270086

Dátum: 13.06.1990

Autori: Šimkovic Bohuslav, Svrbický Vladimír, Čársky Martin, Vančo Dušan

MPK: B01J 19/00, C02F 1/00, C02F 3/02...

Značky: rovnomernú, fluidnom, distribúciu, kvapaliny, zariadenie, reaktore

Text:

...reaktore určenom pre čistenie odpadových vod a úpravu povrchových alebo podzemných vod, podľa vynálezu. Zariadenie pozostáva z distribučnej nádoby umiestnenej pod fluidným reaktorom opatrenej prívodom čistenej kvapaliny a usmerňovačmi toku.Podstata vynálezu spočíva v tom, že dolnej časti distribučnej nádoby je na prívode čistenej kvapaliny umiestnený vtokový usmerňovač. Distribučné nádoba je dalej opatrená tesniacou mrežou. V hornej časti...

Spôsob chladenia granulovaných materiálov vo fluidnej vrstve a zariadenie k jeho uskutočneniu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269700

Dátum: 11.04.1990

Autori: Ondruš Štefan, Šesták Tomáš, Kiss Arpád, Ferenci Michal, Waradzin Walter

MPK: B01J 19/00, B01J 2/00

Značky: uskutočneniu, granulovaných, fluidnej, zariadenie, vrstvě, materiálov, spôsob, chladenia

Text:

...vzduchu spôsobom (bez nutnosti regenerácia výparníka), čo znamená nižšiu energetickú spotrebu. Ďalšouvýhodou je, že takto odvodnený vzduch pri vyššej teplote netreba kvő 1 izníženiu relativnej vlhkosti následne ohrievač napr. parným kaloriférom, ale postačuje ohriatie vplyvom kompresného tepla ventilátora, čo je sprievodným javom pri doprave vzduchu ventilátormi a znamená vlastne energetickú úsporu a tým vyšší účinok predloženeho...

Zařízení pro udřžování stálé teploty v kapalném prostředí

Načítavanie...

Číslo patentu: 266838

Dátum: 12.01.1990

Autor: Peša Miroslav

MPK: B01J 19/00

Značky: zařízení, teploty, udržování, prostředí, stálé, kapalném

Text:

...ohřevu pre zvolených základních teplot i neUvedené nedostatky odstrañu že nádoba pro pracovní médium má tvoří vstupní a výstupní ramena,opatřeno temperovacím členem a mcovního média na požadovanou teplotu, časově pomalé změnyrovnoměrná a dlouhá tepelná homogenizace. je řešení podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom,tvar dvojité U trubice. Vnitřní trubice, jejíž rovné části je souose ulož ější trubici. Vstupní rameno je íchadlem, ena ve...

Spôsob indikácie zmeny druhu kvapalnej fázy a zariadenie na vykonávanie tohoto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266110

Dátum: 14.11.1989

Autori: Jaroš Alois, Gabarík Milan, Šebeň Štefan

MPK: B01J 19/00

Značky: zariadenie, indikácie, spôsobu, druhu, změny, vykonávanie, kvapalnej, spôsob, fázy, tohoto

Text:

...napätia - generátora Ä. Vyhodnocovací člen g vyhodnocuje dva základné stavy elektródového páru stav zapnutia, ked medzi elektrôdami je elektricky vodivá fázaa stav rozopnutia, ked medzi elektrödami je elektricky nevodivá fáza. optickú alebo elektroakusticku signalizáciu druhu kvapalnej fázy v určitej častí zariadenia resp. potrubnej trasy zabezpečuje zosilňovací člen 4 s funkčnými spínacimi obvodmi, ktorý je pripojený na vyhodno covaci...

Vestavba kolony pro desorpci Rn222 a/nebo těkavých ropných látek a/nebo halogenderivátů uhlovodíků vzduchem z podzemních a povrchových vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 263902

Dátum: 12.05.1989

Autori: Brož Zdeněk, Bálek Michal, Hulík Karel, Vašák František, Červenka Jan, Jánský František

MPK: B01J 19/00

Značky: rn222, těkavých, povrchových, ropných, halogenderivátů, vestavba, desorpci, podzemních, vzduchem, kolony, látek, uhlovodíku

Text:

...látek je jejich odstraňovaní v kolonovém aparátu desorpcí z povrchu volně stékajicí vody proudem vzduchu. Kolonový aparát je vertikalně postavená roura kruhového, čtvercoveho či s výhodou obdélnikového průřezu opatřena vestavbcu. V kolonovém aparátu je dále v jeho horní časti umístěn rozdělovač kapaliny. vhodným typem vestavby s velkým povrchem a relativně velkým volným průřezem a volbou správnych rozměrů kolonového aparátu lze...

Zařízení pro zpracování alkylačních produktů vypírkou při výrobě etylbenzenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263706

Dátum: 11.04.1989

Autori: Rychtrmoc Karel, Maršík Jaroslav, Mazura Vítěslav, Psota Milan, Filip Petr

MPK: B01J 19/00, C07C 15/073

Značky: výrobe, alkylačních, vypírkou, etylbenzenu, zařízení, produktů, zpracování

Text:

...produkty a vodnou fázi do kyselé pračky na dispergační zařízení, umístěné nad hladinou. V dispergačním zařízení dochází k intenzivnímu smíchání obou přiváděných proudů, přičemž vzniklý chlorovodík uniká do odplynů. V kyselé pračce, rozdělené provedenou svislou vestavbou s otvory v horní a dolní třetině na dopírací a uklidňovací prostor,se alkylační produkty nejdříve dopírají a pak společně s vodnou fází uklidňují. Potrubím vyvedeným...

Způsob zvýšení intenzity chlazení chemických zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 263434

Dátum: 11.04.1989

Autori: Pech Ladislav, Sádlo Luboš, Pilný Miroslav, Tomola Libor, Čepický Miloš

MPK: B01J 19/00

Značky: zařízení, chemických, zvýšení, způsob, intenzity, chlazení

Text:

...jehož teplotanj 4 je vyšší než teplota v separátoru a pak postupně klesá až k teplotě, která je přiměřeně tlakové ztrátě výstupního potrubí vyšší než teplota separátoru. Konkrétní průběh těchto teplot,a tím 1 střední teplotní spád zívisí na výškovém uspořádání zařízení, konstrukcí výměníků a jejich vstupníoh a výstupních potrubí a na tepelném toku.Zvýšení intenzity chlazení chemických zařízení zvýšením teplotního spádu při stejné teplotě v...

Generátor kondenzačního aerosolu s intenzivním ohřevem

Načítavanie...

Číslo patentu: 259661

Dátum: 17.10.1988

Autori: Vitáček Jiří, Juza Josef, Doušek Karel

MPK: B01J 19/00

Značky: ohřevem, intenzivním, kondenzačního, aerosolů, generátor

Text:

...generátoru kondenzačního aerosolu podle vynálezu spočívají především v intenzívnim ohřevu směsi vzdušíny, částic a par kapaliny vystupujici z odpařovaciho zařízení, které je umístěno pod tímto generátorem§ Je zabezpečena spolehlivost tohoto ohřevu a jednoduchý přístup k uefunkčním plochám za účelem jejích čištění. svislé uspořá dání epolečné osy topné a ochranné trubky přiepívá k minimalizaci tepelných ztrát konvekcí kolem vnějšího povrchu...

Průtočný ohřívač, zejména pro ohřev vzdušiny a aerosolu v generátoru kondenzačního aerosolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259660

Dátum: 17.10.1988

Autori: Juza Josef, Doušek Karel, Vitáček Jiří

MPK: B01J 19/00

Značky: generátoru, vzdušiny, zejména, ohřívač, ohrev, aerosolů, průtočný, kondenzačního

Text:

...jev průtočný ohřívač možno využít, Prostor mezi topnou trubkou a její ochrannou trubkousve tvaru mezikruží je s výhodou vyplněn tepelnou izolacíza účelem omezení tepelných ztrát konvekcí e sáláním z vnějéího povrchu topné trubky. Topné trubky, kterých může být několik, jsou svými konci u vstupu ohřívaného média zeústény do společného vstupního hrdla, zetímco jejich h výstupy jsou napojeny do společného odnímatelného výstupního potrubí,...

Způsob zpracování plynných, kapalných nebo práškových tuhých látek v proudu plazmatu a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259071

Dátum: 17.10.1988

Autori: Tlučhoř Zdeněk, Zvěřina Karel, Rhoads Dean, Kroupa Petr, Schnackel Jay, Szabo Jozef

MPK: H05H 1/00, B01J 19/00

Značky: práškových, kapalných, plazmatu, způsob, zařízení, látek, tohoto, proudu, způsobu, tuhých, zpracování, plynných, provádění

Text:

...se může zahřivat naný produkt nebo produkty se nohou ochlazovat na teplotu njžjwnež 2 300 K během 0,05 až 1 sec., proud plezmatu se může V zehřivat ohmickým ohřevemelektrfckým výpojem, ediabetjckou.kompraát mochanłškým łkrçbnim ą působenłn magnqt 1 ok 6 ho~p 9 tą,~nebo vyaqkofrokvončnłm ohřcvem fonťovo ŕozçnanc 1 iPŕnudnĺušÁ . matu sa můžn komprimdvat pnůchodem tapeta ízolovanou trysknu,ÁÁ.přidavnbhb plynnćho mediá. Elektrický výboj go může...

Zapojení na ochranu kyslikárne pred výbuchom

Načítavanie...

Číslo patentu: 258228

Dátum: 15.07.1988

Autor: Gajdoš Ivan

MPK: B01J 19/00

Značky: kyslikárne, výbuchom, ochranu, zapojení

Text:

...znížená najmä kysličníkom uhličitým, vlhkosťou, alebo opotrebovanou a zaprášenou náplňou.Nevýhodou adsorbérov kvapalného kyslíka v prídavnom kondenzátore je najmä ich velká závislosť na výške hladín kvapalného kyslíka, kvalite silikagélu a rozdiele tlaku pred a za adsorbérom. V prípade opotrebovania silikagélu alebo jeho zanesenia je tento bezpečnostný okruh neúčinný a zariadenie je v dôsledku skoncentrovania výhušných zložiek zdrojom...

Způsob řízení průběhu neutralizace alkalického roztoku

Načítavanie...

Číslo patentu: 244391

Dátum: 01.06.1988

Autori: Kosla Adolf, Novák Štipán

MPK: B01J 19/00

Značky: způsob, roztoku, řízení, průběhu, alkalického, neutralizace

Text:

...produkce. Nákladný pH-metr je možno nahradit podstatné jednodušším zařízením a místo citlivých skloněných elektrod použít eloktrody kovové, ktoré nejsou tak citlivé na znečištění. Občasné vyčištění těchto kovových elektrod je pak jednoduché a rychlé, aniž by hrozilo jejich poškození. V provozních podmínkách je pak možnocelý proces neutralizace zautomatizovat.Způsob provádění neutralizace na základě měření elektnbké vodivosti roztoku...

Zařízení pro tavení, temperování, tuhnutí a krystalizaci pevných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 257089

Dátum: 15.04.1988

Autori: Barta Čestmír, Rouček Luděk, Liška Oldřich, Tříska Aleš

MPK: B01J 19/00, C30B 35/00

Značky: pevných, zařízení, tavení, krystalizaci, látek, temperování, tuhnutí

Text:

...V pouzdrech, a nakonec podavače je v části přívrácené k patroně opatřen zámkem s čelní drážkou pŕo výčnělek patrony,přičemž používaný otvor zásobníku manipulační trubice, elektrická pec a podavač jsou souosé.Výčnělkem může být rotační výstupek s profilem T a podavač může být opatřen teploměrem.Výhodou zařízení podle tohoto vynálezu je kratší délka technologické cesty a z toho plynoucí menší rozměry celého zařízení, dále skutečnost, že...

Zařízení pro provádění absorpce a chemické nebo biochemické reakce v systému nízkotlaký plyn-kapalina

Načítavanie...

Číslo patentu: 254878

Dátum: 15.02.1988

Autori: Čermák Ján, Kratochvíl Jan, Kaštánek František, Urbánek Bedřich

MPK: B01J 19/00, B01D 53/18

Značky: reakce, biochemické, plyn-kapalina, provádění, chemické, nízkotlaký, zařízení, systému, absorpce

Text:

...sekci vlnité trubky nebo poslednímu úseku seriově zapojených trubek.Výstupní element 3 je současně rozdělovačem fází po reakci. odvod plynu Ě může býtvýhodně napojen na sání łâ Venturiho trubice lg (obr. 4). Nutný podtlak pro sání plynuje tvořen nuceným tlačením proteklé kapaliny do Venturiho trubice. Kapalina se obvykle čerpá ze zásobníku lg, umístěného mezi výstupním elementem A a čerpadlem lg. Výstup z difuscrull Venturiho trubice łi...

Generátor kondenzačního aerosolu s přehřívačem uzpůsobeným pro snadné čištění

Načítavanie...

Číslo patentu: 253654

Dátum: 17.12.1987

Autori: Vitáček Jiří, Doušek Karel, Juza Josef

MPK: B01J 19/00

Značky: snadné, kondenzačního, generátor, přehřívačem, aerosolů, čištění, uzpůsobeným

Text:

...místního přehřátí povrchu teplosměnné štěrbiny.Výhoda generátoru kondenzačního eerosolu spočíva zejména ve snadném čištění jeho přehřívače, umožněném pilovitým tvarov váním dvou protilehlých ploch teplosměnné štěrbiny a v možnosti jejich oddálení při uvolnění rozebíratelného spojení obou dílů přehřívače. Uspořádání topných elementů ve výstupcích odpovídá jejich zvýšenému tepelnému zatížení při proudění ohřívaného média teplosměnnou...

Topná trubice s aktivní tepelnou izolací, zejména pro generátory aerosolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253456

Dátum: 12.11.1987

Autori: Doušek Karel, Vitáček Jiří, Juza Josef

MPK: B01J 19/00

Značky: aktivní, izolaci, tepelnou, aerosolů, topná, generátory, zejména, trubice

Text:

...vznikající teplo zvyšuje její teplotu nad teplotu okolí e snižuje tak ztrátu tepla sáláním z vnějšího povrchu vnitřní trubky i bez vyplnění přilehlých povrchů mezi oběma trubkami izolační hmotou. Umístěním druhé svorky v určité vzdálenosti od konce vnější trubky se ovlivní její podélný gradient teplotyia tím i její účinek aktivní tepelné izolace. I při konstantním průřezu vnitřní trubky se tak proměnnou teplotou po délce vnější trubky ovlivní...

Zariadenie pre tavenie, ohrev a čerpanie látok

Načítavanie...

Číslo patentu: 240540

Dátum: 15.08.1987

Autor: Göhler Peter

MPK: B01J 19/00

Značky: ohrev, látok, zariadenie, tavenie, čerpanie

Text:

...za sebou, tiež kombinovane. Na zaklade údajov kontrolného manometra je možné odhadnúť .teplotu prichádzajúcej pary. Spotrebu pary je možné určiť na základe množstva kondenzátu. Tvar zariadenia podporuje cirkuláciu taveniny a skracuje čas potrebný na roztavenie obsahu obalu, pričom aj posledné časti tuhej látky sa lahko topia.Transport látky po jej. roztaveni .je možné zabezpečiť čerpadlem, vákuomsamospádom alebo ich kombináciou....

Způsob řízení kyselosti suspenze

Načítavanie...

Číslo patentu: 243159

Dátum: 15.07.1987

Autori: Dostál Jaroslav, Š?astná Marcela, Kühnl Zbynik

MPK: B01J 19/00

Značky: kyselosti, suspenze, způsob, řízení

Text:

...rozsahem pH metrů. kdy by bylo nutné použít nákladnější analyzátory kyseliny. Další předností způsobu podle vynálszu je, že do značné míry odstraňuje závislost na kolísání kvality neutralizační suroviny a na změnách kvality neutralizované kyselé suspsnze. Dosahovaná přesnost dodržaní kyselosti je libovolně vysoká a závislá na počtu použitých requlačních stupňů.Při regulaci kyselosti suspenze způsobem podle vynalezu dochází v některých...