B01J 10/00

Spôsob a zariadenie na kontinuálne reakcie plynu s tekutinou

Načítavanie...

Číslo patentu: 286324

Dátum: 27.06.2008

Autor: Erdman Gerald Dean

MPK: B01J 19/24, B01J 10/00, C01F 11/00...

Značky: tekutinou, kontinuálně, reakcie, plynů, zariadenie, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob a zariadenie na zlepšenie kontaktu medzi tekutinou a reakčným plynom pohybom tekutiny po serpentínovej dráhe horizontálne aj vertikálne cez komory reaktora a na zavádzanie reakčného plynu aspoň do jednej komory.

Reaktor a spôsob výroby sírovodíka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9311

Dátum: 14.01.2008

Autori: Woelfert Andreas, Driess Heinz, Jachow Harald

MPK: B01J 19/00, B01J 19/24, B01J 10/00...

Značky: spôsob, sírovodíka, výroby, reaktor

Text:

...vo fáze nábehu procesu, a tampri zodpovedajúcej teplote stuhnúť tak, že vznikne blokovanie alebo upchatie.Výsledkom tohto je nedostatočné zásobovanie vodíkom, takže množstvo síry uvolňovanej stripovaním vodíkom zo sirnej taveniny je príliš nízke na požadovaný mólový pomer katalyzovanej reakcie.Všeobecný problém pre konštrukciu a výber materiálov reaktora na realizáciu spôsobu výroby sírovodíka predstavuje tepelné dĺžkové zmeny použitých...

Spôsob kondenzácie za rozprašovania na výrobu živíc

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12066

Dátum: 31.05.2007

Autor: Karim Asif

MPK: C08G 12/12, B01J 10/00, C08G 12/32...

Značky: živíc, rozprašovania, kondenzácie, výrobu, spôsob

Text:

...ovplyvniť morfológiu vyrobených častíc živice vo vyrobenom prášku, ak sa realizácia kondenzácie za rozprašovania uskutoční rozprášením vo forme kvapiek. Je opísané, že je možné vyrobiť napenenú, prevažne gulovitú časticu salebo bez hladkých povrchových úsekov. Je uverejnené, že hodnota pH reaktívnej zmesi je závislá od východiskových látok. Pre kondenzáciu meIamín-formaldehyd je výhodná hodnota pH vrozsahu od 6,5 do 12, zatial čo pre...

Cirkulačný reaktor

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4135

Dátum: 05.05.2005

Autor: Fadavi Ali

MPK: C02F 3/02, B01J 10/00

Značky: cirkulačný, reaktor

Text:

...fáz.Pre tento účel bolo navrhnuté špeciálne plynovokvapalinové zmiešavacie zariadenie 22 využívajúce rýchlosť prúdenia kvapaliny, uchytené v spodnej časti telesa 23 cirkulačného reaktora. Prítomnosť tohto zariadenia zlepšila dispergovanie a turbulenciu plynu v kvapaline, ako aj cirkuláciu plynno-kvapalnej zmesi účinkom prenosu hybnosti.V plynovo-kvapalinovom zmiešavacom zariadení 22 dochádza k prvotnému dispergovaniu bublín plynu, pri ktorom...

Reaktor na vykonávanie fázových reakcií

Načítavanie...

Číslo patentu: 278996

Dátum: 16.12.1992

Autori: Piotrowski Bernhard, Korte Hermann-josef

MPK: B01J 10/00, B01F 3/04, B01J 19/24...

Značky: fázových, vykonávanie, reaktor, reakcií

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie reaktora na vykonávanie fázových reakcií, najmä reakcií plyn - kvapalina s kontinuálnou kvapalnou a diskontinuálnou disperznou plynnou fázou, ktorého prierez je vo vodorovnej rovine rozdelený na čiastkové oblasti, v čiastkových oblastiach prebieha prúdenie reakčného média približne zvisle smerom nahor, v iných čiastkových oblastiach približne zvisle dole a reaktor má výhodne iba v čiastkových oblastiach s prúdením nasmerovaným nahor...

Vynálezy kategórie «B01J 10/00» v ZSSR.

Zařízení k rozdělování kapaliny po vodorovném průřezu kolonového aparátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255963

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kautský Otakar, Dietrich Werner

MPK: B01J 10/00

Značky: zařízení, rozdělování, aparátu, průřezu, kapaliny, vodorovném, kolonového

Text:

...výkonné vestavby kolonového aparátu, sestavené např. ze svislých rovnoběžných desek bud z plného plechu nebo ze sítoviny, např. z tahokovu. Bylo zjištěno, že při použití dosud známých rozdělovačů, např. korýtek s výřezy po stranách, jsou právě uvedené vestavby ze svislých desek ve výkonu omezovány tím, že dochází k zahlcení rozdělovače při nižším výkonu, např.o 40 a více procent, než je maximálně možný výkon samotných vestaveb. Při...

Reaktor pre chloráciu v kvapalnej fáze

Načítavanie...

Číslo patentu: 254206

Dátum: 15.01.1988

Autori: Svoboda Josef, Ondruš Imrich, Hojč Ján, Bobok Daniel

MPK: B01J 10/00, C07B 39/00

Značky: kvapalnej, fáze, chloráciu, reaktor

Text:

...je situovaný spodným okrajom nad hornou úrovňou prepojením ramien.Hlavnou výhodou reaktore pre chloráciu uhľovodíkov v Ikvalpalnej fáze je, že cirkulácia produktu v ramenách spojitej nádoby s rúrkovnicovými systémami je zaručená zmenou hustoty reakčného produktu na vrchu a spodu spojitých nádob bez nútenej cirkulácie, čím sa šetrí energia na pohon cirkulačného čerpadla. Ďalšia vý-hoda reaktora podľa vynálezu je v tom, že časť reakč 4ného...

Esterifikačný reaktor na prípravu dimetyltereftalátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238821

Dátum: 15.05.1987

Autori: Danilla František, Štefánik Vincent, Mokráň Pavel, Sitarčík Pavol, Varga Milkuláš, Bučko Miloš, Mikula Oldřich

MPK: B01J 10/00

Značky: esterifikačný, reaktor, přípravu, dimetyltereftalátu

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je dosiahnutie rovnomernejšieho rozloženia koncentrácie nezreagovanej kyseliny tereftálovej pozdĺž esterifikačného reaktora, ako aj zintenzívnenie styku plynnej a kvapalnej fázy pri výrobe dimetyltereftalátu esterifikáciou kyseliny tereftálovej metanolom. Uvedeného účelu sa dosiahne vo vertikálnom reaktore kolónového typu opatreného vyhrievaným plášťom, v ktorom sú zabudované sitové etáže s otvormi tvaru komolého kužeľa. Všetky...

Způsob regenerace polárního absorbentu a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232174

Dátum: 01.04.1987

Autori: Chrz Vladimír, Kopecký Ladislav, Vinš Luděk

MPK: C10K 1/26, B01D 47/02, B01J 10/00...

Značky: provádění, tohoto, regenerace, způsob, absorbentu, způsobu, zařízení, polárního

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu regenerace polárního absorbentu (metanolu, etanolu apod.), kterým se za tlaku při nízkých teplotách vypírá z různých plynů nežádoucí složky například kysličník uhličitý, sirovodík apod., přičemž se nepožaduje, s ohledem na požadované vyčištění plynu, vysoký stupeň regenerace. Regenerace probíhá tak, že na nízký přetlak izoentalpicky expandovaný absorbent se ohřívá v protiproudu s uvolňovanými plyny nejprve regenerovaným...

Způsob nepřetržitého provádění chemické reakce a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 231152

Dátum: 15.06.1986

Autori: Falize Claude, Gobron Georges, Roux Bernard, Bouchet Roland, Alhéritiére Louis, Diet Jean

MPK: B01J 10/00

Značky: chemické, zařízení, provádění, nepřetržitého, reakce, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob nepřetržitého provádění chemických reakcí za atmosférického tlaku nebo za tlaku vyššího než je atmosférický se samovolnou a nepřetržitou cirkulací reakční směsi v kapalném prostředí, je poměr výšky k průměru v rozmezí 0,5 : 1 až 2 : 1, a je důkladně míchána, přičemž dochází k rychlému rozptýlení nebo emulgování plynné nebo parní fáze v reakční směsi obsahující hustou fázi, a objemové množství husté směsi vracející se z dekantační zóny do...

Plošná výplň svisle uložená v kontaktním zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 230830

Dátum: 15.06.1986

Autori: Jach Zdeněk, Melichar Bohuslav, Pětioký Karel, Míšek Tomáš, Posker Milan

MPK: B01J 10/00

Značky: plošná, uložena, výplň, svisle, zařízení, kontaktním

Zhrnutie / Anotácia:

Plošná výplň svisle uložená v kontaktním zařízení je určena pro intenzívní styk mezi plynnou a kapalnou fází. Plošná výplň je vytvořena například z tahokovu, síta, pletiva, perforovaného nebo tvarovaného plechu, vinutého do spirálovité plochy, tvořící tak válcovitou sekci. Plošnou výplň je možné použít pro její snadnou a levnou výrobu při bezodpadovém využití základního materiálu a je snížena pracnost a nebezpečí úrazu při manipulaci se...