B01F 7/08

Spôsob miešania

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18615

Dátum: 31.08.2011

Autori: Pfannmöller Uwe, Voerckel Volkmar, Wiegner Jens-peter, Kleis Guenter, Eckert Rolf

MPK: B01F 15/02, B01F 3/14, B01F 7/08...

Značky: spôsob, miešania

Text:

...a vylúčenie použitia akéhokoľvek rozpúšťadla0006 Vynálezcovia tu popisujú riešenie problému zmiešavania zložiek, ktoré obsahujú RPET vločky a pastu obsahujúcu TPA a MEG v esterifikačnom reaktore V skrátenej časovej perióde,V porovnaní s časovou periódou potrebnou na roztavenie jednej alebo oboch zložiek a ich vzájomné zmiešanie. Riešenie vynálezcov zahrnuje zavádzanie modifikovanej fázy RPET vločiek do esterifikačného reaktora. Modifikovaná...

Zariadenie na drvenie, rozrušenie a rozhnetanie materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278392

Dátum: 07.06.1995

Autori: Škuta Gabriel, Kundrák Karol, Kundrák Ladislav, Kučera Juraj

MPK: B01F 15/06, B01F 7/12, B01F 7/08...

Značky: drvenie, rozrušenie, materiálů, rozhnetanie, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pozostáva z vane (3) hnetača s dvojitým zaoblením dna, na vnútornej strane vybavené drviacimi elementmi (7) a na vonkajšej strane systémom výstuh z dutých profilov (6). Vo vnútri vane sa nachádzajú dva rotory (1, 2) s obojstranným nezávislým pohonom s možnosťou reverzácie zmyslu otáčok a zmeny počtu otáčok, vybavené dvojitými závitnicovými lopatkami (1a, 2a) s opačne vinutým stúpaním.

Pojazdná miešačka, hlavne s vyprázdňovaním spätným chodom na dopravu stavebnej hmoty, hlavne betónovej zmesi

Načítavanie...

Číslo patentu: 277977

Dátum: 13.08.1991

Autor: Schwing Gerhard

MPK: B01F 7/08, B28C 5/42

Značky: chodom, výprazdňováním, hmoty, spätným, hlavne, pojazdná, zmesí, dopravu, stavebnej, miešačka, betónovej

Zhrnutie / Anotácia:

Pojazdná miešačka je zhotovená na dopravu stavebných hmôt, hlavne betónovej zmesi a na vyprázdňovanie spätným chodom a je vybavená na vnútornej strane steny svojho miešacieho bubna najmenej jednou plochou vyvýšeninou vo forme miešacej skrutkovice (11, 12), ktorá vedie od dna (2) miešacieho bubna (1) k jeho otvoru (3) a unášajúcu pri otáčaní miešacieho bubna (1) pri doprave a miešaní stavebnú hmotu smerom ku dnu (2), pričom vo vnútornom...

Zariadenie na miešanie a dávkovanie kŕmnych zmesí pre hospodárske zvierata

Načítavanie...

Číslo patentu: 269673

Dátum: 11.04.1990

Autori: Olšovský Eugen, Laufik František, György Jozef, Sasko Jozef, Šebők Ivan

MPK: B65G 33/18, B01F 7/08

Značky: zmesí, zariadenie, dávkovanie, miešanie, hospodárske, zvieratá, krmných

Text:

...deliacimi stenami rozdelený na komory počtom odpovedajúce počtu zložiek zmiešavanej kŕmnej zmesi.Je tiež výhodné, ak pomer vnútorného objemu jednotlivých komôr v zásobníku odpovedá požadovanému pomeru objemu jednotlivých zložiek zmiešavanej kŕmnej zmesi.Pracovný proces zariadenia začína plnením zásobníka zmiešanými zložkami krmiva, ktoré sa ukladajú 5 výhodou do jednotlivých komor. Po naplnení zásobníka sa v ľubovoľnom potrebnom čase uvedie...

Zařízení ke kontinuálnímu směšování tekutin

Načítavanie...

Číslo patentu: 264468

Dátum: 14.08.1989

Autori: Kabátek Jan, Ditl Pavel

MPK: B01F 7/08

Značky: směšování, kontinuálnímu, zařízení, tekutin

Text:

...plochy 3 se vzájemné dotýkají rovněž na konci vložky 3. stoupání šroubových plech 3 je pravotočivé a činí čtyřnásobek délky vložky 3. Šířka šroubové plochy g se po délce mění, maximální šířka šroubové plochy glje na začátku vložky Q a činí 3/2 vnitřuího průměru potrubí l a minimální šířka šroubově plochy 3 je na konci vložky 1 a činí polovinu vnitřního průměru potrubí l, přičemž osa šroubové plochy 3 půlí šířku šroubové plochy 3 na začátku...

Zařízení pro vmíchávání příměsí do viskózních kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 248784

Dátum: 12.02.1987

Autori: Richtr Václav, Hanzal Antonín, Kožený Václav, Douda Miloš, Lát Oldřich

MPK: B01F 7/08

Značky: viskózních, vmíchávání, zařízení, kapalin, příměsí

Text:

...do které se nadávkují pŕíměsi a směs se začne promíchávat. Vlivem sklonu nádoby je plocha hladiny předlóžené kapaliny větší a tím dochází k maximálnímu styku obou míchaných látek. Míchadlo tlačí materiál po obvodu nádoby ve směru osy míchadla, ten se pak vrací zpět středem nádoby, kde je promícháván držáky šroubovice míchadla. Šroubovice míchadla zároveň stírástěny nádoby, takže po vyprázdnění zůstává v nádobě minimální zbytek.V zařízení...