B01F 3/04

Vstrekovacie zariadenie odorantu do plynného a kvapalného média

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6770

Dátum: 06.05.2014

Autor: Reiter Róbert

MPK: G01M 3/00, F17D 3/12, B01F 3/04...

Značky: odorantů, kvapalného, plynného, media, zariadenie, vstrekovacie

Text:

...nad rámec rozsahu, pre ktorý je určené, a činnosť zariadenia pri poruche, údržbe alebo výmene injekčného dopravného zariadenia. Z uvedených dôvodov umožňuje používanie injekčného dopravného zariadenia určeného na svoj bežný prevádzkový výkon bez zohľadňovania príp. krátkodobej potreby väčšej dávky odorantu V prevádzke, pričom zdôvodu súčasného použitia dvoch injekčných dopravných zariadení sa nemusí často z prevádzkových dôvodov...

Zariadenie na výrobu aerosólu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20676

Dátum: 18.11.2010

Autor: Rother Reiner

MPK: B05B 12/08, B05B 7/00, B01F 3/04...

Značky: zariadenie, aerosolů, výrobu

Text:

...ktoré je odvádzaný k spotrebiči aerosólu,možne zachovať alebo nastavit dostatočný rozdiel tlaku medzi transportným plynom a vnútorným tlakom V aerosólovom zásobníku. Aerosól je pritom možne vyrábať kontinuálne pri trvalej kvalite. Prebytočný aerosól sa jednoducho vypustí regulačným vedením aerosólu. Takýmspôsobom sa zaistí dodatočné uvoľnenie tlaku okrem uvoľnenia tlaku odvádzaním aerosólu k spotrebiči, ktoré pomocou riadiacej jednotky...

Spôsob zavádzania plynu do kvapaliny a zariadenie na jeho uskutočnenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15299

Dátum: 21.06.2010

Autor: West Harvey Samuel

MPK: B01F 3/04, B01F 5/04

Značky: zavádzania, plynů, kvapaliny, uskutočnenie, spôsob, zariadenie

Text:

...bublín hromadit sa vhraničnej vrstve pri stenách potrubia. Tento jav môže byť zodpovedný za vytvorenieZavedenie plynu do kvapaliny je taktiež známe voblasti výroby elektriny. WOO 3/08 l 029 napr. opisuje plynnú transmisnú tekutinu, ktorá je použitá na poháňanie turbíny a ktorá získava kinetíckú energiu tým, že sa nasáva do Venturiho trubice, ktorou prúdikvapalina. Problémom, ktorý je spojený s takým zariadením, je ten, že na privedenie...

Statický miesič, spôsob výroby a konfigurácia miesičov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10611

Dátum: 20.04.2009

Autor: Jud Michael

MPK: B01D 53/34, B01F 15/00, B01D 53/74...

Značky: miesič, miesičov, konfigurácia, staticky, výroby, spôsob

Text:

...by sa mali presne vyladiť, príliš silne narušia.0009 Z patentového spisu DE 43 13 393 A 1 je známe usporiadanie statických miesičov, pri ktorom v radochprebiehajúcich naprieč na smer prúdenia je usporiadaných viacerolichobežníkových vychyľujúcich prvkov. Vychyľujúce prvky sú v každom rade paralelne k sebe navzájom naklonené V smere prúdenia. Susedné rady sú pritom vyhotovené vždy po pároch,ktorých vychyľujúce prvky V pozdĺžnom smere sú k...

Spôsob a zariadenie na úpravu kvapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9098

Dátum: 28.12.2007

Autor: Pöschl Günter

MPK: B01F 3/04

Značky: úpravu, zariadenie, spôsob, kvapaliny

Text:

...že silne reaktlvny ozón sa vyrába až bezprostredne pred svojim-3 kontaktom skvapalinou. Ošetrenie UV svetlom sa môže napríklad uskutočňovať bezprostredne pred výstupom plynu ku kavitačnému prvku, alebo aj na inom mieste prívodného systému plynu. Môže sa na to používat UV lampa. Mysliteľné je aj ožiarenie röntgenovým alebo gama žiarením. 0030 Spôsob podľa vynálezu sa dá použit napríklad na dezinfikovanie kvapaliny, alebo všeobecne na ničenie...

Zariadenie a spôsob produkcie terapeutickej peny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14140

Dátum: 21.12.2007

Autori: Donnan Jeremy Francis, Targell David John, Harman Anthony David, Yeoman Mark Simpson, Hodges Garry, Wright David Dakin Iorwerth

MPK: B01F 3/04, A61J 1/20, A61J 1/00...

Značky: terapeutickej, zariadenie, produkcie, spôsob

Text:

...vynálezu je to, že je možné ho využiť na výrobu rôznych pien pre rôzne aplikácie, napr. pri terapii alebo diagnostike. Napríklad rozdelenie velkosti bublín a hustota penymôžu byť upravované použitím rôznych tekutín na výrobu peny a zmenoupomeru plynu k tekutine. Pena je neustále obnovovaná pri svojej cirkulácii, a tak je možné špecitikáciu peny, ktorá je k dispozícii, prísne kontrolovať, a pritom je pena k dispozícii a ľahko...

Zariadenie na spracovanie kvapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 285980

Dátum: 28.11.2007

Autori: Heggseth Bjarne, Fagerli John Olav, Venas Karl, Strand Per Gunnar, Dale Eddy Steinar

MPK: B01F 7/16, B01F 3/04, C21C 7/072...

Značky: zariadenie, kvapaliny, spracovanie

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísané zariadenie v spojení s rotorom (9) na spracovanie kvapaliny, ako je roztavený kov, v reaktore (20) alebo podobne. Plyn a/alebo časticový materiál sa dodáva do kvapaliny, výhodne cez hriadeľ (8) rotora a cez otvory (18) z dutiny (16) v rotore. Hriadeľ (8) rotora prechádza nahor cez základňu reaktora (20) a je usporiadaný tak, že sa môže otáčať vnútri statorovej rúry (3), ktorá vyčnieva nahor zo základne reaktora. Hriadeľ rotora a...

Otočné miešacie zariadenie na úpravu roztaveného kovu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7030

Dátum: 05.07.2007

Autor: Schmeisser Dirk

MPK: B01F 3/04, C22B 9/00, C22B 21/00...

Značky: úpravu, miešacie, otočné, roztaveného, zariadenie

Text:

...jemnymi bublinami suchého inertného plynunapriklad chlóru, argónu, dusíka alebo ich zmesí. Obvykle sa toto vykonáva s použitím duteho hriadeľa, ku ktoremu je pripevnený rotor. Pri použití sa hriadeľ a rotor otáča a plyn prechádza dolu hriadelom a rozptyluje sa do roztaveneho kovu pomocou rotora. Použitie rotora skôr než prívodnej rúrky je oveľa účinnejšie, pretože ten vytvára veľké množstvo jemných bublin na spodku taveniny. Tieto bubliny...

Zariadenie na miešanie a prevzdušňovanie kvapaliny a na odstraňovanie peny v nádrži pri spracovaní kvapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 285345

Dátum: 25.10.2006

Autor: Boulant Alain

MPK: C02F 3/20, B01F 3/04

Značky: nádrží, zariadenie, odstraňovanie, spracování, kvapaliny, miešanie, prevzdušňovanie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na miešanie a prevzdušňovanie kvapaliny a na odstraňovanie peny v nádrži na spracovanie kvapaliny, napríklad na spracovanie mastných odpadových produktov extrahovaných z mestských splaškov alebo z poľnohospodárskeho potravinárskeho priemyslu, pozostáva zo zvislého plášťa (11) zasahujúceho do časti výšky nádrže (1), z nahor obráteného lievika (14) umiestneného okolo hornej časti zvislého plášťa (11), zo skupiny prvých kanálov (17) v...

Zariadenie na sýtenie kvapaliny stlačeným plynom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7137

Dátum: 23.08.2005

Autori: Pateman Antony Frank, Thomson Michael Anthony

MPK: B01F 3/04, B67D 1/00

Značky: sýtenie, plynom, kvapaliny, zariadenie, stlačeným

Text:

...na prebublávanie plynu cez kvapalinu v nádobe, ktorá je tesne spojená sozariadením na sýtenie oxidom uhličitým.0011 Hlava na sýtenie oxidom uhličitým je súčasťou zariadenia na sýtenie oxidom uhličitýmtak, že sa môže pohybovať hore a dole vzhľadom na držiak nádoby, aby bolo možné priložiťhlavu na sýtenie oxidom uhličitým na otvor ústia nádoby alebo fľaše vloženej v držiaku namiesto toho, aby sa nádoba ručne umiestňovala do hlavy na sýtenie...

Zariadenie na vertikálne prevzdušňovanie a/alebo miešanie kvapalín

Načítavanie...

Číslo patentu: 284673

Dátum: 29.07.2005

Autori: Pijak Pavol, Piják Michal

MPK: B01F 3/04

Značky: miešanie, kvapalín, prevzdušňovanie, vertikálně, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie je určené na vertikálne prevzdušňovanie a/alebo miešanie kvapalín v ich úpravniach a najmä čistiarňach odpadovej vody. Takéto zariadenie má na hladine prevzdušňovanej a/alebo miešanej kvapaliny umiestnený nosný plavák (8) spojený so zdola otvoreným zvonovitým telesom (7), v ktorom je osadené nosné teleso (9), ponorný elektromotor (1) s hriadeľom, na ktorom je umiestnené obežné teleso s axiálnymi lopatkami (2), pričom v nosnom telese...

Zmiešavací systém

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2300

Dátum: 03.06.2004

Autori: Walter Dirk, Weigl Klaus, Ganzmann Ingo, Budin Richard

MPK: B01D 53/86, B01D 53/79, B01D 53/56...

Značky: systém, zmiešavací

Text:

...prúdu, rýchlejšieho alebo skoršieho zmiešania, existujú zmiešavacie systémy, pre ktorékolmo na os súmernosti prietokového kanála je usporiadanýchviac malých výchylných prvkov. S takýmito zmiešavacími systémami je možné už v pomerne malej vzdialenosti od výchylných prvkov dosiahnut dobré premiešanie už skôr do prúdu plynu vpravených plynov alebo látok. Nevýhodné je ale to, že pri použití pomerne mnohých a pomerne malých výchylných prvkov môžu...

Rotačné miešacie zariadenie na spracovávanie roztaveného kovu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1038

Dátum: 17.12.2003

Autor: Schmeisser Dirk

MPK: C22B 21/00, B01F 3/04, C22B 9/00...

Značky: miešacie, zariadenie, roztaveného, rotačné, spracovávanie

Text:

...otvor (akéhokoľvek tvaru) cez striešku do jedného z priestorov.vo všetkých prípadoch je výhodné, ak druhé výstupy nesiahajú smerom dole až k základni rotora.Vo výhodnom uskutočnení má rotor štyri priechody alebo priestory (vymedzené štyrmi deliacimi priečkami alebo lopatkami) s ôsmimi druhými výstupmi v tvare polkruhových výrezov usporiadaných symetricky okolo rotora (to znamená dva na jeden priestor). Avšak počet výstupov na väčších...

Zariadenie na miešanie kvapaliny a zavádzane plynu do tejto kvapaliny s obmedzeným zahlcovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2967

Dátum: 04.12.2003

Autori: Sardeing Rodolphe, Poux Martine, Melen Stéphane, Xuereb Catherine

MPK: B01F 15/00, B01F 3/04

Značky: kvapaliny, zavádzane, plynů, tejto, obmedzeným, miešanie, zariadenie, zahlcovaním

Text:

...vynálezu obsahuje hnacie ústrojenstvo (l) usporiadané nad povrchom kvapaliny a vybavené rotačným výstupným hriadeľom (2), ktorý prebieha vertikálne a čiastočne je ponorený do kvapaliny. Hriadeľ (2) nesie na svojom spodnom konci (3) rotor saxiálnym tokom, výhodne vrtuľu (4), ponorenú do kvapaliny. Hriadeľ (2) taktiež nesie, a to medzi vrtuľou (4) a povrchom kvapaliny, samonasávaciu turbínu (5), ktorá je teda ponorená do reaktora a ktorá je...

Zariadenie na vytváranie medicinálnej peny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4073

Dátum: 18.01.2003

Autori: Schliephake Dorothee, Wollmann Jan-christoph

MPK: B01F 3/00, B01F 13/00, B01F 3/04...

Značky: zariadenie, vytváranie, medicinálnej

Text:

...pomocou ktorého môže byť jednoduchým spôsobom vyrábaná medicínálna pena z plynného média, najmä vzduchu, a z kvapalného média, najmä sklerotizačnéhovyriešenie tejto úlohy je uskutočnené podľa vynálezu znakmiZariadenie podľa vynálezu na vytváranie medicinálnej peny obsahuje penotvornú dýzu. S touto penotvornou dýzou je spojené prívodne zariadenie plynu a prívodné zariadenie kvapaliny. Pri prívodnom zariadení kvapaliny sa môže napríklad jednať o...

Použitie porézneho tvarového telesa z plastu ako prevzdušňovača

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1607

Dátum: 26.07.2002

Autor: Giangrasso Antonio

MPK: B01F 3/04, C02F 3/20

Značky: tělesa, použitie, porézneho, plastů, tvarového, prevzdušňovača

Text:

...označenie v skratke HD-HMW-PE alebo s ultravysokou molárnou hmotnosťou (3 milióny 6 miliónov g/mól),označenie v skratke UHMW-HD-PE alebo polypropylén. Niekedy je tiež použiteľný polyetylén strednej hustoty, pokiaľ je tepelnéošetrenie vykonané opatrne, aby sa zabránilo úplnému nataveniu.Výhodne sa však použijú viacmolekulárne materiály.0012 Stredná velkosť zŕn použitých plastových granúl alebo prachu by mala výhodne byť V oblasti medzi 1 um...

Vstrekovacie zariadenie aromatickej látky do plynného a kvapalného média

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2318

Dátum: 08.11.1999

Autori: Kováč Pavol, Reiter Róbert

MPK: B01F 3/04

Značky: zariadenie, vstrekovacie, media, aromatickej, kvapalného, plynného, látky

Text:

...impulzov snímaných impulznými snímačmi objemového meracieho zariadenia uvádza do činnosti zdvihy elektromagneticky poháňaného piestovéhodávkovacieho čerpadla. Každým zdvihom čerpadlo dopravuje nastavenémnožstvo odorantu v objemových jednotkách cez vstrekovaciu dýzu do prúdu plynu. Odorant je nasávaný zo zásobnej nádrže cez permanentne naplnený zásobník. Napriek modernému princípu vykazujú tieto systémy niektoré nedostatky. Napríklad, že...

Zariadenie na zavádzanie plynu do kvapaliny v jemných bublinách

Načítavanie...

Číslo patentu: 281204

Dátum: 06.08.1997

Autor: Meyer Udo

MPK: B01F 3/04

Značky: zariadenie, zavádzanie, plynů, jemných, kvapaliny, bublinách

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie (1) na zavádzanie plynu v jemných bublinách do kvapalín, predovšetkým na zavádzanie vzduchu do odpadovej vody, obsahuje rozdeľovače (2) plynu, ktoré pozostávajú z pozdĺžnej komory (20), zakrytej poréznou fóliou (19), usporiadanou pod hladinou kvapaliny, do ktorej sa napájacími rúrkami (5) privádza plyn, ktorý v jemných bublinách vystupuje cez fóliu do kvapaliny. Rozdeľovače (2) plynu majú základnú stenu (18) z tuhého stabilného...

Prevzdušňovací systém nádrže naplnenej kvapalinou

Načítavanie...

Číslo patentu: 278332

Dátum: 06.07.1994

Autori: Steinbach Peter, Götz Helmut, Scheibinger Ludwig

MPK: B01F 3/04

Značky: naplnenej, prevzdušňovací, nádrže, kvapalinou, systém

Zhrnutie / Anotácia:

Prevzdušňovací systém pozostáva z jednej alebo viacerých hadíc (10), ktoré sú aspoň v úsekoch vytvorené perforovaním ako prevzdušňovacie hadice (60). Každá hadica je trvale spojená s držiakmi, rozmiestnenými po jej dĺžke, ktoré pridržiavajú hadicu (10) zospodu. Držiaky sú vedené vo vodiacej koľajnici (14). Hadica (10) je do prázdnej alebo kvapalinou naplnenej nádrže vtiahnutá ťažným prostriedkom pri vodiacej koľajnici, pôsobiacim ťažnou silou...

Reaktor na vykonávanie fázových reakcií

Načítavanie...

Číslo patentu: 278996

Dátum: 16.12.1992

Autori: Piotrowski Bernhard, Korte Hermann-josef

MPK: B01J 19/24, B01J 10/00, B01F 3/04...

Značky: reakcií, vykonávanie, fázových, reaktor

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie reaktora na vykonávanie fázových reakcií, najmä reakcií plyn - kvapalina s kontinuálnou kvapalnou a diskontinuálnou disperznou plynnou fázou, ktorého prierez je vo vodorovnej rovine rozdelený na čiastkové oblasti, v čiastkových oblastiach prebieha prúdenie reakčného média približne zvisle smerom nahor, v iných čiastkových oblastiach približne zvisle dole a reaktor má výhodne iba v čiastkových oblastiach s prúdením nasmerovaným nahor...

Způsob kontinuálního míchání kapaliny s plynem

Načítavanie...

Číslo patentu: 268086

Dátum: 14.03.1990

Autor: Svoboda Petr

MPK: B01F 3/04

Značky: kontinuálního, míchaní, plynem, kapaliny, způsob

Text:

...uspořádání a při ° vhodných rozměrech reaktorů a průtocích kapaliny čerpat do trysky prvního reaktom stále výchozí (tj. dosud s plynem nesmíšenou) kapalinu. V případě, že se jako tryska použije Venturiho tryską, je její difuzor apojen s vrchní částí reaktoru. Plyn lze také přetlaken vhánět do trysky nebo k trysce. stejné množství kapaliny, jaké je vstřikováno do trysky prvního reaktor-u je. tohoto reaktoru odváděno do trysky druhého...

Zařízení pro upínání pružných membrán

Načítavanie...

Číslo patentu: 243189

Dátum: 15.07.1987

Autori: Malý Miloslav, Koucký Josef, Matuška Milan

MPK: B01F 3/04

Značky: upínání, pružných, membrán, zařízení

Text:

...potud, pokud se nejedná o prvky do větších hloubek v kapalíně, kde musí být k aeraci nebo díspergací použito většího tlaku plynu. Při použití do větší hloubky a tím pri potrebě vyššího tlaku plynu dochází k sesmeknutí membrány.Nevýhody současného systému upínání pryžových. sílonových nebo jiných pružných membrán odstraňuje zařízení podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že nosná deska má obvod horní i spodní strany zkosen, přičemž na...

Zařízení k dispergaci plynu v kapalině

Načítavanie...

Číslo patentu: 243188

Dátum: 15.07.1987

Autori: Vinkler Milan, Nešpůrek Stanislav, Ba?ka Josef, Langpaul Josef

MPK: B01F 3/04

Značky: kapalině, dispergaci, zařízení, plynů

Text:

...k následným škodâm poškození rozvodů kapalinou, nebo jejich ucpání nečistotami z kapaliny apod. Napínáním pružné membrány dochází k roztažení její perforace jemných bublin plynu, které jsou předpokladem dobrého přestupu plynu do kapaliny.Příkladné provedení zařízení podle vynálezu je znázorněno ve dvou provedeních na připojených výkresech, které znázorňujíobr. 1 a 2 řez a pohled na zařízení v provedení I obr. 3 a 4 řez a pohled na zařízení v...

Zařízení ke kontinuálnímu obohacování kapaliny parami látek nacházejících se ve stopových koncentracích v plynném prostředí

Načítavanie...

Číslo patentu: 248313

Dátum: 12.02.1987

Autori: Janák Jaroslav Člen Korespondent Čsav, Vančuříková Jitka, Večeřa Zbyněk

MPK: B01F 3/04

Značky: prostředí, kontinuálnímu, plynném, kapaliny, koncentracích, nacházejících, parami, obohacování, zařízení, látek, stopových

Text:

...blíže objasní výkres, na kterém je osový řez koncentrační zařízením. Zmazat-ručné ząřcícm/ .se skháłĺze směšovače plynu s vodou nebo vodným roztokem a kondenzační části. Směšovač tvoří trubice ł upevněná V čele lg a ukončená tryakou gaýo které ústí kapilára Q spojená s přívodem kapaliny. Trubice ł je opatřena sacím přívodem łg, Čelo łł se směšovačem je vsunuto do válce 5, ve kterém je přepážka § s otvory §,sloužící k úpravě...

Zařízení ke směšování kapalin a plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 248311

Dátum: 12.02.1987

Autor: Trejtnar Jan

MPK: B01F 3/04

Značky: kapalin, směšování, plynů, zařízení

Text:

...optimální provozní podmínky z hlediska hydraulických poměrů, z hlediska energetického i z hlediska účinnosti přisá~ tí a dokonalého směäování pylnu akapa 1 íny. Zařízení je rovněž možné využít při mísení kapalin, případně par a kapalin.Na pŕiloženém výkresu je schematicky znázorněno příkladnéprovedení zařízení podle vynálezu.Zařízení sestává ze vstupního dílu ł. středního dílu g a tělesa §s kuželovou částí §,na níž navazuje válcová část 1 a...

Zařízení pro tvorbu homogenní disperze plynu v kapalině

Načítavanie...

Číslo patentu: 229280

Dátum: 15.08.1986

Autori: Havlín Vladimír Ing, Kratochvíl Jan, Rylek Milan, Masák Vladimír, Čermák Ján, Kaštánek František, Zahradník Jindřich

MPK: B01F 3/04

Značky: tvorbu, disperze, zařízení, homogenní, kapalině, plynů

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro tvorbu homogenní disperze plynu v kapalině s velkou mezifázovou plochou, které je tvořeno ejektorem, sestává jícím z trysky, sací části, směšovací trubice a difusoru. Na výstupu z difusoru, tj. ve vstupní části reaktoru, je ve vzdálenosti 0 až 2D, kde D je průměr zařízení, zabudována různě tvarovaná přepážka umístěná symetricky v ose ejektoru ve tvaru různě profilovaného komolého kužele. Přepážka je umístěna na svislé hřídeli, což...

Zařízení ke směšování kapalin a plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 229231

Dátum: 01.03.1986

Autor: Trejtnar Jan

MPK: B01F 5/00, B01F 3/04, C02F 1/72...

Značky: kapalin, zařízení, plynů, směšování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení na směšování kapalin a plynů a řeší konstrukční uspořádání a provedení jednotlivých částí průtokového směšovače. Podstata spočívá v tom, že střední díl vytvořený z válce, kuželovitého rozšíření a trubky s přírubou je válcem nasunut na válcové zakončení vstupního dílu a trubkou na výstupní trubku výstupní části opatřenou připojovací přírubou a šikmo uloženými. podélně tvarovanými přepážkami na vnitřním povrchu, přičemž...

Zařízení ke směšování kapalin a plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 229230

Dátum: 01.03.1986

Autor: Trejtnar Jan

MPK: B01F 5/00, B01F 3/04, C02F 1/72...

Značky: zařízení, plynů, kapalin, směšování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení ke směšovaní kapalin a plynů a řeší konstrukční uspořádání a provedení jednotlivých částí průtokového směšovače. Podstata spočívá v tom, že válec (3) středního dílu s přívodem (9) opatřený přírubou (10) a vestavbou tvořenou dvěma protilehlými komolými kužely (4, 5) uchycenými základnami na jeho vnitřním povrchu je jedním koncem nasunut na válcové části (1) vstupního dílu opatřené redukcí (2) a druhým koncem na trubce...