B01F 13/02

Zariadenie na vírenie kvapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2705

Dátum: 07.11.2000

Autor: Krško Milan

MPK: A61H 33/02, B01F 13/02

Značky: vírenie, kvapaliny, zariadenie

Text:

...počet dierok s priemerom 0,5 až 20 mm v zariadeni je 3 až 1000 ks. Zariadenie je prísavkami alebo inak inštalované vo vani, bazéne alebo akejkoľvek nádrži s kvapalinou a je napojené na zdroj vzduchu.Prehľad obrázkov na výkreseNa obr.l je zobrazený axonometrický pohľad na zariadenie,zložené z dvoch obdĺžnikov»Na obr.2 je axonometrický pohľad na zariadenie v tvare obdĺžnike.Na obr.3 je pohľad na zariadenie tvorené jednou perforovanou...

Spôsob dávkovania zrnitých alebo práškových látok a zariadenie na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280054

Dátum: 08.03.1995

Autori: Herzmann Wilhelm, Goedicke Frank, Ruf Arthur

MPK: B01F 13/02, B01F 15/02

Značky: práškových, zariadenie, zrnitých, spôsob, látok, vykonávanie, dávkovania

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob je určený na dávkovanie a najmä zmiešavanie látok, najmä na zmiešavanie najmenej jednej zrnitej alebo práškovej tuhej látky s kvapalinou. Prvá látka, najmä zrnitá alebo prášková tuhá látka, je fluidizovaná s kontinuálne alebo pulzačne privádzaným plynom a potom je táto homogenizovaná zmes plynu a tuhej látky časovo konštantne dávkovaná s druhou látkou, najmä kvapalinou, je s ňou privádzaná dohromady a zmiešavaná, na dávkovanie...

Elektrochemický obrábací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 263164

Dátum: 11.04.1989

Autori: Pavlovec Oldřich, Vadina Štefan, Soják Mikuláš, Banas Ján

MPK: B01F 13/02, B23H 3/10

Značky: stroj, elektrochemický, obrábací

Text:

...materiál, odolný vöči korózii a väčší požiadavok za zastavaný priestor. K dosiahnutiu vyššej koncentrácie elektrolytu je nutné používanie teplej vody, čím sa zvyšujú nároky na energiu.Vyššie uvedené nevýhody zmierňuje elektrochemický obrábací stroj podľa vynálezu, ktorého podstatou je, že miešacia nádoba elektrolytu je uložená v pracovnej nádrži tak, že výtokové otvory miešacej nádoby zasahujú nad hladinu elektrolytu V pracovnej...

Zařízení pro dispergační míchání

Načítavanie...

Číslo patentu: 262903

Dátum: 11.04.1989

Autori: Hruban Konstantin, Kvasnička Jan

MPK: B01F 13/02

Značky: zařízení, dispergační, míchaní

Text:

...e nąbojem łg eíchedle g, jednak svislé vnější míchací lopetky äĺ ktere jsou upreveny na obvodu vnitřních míchecích lopetek 1 e epojeny e nimi prostřednictvím evisle umíetěne dělicí stěny g. Michedlo g je na svém vnější obvodu obklopeno etetoren 5, spojenýe s nerotujícł částí míchacího zařízení, například e nedobou 3 čí s těíesem pohonné jednotky. stator § je opatřen rediilně uepořúdenýei pevnými lopetkami Q,ležícíni ve stejné úrovni...

Nástavec pro vakuovou destilaci

Načítavanie...

Číslo patentu: 261739

Dátum: 10.02.1989

Autor: Mindl Jaromír

MPK: B01F 13/02

Značky: nástavec, vakuovou, destilaci

Text:

...schematícky analogický nástavec pro vakuovou destilaci podle vynálezu se dvěma GL spoji umístěnými vzájemné kolmo. Obr. 5 pak schematicky znázorňuje v náryse nástavec pro vakuovou destilaci podle vynà 1 ezus ohebnou trubicí, začleněný do aparatury pro frakční vakuovou destilaci. Obr. 4 znázorňuje schematicky v náryse nástavec pro vakuovou destilaci podle vynálezu sohebnou trubicí pro prohánění plynem. Funkce zařízení na obr. 3 a 4 se...

Zařízení k proplyňování kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 259948

Dátum: 15.11.1988

Autor: Grúz Jiří

MPK: C02F 3/20, B01F 13/02

Značky: kapalin, zařízení, proplyňování

Text:

...trysku a deflektor.Další podstatou vynálezu je, že deflektor kapaliny je umístěn 5 až 100 cm nad tryskou,přičemž rychlost výtrysku kapaliny z trysky je 5 až 20 m/S.Vyšší účinek zařízení podle vynálezu spočíva v tom, že vzduch přiváděný do prostoru,kde je největší tutbulence kapaliny, je maximálně rozbíjen, vznikají malé bubliny, čímž je dán předpoklad pro zvýšení energetické účinnosti zařízení.Příklad konkrétního provedení zařízení podle...

Zařízení pro homogenizaci kapaliny a plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259312

Dátum: 17.10.1988

Autori: Seichter Pavel, Khol Miroslav, Jaroměřský Jaroslav, Pešl Luboš, Sláma Vladimír

MPK: B01F 13/02

Značky: plynů, zařízení, homogenizaci, kapaliny

Text:

...hydrodynamických podmínek se přitom dosáhne v případě, kdy vrcholový úhelvýstupního nástavce se volí v rozmezí 45 až 80 °, V tomto případě se totiž docílí optimâlních rychlostních poměrů mezi axiálním vstupem a radiálním výstupom radiálně-dlaqonálního míchadla.K dalšímu zlepšení cirkulace vsůdky a k intenzifikaci homogenizačního i technologického procesu může účinné přispět výdechová trubice, jejímž účelem je zprostfedkovat usměrněný odvod...

Fermentor

Načítavanie...

Číslo patentu: 255974

Dátum: 15.04.1988

Autori: Mazoch Jiří, Vítek Oto, Seichter Pavel, Sláma Vladimír, Pešl Luboš

MPK: B01F 13/02

Značky: fermentor

Text:

...umístěných na vnějším obvodu lopatek axiálních míchadel. Usměrňovàče vytvářejí na koncích lopatek dílčí radiální tok, kterým je část bublin strhávána ve směru ke stěně nádoby fermentoru- Tĺmto způsobem se zejména ve spojení s natočením lopatek lomenou, vypuklou částí směrem dolů vyvolá cirkulace směsi kapaliny a vzduchových bublin podél stěny nádoby směrem dolů a středovou částí nádoby nahoru. Prodlouží se tak dobapbbytu bublin v...

Zařízení pro provzdušňování nádrže

Načítavanie...

Číslo patentu: 255838

Dátum: 15.03.1988

Autori: Spilka Vladimír, Hradil Oldřich

MPK: B01F 13/02

Značky: zařízení, nádrže, provzdušňování

Text:

...odpadá nosná konstrukce míchadla. Vlastní nádrž není potom míchadlem, event. potrubím namáhána a její konstrukce je jednodušší. Tím, že sací trubka začíná v otvoru pro obvod přebytečného vzduchu, je využita tepelná energie obsažená v přebytečném vzduchu a to tak,že se většina tohoto vzduchu vrací zpět kompresorem do nádrže. Podle potřeby technologického procesu v nádrži může být spojení otvoru pro odvod přebytečného vzduchu se sací...

Směšovač kapaliny a plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246709

Dátum: 15.12.1987

Autor: Švastová Alena

MPK: B01F 13/02

Značky: plynů, směšovač, kapaliny

Text:

...ukončením prstencové mezistěny se plyn dostává. do proudu přiváděné kapaliny a je jí strháván dolů středem směšovače do odběru proplyněne kapaliny V dolní části směšovače. Prstencová mezistěna je připevnělía k pevné části směšovačea může být vytvořena i prodloužením přívodu do směšovače a opatřena otvory, ktere tak vytvoří horní ukončení prstencové mezistěny. Pro některé případy může být prstencová mezistěna připevněna k rotační ose...

Zařízení pro dispergaci plynu do kapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 243351

Dátum: 15.09.1987

Autori: Koibík Václav, Tyrlík Karel, Linhart Jioí

MPK: B01F 13/02

Značky: kapaliny, dispergaci, zařízení, plynů

Text:

...ve velké neaifázová ploěe bublin.Dosahuje ae tak zjednodušení zaŕíz ení, neboí místo speciálního samcnasávacího míchadla s trubkovdu hřídalí pro pŕívod plynu se použije standardní» jednoduche Iníchadlo axiálního typu a Jednoduchá pevná vestavba u hladiny kroužící kapaliny.Zařízení je výhodná pro kapaliny s tuhou partilnnlámí iní, kdy axiální níchadlo spolehlivě zabezpećuáeyvznos a hcmogenizační míchání v celěncbdemu. Účinek vynalezu se...

Zařízení k proplyňování kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 241682

Dátum: 15.09.1987

Autor: Eepek František

MPK: B01F 13/02

Značky: proplyňování, kapalin, zařízení

Text:

...který se v kapalině rozpustí z celkového množství plynu do kapaliny přivedeného. Tím se snižuje jednak spotřeba plynu, jednak spotřeba energie na stlačení plynu. Vyšší účinek zařízení při využití u oběhovv-ých aktivačních nádrží spočíva v tom, že energie hnací kapaliny směšovacích a hnacích prvků je rovnoměrněji rozdělena a po průtočném profilu oběhové aktivační nádrže a využívá se proto se zvýšenou účinnosti k uvedení obsahu aktivační...

Zariadenie na hydraulické miešanie a aeráciu kvapalín

Načítavanie...

Číslo patentu: 240528

Dátum: 15.08.1987

Autor: Eumaeenko Vladlen Zinovjevie

MPK: C02F 1/74, B01F 13/02

Značky: miešanie, kvapalín, zariadenie, hydraulické, aeráciu

Text:

...pridávaných k miešanej kvapaline.zavedením vzduchu do podtlakovej zóny ejektorovej trysky zvyšuje sa účinnosť homogenizácie chemikálií pridávaných k mie šanej kvapaline a dochádza k prestupu pr-chavých látok do vzduchu.Prestup sa riadi prenJosovými kinetickými novnicami a koncentračným gradientom. V rozšírenom objeme reaktora dochádza k vybublávaniu vzduchu a unikajúce vzduchovébubliny zvyšujú účinnost miešania. Tangenciálne napojenie potrubia...

Zařízení k provzdušňování kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 243646

Dátum: 15.05.1987

Autori: Petr Zdenik, Novotný Jaromír, Lonský Jioí, Hoíšný Josef

MPK: B01F 13/02

Značky: provzdušňování, kapalin, zařízení

Text:

...ejektoru vyměnitelná bez demontáže potrubí a hladkost povrchu plastu zabraňuje zarüstání. Jako zdroje tlaku je použito běžné, provozně odzkoušené čerpadlo, které je ponořeno, stále zaplaveno a zaručuje spolehlivý chod i při přerušovaném provozu. Na ejektor je napojeno směšovací potrubí s rozptylovačem, které je uzpůsobeno tak, že zpomaluje proud kapaliny a snižuje víření v nádrži. Vlastní ejektor a směšovací potrubí je vyrobeno z plastů - z...

Fermentor

Načítavanie...

Číslo patentu: 243641

Dátum: 15.05.1987

Autor: Veselý Jaroslav

MPK: B01F 13/02

Značky: fermentor

Text:

...fermentoru směrem k ose hřídele se soustavou míchndel. Toto sací potrubí je skloněno tak, že jeho vyústění je níže než je výška vzdušnícího věnce nad dnem fermentoru. Vyústění je vzdáleno od stěny fermentoru více než o čtvrtinu nejkratší vzdálenosti osy hřídele se soustavou míchadel od stěny fermentoru. Mezi vyústění sacího potrubí vnějšýho cirkulačního čerpadla a stěnu fermentoru může být umístěna uklidňovací přepážka.Výhoda navrženého...

Hlubinný vibrační aerátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 242762

Dátum: 15.05.1987

Autor: Kravec Ján

MPK: B01F 13/02

Značky: aerátor, vibrační, hlubinný

Text:

...směru jejich řazení.Hlavní výhody hlubinného vibračního aerátoru spočívají v tom, že zařízení podle tohoto vynálezu je jednoduché a energeticky úsporné. Nízká energetická spotřeba vzniká použitím 1 vibračního pohybu aerátoru. Potřebný výkon je všeobecně dán součinem síly a rychlosti. U vibračního pohybu je v obou krajních polohách rychlost nulová. Maximální rychlost je závislá na amplitudě, která nedosahuje velkýoh hodnot. Proto i maximální...

Zařízení na rozptylování plynu v kapalině

Načítavanie...

Číslo patentu: 250728

Dátum: 14.05.1987

Autori: Vykopal Alois, Trejtnar Jan

MPK: B01F 13/02

Značky: kapalině, plynů, rozptylování, zařízení

Text:

...a na své obvodové válcové ploše zatmelena tmelemoŘešení podle vynálezu umožňuje použít rozptylové des~ ky i S podstatné větší tolerancí rovinnosti stykové plochy,konstrukce je jednoduchá, přináší úsporu nerezového materi- álu a vestavěnou plynulou regulací lze seřĺdit stejnoměrný průtok plynu pro jednotlivé směšovací hlavice, které budou v paralelním provoze. Regulace dále umožňuje využití rozpty lových desek s nestejnoměrnou kvalitou...

Zařízení pro dispergaci plynu do kapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 249376

Dátum: 12.03.1987

Autori: Jaroměřský Jaroslav, Seichter Pavel, Vítek Oto, Khol Miroslav, Melichar Bohuslav

MPK: B01F 13/02

Značky: plynů, kapaliny, dispergaci, zařízení

Text:

...vnější hrana je od vertikální osy radiálního míchadla vzdálena nejméně o stejnou nebo větší vzdálenost než jsou od této osy vzdáleny vzdušnicí výstupní otvory větracího věnce každá stabilní radiální narážka je umístěna tak, že její tečna svírá V bodě 5 s radiálním směrem 0 ° až 30 ° proti směru otáčení.Řešení podle vynálezu je využitelne i pro rychloběžné radiální míchadlo při zajištění potřebné dispergace plynu do kapaliny. Příznivým...

Zařízení pro samonasávání a dispergaci plynu v kapalině

Načítavanie...

Číslo patentu: 229035

Dátum: 15.03.1986

Autori: Trejtnar Jan, Šamal Oldřich, Seichter Pavel

MPK: B01F 13/02

Značky: plynů, dispergaci, kapalině, zařízení, samonasávání

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení podle vynálezu slouží pro dispergaci plynu v kapalině, zejména u vodohospodářských zařízení. Zařízení sestává z nádoby, ve které je umístěna samonasávací jednotka, která se skládá z pohonu a míchadla tvořeného dutým kotoučem s dutými lopatkami. Míchadlo je obklopeno narážkovou klecí a usměrňovací vestavbou a současně na sací hrdlo míchadla je přivedena sací trubka plynu. U zařízení podle vynálezu se dosáhne intenzivního přívodu plynu a...