B01F 13/00

Usporiadanie interakčnej a protitlakovej komory pre mikrofluidizáciu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13754

Dátum: 03.12.2010

Autori: Scheffczik Hanno, Rueckl Harald

MPK: A61K 9/00, A61K 39/39, A61K 39/145...

Značky: usporiadanie, protitlakovej, komory, interakčnej, mikrofluidizáciu

Text:

...je znížené v pomocnom výrobnom module.0011 Ako je opísané detailnejšie ďalej, pNá emulzia môže mať priememú velkosť olejových kvapôčok 5000 nm alebo menšiu, napr. priemernú velkosť medzi 300 nm a 800 nm. Počet olejových kvapôčok v prvej emulzii s veľkosťou 1,2 m môže byť 5 x 10/mI alebo menej, ako je opísané ďalej. Olejové kvapôčky s veľkosťou 1,2 m sú nevýhodné, pretože môžu spôsobiť nestabilitu emulzie v dôsledku aglomerácie a...

Mixér na kostný cement

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20359

Dátum: 20.08.2009

Autori: Soffiatti Renzo, Faccioli Giovanni

MPK: A61B 17/88, B01F 13/00, B01F 11/02...

Značky: mixer, cement, kostný

Text:

...Luer spojovacia tvarovka je ľahko spojiteľná so striekačkou a/alebo dávkovacími rúrkami. Prednostne mixér obsahuje Luer viečko pre Luer spojovaciu tvarovku.0019 Ďalšie vlastnosti a výhody vynálezu budú zrejmé z opisu, ktorý jeposkytnutý ako príklad mixéra, a to spoločne s pripojenými výkresmi, na ktorýchobrázok 1 ukazuje pohľad z boku na mixér podľa vynálezu, obrázok 2 ukazuje pohľad v reze na mixér z obr. 1 podľa roviny A-A zobr. 1,...

Zariadenie na miešanie kostného cementu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8997

Dátum: 20.10.2008

Autori: Wüst Edgar, Büchner Hubert, Von Brühl Clemens Graf, Vogt Sebastian

MPK: B01F 11/00, B01F 13/00, A61F 2/46...

Značky: cementů, miešanie, kostného, zariadenie

Text:

...teleso a uchopovací kus. Vodiace telesomôže byť s vynášacou rúrkou spojené rozoberateľne lisovaným spojením tohto rozpcrnčhotelesa (upínacieho telesa) s vnútrajškom valca opatreného vnútomými axiálnymí zárezmi a s vonkajším valcom, tieto oba môžu byt usporiadané na uchopovacom kuse, a po ukončení postupu miešania sa môže axiálnym pohybom vodiaceho telesa v smere kuchopovaciemu kusu toto lisované uloženie uvoľniť, pričom vodiace teleso môže byt...

Statický zmiešavač

Načítavanie...

Číslo patentu: 285721

Dátum: 06.06.2007

Autori: Rotheneder Heinz, Cvengroš Ján

MPK: B01F 7/00, B01F 13/00, B01F 5/06...

Značky: zmiešavač, staticky

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka statického zmiešavača na miešanie kvapalín a/alebo na prípravu dispergovaných kvapalných systémov, ako sú emulzie a suspenzie. V potrubí sú uložené gule s rovnakým alebo rôznym priemerom, pričom pomer medzi svetlosťou potrubia a priemerom gúľ je medzi 1.10 až 3.00.

Systém na vháňanie plynu a príslušný spôsob

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7643

Dátum: 15.09.2006

Autori: Wyczalkowski Wojciech, Dowd Robert Peter, Knights Peter John

MPK: B01D 53/00, B01F 13/00, B01F 3/00...

Značky: systém, plynů, príslušný, spôsob, vháňanie

Text:

...na veľmi jemný prášok prostredníctvom styku vodnej suspenzie uhličitanu vápenatêho alebo vápenca s plynným oxidom uhličitým pri vysokom tlaku na prevádzanietuhých látok V suspenzii na nestabilnú formu.0005 Prevádzka obežného kolesa vytvára vírivé prúdenie, ktoré vytvára oblast nízkeho tlaku V strede víru. Prívodná trubica łgg na vypúšťanie plynu môže vytvárať prúdenie smeron spát do nízkotlakovej oblasti smeromk obežnêmu kolesu 104, kde...

Spôsob a zariadenie na úpravu zmesí látok obsahujúcich organické látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 285015

Dátum: 22.03.2006

Autori: Widmer Christian, Müller Patrick

MPK: C05F 17/02, B01F 13/00

Značky: úpravu, zariadenie, látok, obsahujúcich, organické, látky, spôsob, zmesí

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob spracovania zmesi látok (2) obsahujúcej štrukturálne zložky a organické látky, ktorá je získavaná vo forme sypkého alebo voľne uloženého materiálu a ktorá je podrobená aeróbnemu sušeniu v reaktore pomocou toku prevádzkového vzduchu cez materiál a/alebo pridávaniu vylúhujúcej kvapaliny, takže sú vypúšťané rozpustné organické zložky. Zmes látok (2) je vystavená impulznej alebo periodickej aplikácii stlačeného vzduchu s tlakom viac ako 200...

Zariadenie na vytváranie lekárskej peny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4897

Dátum: 27.09.2005

Autor: Wollmann Jan-christoph

MPK: A61M 39/00, A61K 9/12, A61J 1/00...

Značky: zariadenie, vytváranie, lekárskej

Text:

...Pri vytlačení kvapalného a/lebo plynného média z druhej injekčnej striekačky prechádza médium. miesidlom do druhej injekčnej striekačky, ktorá obsahuje plyn. Tým sa plynná fáza a kvapalná fáza pozdĺžskrutkovitého Hdešacieho prvku premiesi. Takým spôsobom môžebyť vytvorená terapeutická a/lebo diagnostická pena. U miesidla sa jedná o konštrukčný diel, ktorý môže byť vzhľadom k miešaciemu prvku vo forme špirály, umiestnenom v miesidle,...

Zariadenie a spôsob spracovania termoplastického plastového materiálu, ktorý sa má recyklovať

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3647

Dátum: 27.06.2005

Autori: Schulz Helmuth, Bacher Helmut, Hackl Manfred

MPK: B29B 13/10, B01F 13/00, B01F 7/16...

Značky: recyklovať, materiálů, termoplastického, spracovania, ktorý, plášťového, zariadenie, spôsob

Text:

...tuodľzr tohto vynálezu tak. že kanál spája vynášacie otvory nádob predchádzajúceho stupňa alebo viýstupnć otvory vynášacích orgánov týchto rxádob s plniacinr otvorom nádoby posledného stupňa, a že zariadenie vykazuje riadiace zariadenie. ktoré riadi uzatváracie orgány v zmysle striedavého Lrzatvárania nádob predchádzajúceho stupňa voči nádobe posledného stupňa.Spôsob spracovania termoplastického plastového materialu. ktorý sa má...

Prístroj na miešanie a vypúšťanie kostného cementu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7612

Dátum: 08.03.2005

Autor: Foster David

MPK: A61F 2/00, B01F 13/00

Značky: kostného, vypúšťanie, miešanie, prístroj, cementů

Text:

...pomáha manipulácii sventilom V rámci prístroja a poskytuje jednoduchý prostriedok pre pohyb ventilu pozdĺž pozdĺžnej osi prístroja.0020 Je možné medzi prvým koncom adruhým koncom zabezpečiť viac než jeden Výstupný otvor, čím sa umožní pripojenie množstva striekačiek tak, že operatér môže naraz plniť viac nežjednu striekačku. Týmto spôsobom tento vynález dosahuje ľahší prenos zmiešaného cementu do viac výtlačných striekačiek alebo podobne, s...

Miešacia hlava pre viac farieb

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4370

Dátum: 22.12.2004

Autor: Schütze Thomas

MPK: G05D 11/00, B01F 13/00

Značky: hlava, farieb, miešacia

Text:

...výhodné úpravy zariadení podľa vynálezu vyplývajú zo znakov závislých nárokov. Práve tak je nárokovaný spôsob pre miešanie viaczložkovej zmesi pri použití zariadenia podľa vynálezu podľa znakov nároku 30.0009 Zariadenie podľa vynálezu sa vyznačuje s výhodou tým, že v recirkulačnej fáze je umožnené nastavenie tlakov a objemových tokov pre zložky, ktoré sú potrebné pre následné miešanie. Tým sa zabráni, aby sa potrebné tlaky a objemové...

Zariadenie na cirkuláciu zrna

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1633

Dátum: 03.03.2004

Autori: Wellenbrock Lothar, Brautferger Norbert

MPK: A01F 25/00, B01F 15/00, B01F 13/00...

Značky: cirkuláciu, zariadenie

Text:

...na miešanie alebo odvetrávanie odpadových vôd. Toto zariadenie pozostáva zo závitovkového kolesa a hnacej jednotky pre závitovkové koleso. Hnacía jednotka a závitovkové koleso súspolu spojené pomocou spojovacej jednotky. Toto zariadenie má odpadovú vodu v oblastizávitovkovélho kolesa víriť a vo zvláštnom prípade použitia zavádzať do vody cez vedenie0005 Úlohou Vynálezu je preto vyvinúť zariadenie daného druhu na cirkuláciu zrna, ktoré je...

Statické zmiešavacie zariadenie, vynášacie zariadenie a zásobná nádrž s takým zmiešavacím zariadením, použitie takého zmiešavacieho zariadenia ako aj spôsob vynášania

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3087

Dátum: 20.11.2003

Autori: Hempel Klaus, Munkelt Roland Erich

MPK: B01F 5/06, B05C 17/005, B01F 13/00...

Značky: vynášania, takého, zásobná, zmiešavacím, zariadením, zmiešavacieho, spôsob, použitie, zariadenie, takým, nádrž, vynášacie, zmiešavacie, statické, zariadenia

Text:

...pre dostatočné premiešanie musí byť usporiadaných menej zmiešavacíchprvkov. Tým sa okrem toho dá ďalej redukovať aj dosiahnuteľná konečná hmotnosť takéhozariadenia. Celkovo je preto manipulovateľnosť s takýmto zariadením enomme zjednodušená, predovšetkým pri použití s vynášacím zariadením, ako bude ešte v ďalšom texte opísané.0011 Tu a V ďalšom texte sú kanály jedného zmiešavacieho prvku, ktorý je v styku s ďalším zmiešavacím prvkom, pokladané...

Zariadenie na výrobu dosiek z kompozitného materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2277

Dátum: 10.07.2003

Autor: Izzo Antonio

MPK: B01F 9/00, B01F 13/00, B01F 15/02...

Značky: zariadenie, dosiek, výrobu, kompozitného, materiálů

Text:

...prostredníctvom spojovacích článkov obojsmerná prevádzka umožňuje distribúciu zmesi vo vrstvách. Avšak taká distribúcia neumožňuje, aby zmes bola homogěnnym spôsobom navrstvená na povrchovú plochu kotúča, a tov dôsledku spôsobu, ktorým je to uskutočňované, f) vyprázdňovanie zmesi z homogenizačného kotúčaprostredníctvom otočného pohonu s dvojitou lyžicou, 3 EP 1 534 485 Blsynchronizovaný s rýchlosťou otáčania kotúča,g) preprava zmesi pomocou...

Zariadenie na spracovanie plastového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4347

Dátum: 28.05.2003

Autori: Helmut Bacher, Georg Wendelin, Helmuth Schulz

MPK: B01F 13/00, B02C 18/06, B01F 15/00...

Značky: materiálů, plášťového, spracovanie, zariadenie

Text:

...JQ, do ktorého sa materiál, ktorý sa má spracovať, vkladá po dávkach alebo kontinuálne cez neznázornené dodávacie zariadenie, napríklad dopravný pás. Na prechodovú komoru Q je napojené vákuovacíe vedenie u, ktoré vedie k vákuovaciemu zariadeniu lg. Ďalšie vákuovacie vedenie 13 vedie od nádoby 1 k vákuovaciemu zariadeniu 12.Nádoba 1 má zvislé bočné steny g a vodorovné dno 1 §. Blízko dna 15 je usporiadaný nosič 1 Q nástrojov, ktorý tvori...

Zariadenie na vytváranie medicinálnej peny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4073

Dátum: 18.01.2003

Autori: Wollmann Jan-christoph, Schliephake Dorothee

MPK: B01F 13/00, B01F 3/00, B01F 3/04...

Značky: medicinálnej, vytváranie, zariadenie

Text:

...pomocou ktorého môže byť jednoduchým spôsobom vyrábaná medicínálna pena z plynného média, najmä vzduchu, a z kvapalného média, najmä sklerotizačnéhovyriešenie tejto úlohy je uskutočnené podľa vynálezu znakmiZariadenie podľa vynálezu na vytváranie medicinálnej peny obsahuje penotvornú dýzu. S touto penotvornou dýzou je spojené prívodne zariadenie plynu a prívodné zariadenie kvapaliny. Pri prívodnom zariadení kvapaliny sa môže napríklad jednať o...

Zariadenie a spôsob na miešanie kvapalných, viskóznych a/alebo sypkých médií

Načítavanie...

Číslo patentu: E 301

Dátum: 22.11.2002

Autor: Böck Hermann

MPK: C12G 1/00, B01F 13/00

Značky: spôsob, kvapalných, médií, zariadenie, miešanie, viskóznych, sypkých

Text:

...rovnomerné rozdelenieplynu a zvlášť šetrné premiešavanie média v nádrži.Aby bolo možné presné polohovanie a nasmerovanie dýzového dielu, umiestneniedýzového dielu a/alebo prívodného potrubia sa plánuje v oblasti dna nádrže.Tým, že je dýzový diel vytvorený ako tanierová dýza, dá sa dosiahnuť kontrolované prúdenie plynu. Tanierová dýza má tvar vhodný na prúdenie, takže jednotka motor sprevodovkou môže byť vyhotovená relatívne malá asmalým...

Zařízení k přípravě hmot pro výrobu živičných emulsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 269924

Dátum: 14.05.1990

MPK: B01F 13/00

Značky: emulsí, výrobu, živičných, zařízení, přípravě

Text:

...živice 5 emulgátorem. Zvyšuje vyrobené množství emulse při stejném instalovaném výrobním výkonu emulgačního zařízení proti současnému stavu, protože odstraňuje přestávky na příprsvu vodní fáze a živice s emulgátorem. Odstraňuje použití regulačních dávkovačů s nepřerušovaným dávkováním se složitými regulačními, vyhodnocovacími a kontrolními zařízeními. využívá mnohonásobněmenší nádrže a výhody jejich umístění přímo nad emulgačním zařízením bez...

Zařízení k výrobě živičných emulsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 269923

Dátum: 14.05.1990

Autori: Vařílek Bohuslav, Vašák Jiří

MPK: B01F 13/00

Značky: zařízení, výrobe, emulsí, živičných

Text:

...podstatou je,že ve výtoku z odstředívého čerpadla nebo v připojeném výtokovém potrubí je škrticí kohout.Toto uspořádání zařízení zajiščuje zaplnění odstředivého čerpadla seřízením škrticího kohoutu tak, že je odváděno stejné množství emulse jako přiváděné množství živice a vody 5 chemikaliemi. Tím se zamezuje vznikání pěny při emulgaci, protože odstředivé čerpadlo je zcela zaplněno. Podstatné omezuje při äkladování emulse v zásobníku...

Zariadenie na miešanie a zohrievanie uhlíkového meliva s dechtom a podobných zmesí

Načítavanie...

Číslo patentu: 269015

Dátum: 11.04.1990

Autori: Takáč Karol, Grančič Milan, Sliva Robert, Kocanda Jozef, Koza Vojtech, Zeman Jan

MPK: B01F 13/00

Značky: uhlíkového, podobných, dechtom, zohrievanie, meliva, zariadenie, miešanie, zmesí

Text:

...valcom vo výmenníku tepla anie je vhodný pre miešanie uhlikovýoh zmesí.Nedostatky doteraz používaného riešenia sú hlavne v nevhodnom systéme miešania jedným smerom čo komplikuje obsluhu častým prepĺnaním. Zohrievanie plynom sposobuje prehrievanie výdusky a pripaľovanie k žľabu. Plamene zohríevajúce uhlikovú výdusku ohrozujú pracovníkov obsluhujúcich miešadla. .Podstata navrhovaného zariadenia pre miešanie a zohrievanie uhlikového meliva s...

Míchadlo pro horní míchání v nádobách

Načítavanie...

Číslo patentu: 267645

Dátum: 12.02.1990

Autor: Mašek Antonín

MPK: B01F 13/00

Značky: horní, nádobách, míchadlo, míchaní

Text:

...pod tímto kuželem Jsou v bloku a vo hnané hřídeli vytvořeny na společné ose tři otvory, a v hrdlo je prostor mezi těsnänimi spojen na jedné straně s přívodem živného plynu a na druhá straně Je pomocí radiálního otvoru a osového kanálku ve hnané hřídeli spojon s prostorem nad lopatkami.Výhoda míchadla pro horní míchání v nádobáeh podle vynálezu vzniká ze skutečnosti, že bylo Vytvořeno rozebiratelnê míchadlo, ktoré umožňuje, aby s fermontačnim...

Homogenizátor cementové záměsi s kapalnými i sypkými radioaktivními odpady

Načítavanie...

Číslo patentu: 263509

Dátum: 11.04.1989

Autor: Škába Václav

MPK: B01F 13/00

Značky: záměsi, sypkými, homogenizátor, kapalnými, cementové, odpady, radioaktivními

Text:

...a měřitelné.Na připojeném výkresu je znázorněn příklad provedení homogenizátoru podle vynálezu. Obn 1 znázorňuje svislý řez homogenizátorem, obr. 2 je odpovídající půdorysný pohled na homogenizátor s vyznačeným vedením rovin řezu.Základom homogenizátoru je rám l. Na něm je uložena na třech oporách Q nádoba 3 homogenizátoru, opatřená víkem 4.,Jedna z opor 2 je tvořena snímačem sil 5 s polovodičovými od porovými tenzometry. K víku A...

Zařízení na kontinuální směšování a homogenizaci tekutých a sypkých látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 261712

Dátum: 10.02.1989

Autor: Nesnídal Oldřich

MPK: B01F 13/00

Značky: tekutých, homogenizaci, zařízení, látek, kontinuální, směšování, sypkých

Text:

...lg. Její osa svírá s osou směšovače lg úhel 45 °. Tato štěrbina ll směřuje k výstupu se směšovačem lg Do horní části 2 štěrbinového směšovače lg je dávkován prvním turniketovým dávkovaěem 1 z prvního zásobníku Ž kopo~ lymer vinilchloridu a současně z druhého zásobníku Q přes druhý turniketový dávkovač § AL prach. Oba sypké komponenty dopradají na clonu vytvořenou měkčidlem a jsou strhávanake středu směšovače, odkud klesají do prostoru...

Čerpadlový mísič

Načítavanie...

Číslo patentu: 259318

Dátum: 17.10.1988

Autori: Renner Lubomil, Nováček František

MPK: B01F 13/00

Značky: čerpadlový, mísič

Text:

...odstraněn zdroj častých poruch spůsobovaných uzuvírscím článkem v přepouštěcím potrubí,ktorý byl nesnedno dálkově ovládân.Příkladně provedení čerpsdloveho mísiče podle vynálezu je sohematicky znázorněno na výkrese, kde obr. 1 představuje boční řez čerpadlovým mísičem a obr. 2 řez čerpsdlovým mísičem v půdorysu.Čerpadlový mísíč dle vyndlezu sestává z nádoby ł, která má demontovatelné kulové dnog, opatłené z vnitřní strany kruhovým sedlom...

Zařízení pro výrobu čisticí pěny z kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 247154

Dátum: 16.05.1988

Autori: Paoízek Bedoich, Holas Mikuláš

MPK: B01F 13/00

Značky: pěny, čisticí, výrobu, kapalin, zařízení

Text:

...do něhož je zapojen regulační dávkovač, s potrubím, spojujícím první heztlakovou nádrž s odstředivým čerpadlem. Regulační dávkovač je tvořen dávkovacím čerpadlem.Výhoda vynálezu spočívá v tom, že odstraňuje převážnou část ručních úkonu spojených s výrobou pěny, zajíščuje bez použití tlaku nepřetržitou výrobu hustá pěny, jejíž povrchová agresivnost a stabilita je requlovatelná množstvím přiváděného rozpouštědla.Příklad jednoho provedení...

Statický míchač pro směšování tekutin v potrubí

Načítavanie...

Číslo patentu: 253614

Dátum: 12.11.1987

Autori: Khol Miroslav, Seichter Pavel, Jaroměřský Jaroslav

MPK: B01F 13/00

Značky: tekutin, míchač, potrubí, směšování, staticky

Text:

...je jednoduchá a pořizovaoí náklady jsou nízké.Příkladné provedení vynálezu je sohematicky znázorněno na přiloženýoh výkresoch. Na obr. 1 je nárysný řez stetického míchače pro směšování tekutín v potrubí na obr. 2 je nárys statického míohaoího elementu pravotočivého na obr. 3 je řez A - A a pohled B na prevotočivý element na obr. 4 je nárysstatického michaoího elementu levotočivého na obr. 5 je řez A - A e pohled B na statický element...

Zařízení pro míchání náplně fermentačního vaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 238333

Dátum: 01.10.1987

Autori: Čeřovský Jaroslav, Čeřovský Miroslav

MPK: B01F 13/00

Značky: fermentačního, náplne, zařízení, míchaní

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je tvořeno tlačnými deskami spojenými s pístnicemi pracovních válců na přední straně propojených potrubím s kapalinou a střídavě ovládaných tlakovým vzduchem, který je po výstupu z pracovních válců jímán do sborníku a dále využít jako provzdušňovací médium při fermentaci.

Zařízení pro vnitřní chlazení fermentoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 246175

Dátum: 15.09.1987

Autori: Dobáš Ivan, Švajgl Oldoich, Exnerová Karla, Eejgl Jioí, Novosad Miroslav Kralupy Nad Vltavou, Huml Jioí Csc, Ambrož Vladimír

MPK: B01F 13/00

Značky: zařízení, vnitřní, fermentoru, chlazení

Text:

...Chladicí trubkové registry uspořádané podle vynálezu kladou totiž hydraulický odpor vzestupnému proudění zápary v prostoru kolem stěny fermentoru.a tím zrychlují proudění zápary v prostoru kolem stěny fermentoru. Přitom nedoohází k hyd raulickému zastínění opačných stěn chladicích trubkových registru vzhledem ke smeru toku zípąry Chladicí trubkové registry zasahují minimálně do pracovního prostoru iennentoru, čímž je vylouöen jejich...

Ponorné míchadlo poháněné tlakovým médiem

Načítavanie...

Číslo patentu: 251809

Dátum: 13.08.1987

Autori: Ditl Pavel, Hvížďala Jaromír

MPK: B01F 13/00

Značky: ponorné, tlakovým, míchadlo, poháněné, médiem

Text:

...konci s pevnou nosnou trubkou a na opačnám konci se clonou, přičemž pneumatický motor je opatřen míchecími remeny.Míchací zařízení podle vynálezu je podstatné jednoduäěí a lehčí, nez stávající míchadla, protože je docilováno rotačního pohynu přímo bez použití převodovek či variátorů a odpadá dlouhá otočná hřídel. Sníženou hrmotností je ulehčena manipulace při provádění údržby. odpadá údržba ucpávky ve víku, která je vždy z důvodu kmitání...

Mísicí zařízení pro sypké hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 234347

Dátum: 01.03.1987

Autor: Sedláček Pavel

MPK: B01F 13/00

Značky: mísicí, sypké, zařízení, hmoty

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší jednoduché a energeticky nenáročné kontinuální mísení sypkých hmot o velkém výkonu. Zařízení sestává z několika segmentů umístěných nad sebou tak, že vždy každý následující segment je oproti předešlému pootočen o 90° okolo svislé osy. Každý segment je opatřen dvěma skluzy - skluzem sdružovacím a rozdružovacím, kterými je tok materiálu usměrňován a které způsobují vzájemné promísení jednotlivých frakcí směsi. Mísicí zařízení pro...