B01D 9/00

Zariadenie na kryštalizáciu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16254

Dátum: 29.03.2012

Autor: Mizrahi Yosef

MPK: B01D 9/00

Značky: zariadenie, kryštalizáciu

Text:

...Predložený vynález sa týka nového zariadenia a spôsobu pre súčasné vykonávanie reakcie, kryštalizácie, extrakcie rozpúšťadlom, dekantácie a priameho chladenia. Prístroj, znázornený na Obr. 1, má tri odlišné časti, ktoré majú rôzne funkciev Spodná časť 10, kryštalizátor, ktorý zahŕňa nasávaciu trubicu (DT) 12, súoso sa točiacu vrtulu 14 niekolko prívodných rúrok 16 a valcový tlmič (CB) 18. Je vybavený režimom prúdenia podobne ako...

Spôsob kryštalizácie zlúčeniny rozpustnej vo vode

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19108

Dátum: 19.03.2012

Autori: Sanders Johan Pieter Marinus, Bruins Marieke Elisabeth, Van Bon Jeroen Johannes Cornelis Franciscus

MPK: C13B 30/02, B01D 9/00

Značky: rozpustnej, kryštalizácie, zlúčeniny, spôsob

Text:

...paru, aby sa selektívne adsorbovala voda z vodnej fázy, čím sa získa parná fáza ochudobnená o vodu a obohatená o rozpúšťadlo a voda-sorbent nasýtený vodnou parouc) obohatenie zmesi v kryštalizačnej nádobe o rozpúšťadlo recyklovaním aspoň časti parnej fázy ochudobnenej o vodu a obohatenej o rozpúšťadlo do kryštalizačnej nádoby alebo odobratim parnej fázy ochudobnenej o vodu zprocesu a pridaním rozpúšťadla z externého zdroja do...

Spôsob kombinovanej regenerácie rozpustných solí obsiahnutých v zvyšku z priemyselného procesu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 21021

Dátum: 20.10.2010

Autori: Blondel Jean-marie, Cassaghi Pierluigi, Humblot Cedric

MPK: B01D 9/00, C01D 3/08

Značky: priemyselného, regenerácie, rozpustných, obsiahnutých, procesu, solí, kombinovanej, zvyšku, spôsob

Text:

...aspoň 35 , výhodnejšiehmotnostných rozpustných solí, ktoré sa majú regenerovať.Podľa tohto vynálezu sa množstvo reaktívneho vodného roztoku potrebného na rozpusteníe solí, regenerácia ktorých sa požaduje, uvedie do kontaktu so zvyškom.Reaktívnym vodným roztokom môže byť v podstate čistá voda alebo voda recyklovaná z priemyselného procesu. Odporúča sa však používať reaktívny vodný roztok obsahujúci v roztoku aspoň 5 , výhodne 10 ,...

Spôsob zlepšovania kryštalinity

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20294

Dátum: 20.10.2010

Autori: Ruecroft Graham, Parikh Dipesh

MPK: A61K 9/00, B01D 1/18, A61K 9/16...

Značky: zlepšovania, kryštalinity, spôsob

Text:

...spracovanie vedie kvysokému stupňu aglomerácie usušených čiastočiek. Sušenie aerosólových kvapiek mrazom je tiež v tejto oblasti techniky používané na získavanie čiastočiek, ale opäť platí, že obvykle rýchle tuhnutie, ktoré tu prebieha, všeobecne vedie ku generovaniu amorfných čiastočiek.0007 Dokument W 0 2004/073827 opisuje prípravu čiastočiek v procese označovanom ako SAX, zahrňujúcom kroky výroby roztoku požadovanej látky vo vhodnom...

Spôsob výroby očkovacích kryštálov na výrobu cukru a kompozície obsahujúcej očkovacie kryštály na použitie pri výrobe cukru

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11511

Dátum: 14.05.2010

Autori: Wullbrandt Dieter, Ekelhof Bernhard, Heppner Stefan

MPK: C13B 30/02, B01D 9/00, B01D 9/02...

Značky: obsahujúcej, použitie, výrobu, kompozície, očkovacích, kryštálov, očkovacie, výroby, spôsob, cukrů, výrobe, krystaly

Text:

...vodu V glyceríne sacharózou.0012 Celkovo sa vyššie uvedený postup vyznačuje vysokými pracovnými nákladmi a nebezpečenstvom vzniku mnohých chýb,kvôli ktorému je nutné presne dodržovať a kontrolovať výrobné postupy.0013 Ďalšia slurry, tržne dostupná pod obchodným názvom Seed Crystal Fondant, obsahuje tiež rozomleté úlomky kryštálov. Pri veľkosti 7 m sú v nej obsiahnuté úlomky kryštálov podstatne menšie než u vyššie opísané slurry a mali by...

Farmaceutický prostriedok na orálne podávanie v tuhej forme obsahujúci kryštalickú polymorfnú hydrochloridovú soľ N-(3-etinylfenyl)-6,7-bis-(2-metoxyetoxy)-4-chinazolínamínu a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 286995

Dátum: 17.08.2009

Autori: Kajiji Shama, Connell Richard, Moyer James, Ferrante Karen, Silberman Sandra Leta, Foster Barbara, Morin Michael, Norris Timothy, Raggon Jeffrey

MPK: A61K 31/505, A61K 38/43, A61K 31/517...

Značky: tuhej, prostriedok, obsahujúci, n-(3-etinylfenyl)-6,7-bis-(2-metoxyetoxy)-4-chinazolínamínu, polymorfnú, podávanie, kryštalickú, orálne, použitie, farmaceutický, hydrochloridovú, formě

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je farmaceutický prostriedok, ktorý obsahuje stabilnú polymorfnú B formu hydrochloridovej soli N-(3-etinylfenyl)-6,7-bis(2-metoxyetoxy)-4-chinazolínamínu, a jeho použitie na liečenie hyperproliferatívnych porúch, ako sú napríklad rakoviny.

Spôsob výroby kryštálov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14862

Dátum: 17.06.2008

Autori: Parikh Dipesh, Ruecroft Graham, Robinson James

MPK: B01J 2/02, A61K 9/16, B01D 9/00...

Značky: výroby, spôsob, kryštálov

Text:

...emulzíe, amôžu byť nepolárne, aniónová a/alebo katiónové - podľaštruktúry. Aditíva budú obvykle zastúpené od 0,01 do 30 hmot. , podľa možnosti od 0,1 do 20 hmot. .0013 Priemer kvapôčok sa obvykle pohybuje približne od 0,05 do 80 m. Kvapôčky o priemere od 0,3 do 80 m sú známe ako makrokvapôčky a ich emulzie ako makroemulzie. Kvapôčky o priemere od 0,05 do 0,3 m sú známe ako mikrokvapôčky a ich emulzie ako mikroemulzie. Pre účely tohto...

Zariadenie na kryštalizáciu a spôsob kryštalizácie

Načítavanie...

Číslo patentu: 285545

Dátum: 21.02.2007

Autori: Miyahara Ichiro, Kitamura Tatsuo, Yokoyama Masato, Kouko Takashi

MPK: B01D 9/00

Značky: spôsob, kryštalizáciu, zariadenie, kryštalizácie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na kryštalizáciu pozostávajúce z: kryštalizačnej nádoby (52) prostriedkov (70, 72) na privádzanie zárodočných kryštálov materiálu na kryštalizáciu do kryštalizačnej nádoby (52) prostriedkov (82, 84, 78) na privádzanie zásobného roztoku materiálu, ktorý je rozpustený do kryštalizačnej nádoby (52) trubicovej priehradky (54) umiestnenej v kryštalizačnej nádobe a majúcej na svojej spodnej časti otvor, pričom kryštalizačná časť je...

Spôsob získania alkoholátov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5544

Dátum: 13.12.2006

Autori: Rauls Matthias, Letzelter Thomas, Guth Josef, Eck Bernd, Feise Hermann Josef

MPK: B01D 9/00, C07C 29/00

Značky: získania, alkoholátov, spôsob

Text:

...množstiev alkoholu a alkalického kovu vinertnom rozpúšťadle alebo suspendačnom prostriedku je vtechnickom meradle taktiež neuspokojivá. Na jednej strane sú potrebné dodatočné náklady na oddelenie a spätné privádzanie rozpúšťadla, okrem toho má alkoxid alkalického kovu v tomto prostredí sklon ktvorbe inkrustácii na alkalickom kove, takže alkohol stýmtoalkoxidom lahko vytvára alkoholát obsahujúci kryštalický alkohol a nezreagovaný...

Spôsob kryštalizácie s kontrolovanou distribúciou veľkosti častíc

Načítavanie...

Číslo patentu: 285281

Dátum: 18.09.2006

Autori: Ozawa Muneyuki, Fukushi Hiroshi, Ueda Hiroshi

MPK: C13F 1/00, B01D 9/00

Značky: spôsob, veľkosti, distribúciou, kontrolovanou, částic, kryštalizácie

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob kryštalizácie, pri ktorom sa kontroluje distribúcia veľkosti častíc a v ktorom, zatiaľ čo kryštály precipitujú vákuovou koncentračnou kryštalizáciou, teplota suspenzie sa periodicky mení nahor a nadol počas koncentrácie kryštalizačného materského lúhu (t. j. uvedenej suspenzie), pričom tento spôsob je vynikajúci, bez nedostatkov bežných metód.

Spôsob výroby častíc

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17622

Dátum: 19.02.2004

Autori: Price Robert, Kaerger Joerg Sebastian

MPK: A61K 9/00, B01D 9/00, A61K 9/16...

Značky: částic, výroby, spôsob

Text:

...trysiek, nebulizátorov, pohonných systémov odparovanía, piezoelektrických meničov a ultrazvukových meničov. 0011 Podľa tohto vynálezu regulácia vlastností aerosólu umožňuje kontrolu povahy generovaných častíc. Aerosól má obvykle kvapôčky rádovo mikrometre veľké a jeho produkcia je regulovaná tak, aby jeho kvapôčky boli v intervale veľkostí primeranom pre produkciu častíc vhodných na požadovaný účel. Proces je však možné použit aj na...

Spôsob výroby vysoko čistej soli a jej použitie v elektrolytických procesoch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1735

Dátum: 16.07.2003

Autori: Mayer Mateo Jozef Jacques, Geertman Robert Michael, Demmer René Lodewijk Maria

MPK: C01D 3/00, B01D 9/00

Značky: elektrolytických, čistej, spôsob, vysoko, použitie, výroby, procesoch

Text:

...soľ s obsahom NaCl viac ako 90 hmotn. Soľou môže byť Solárna sol(soľ získaná odparovaním vody z roztoku s použitím slnečného tepla), kamenná soľ a/alebo podzemné usadeniny soli. Výhodne sa použijú podzemné nánosy soli získané ťažbou rozpustením.Výrazom mokrá soľ sa označuje chlorid sodný obsahujúci podstatné množstvo vody. Konkrétne ide o soľ obsahujúcu vodu, pričom podiel NaCl v tejto soli je väčší ako S 0 °/n hmotn. Výhodne takáto soľ...

Výroba kryštalického materiálu používaním ultrazvuku s vysokou intenzitou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1206

Dátum: 08.05.2003

Autor: Mccausland Linda Jane

MPK: B01D 9/00

Značky: materiálů, ultrazvuku, používaním, intenzitou, vysokou, výroba, krystalického

Text:

...aby nedochádzalo k zaostrovaniu ultrazvuku, a to možno dosiahnuť tým, že sa skupiny priľahlých meničov uvádzajú do chodu postupne. Pokiaľ je nádoba valcová, je zvlášť výhodné zabrániť zapnutiu priamo protiľahlých meničov súčasne. Nezaostrenie ultrazvuku môže byťrovnako dosiahnuté zapnutím priľahlých meničov alebo priľahlých skupínmeničov pri rôznych frekvenciách a najmä zmenou frekvencie, pri ktorej je0007 Ďalej je vynález bližšie vysvetlený...

Príprava malých kryštálov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5477

Dátum: 08.04.2003

Autori: Reay David, Mccausland Linda Jane

MPK: B01D 9/00

Značky: malých, kryštálov, príprava

Text:

...pretože filtrácia bude prebiehať veľmi pomaly a kryštály budú mať sklon k vytváraniu jednoliateho povlaku alebo veľkých zlepených kusov v sušičke. Využitie sušenia pomocou rozprašovania bolo na sušenie kryštálov navrhnuté napr. v EP 1 048 668 (preriboflavín), a tiež je navrhnuté v EP 976 750 (pre Z-valacyklovir), ale problém prevencie spájania a zliepania nebol zohladnený.0006 Podľa tohto vynálezu je poskytnutý spôsob na pripravu...

Spôsob diskontinuálnej výroby veľkých kryštálov cukru

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7670

Dátum: 06.07.2002

Autori: Bruhns Martin, Huwer Thomas, Zingsheim Oliver, Kohnke Jürgen

MPK: C13G 1/00, C13B 25/00, B01D 9/00...

Značky: spôsob, výroby, veľkých, cukrů, kryštálov, diskontinuálnej

Text:

...procesu pridávajú pri konštantnej teplote vjednosmernom prúde alebo v protiprúde zárodočné kryštály. Kryštály sacharózy, rastúce V roztoku sacharózy, privádzanom do obehu, sa po dosiahnutí požadovanej veľkosti kryštálov oddelí sitom. Rovnako tentospôsob vedie k relatívne silnému mechanickému zaťaženiu kryštálov cukrua neposkytuje preto požadované veľké kryštály cukru, prípadne len vo veľmi0009 Rovnako spôsob podľa DE-B-1172200 vedie len...

Zariadenie na produkciu kryštalizačných zárodkov v taveninách a kryštalizačné zariadenie na vytváranie granulátov z dvojfázovej taveniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 282013

Dátum: 06.08.2001

Autori: Schneeberger Ricardo, Horisberger Hans, Büttiker Rudolf

MPK: B01D 9/00

Značky: kryštalizačných, produkciu, zárodkov, taveniny, kryštalizačné, dvojfázovej, granulátov, vytváranie, zariadenie, taveninách

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na produkciu kryštalizačných zárodkov v taveninách obsahuje vertikálne orientovanú uzatvorenú, najmä valcovú nádobu (2) s dnom (3), najmenej s jedným vtokom (5) pre taveninu a najmenej jedným vypúšťacím otvorom (7) pre naočkované taveniny s kryštalickými zárodkami. Stena nádoby (2) je opatrená najmä prstencovou oblasťou, ktorá je tvorená chladiacou plochou (16). Vnútri nádoby (2) je umiestnený zoškrabávací nástroj (9), upevnený na...

Spôsob prípravy a izolácie metyl-alfa-D-xylopyranozidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279045

Dátum: 08.03.1995

Autori: Švec Jozef, Magdolen Peter, Kozák Jan, Kvasňovský Jaroslav, Lokaj Vladimír

MPK: C07H 15/04, B01D 9/00, C07H 1/08...

Značky: metyl-alfa-d-xylopyranozidu, přípravy, spôsob, izolácie

Zhrnutie / Anotácia:

Metyl-alfa-D-xylopyranozid sa pripraví glykozidáciou technickej D-xylózy v technickom metanole za prítomnosti silne kyslého vymieňača katiónov v H+ forme pri refluxe minimálne počas 5 hodín. Potom sa z reakčnej zmesi frakčnou kryštalizáciou izoluje metyl-beta-D-xylopyranozid. Z materských lúhov sa zo zmesi 2-butanónu a 99,8 % etanolu vo vzájomnom pomere 4 až 30 dielov 2-butanónu na jeden diel etanolu izoluje metyl-alfa-D-xylopyranozid.

Spôsob prípravy a izolácie metyl-ß-D-xylopyranozidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279017

Dátum: 08.02.1995

Autori: Magdolen Peter, Kvasňovský Jaroslav, Kozák Jan, Švec Jozef, Lokaj Vladimír

MPK: B01D 9/00, C07H 1/08, C07H 15/04...

Značky: izolácie, metyl-ß-d-xylopyranozidu, spôsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Metyl-beta-D-xylopyranozid sa pripraví glykozidáciou technickej D-xylózy v technickom metanole za prítomnosti silne kyslého vymieňača katiónov v H+ forme pri refluxe minimálne počas 5 hodín. Potom sa z reakčnej zmesi frakčnou kryštalizáciou zo zmesi etylesteru kyseliny octovej a 99,8 % etanolu vo vzájomnom pomere 6 až 40 dielov etylesteru kyseliny octovej na jeden diel etanolu izoluje metyl-beta-D-xylopyranozid, ktorý sa premyje etanolom a...

Spôsob izolácie L-treonínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278360

Dátum: 10.08.1994

Autori: Richtr Ladislav, Hano Alexander, Lucina Dušan, Kliment Július, Slobodník Igor, Jakubčová Mária

MPK: C12P 13/08, B01D 61/14, B01D 9/00...

Značky: izolácie, l-treonínu, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Aminokyselina L-treonín sa izoluje z fermentačnej pôdy tak, že fermentačná pôda sa prefiltruje cez membrány, ktoré majú póry s maxim. veľkosťou 0,3 mikrónov, z filtrátu sa odparením a kryštalizáciou pripraví prvý diel produktu. Zmes prvých materských lúhov, premývacej vody po prvej a druhej kryštalizácii sa prečistí ultrafiltráciou na membránach s priepustnosťou maximálne 50 000 daltonov a zahustením na odparke a kryštalizáciou sa pripraví...

Trubkový krystalizátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 267713

Dátum: 12.02.1990

Autor: Konečný Luboš

MPK: B01D 9/00

Značky: trubkový, kryštalizátor

Text:

...l) a hladké trubky g uvnitř válcového tělese g, přičemž minimální vzdálenost mezi jejich vnějšími výměnnými plochami je důležité pro dobrou selektivitu dělení. Ležatá válcovétěleso g je na vnější straně (obr. 6) opatřeno přivařenými hladkými trubkami 2.Trubkový krystalízátor .je možno výhodné konstruovat tak, že materiál žeber žebrovaných trubek 1 a hladkých trubek g a trnů i má vyäší tepelnou vodivost než materiál válcového tělesa 2...

Mechanicky promíchávaný krystalizátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 265716

Dátum: 14.11.1989

Autori: Stávek Jiří, Fix Ladislav, Michalička Jiří, Nývlt Jaroslav, Fořt Ivan, Valuš Josef, Mareš Miroslav, Šípek Milan

MPK: G03C 1/02, B01D 9/00

Značky: kryštalizátor, mechanicky, promíchávaný

Text:

...opatřeného narážkami, axiálnim míchadlem rychloběžným, usměrňovačem toku, profilovaným dnem a prstencovými segmenty se s rostouci výškou hladiny vsádky zvětšuje i výška usměrñovače toku plynule či skokově nebo se zvyšuje frekvence otáčeni rychloběžného michadla axiálniho typu. Vhodnou kombinaci uvedených prvku zařízení a postupu lze připravít řízenou krystalizaci sráženimsoubory krystalú s extrémně úzkou distribučni fuknci velikosti...

Způsob čistění krystalů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264622

Dátum: 14.08.1989

Autori: Cír Ivo, Hvížďala Jaromír

MPK: B01D 9/00

Značky: zařízení, čištění, krystalů, způsobu, způsob, provádění, tohoto

Text:

...přebytečná tavenina odteče.Nad topným tělesem se ustavi rovnováha sil mezi silou na píst, odporem proti posuvu pístu s vrstvou, silou od tlaku taveniny a silou, kterou se opírá krystalová vrstva o topné těleso. Síla na píst musí být větší než síla od tlaku taveniny spolu s odporom proti posuvu pístu s vrstvou. Tak je zajištěn stálý styk krystalové vrstvy s topným tělesem. Protože tavenina okamžitě odtéká z povrchu topného tělesa, nemůže dojít...

Zařízení na koncentrování příměsí z kapalných roztoků

Načítavanie...

Číslo patentu: 251659

Dátum: 16.07.1987

Autori: Chorošun Michail, Sobina Nikolaj, Zatylnikov Vladimir, Kavacjuk Mark, Bondarenko Vladimir

MPK: B01D 9/00

Značky: příměsí, zařízení, koncentrování, roztoku, kapalných

Text:

...qacrb, B KOTODOŘ paanemeu reneparop xonoa, H ueHTpanbnym, npu QTOM ñnox perynpoaxu yponus cuaömen HacócoM, coeuueauu acacusammuu narpyöxou c uenrpanbnoň qacrhm Kauepu H HanopHHM - c ee nepumepnňnoň qacwnm, a ameowa neperoponxn Menbme nmcoru Kamepu.KpoMe Toro, Ban Kamoü Memanxn aunonneu na nnyk uacweü, nepxnnn na KOT 0 pHX pacnonomena 9 oóoñne ncxa ónoxa Memanox H cnaőxena xomyruxom, a HHKHHH qacwb cuaöxeua uexrpupymmeň ssesaouxoň, npn...

Vakuový odpařovací krystalizátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 238956

Dátum: 01.07.1987

Autori: Vallová Helena, Hodek Vladimír, Kulla Štefan, Söhnel Otakar

MPK: B01D 9/00

Značky: odpařovací, kryštalizátor, vakuový

Zhrnutie / Anotácia:

Cílem řešení bylo vyvinout konstrukci krystalizátoru s dlouhodobým provozem. Tato podmínka se splní tak, že válcovité těleso krystalizátoru se opatří vnitřní vestavbou ve tvaru souose umístěného válce. Do této vestavby se zespodu zaústí přívod čerstvého roztoku a do horní poloviny vestavby se zaústí přívod nosného plynu. Nosný plyn napomáhá cirkulaci suspenze. Krystalizátor je vhodný zejména pro separaci kaprolaktamu z trichloretylénu.

Spôsob protiprúdneho čistenia kryštálov kaprolaktamu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231300

Dátum: 01.03.1987

Autori: Kulla Štefan, Vallová Helena

MPK: B01D 9/00

Značky: protiprúdneho, kaprolaktamu, kryštálov, čistenia, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu bolo zvýšenie účinnosti čistenia kryštálov čistiacou kvapalinou. Tohto ciela sa dosiahne ak kontakt kryštálov s čistiacou kvapalinou trvá 4 až 400 minút. Čistiacou kvapalinou je organické alebo anorganické rozpúšťadlo ako benzén, toluén, trichloretylén, alkoholy, zmesy týchto rozpúšťadiel alebo roztok kaprolaktámu v uvedených rozpúšťadlách.

Spôsob kryštalizácie 6-kaprolaktámu z organických rozpúšťadiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 234952

Dátum: 15.01.1987

Autor: Kulla Štefan

MPK: B01D 9/00

Značky: rozpúšťadiel, 6-kaprolaktamu, organických, spôsob, kryštalizácie

Zhrnutie / Anotácia:

Cielom vynálezu je kryštalizácia 6-kaprolaktámu z benzénu, toluénu, trichloretylénu s adiabatickým odparovaním prchavých zložiek za teploty nižšej ako bod varu roztoku 6-kaprolaktámu. Tohoto sa dosáhne pri pracovnom tlaku 4 až 80 kPa a pracovnej teplote -10 °C až 50 °C. Kryštalizujúca zmes je v kontakte s rozptýleným plynom ako je dusík, oxid uhličitý, vzduch, alebo parami prchavých látok uvolňujúcimi sa účinkom vákua ako metanol, chlorid...

Zařízení ke kontinuální krystalizaci chlazením, zejména cukrovin

Načítavanie...

Číslo patentu: 230832

Dátum: 15.06.1986

Autori: Jozefy Václav, Toninger Karel

MPK: B01D 9/00

Značky: chlazením, krystalizaci, zařízení, cukrovin, zejména, kontinuální

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro kontinuální krystalizaci chlazením, určené pro krystalizaci cukrovin. Účelem vynálezu je vyšší efekt chlazení s možností řízení krystalizace. Chladicí nádoba je opatřena žebry a pláštěm na horním konci zúženým do trubky, ve které je umístěn škrtící orgán. Zařízení je využitelné i v jiných oborech, kde dochází ke krystalizaci chlazením.

Zařízení pro rafinaci látek metodou usměrněné krystalizace s odvodem materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 229897

Dátum: 15.04.1986

Autori: Šavula Alexandr Vasiljevič, Duží Pavel, Ivanov Jurij Michajlovič, Kuchař Lumír, Drápala Jaromír, Vanjukov Andrej Vladimirovič, Danilin Jurij Pavlovič

MPK: B01D 9/00

Značky: krystalizace, materiálů, látek, rafinaci, odvodem, zařízení, usměrněné, metodou

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro rafinaci látek metodou usměrněné krystalizace s odvodem materiálu je určeno pro oblast metalurgie polovodičové techniky, mikroelektroniky a optoelektroniky. Je tvořeno, stojanem, na němž je umístěna pec s ampulí a regulátorem teploty. Vertikálně ustavená ampule je propojena kanálkem s komůrkou pro odvod materiálu a spojena s reverzním míchadlem. Pec s ampulí a komůrkou jsou upraveny na stojanu sklopně.