B01D 53/68

Spôsob spätného získavania alebo odlučovania oxyfluoridov síry zo zmesí plynov

Načítavanie...

Číslo patentu: 285937

Dátum: 15.10.2007

Autori: Schwarze Thomas, Rieland Matthias, Pittroff Michael, Belt Heinz-joachim

MPK: B01D 53/68

Značky: zmesí, odlučovania, získavania, oxyfluoridov, spätného, síry, plynov, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu spätného získavania alebo odlučovania oxyfluoridov síry zo zmesí plynov, pričom zmes plynov sa vedie aspoň cez jeden adsorpčný stupeň alebo membránový stupeň obsahujúci alebo pozostávajúci zo zeolitov s modulom > 10. Oxyfluoridy síry fixované na adsorpčnom činidle môžu byť po desorpcii k dispozícii na ďalšie využitie. Oxyfluoridy síry, ktoré prešli membránou, sa môžu priamo opätovne použiť.

Prášková vápenná kompozícia, spôsob jej výroby a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8846

Dátum: 26.06.2006

Autori: Laudet Alain, Gambin Amandine

MPK: B01D 53/50, B01J 20/04, B01D 53/68...

Značky: kompozícia, spôsob, použitie, prášková, vápenná, výroby

Text:

...zmieneného US patentu číslo 4,604,269.0009 Dokument Method for producing reactive Coolside sorbent Production of reactive sorbent for cool-size process - by hydrating quicklime with water containing sodium chloride aqueous solution, Research Disclosure,1988, 295(898), č. 29564, ISSN 03744353 potvrdzuje priaznivý účinok na odstraňovanie síry pri podmienkach blízkych nasýteniu (výhodne pri teplote o menej než 20 C vyšších než je rosný bod)...

Zariadenie na čistenie toxických plynov z výrobných procesov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3682

Dátum: 22.09.2005

Autor: Hartung Robert Michael

MPK: B01D 53/46, B01D 53/78, B01D 53/68...

Značky: čistenie, plynov, výrobných, toxických, zariadenie, procesov

Text:

...tým, že tryska horáka bola v spaľovacej komore usporiadaná hore, ako vyplýva z dokumentu EP O 803 042 B 1, a že plameň teda horí smerom dole. Takto boli podstatne zredukované usadeniny pevných produktov reakcie na horáku a dosiahla sa tým výrazne predĺžená životnosť. Zostal však zachovaný problém tepelného namáhanla reaktorovej komory. Dôsledkomsú značné náklady na údržbu.Dokument US 5123836 A opisuje zariadenie na čistenie toxických...

Spôsob a zariadenie na spracovanie odpadových látok z elektrolytického článku pre výrobu hliníka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4168

Dátum: 15.12.2003

Autori: Couzinie Elisabeth, Girault Guillaume, Vanvoren Claude

MPK: C25C 3/00, B01D 51/00, B01D 53/68...

Značky: elektrolytického, odpadových, spracovanie, článků, látok, spôsob, výrobu, zariadenie, hliníka

Text:

...spracovania.0008 Zariadenie na spracovanie odpadových látok typicky zahŕňa batérie jednotiek pre paralelné spracovanie, pričom každá jednotka zahŕňa reaktor a filtračnú dutinu, ktorá zahŕňa filtračné prostriedky (typicky vaky alebo filtračné rukávy) a zásobník s fluidným lôžkom. Francúzska patentová prihláška FR 2 692 497 (ktorá zodpovedá austrálskemu patentu AU 4 007 193), podaná spoločnosťou Société Procédair, opisuje jednotku na...

Spôsob a zariadenie na sorpciu kontaminačných látok zo spalín pomocou fluidného lôžka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2329

Dátum: 19.11.2003

Autori: Brunner Christian, Reissner Harald Karl

MPK: B01D 53/46, B01D 53/50, B01D 53/34...

Značky: pomocou, kontaminačných, fluidného, spalin, spôsob, zariadenie, sorpciu, látok, lôžka

Text:

...lôžkom, v dôsledku čoho je možné koncentráciu škodlivín, ktoré vstupujú do reaktora, udržiavaťkonštantné na nemennej hladine.Najlepšie výsledky s odstrañovaním je možné získať, pokiaľ sa ako prvé a/alebo druhé aditívum použije zmes prachového materiálu s vysokým obsahom. oxidov, hydroxidov a/alebo uhličitanov alkalických kovov, a/alebo oxidov, hydroxidova/alebo uhličitanov kovov alkalických zemín.Okrem toho je možné na redukciu obsahu...

Spôsob oddeľovania látok z plynného média suchou adsorpciou

Načítavanie...

Číslo patentu: 282042

Dátum: 21.08.2001

Autori: Bjarno Odd, Wedde Geir

MPK: B01D 53/10, B01D 53/68, B01D 53/83...

Značky: suchou, látok, media, oddeľovania, spôsob, plynného, adsorpciou

Zhrnutie / Anotácia:

Spracovanie plynu z elektrolytického procesu výroby hliníka za tepla suchou adsorpciou sa skladá z aspoň dvoch stupňov (3, 4). Oxid hlinitý (adsorbent) vo forme častíc prechádza cez stupne (3, 4) adsorpčného procesu protiprúdne voči plynu. Teda plyn sa spracováva čiastočne opotrebovaným adsorbentom v prvom stupni suchej adsorpcie, potom sa oddelí adsorbent, vo forme častíc, od plynu po prúde z prvého adsorpčného stupňa. Časť oddeleného...

Spôsob odstraňovania škodlivín z odpadových plynov

Načítavanie...

Číslo patentu: 278406

Dátum: 09.04.1997

Autori: Karlheinz Kühle, Liebig Eberhard, Graf Rolf, Karlheinz Arras

MPK: B01D 53/40, B01D 53/68

Značky: plynov, škodlivin, spôsob, odpadových, odstraňovania

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob spočíva v tom, že sa odpadový plyn vedie hore fluidnou vrstvou, tvorenou sorbentom, ktorá vykazuje teplotu 50 až 100°C, ktorá sa reguluje vstrekovaním vody, z fluidnej vrstvy sa odťahuje zmes, ktorá sa skladá z odpadového plynu a pevných látok a vedie sa k odlučovaču pevných látok a pevné látky, ktoré obsahujú vyčerpaný sorbent, sa od odlučovača pevných látok vracajú späť do fluidnej vrstvy, pričom sa vytvorí cirkulačný systém pevných...

Reakčná kompozícia pre čistenie plynov obsahujúcich chlorovodík a spôsob čistenia dymových plynov

Načítavanie...

Číslo patentu: 280562

Dátum: 05.03.1997

Autor: Fagiolini Nilo

MPK: B01D 53/50, B01D 53/68, B01J 20/04...

Značky: reakčná, plynov, dymových, kompozícia, čistenia, spôsob, čistenie, obsahujúcich, chlorovodík

Zhrnutie / Anotácia:

Pevná, prášková reakčná kompozícia obsahujúca viac ako 98 % hmotnostných hydrogénuhličitanu sodného a menej ako 2 % hmotnostné uhličitanu sodného a majúca granulometrické rozloženie definované stredným priemerom častíc menším ako 0,050 milimetra a granulometrický spád nižší ako 5. Táto reakčná kompozícia sa používa pri čistení dymových plynov vznikajúcich pri spaľovaní odpadov z domácností. Do rozsahu vynálezu rovnako patrí postup čistenia...

Spôsob čistenia dymových plynov

Načítavanie...

Číslo patentu: 279543

Dátum: 11.07.1995

Autori: Okino Susumu, Takashina Toru, Iwashita Koichiro, Oshima Michio, Ukawa Naohiko

MPK: B01D 53/40, B01D 53/68

Značky: spôsob, dymových, čistenia, plynov

Zhrnutie / Anotácia:

Pri čistení dymových plynov obsahujúcich súčasne oxid siričitý a fluorovodík mokrým spôsobom s konverziou vápno-sadra, pri použití suspenzie uhličitanu vápenatého ako absorbentu, sa k suspenzii absorbentu alebo absorpčnej kvapaline pridáva roztok obsahujúci hliník tak, aby molárny pomer koncentrácie rozpusteného hliníka ku koncentrácii rozpusteného fluóru v absorpčnej kvapaline mal hodnotu jeden alebo väčšiu. Roztok obsahujúci hliník sa...