B01D 53/56

Spôsob znižovania obsahu oxidov dusíka v odpadovom plyne koksárenskej pece

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15607

Dátum: 26.10.2010

Autori: Brix Jörg, Krebber Frank, Huhn Friedrich

MPK: B01D 53/56, B01D 53/86, C10B 21/10...

Značky: znižovania, obsahu, spôsob, plyne, odpadovom, oxidov, koksárenskej, dusíka

Text:

...vždy na koksovej strane karbonizačnej komory, vrstvy regenerátora s upchávkovým materiálom,ktorý je vrozmedzí teplôt medzi 200 °C a 500 °C účinný ako katalyzátor pre selektivnu redukciu oxidov dusíka. Katalyticky účinné vrstvy regenerátora koncových komôr regenerátora sa aplikujú výhodne vo forme výmenných kaziet.0011 Spôsob podľa vynálezu je možné použiť v koksárenských peciach, ktoré sú koncipované ako tak zvané spodné horáky, i v...

Spôsob znižovania emisií NOx pomocou reaktívneho činidla a zodpovedajúci kotol

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20421

Dátum: 14.04.2010

Autori: Pakarinen Lauri, Miikkulainen Pasi

MPK: F22B 21/40, B01D 53/56, F22B 21/34...

Značky: znižovania, spôsob, činidla, reaktívneho, zodpovedajúci, emisií, pomocou, kotol

Text:

...spája. Účelom pätkovej plochy 14 je chrániť prehrievače 8 voči priamemu tepelnému žiareniu z pece l a pomáhať prúdeniu odplynu smerom hore pri otáčaní sa okolo rohu ku vypúšťaciemu potrubiu odplynu kotla tak, že plyny prúdia rovnomeme popri teplo regenerujúcich povrchoch. Tzv. hĺbka pätky 14, ktorá hrá dôležitú úlohu pri vedení toku odplynu do homej časti pece l, je napríklad pri jednobubnových kotloch typicky 40 až 50 celkovej hĺbky pece l,...

Kombinovaná úprava odpadových plynov obsahujúcich amoniak a oxidy dusíka v priemyselnom zariadení

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13088

Dátum: 12.03.2010

Autori: Müller Ivo, Johanning Joachim

MPK: B01D 53/56, B01D 53/86, B01D 53/58...

Značky: obsahujúcich, dusíka, priemyselnom, oxidy, kombinovaná, zariadení, úprava, plynov, amoniak, odpadových

Text:

...prípade je pri vysokých koncentráciách na základe uvoľňovania množstva tepla nutné zabezpečiť dostatočné chladenie, ktoré zvyšuje náklady na aparatúru. Pritom je tento postup vhodný pre prúdy, ktoré sú znečistené malými množstvami amoniaku. 0007 V patente DE 4314896 A 1 sa opisuje rozklad amoniaku cieleným prídavkom oxidov dusíka. Potrebné oxidy dusíka sa vyrábajú zamoniaku prostredníctvom osobitného zdroja (napr. naftového motora) alebo...

Adaptívny riadiaci systém na riadenie distribúcie činidiel v SCR reaktoroch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17577

Dátum: 28.10.2008

Autori: Jambhekar Rajaram, Medeiros William, Lisauskas Robert, Erickson Clayton

MPK: B01D 53/90, B01D 53/56

Značky: činidiel, systém, adaptívny, riadiaci, riadenie, reaktoroch, distribúcie

Text:

...činidla, ako napríklad amoniaku, močoviny alebo lubovolného z väčšieho počtu ďalších známych redukčných činidiel, do toku dymového plynu.Selektlvna katalytická redukcia NOx zahŕñajúca vstrekovanie amoniaku (NH 3)do toku dymového plynu za prítomnosti katalyzátora nastáva napríklad ako nasledujúce chemické reakcie0007 Hlavná reakcia prebieha cez vrstvu katalyzátora v rámci teplotného rozsahu 600 °F až 750 °F. Hlavné zložky katalyzátora...

Vylepšený spôsob redukcie NOx, zariadenie a použitie na úpravu spalín vznikajúcich pri spaľovaní domového odpadu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9779

Dátum: 30.10.2006

Autor: Laborel Yann

MPK: B01D 53/56

Značky: vylepšený, spôsob, spalování, použitie, domového, vznikajúcich, redukcie, spalin, zariadenie, odpadů, úpravu

Text:

...prostredníctvom portov na úpravu dymových plynov pri teplote medzi 600 a 900 °C. Na úpravu NOX je navrhnuté použiť jemné čiastočky močoviny, ktoré pôsobia na NOx v spolupráci s redukčnými činidlami 80 akými sú napríklad uhličitan vápenatý a hydroxid vápenatý. V tomto spôsobe je teplota reakčnej komory udržiavaná v požadovanej výške elektrickými0013 Tento spôsob z doterajšieho stavu techniky vyžaduje tiež elektrické ohrievače v plynnom...

Spôsob odstraňovania oxidov dusíka z dymových plynov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8293

Dátum: 30.06.2005

Autori: Gleizer Iliya Shulimovich, Borodina Elena Vladimirovna, Kulish Olga Nikolaevna, Kuzhevatov Sergey Aleksandrovich

MPK: B01D 53/56

Značky: dusíka, oxidov, dymových, spôsob, odstraňovania, plynov

Text:

...redukčnej zmesi plyn-vodná para, ktorá sa vopred získa termohydrolýzou močoviny vo vodnom roztoku pri 60 až 150 °C s následným odparovaním reakčnej zmesi pri 100 až 350 °C pomocou prehriatej vodnej pary do dymových plynov pri 700 až 1 200 °C. Postupy termohydrolýzy a odparovania redukčnej zmesi získanej ako produkt termohydrolýzy sa realizujú v reaktoroch0011 Nevýhodami vyššie uvedených spôsobov sú nízka účinnost spôsobov čistenia...

Modulárne a integrované zariadenie pre filtráciu a katalytickú denitrifikáciu spalín, čistiaca inštalácia obsahujúca toto zariadenie a postupy pre ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4125

Dátum: 04.03.2005

Autori: Blanc Dominique, Costa Stephano, Tabaries Franck, Siret Bernard

MPK: B01D 53/56, B01D 53/86, B01D 53/96...

Značky: filtráciu, spalin, obsahujúca, modulárne, použitie, integrované, katalytickú, inštalácia, čistiaca, zariadenie, postupy, denitrifikáciu

Text:

...° C.Keď je teplota. denitrifikácie relatívne vysoká, prináša táto Voľba vyššiu bezpečnosť V zmysle zamorenia alebo usadzovania solí, je Však nutné navýšiť teplotu spalín z úrovne pracovnej teploty premývača, napriklad zhruba 65 ° C,alebo i z úrovne pracovnej teploty filtru s trubicami,pohybujúcej sa napríklad V rozmedzí 120 a 200 ° C. V tomto je tak implikovaná nutnosť inštalácie horákov a/alebo rekuperačných výmenníkov tepla, ktoré sú...

Zmiešavací systém

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2300

Dátum: 03.06.2004

Autori: Weigl Klaus, Walter Dirk, Budin Richard, Ganzmann Ingo

MPK: B01D 53/86, B01D 53/79, B01D 53/56...

Značky: zmiešavací, systém

Text:

...prúdu, rýchlejšieho alebo skoršieho zmiešania, existujú zmiešavacie systémy, pre ktorékolmo na os súmernosti prietokového kanála je usporiadanýchviac malých výchylných prvkov. S takýmito zmiešavacími systémami je možné už v pomerne malej vzdialenosti od výchylných prvkov dosiahnut dobré premiešanie už skôr do prúdu plynu vpravených plynov alebo látok. Nevýhodné je ale to, že pri použití pomerne mnohých a pomerne malých výchylných prvkov môžu...

Spôsob mokrého čistenia spalín a rekuperácie odpadového tepla a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 282302

Dátum: 30.11.2001

Autori: Triebe Rob, Hinke Joseph, Hinke Thomas

MPK: B01D 53/56

Značky: mokrého, odpadového, spôsob, spalin, vykonávanie, čistenia, spôsobu, tohto, rekuperácie, tepla, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je spôsob mokrého čistenia spalín a rekuperácie odpadového tepla, ktorý spočíva v tom, že sa pripraví emulzia kvapalného fosforu P4 s vodou v zvolenom pomere P4/voda a potom sa jemne disperguje odmerané množstvo tejto emulzie do spalín v mieste vstrekovania, pričom miesto vstrekovania je volené tak, aby teplota spalín po vstrieknutí tohto odmeraného množstva bola medzi 180 °C a 280 °C, aby sa tak iniciovala oxidácia P4 a NO v plynnom...

Zariadenie na katalytickú redukciu NOx

Načítavanie...

Číslo patentu: 280644

Dátum: 09.11.1994

Autori: Kreutmair Josef, Jacob Eberhard

MPK: B01D 53/56

Značky: zariadenie, redukciu, katalytickú

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na katalytickú redukciu NOx v splodinách, ktoré obsahujú kyslík, použitím močoviny, s redukčným katalyzátorom (5) obsiahnutým v odťahu spalín a takisto nádržou (7) na močovinu, ktorá je spojená prostredníctvom vstupného zariadenia napríklad pozostávajúceho zo vstupného vedenia (10) a magnetického ventilu (16) s rozprašovacou dýzou (9), ktorou je tekutý roztok (6) močoviny jemne rozprášený do výparníka (3), ktorý je zároveň vytvorený...

Katalyzátor na nosiči obsahujúci striebro a spôsob katalytického rozkladu oxidu dusného

Načítavanie...

Číslo patentu: 279974

Dátum: 09.11.1994

Autori: Buerger Gert, Fetzer Thomas, Witte Claus, Herrmann Guenter, Wistuba Hermann, Buechele Wolfgang

MPK: B01J 23/50, B01D 53/56

Značky: spôsob, rozkladu, dusného, obsahujúci, oxidů, katalytického, nosiči, striebro, katalyzátor

Zhrnutie / Anotácia:

Katalyzátor na nosiči obsahujúci striebro na rozklad čistého alebo v plynnej zmesi obsiahnutého oxidu dusného, s nosičom-oxidom hlinitým, ktorý má BET-povrch 26 až 350 m2/g, a spôsob selektívneho katalytického rozkladu čistého alebo v plynnej zmesi obsiahnutého oxidu dusného pri zvýšenej teplote, pri ktorom sa použije uvedený katalyzátor na nosiči.