B01D 53/34

Zariadenie a spôsob spracovania halogénorganokremičitých zlúčenín z odplynov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17474

Dátum: 31.07.2012

Autori: Leyendeckert Thomas, Theis Mischa, Schütz Michaela Maria, Westphal Ulrich, Förtsch Dieter

MPK: B01D 53/70, B01D 53/34

Značky: odplynov, zariadenie, halogénorganokremičitých, zlúčenín, spôsob, spracovania

Text:

...rovnako ako halogény uvedené vyššie, V spalinách navyše dochádza aj k tvorbe konverzných produktov vo forme S 02a/alebo S 03, ktore v spojení s vodou rovnako tvoria mimoriadne korozívne zlúčeniny H 2 SO 3(kyselinu siričitú) a H 2 SO 4 (kyselinu sírovú), keď teplota poklesne pod rosný bod kyseliny zospalín, ktoré obsahujú takéto zlúčeniny.Konverzné produkty V spalinách uvedené vyššie V kombinácii s vodnou parou znamenajú, že základné...

Statický miesič, spôsob výroby a konfigurácia miesičov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10611

Dátum: 20.04.2009

Autor: Jud Michael

MPK: B01D 53/74, B01D 53/34, B01F 15/00...

Značky: miesičov, miesič, konfigurácia, výroby, spôsob, staticky

Text:

...by sa mali presne vyladiť, príliš silne narušia.0009 Z patentového spisu DE 43 13 393 A 1 je známe usporiadanie statických miesičov, pri ktorom v radochprebiehajúcich naprieč na smer prúdenia je usporiadaných viacerolichobežníkových vychyľujúcich prvkov. Vychyľujúce prvky sú v každom rade paralelne k sebe navzájom naklonené V smere prúdenia. Susedné rady sú pritom vyhotovené vždy po pároch,ktorých vychyľujúce prvky V pozdĺžnom smere sú k...

Zariadenie na spätné získavanie tepelnej energie a čistenie dymových plynov z vyhrievacích zariadení

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19434

Dátum: 04.03.2008

Autor: Werner Martin

MPK: B01D 53/78, F23J 15/04, B01D 53/34...

Značky: vyhrievacích, tepelnej, čistenie, zariadenie, plynov, získavanie, energie, zariadení, dymových, špatně

Text:

...tiež zneutralizačnej oblasti, pričom jednotka výmenníka tepla má výmenník tepla pre výpary adruhá jednotka výmenníka tepla má výmenník tepla pre dymové plyny, ktorých spodné výstupy ústia do čistiacej oblasti. Táto čistiaca oblasť je tvorená spodnou vaňou, ktorá je naplnená kvapalinou, pričom vtejto spodnej vani je usporiadaná najmenej jedna disková(0010) Neutralízačná oblasť pozostáva z oddelenia s neutralízačným priestorom, usporiadanéhonad...

Spôsob odlučovania uhlíka vo forme minerálu, v ktorom má uhlík oxidačný stupeň +3

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4777

Dátum: 10.12.2004

Autori: Toulhoat Hervé, Duval Sébastien, Ropital François

MPK: B01D 53/34, B01D 53/62, B01D 53/14...

Značky: ktorom, minerálů, stupeň, formě, spôsob, uhlíka, uhlík, oxidačný, odlučovania

Text:

...výhodný najmä za účelom obmedzovania emisií so skleníkovým efektom ako následkom spaľovania fosílnych uhľovodíkov doplynnej atmosféry. 0013 Spôsob odlučovania podľa vynálezu pozostáva zo a) stupňa koncentrácie C 02 v kvapalnej fázeb) stupňa elektroredukcie v aprotickom prostredí na zlúčeninu, kde uhlík nadobúda oxidačný stupeň 3 vo forme kyseliny šťaveľovej alebo mravčejc) v prípadne potreby zo stupňa opätovnej extrakcie kyseliny šťaveľovej...

Spôsob a zariadenie na sorpciu kontaminačných látok zo spalín pomocou fluidného lôžka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2329

Dátum: 19.11.2003

Autori: Brunner Christian, Reissner Harald Karl

MPK: B01D 53/34, B01D 53/50, B01D 53/46...

Značky: zariadenie, sorpciu, fluidného, lôžka, kontaminačných, látok, pomocou, spôsob, spalin

Text:

...lôžkom, v dôsledku čoho je možné koncentráciu škodlivín, ktoré vstupujú do reaktora, udržiavaťkonštantné na nemennej hladine.Najlepšie výsledky s odstrañovaním je možné získať, pokiaľ sa ako prvé a/alebo druhé aditívum použije zmes prachového materiálu s vysokým obsahom. oxidov, hydroxidov a/alebo uhličitanov alkalických kovov, a/alebo oxidov, hydroxidova/alebo uhličitanov kovov alkalických zemín.Okrem toho je možné na redukciu obsahu...

Chemiresorpčný reakčný proces a reaktor na striedavé adsorbovanie a desorbovanie polárneho plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 283642

Dátum: 20.10.2003

Autor: Rockenreller Uwe

MPK: B01D 53/34, F25B 35/04

Značky: polárneho, proces, adsorbovanie, desorbovanie, chemiresorpčný, plynů, reakčný, reaktor, striedavé

Zhrnutie / Anotácia:

V chemiresorpčnom reakčnom procese sa polárny plyn striedavo opakovane adsorbuje a desorbuje na komplexnej zlúčenine vytvorenej adsorbovaním polárneho plynu na soli kovu obsahujúcej halogenid, dusičnan, dusitan, šťavelan, chloristan, síran alebo siričitan alkalického kovu, kovu alkalickej zeminy, prechodného kovu, zinku, kadmia, cínu, hliníka, fluóroboritan sodný alebo chlorid obidvoch kovov v reaktore s jednou alebo viacerými reakčnými...

Ekologicky vhodné palivo a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 282533

Dátum: 09.09.2002

Autori: Bakoš Dušan, Čičmanec Peter, Macho Vendelín, Komora Ladislav, Bajús Martin, Zaťko Ľudovít, Boroška Fedor

MPK: C10L 10/00, B01D 53/34, C10L 5/16...

Značky: výroby, palivo, vhodné, ekologicky, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Ekologicky vhodné palivo tuhé a/alebo polotuhé až kvapalné za normálnych podmienok, na základe sírnych až vysokosírnych alebo arzénových horľavých uhlíkových a/alebo uhľovodíkových surovín a ich derivátov, ako aj popolovín a/alebo vody, spaľované za tvorby len minimálnych množstiev zlúčenín síry a/alebo zlúčenín arzénu v plynných exhalátoch, ktorá má výhrevnosť 8 až 42 MJ/kg a obsahuje 0,1 až 6 hmotn. % voľnej a/alebo viazanej síry, a/alebo...

Spôsob odstraňovania sírnikov z plynov a absorpčný prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: 280998

Dátum: 09.10.2000

Autor: Nielsen Poul Erik Hojlund

MPK: C10K 1/20, B01D 53/34

Značky: odstraňovania, prostriedok, spôsob, sírnikov, plynov, absorpčný

Zhrnutie / Anotácia:

Odstraňovanie sírnikových zlúčenín z plynov použitím pevného absorpčného prostriedku obsahujúceho cín, oxidy cínu, zmesi týchto látok a prípadne stabilizujúcu zložku, ktorá je vybraná zo skupiny zahrnujúcej nikel, meď, kobalt, železo alebo oxidy týchto látok, pričom postup prebieha tak, že sa do kontaktu uvádza plyn obsahujúci sírnikovú zlúčeninu s pevným absorbentom, ktorý je výhodne vo forme nosičového materiálu s nanesenou cínovou zložkou a...

Spôsob spracovania koncentrovaného roztoku siričitanu, síranu a tiosíranu sodného

Načítavanie...

Číslo patentu: 279928

Dátum: 07.05.1999

Autor: Gutberlet Heinz

MPK: B01D 53/34, C02F 1/58, C01F 11/46...

Značky: sodného, spôsob, tiosíranu, spracovania, koncentrovaného, síranu, siřičitanu, roztoku

Zhrnutie / Anotácia:

Produktový lúh pochádzajúci z odsírovania dymových plynov sa pridáva k chladiacej vode s pH nižším ako 1 a obsahujúcej kyselinu chlorovodíkovú v predpieracej práčke zariadenia na odsírovanie dymových plynov z elektrárne na uhlí pracujúceho s vápencom, CaCO3 alebo páleným vápnom, CaO, pričom produktový lúh sa odmeriava tak, že zostáva prebytok kyseliny, oxid siričitý, SO2, vzniknutý reakciou siričitanu sodného a tiosíranu sodného s kyselinou...

Spôsob odstraňovania halogénovaných organických zlúčenín z odpadových plynov

Načítavanie...

Číslo patentu: 279798

Dátum: 12.03.1999

Autori: Tarabocchia John, Von Wedel Wedigo, Bilger Edgar, Barenschee Ernst-robert

MPK: A62D 3/00, B01D 53/34

Značky: organických, spôsob, halogenovaných, zlúčenín, odpadových, odstraňovania, plynov

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob odstraňovania halogénovaných organických zlúčenín z odpadových plynov, obsahujúcich prípadne NOx, pri ktorom sa odpadový plyn prípadne doplňuje SO2, prípadne vedie cez pevné lôžko alebo cez fluidné lôžko tvorené pevnou látkou a privedie sa do styku s kyselinou Caroovou alebo s jednou z jej solí. Caroová kyselina sa môže vyrobiť in situ tým, že sa pridá H2O2 a prípadne H2SO4.

Spôsob oddeľovania nežiaducich zložiek z tekutiny a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279613

Dátum: 11.01.1999

Autor: Brüggendick Hermann

MPK: B01D 53/08, B01D 53/34, B01J 8/12...

Značky: tekutiny, zariadenie, tohto, spôsobu, vykonávanie, nežiadúcich, oddeľovania, spôsob, zložiek

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob oddeľovania nežiaducich zložiek z tekutiny, najmä zo spalín, adsorpciou na kusovom alebo zrnitom adsorbente, sa vykonáva tak, že adsorbent sa zavádza do reakčného priestoru rastrovite rozložene v jednotlivých násypných dávkach a odvádza sa z neho, pričom tekutina sa zavádza sčasti zo strany kolmo do vrstvy adsorbenta a sčasti zhora sypným kužeľom vzniknutým pri zavádzaní adsorbenta a vedie sa reakčným priestorom. Zariadenie je vyrobené s...

Způsob využití tepla a úpravy teplotního režimu při odsiřování spalin magnezitovým způsobem

Načítavanie...

Číslo patentu: 260570

Dátum: 15.12.1998

Autori: Bumbálek Václav, Pětioký Karel, Najmr Stanislav, Enžl Jiří, Kočí Jan

MPK: B01D 53/34

Značky: spalin, využití, způsobem, způsob, úpravy, teplotního, tepla, magnezitovým, odsířování, režimu

Text:

...nutnou komínovou teplotu, tj. nad 70 °C, s výhodou 90 až 120 °C. Ochlazeně neodsíŕené spaliny se potom vedou k odsífeni do absorbéru a předehřáté odsižené spaliny se vedou do komina.Ve výměníku tepla se sníží entalpie neodsířenýoh spalin před vstupem do absorbéru ažo 20 V důsledku toho se teplota adiabatického nasyoení spalín v absorbéru a tudíž i teplota ebaorpční euapenze eníží o 6 až 15 °C. Toto snížení je postačující k tomu, aby při...

Směs pro fluidní spalování hnědého uhlí a odsiřování jeho spalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 260514

Dátum: 15.12.1998

Autori: Fidler Jan, Mikoda Jiří

MPK: F23B 7/00, B01D 53/34

Značky: fluidní, spalování, spalin, uhlí, hnědého, odsířování, směs

Text:

...ke snižování rychlosti difuze oxidu siřičitého do částice oxidu vápenatého protisměrnou difuzí oxidu uhličitého. AČástečným řešením se jeví použít k odsiřování místo vápence přímo oxid vápenntý, jak je navrhováno včs. A 0 č. 230 126. Směs podle tohoto vynálezu umožňuje výrazně snížitpotřebný molárnl poměr Cas oproti použití vápence. zachycování oxidu siřičitého přímo pomocí oxidu vapenatého navíc nemá unximum v oblasti optimálních teplot...

Spôsob odstraňovania kovových látok z odpadových pár

Načítavanie...

Číslo patentu: 279342

Dátum: 07.10.1998

Autori: Linder Georg Heinrich, De Graaf Aart Pieter, Hoekman Leendert Cornelis

MPK: B01D 53/34

Značky: látok, odstraňovania, odpadových, kovových, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Odpadový vypúšťaný prúd zo spracovania sklenených predmetov povliekaním látkami obsahujúcimi kovové zložky v parnej fáze sa spracováva premývaním v zariadení, ktoré má premývaciu vrstvu a regulačné prostriedky prietoku a recyklovania jednotlivých prúdov, kyslým roztokom, ktorý má obmedzenú koncentráciu kovových zvyškov. Po vykonaní tohto spracovávania sklenených predmetov povliekaním sa dosahuje značná účinnosť regenerovania použitých látok,...

Spôsob čistenia plynu obsahujúceho oxid dusnatý

Načítavanie...

Číslo patentu: 279872

Dátum: 02.10.1996

Autori: Blondel Jean-marie, Ninane Léon, De Soete Gérard

MPK: B01D 53/34

Značky: plynů, obsahujúceho, čistenia, spôsob, dusnatý

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob čistenia plynu obsahujúceho oxid dusnatý, pri ktorom sa použije plyn obsahujúci kyslík a oxid siričitý a pôsobí sa na neho hydratovaným uhličitanom sodným pri teplote 320 až 500 K.

Spôsob odstránenia oxidu siričitého z odpadových plynov

Načítavanie...

Číslo patentu: 280897

Dátum: 06.03.1996

Autori: Papameletiou Dimosthenis, Langenkamp Henrich, Van Velzen Daniel

MPK: B01D 53/34

Značky: plynov, oxidů, spôsob, odstránenia, siřičitého, odpadových

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe odstránenia oxidu siričitého z odpadových plynov sa odpadový plyn obsahujúci oxid siričitý uvedie do styku s vodným roztokom obsahujúcim kyselinu sírovú, bromovodík a bróm za vzniku kyseliny sírovej a bromovodíka, následne sa vytvorený bromovodík katalyticky oxiduje v plynnej fáze na bróm a tento bróm sa potom recykluje do prvého spôsobu.

Spôsob výberového zníženia obsahu oxidu dusíka vo výfukových plynoch pecí a zariadenie na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280044

Dátum: 14.09.1995

Autor: Hundebol Soren

MPK: B01D 53/34

Značky: vykonávanie, pecí, zariadenie, výfukových, plynoch, oxidů, zníženia, výběrového, spôsob, dusíka, obsahu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob využíva kvapalnú zmes na zníženie obsahu oxidu dusíka, NO, vo výfukových plynoch. Podľa opísaného postupu sa zmes čpavku a vody rozptyľuje vo výfukových plynoch. Čpavok a voda sú miešané v mieste (11) pred vstreknutím do výmenníka tepla (13) tak, že čpavok je dávkovaný do rovnomerného prúdu vody. Tým sa dosahuje lacné a účinné odstránenie obsahu NO z výfukových plynov.

Spôsob čistenia prúdu dymového plynu premývacou kvapalinou

Načítavanie...

Číslo patentu: 279861

Dátum: 06.04.1994

Autor: Nemcsek Rudolf

MPK: B01D 53/34

Značky: dymového, kvapalinou, plynů, spôsob, premývacou, čistenia, prúdu

Zhrnutie / Anotácia:

Na čistenie prúdu dymového plynu premývacou kvapalinou, ktorá sa aspoň v jednom stupni (2) v okruhu vstrekuje do horúceho prúdu dymového plynu, so vznikajúcim kondenzátom sa z prúdu dymového plynu odlučuje a do prúdu dymového plynu opäť privádza, zatiaľ čo časť kvapaliny sa z okruhu (6) kvapaliny odvádza, sa navrhuje, aby kvapalina oddelená z okruhu (6) kvapaliny sa odparila pred mokrým čistením v horúcom prúde dymového plynu predtým, ako týmto...

Zariadenie na čistenie spalín

Načítavanie...

Číslo patentu: U 155

Dátum: 11.08.1993

Autori: Vampola Pavel, Vampola Jaroslav

MPK: B01D 53/34

Značky: spalin, zariadenie, čistenie

Text:

...spalín do komína proudržování podtlaku spalín V celém systému čisticího zařízení.Nevýhodou výše uvedených zařízení na čištění spalín jsou především značné rozměry, zejména výškové, a s tím spojené nárokyna prostor spalovny. Údržba a čištění stávajících zařízení jeUvedené nedostatky odstraňuje zařízení na čištění spalín dletechnického řešení jehož podstata spočívá v tom ,že nádoba pračkyje dělicí přepážkou , tvořící integrální součást se...

Spôsob opätovného ohrevu odsírených dymových plynov a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278096

Dátum: 15.10.1991

Autori: Marzendorfer Hans, Schaller Werner

MPK: F23J 15/00, B01D 53/34

Značky: tohto, vykonávanie, dymových, spôsob, ohřevu, opätovného, odsírených, plynov, spôsobu, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Vo výmenníku (1) tepla sa zahrieva dymovými plynmi väčšie množstvo vzduchu, než je potrebné na spaľovanie. Prebytočný horúci vzduch sa pridá k vyčistenému a ochladenému dymovému plynu, pričom sa do druhého výmenníka (4) tepla privádza predhriatý čerstvý vzduch. Predhrievanie vzduchu sa uskutočňuje dymovými plynmi pred ich odsírením. Zariadenie sa skladá z výmenníka (1) tepla, na ktorého prvý výstup je cez prachový filter (2) a nasávacie...