B01D 53/00

Detoxikačná kolóna pre plynné procesné médiá

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5687

Dátum: 04.03.2011

Autori: Vojtko Imrich, Vasilko Karol, Matija Rudolf

MPK: B23Q 11/00, B01D 53/00

Značky: media, detoxikačná, kolona, plynné, procesné

Text:

...okolité prostredie a prítomných ľudí. Pre efektívne obrábanie sa používajú rôzne druhy procesných médií, ktore viac alebo menej znehodnocujú pracovné prostredie výrobných zariadení. Z uvedených dôvodov je problematické zvyšovať produktivitu výroby bez vplyvu na ekológiu pracovného prostredia, ekonomiku, zdravie a životné prostredie.Uvedené problémy rieši zariadenie na likvidáciu toxických plynných látok z pracovného priestoru...

Zariadenie na čistenie toxických plynov z výrobných procesov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5680

Dátum: 04.03.2011

Autori: Kinzig Volker, Hartung Rolf, Hartung Robert Michael

MPK: B01D 53/00, F23G 7/00

Značky: čistenie, procesov, toxických, zariadenie, plynov, výrobných

Text:

...dvomispriahnutými reaktorovýrni komorami a príslušnou pracou kolónou na následné spracovanie tepelne spracovaných toxických spalín.Príklad uskutočnenia technického riešeniaObr. l znázorňuje schematický rez zariadením na čistenie toxických plynov z výrobných procesov s reaktorovou komorou l, ktorá pozostáva z vonkajšej a vnútomej steny g, g. Vnútomá stena g sa pod dopredu zadaným uhlom na spôsob lievika zužuje smerom dole.Pozdlž smerom dole sa...

Medené CHA zeolitové katalyzátory

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18729

Dátum: 27.02.2008

Autori: Patchett Joseph, Dettling Joseph Charles, Caudle Matthew Tyler, Boorse Samuel, Jaglowski William, Xue Wen-mei, Koermer Gerald Stephen, Moini Ahmad, Burk Patrick

MPK: B01J 29/072, B01D 53/00, B01J 29/76...

Značky: měděné, katalyzátory, zeolitové

Text:

...kremičítého k oxidu hlinitému približne 15 až približne 256 a atómový pomer medi ku hliníku je približne 0,25 až približne 0,50. Všpecifickejšom uskutočnení je molárny pomer oxidu kremičítého k oxidu hlinitémupribližne 25 až približne 40. V ešte špeciñckejšom uskutočnení je molárny pomer oxidu kremičitého k oxidu hlinitému približne 30. V jednom špecifickom uskutočnení je atómový pomer medi k hliníku približne 0,30 až približne 0,50. V...

Spôsob a zariadenie na spracovanie metán a oxid uhličitý obsahujúcich surových plynov, najmä bioplynu, na získanie metánu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10229

Dátum: 30.01.2007

Autor: Günther Lothar

MPK: C07C 7/11, B01D 53/00, C07C 9/04...

Značky: plynov, zariadenie, surových, obsahujúcich, spracovanie, uhličitý, najmä, získanie, metanu, bioplynu, spôsob, metan

Text:

...časť C 02a zlúčenin síry. V tomto prvom expanznom stupni sa v kvapalnej fáze rozpustí chemicky viazaný C 02 a unikne. Vznikajúci vyčistený praci roztok sa ochladí na teploty pod 50 °C a v druhom expanznom stupni nechá expandovať na normálny tlak. V tomto druhom expanznom stupni sa separujú ešte prítomné zvyškové množstvá rozpustného C 02 a zlúčenin síry. V druhom expanznom stupni dochádza pri prítomných podmienkach (teplota a tlak) k...

Systém na vháňanie plynu a príslušný spôsob

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7643

Dátum: 15.09.2006

Autori: Dowd Robert Peter, Knights Peter John, Wyczalkowski Wojciech

MPK: B01F 3/00, B01F 13/00, B01D 53/00...

Značky: plynů, spôsob, systém, príslušný, vháňanie

Text:

...na veľmi jemný prášok prostredníctvom styku vodnej suspenzie uhličitanu vápenatêho alebo vápenca s plynným oxidom uhličitým pri vysokom tlaku na prevádzanietuhých látok V suspenzii na nestabilnú formu.0005 Prevádzka obežného kolesa vytvára vírivé prúdenie, ktoré vytvára oblast nízkeho tlaku V strede víru. Prívodná trubica łgg na vypúšťanie plynu môže vytvárať prúdenie smeron spát do nízkotlakovej oblasti smeromk obežnêmu kolesu 104, kde...

Spôsob a zariadenie na čiastočnú kondenzáciu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19383

Dátum: 12.12.2005

Autor: Herzog Friedhelm

MPK: B01D 53/00, B01D 8/00, B01D 5/00...

Značky: čiastočnú, kondenzáciu, zariadenie, spôsob

Text:

...a tak aby sa účinne potlačilo tvorenie aerosolov. Pomocou spôsobu podľa vynálezu sa zabráni aj nežiadu cemu tvoreniu ľadu, to znamená, tvoreniu pevného kondenzátu.Ako médium na prenos tepla, určeného na ohrev a/alebo na odparenie chladiaceho média,privádzaného do kryokondenzátora, sa môže používať napríklad plyn z plynovodnej siete alebo z tanku. Výhodne sa ako médium na prenos tepla však používa chladiace médium, ktoré sa už použilo V...

Kaskádovité regulovanie priemerných hodnôt parametrov procesu na požadované hodnoty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4108

Dátum: 03.08.2005

Autori: Piche Stephen, Boyden Scott

MPK: G05B 13/02, B01D 53/00, G05B 23/02...

Značky: priemerných, požadované, procesu, hodnot, hodnoty, parametrov, regulovanie, kaskádovité

Text:

...veži bez vzájomného fyzického oddelenia - zatiaľ čo prebiehajú rôzne funkcie (absorpcia V plynnej fáze a kryštalizácia v tekutej fáze), tieto dve funkcie sa vyskytujú v rovnakej procesnej nádobe. Odtiaľto je sadrový kal 146, ktorý obsahuje kryštalizovanú soľ, smerovaný z kryštalizátora 134 do odvodňovacej jednotky 136. Recyklovaný kal 148, ktorý môže a nemusí obsahovat rovnakú koncentráciu kryštalizovaných solí ako sadrový kal 146, je ďalej...

Zariadenie na odlučovanie kondenzátu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14118

Dátum: 24.06.2005

Autor: Herzog Friedhelm

MPK: B01D 5/00, B01D 53/00, F28B 9/08...

Značky: odlučovanie, kondenzátu, zariadenie

Text:

...kondenzátora, ktorých teplota je nižšia ako kondenzačné teplota. Tým nastáva nebezpečenstvo spätného vyparovania s následnouPreto je úlohou predloženého vynálezu, zabrániť tvorbe a rozširovaniu aerosólovTáto úloha je vyriešená pri zariadeni skôr uvedeného druhu zariadením so znakmipatentového nároku l. Výhodné vyhotovenia sú uvedené v závislých nárokoch.Podľa toho je teda v oblasti kondenzačnej teploty kondenzátora upravené zariadenie na...

Spôsob regenerácie oxidu uhličitého z plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15753

Dátum: 01.06.2005

Autor: Find Rasmus

MPK: F25J 3/02, B01D 53/14, B01D 53/00...

Značky: spôsob, plynů, regenerácie, oxidů, uhličitého

Text:

...oxidu uhličitého opisuje proces, v ktorom je stlačený plyn ochladený tak, že dôjde ku kondenzácii časti oxidu uhličitého. Ochladenie plynu je uskutočnené pomocou kvapalného oxidu uhličitého izolovaného v iných miestach systému. Oxid uhličitý je z plynu ďalej regenerovaný kontaktovaním s pevným oxidom uhllčitýmzmiešaným s kvapalným nosičom, pričom teplejšl plyn kondenzuje a chladnejši pevný podiel roztopi a vznikne kvapalný oxid...

Spôsob a zariadenie na čiastočnú kondenzáciu s nízkym obsahom aerosólov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10286

Dátum: 30.05.2005

Autor: Herzog Friedhelm

MPK: B01D 5/00, B01D 53/00

Značky: nízkým, obsahom, kondenzáciu, zariadenie, čiastočnú, spôsob, aerosolov

Text:

...čím menší je rozdiel medzi teplotou chladiaceho média a teplotou prúdu plynu vo výmenníku tepla. Vykurovanie chladiaceho média podľa vynálezu pred jeho privedením do prvého výmenníka tepla je zamerané na vytvorenie len nepatrného teplotného rozdielu medzi prúdom plynu,určeným na vyčistenie, na mieste jeho výstupu z výmenníka tepla a chladiacim médiom. Pri výmenníku tepla, prevádzkovaného V protiprúde, je tento malý rozdiel teplôt zachovaný v...

Spôsob a zariadenie na ultračistenie dymových a iných plynov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1507

Dátum: 26.09.2003

Autor: Tognazzo Valerio

MPK: B01D 53/00, B01D 53/46

Značky: plynov, iných, ultračistenie, zariadenie, spôsob, dymových

Text:

...na roztápanie, pokiaľ je to potrebné, a0008 Z dôvodu týchto vážnych problémov, ktoré sú schopné spôsobiť takéto nečistoty, existuje problém ich odstraňovania v čo najväčšej možnej miere. Preto je úlohou predmetného vynálezu navrhnúť spôsob a zariadenie, ktoré sú použiteľné napríklad zazariadením na čistenie za sucha, aby sa tento problém vyriešil.0009 Ďalšou úlohou je odstrániť z plynov pred ich. použitím všetky nečistoty, ktoré...

Separátor plyn/kvapalina zahrnujúci filter na zachytávanie kvapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7820

Dátum: 17.10.2002

Autori: Soroka Leonid, Larsen Michael

MPK: A62B 7/00, B01D 53/00

Značky: separátor, filter, zachytávanie, zahrnujúci, kvapaliny

Text:

...výstupu 82 vychýlená voči osi výstupného zachytávacieho tiltračného oddelenia 30 s cielom uviest homý výstup 82 do línie s nízkotlakovým otvorom 22, 3čim sa maximalizuje aktívny povrch plochy zachytávacieho filtračného prvku 28. Výstupné zachytávacie ñltračné oddelenie 30 zahrnuje na zadnej stene 86 podpornú siet 84, ktorá sa štruktúrou a funkciou podobá sieti 74. Táto podporná siet 84 podopiera zachytávaci filtračný prvok 28 vo výstupnom...

Způsob cirkulačního spalování a odsiřování nízkovýhřevného sirného uhlí

Načítavanie...

Číslo patentu: 260507

Dátum: 15.12.1998

Autori: Fidler Jan, Mikoda Jiří

MPK: B01D 53/00, F23B 7/00

Značky: způsob, cirkulačního, nízkovýhřevného, uhlí, spalování, sirného, odsířování

Text:

...ke shoření uhelné čâstioe o velikosti 0,02 mm je ooa 3 s, k vyhořsní uhelné částioe o velikost 0,2 mm je zapotřebí cca 20 s.Protože Veškerý popel a vápenné aditivum předávají své zjavné teplo se spalinami tepelnámu spotřebiči, dochází k meximálnímu využití entalpio paliva.Použití recyklu spalin jako zdroje sekundárního vzduchu do fluidní pískové spslovací vrstvy umožňuje bez energetických ztrát udržovat teplotu v této vrstvě v oblasti 850...

Spôsob oxidácie plynov obsahujúcich horľavé a/alebo výbušné zložky a zariadenie na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279403

Dátum: 04.11.1998

Autori: Rozsos István, Godó László, Pomázi Ferenc, Gersey Ferenc, Kápolnai Dezsö, Welther Károly, Stefkó Béla, Borbély László

MPK: B01D 53/00, B01D 53/86

Značky: obsahujúcich, plynov, výbušné, zložky, hořlavé, oxidácie, vykonávanie, zariadenie, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob oxidácie plynov obsahujúcich horľavé a/alebo výbušné zložky, pri ktorom sa plyn vedie do reaktora obsahujúceho katalyzátor, kde sa zahreje na teplotu potrebnú na katalytickú oxidáciu, spočíva v tom, že sa použije uzatvorený reaktor, v ktorom sa plyn udržiava na teplote potrebnej na katalytickú oxidáciu a zabráni sa, aby teplota dosiahla teplotu, pri ktorej dochádza k vznieteniu plynu. Zariadenie na vykonávanie opísaného spôsobu zahŕňa...

Spôsob odstraňovania zlúčenín síry z vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 279922

Dátum: 09.03.1994

Autor: Buisman Cees Jan Nico

MPK: C01B 17/24, B01D 53/00, C02F 3/28...

Značky: odstraňovania, síry, zlúčenín, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob sa uskutočňuje anaeróbnou redukciou zlúčením síry na sírniky po parciálnej oxidácii siričitanov na elementárnu síru. Anaeróbna redukcia je vedená pri zvýšenej teplote kontinuálne pri teplote 45 až 70 °C alebo periodicky pri teplote 55 až 100 °C. Ak sa vedie redukcia periodicky, postačuje jeden vzostup teploty počas niekoľkých hodín až niekoľkých dní na 3 až 6 mesiacov. Spôsob je vhodný najmä na odstraňovanie síranov, siričitanov a...

Způsob odstraňování fluorovodíku a chlorovodíku ze sirného plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269260

Dátum: 11.04.1990

Autori: Píša Jiří, Braun Petr, Kůstka Miroslav, Brothánek Zdeněk, Najmr Stanislav

MPK: B01D 53/00

Značky: plynů, způsob, sirného, chlorovodíku, odstraňování, fluorovodíku

Text:

...värianty odstraňování nečistot ze systému odsiřování kouřových plynů cyklickou metodou by bylo možno spojit vjedně odsiřovací lince, která by obsahovala jak uzel předpírky před absorpcí oxidu siřičitého, tak uzel kyselé rafinace. Takto získané řazení by však bylo značné komplikovaná.Nedostatky odstraňuje předložený vynález, jehož podstata spočíva v tom, že fluorovodík a chlorovodík se odstraní perciální kondenzací vodních par obsažených v...

Zařízení pro kontinuální vakuové čištění oleje s dvoustupňovou separací plynů a vlhkosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 266025

Dátum: 14.11.1989

Autor: Altmann Josef

MPK: B01D 53/00

Značky: separaci, vlhkosti, čištění, plynů, dvoustupňovou, vákuové, zařízení, oleje, kontinuální

Text:

...Druhá vakuová komora je opatřena kaskádou topných disků a nejméně dvěma svislými topnými trubkami s topnými tělísky, přičemž k topným diskům jsou připojeny snímače teploty. Snímače teploty jsou připojeny k regulátoru teploty a přitom horní část druhé vakuové komory je opatřena zpětným ventilem, který je připojen k paroplynovému potrubí.Redukční komora má vnější a vnitřní plášt uspořádán souměrně. Prostor mezi těmito plášti je připojen jednak...

Zařízení pro likvidaci plynných emisí na koksárenské baterii

Načítavanie...

Číslo patentu: 254804

Dátum: 15.02.1988

Autor: Kosek Jiří

MPK: B01D 53/00

Značky: zařízení, likvidaci, emisí, plynných, koksárenské, batérií

Text:

...podle vynálezu je oproti injektáži a spalovecímu vozíku výhodné nižší energetickom náročnosti, snižuje tlak na strop baterie a odstraňuje otřesy vznikající při pojezdu spa 254 IIIlovacího vozíku a výhodné přitom využívá bohatě.dímenzované a proetorné konstrukce vodícího vozu. Při jeho užití odpadajíj problémy apojené s dotěsňováním vík ve stropu baterie.Príklad provedení vynálezu je.schematicky znázorněn na přípojeném výkresu V pecních...

Zařízení k likvidaci obsazovacích dýmů na koksárenské baterii

Načítavanie...

Číslo patentu: 255064

Dátum: 15.02.1988

Autor: Kosek Jiří

MPK: B01D 53/00

Značky: zařízení, likvidaci, dýmu, obsazovacích, batérií, koksárenské

Text:

...nedostatek odstraňuje zařízení k likvidaci obsazovacích dymu na koksárenskébaterií instalované na vodicím voze a sestávající ze spalovaoí komory připojené svou horní částí hrdlem k teleekopickému potrubnímu nástavci naústěnému do otvoru v horní části pecních dveří koksové strany koksárenské baterie podle vynálezu jehož podstata spočíva v tom, že šachtice spalovaoí komory je svou spodní částí připojena kanálem k odsávaoímu potrubí zařízení...