B01D 5/00

Atmosférická studňa

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5539

Dátum: 07.10.2010

Autor: Bílik Ivan

MPK: E03B 3/00, F25B 15/02, B01D 5/00...

Značky: atmosférická, studna

Text:

...chladiaci systém je navrhnutý ako dvojokruhový, čo znamená, že pokiaľ sa jeden okruh nahrieva, druhý sa ochladzuje a naopak. Tým je dosiahnutá vyššia účinnosť zariadenia. Pre zlepšenie účinnosti počas fázy ochladzovania, keď sa systémovou vodou pohlcuje čpavok, sa na ochladzovanie vody využíva vzduch ktorý už bol ochladený a zbavený vlhkosti na výpamíkoch. Toto podstatne urýchľuje ochladzovaciu fázu a je možné použiť menšie chladiče...

Solárne tepelné zariadenie na výrobu čerstvej vody

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16755

Dátum: 22.01.2010

Autori: Waldstein-wartenberg Karl Albrecht, Kerschgens Daniel, Gabler-fritz Franz, Sustr Norbert

MPK: B01D 1/22, B01D 5/00, B01D 1/00...

Značky: výrobu, čerstvej, zariadenie, tepelně, solárne

Text:

...z nafukovacej fóliovej štruktúry, ktorá vykazuje parabolickú alebo valcovú zrkadlovú fóliu a priehľadnú vstupnú fóliu pre slnečné žiarenie, ktoré spoločne s dvomi bočnými časťami obopínajú dutý priestor, ktorý preniká cez výhrevný úsek kvapalinového okruhu v ohniskovej oblasti zrkadlovej fólie.0010 Z US 4,051,834 boli síce známe systémy solárnych kolektorov, pri ktorých kolektor pozostáva zhornej zóny, priehľadnej pre slnečné žiarenie a z...

Flexibilné, plošné substráty s abrazívnym povrchom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15427

Dátum: 17.07.2009

Autori: Pfeiffer Matthias, Peretolchin Maxim, Käsmayr Daniel, Weinkötz Stephan

MPK: A47L 13/16, A47L 13/00, A47L 13/02...

Značky: substráty, plošné, abrazívnym, flexibilné, povrchom

Text:

...papierových produktov sa nanesie prinajmenšom jeden apretačný prostriedok vo forme určitého vzoru. Pri tomto spôsobe sú na výrobu papierov s porovnateľnými vlastnosťami v porovnaníso známymi apretačnými spôsobmi potrebné menšie množstvá apretačných prostriedkov. Ako apretačné prostriedky prichádzajú do úvahy okrem iného aj melamín/formaldehydové živice a močovina/ formaldehydové živice. Aditíva zlepšujúce viskozitu, nazývané aj ako...

Zariadenie na chladenie prúdu látok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19681

Dátum: 25.04.2008

Autori: Herzog Friedhelm, Terkatz Stefan

MPK: B01D 5/00, F28D 7/00

Značky: chladenie, zariadenie, látok, prúdu

Text:

...navrhnúť zariadenie, s ktorým je ďalej potlačenévytváranie aerosólov, a sú minimalizované tepelné straty .Táto úloha je vyriešená zariadením skôr uvedeného druhu so znakmi patentového nároku 1.Podľa vynálezu je teda vykonávané odparovanie kondenzovaného plynu a ochladzovanie procesného plynu V jedinom prístroji, pričom odparovací výmenník tepla je integrovaný vo výmenníku tepla na ochladzovanie produktu a prispieva vlastnou plochou výmenníka...

Spôsob kondenzácie pár a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286023

Dátum: 28.12.2007

Autori: Cvengroš Ján, Rothneder Heinz

MPK: B01D 3/00, B01D 3/10, B01D 5/00...

Značky: vykonávanie, tohto, zariadenie, kondenzácie, spôsob, spôsobu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob kondenzácie pár spočíva v tom, že pary destilátu sa vedú do kondenzátora produktu, ktorý je ponorený vo vriacom chladiacom médiu, pričom pary chladiaceho média kondenzujú v kondenzátore média chladeného vzduchom. Zariadenie na kondenzáciu pár pozostáva z kondenzačnej nádoby (1), v ktorej je umiestnený kondenzátor produktu (2). Kondenzačná nádoba (1) je spojená s kondenzátorom média (3) rúrkou (4) na prívod pár média a rúrkou (5) na odvod...

Teplovzdušný výmenník na splodiny plynovej pece

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4501

Dátum: 07.07.2006

Autor: Král Peter

MPK: B01D 5/00, F28D 7/10, F28F 1/00...

Značky: teplovzdušný, splodiny, plynovej, výmenník

Text:

...Čistý vzduch prúdi V jednej z rúr, protichodne so splodinami, ktore prúdia v rúre druhej. Môže byt použitých aj viac rúr, pričom medzi samotnými rúrami striedavo prúdi čistý vzduch protichodne so splodinami. Splodiny a čistý vzduch sú poháňane pomocou, od seba nezávislých ventilátorov, či dúchadiel. Dlžka potrubia je úmemá tomu, koľko tepelnej energie chceme odobrať. Účinnosť zariadenia je závislá aj od toho, aký je silný ventilátor na rúre s...

Spôsob a zariadenie na čiastočnú kondenzáciu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19383

Dátum: 12.12.2005

Autor: Herzog Friedhelm

MPK: B01D 5/00, B01D 8/00, B01D 53/00...

Značky: čiastočnú, spôsob, zariadenie, kondenzáciu

Text:

...a tak aby sa účinne potlačilo tvorenie aerosolov. Pomocou spôsobu podľa vynálezu sa zabráni aj nežiadu cemu tvoreniu ľadu, to znamená, tvoreniu pevného kondenzátu.Ako médium na prenos tepla, určeného na ohrev a/alebo na odparenie chladiaceho média,privádzaného do kryokondenzátora, sa môže používať napríklad plyn z plynovodnej siete alebo z tanku. Výhodne sa ako médium na prenos tepla však používa chladiace médium, ktoré sa už použilo V...

Zariadenie na odlučovanie kondenzátu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14118

Dátum: 24.06.2005

Autor: Herzog Friedhelm

MPK: B01D 5/00, B01D 53/00, F28B 9/08...

Značky: odlučovanie, zariadenie, kondenzátu

Text:

...kondenzátora, ktorých teplota je nižšia ako kondenzačné teplota. Tým nastáva nebezpečenstvo spätného vyparovania s následnouPreto je úlohou predloženého vynálezu, zabrániť tvorbe a rozširovaniu aerosólovTáto úloha je vyriešená pri zariadeni skôr uvedeného druhu zariadením so znakmipatentového nároku l. Výhodné vyhotovenia sú uvedené v závislých nárokoch.Podľa toho je teda v oblasti kondenzačnej teploty kondenzátora upravené zariadenie na...

Spôsob a zariadenie na čiastočnú kondenzáciu s nízkym obsahom aerosólov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10286

Dátum: 30.05.2005

Autor: Herzog Friedhelm

MPK: B01D 5/00, B01D 53/00

Značky: nízkým, čiastočnú, kondenzáciu, aerosolov, obsahom, zariadenie, spôsob

Text:

...čím menší je rozdiel medzi teplotou chladiaceho média a teplotou prúdu plynu vo výmenníku tepla. Vykurovanie chladiaceho média podľa vynálezu pred jeho privedením do prvého výmenníka tepla je zamerané na vytvorenie len nepatrného teplotného rozdielu medzi prúdom plynu,určeným na vyčistenie, na mieste jeho výstupu z výmenníka tepla a chladiacim médiom. Pri výmenníku tepla, prevádzkovaného V protiprúde, je tento malý rozdiel teplôt zachovaný v...

Výmenník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8398

Dátum: 26.01.2005

Autor: Janssens Stijn Jozef Rita Johanna

MPK: B01D 5/00, B01D 53/26, F28B 9/08...

Značky: tepla, výmenník

Text:

...vlnite plechy 16. 0016 Podľa vynálezu sú medzi kanálmi ü a zadnou stenou Q umiestnene pros triedky, ktoré umožňujú odlućovat kondenzát z ochladzovaného vzduchu. 0017 Ako je vo zväčšnej mierke zobrazené na obr. 3, pozostávajú tieto prostriedky z množstva zvislých zvlnených stien 1, usporiadaných od dna gaž po hornú0018 Na každej z týchto stien Ľ sú prednostne pozdĺž vonkajšej strany dielcov Q, rozdielne ohnutých do tvaru písmena U,...

Spôsob a zariadenie na chladenie brýdovej pary v desorpčnej kolóne

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1264

Dátum: 06.08.2003

Autor: Thielert Holger

MPK: B01D 5/00, B01D 53/14, F28B 5/00...

Značky: koloně, zariadenie, brýdovej, chladenie, desorpčnej, spôsob

Text:

...tepla vystupuje prepadom na hornej strane kondenzátora, a to hornými otvormi kanálov,pričom prepad odteká do desorpčnej kolóny. Chladiaca plocha kondenzátora je daná teplosmennými plochami. Pri zmene zaťaženia desorpčnej kolóny môže byť teplota chladiacich plôch veľmi jednoducho a presne regulovaná prostredníctvom množstva chladiacej vody. Pritom môže byť vedením spôsobu podľa vynálezu v spojení s použitím chladiacej kapaliny obsahujúcej...

Spôsob a systém čistenia odpadového plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3488

Dátum: 30.04.2003

Autori: Hermanns Klaus, Erler Hans, Zöllner Peter, Hagenbruck Norbert

MPK: B01D 53/047, B01D 5/00, B01D 53/02...

Značky: spôsob, odpadového, plynů, systém, čistenia

Text:

...požadovaného nasýtenia adsorpčného činidla plynom sa zariadením nechá prechádzať ohrievacie médium a dodatočne ohriaty plyn prechádza uvedeným adsorpčným činidlom nakoniec sa prúd plynu obsahujúci desorbovaný plyn vedie z adsorpčne/ desorpčného stupňa do chladiaceho stupňa za účelom0011 Ďalej, DE-A 38 10 705 popisuje viacstupňový spôsob odstraňovania rozpúšťadiel obsiahnutých v plyne, ktorý zahŕňa použitie kompresora, chladiča,separátora...

Parciální kondenzátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 262134

Dátum: 10.02.1989

Autori: Tlučhoř Jiří, Štryncl Vladimír

MPK: B01D 5/00, F28B 1/02

Značky: kondenzátor, parciální

Text:

...výstupními hrdly 11. Za truíbkovnicemi 9, 19 jsou umístěna víka 18, přičemž v jed-nom z těchto vík 18 spočíva vstupní hrdlo 13 chladjcíhp média .a výstupní hrdlo 14 výstupu chladicího média z kon-denzátoru Ve Spodní polovině nádoby kondenzátoru je umĺstěna ,podélnná horlzontální jpřepážka 5, (která je na jednom konci jpííSüłZBHâ k trubkovnici 19 .a na Ioąpačněm .kon.cí je upravena tak, že je zde vytvořena mez.e.ra. .22 .mez.i touto...

Parciální kondenzátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 262133

Dátum: 10.02.1989

Autor: Štryncl Vladimír

MPK: B01D 5/00, F28B 1/02

Značky: kondenzátor, parciální

Text:

...příčný -průřez v rovine A-A z ob-r. 1 a obr. 3 představuje přílčný lprůřez v ro-vině B-B z ober. 1.Jak je znázorněno -na obr. 1, parciálníkondenzátor je tvořen nádobou, opatřenoíí ĺpláštěm 17, v jehož horní části je umistěno vstupní lrrdulno 12 prívodu konduenlzujícího média va výstupní hrdlo 13 ordvodu -nezk-ondenzzova-ných lpar. Po obou stranách .nádoby jsou umístěny trublkovnice 7, 8, ve kterých jsou upevněny chladící vtrubky 1. Za...

Zařízení pro zahušťování soli, kyselin nebo hydroxidů ze vzorku přehřáté páry

Načítavanie...

Číslo patentu: 244166

Dátum: 01.06.1988

Autor: Lonský Jioí

MPK: G01N 1/10, B01D 5/00

Značky: vzorků, zahušťování, solí, hydroxidů, přehřáté, kyselin, zařízení, páry

Text:

...11 chlazeným vodou a dále armaturou g pro regulacivstřiku kondenzátu. Ejektor 15 je spojen potrubím s vývodem ze sborníku Q vzorku před vypouštěcí armaturou 5.Vzorek lg přehřáté páry, ve kterém se má stanovit koncentrace soli, kyselín nebo hydroxidůlje veden clonou Ž pro měření průtoku a armaturou 1 pro regulaci průtoku do ejektoru lg, kde sessvlaží zahušřovaným vzorkem ze sborníku g vzorku na mokrou páru. V trubce 15 pro výměnu solí...

Zařízení pro odpěňování, kondenzaci a filtraci vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257430

Dátum: 16.05.1988

Autor: Čeřovský Jaroslav

MPK: B01D 5/00, B01D 19/00

Značky: zařízení, kondenzaci, filtrací, odpěňování, vzduchu

Text:

...trubka 4 opat řená ve své horní části radíálními otvory łg a ve spodní části přecházející do kužele gg připojeného k přepážce gł.Pňepážkaigł je po obvodč opatřenazářezy gg pro odtok kondenzátu, v prostoru pod kuže 1 emgQ otvory gg a ve své ose ložiskem gg, v němž je uložen hříde 1 A§,na jehož spodním konci je nasazenoduté lopatkovó kolo Q s rediálními lopatkami gä a ve své válcové části s radiâlnímí otvory g§.Lnpatkové kolo Q je zajišn...

Způsob odstraňování škodlivin z horkých kouřových plynů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254885

Dátum: 15.02.1988

Autor: Zacpal Zdeněk

MPK: B01D 5/00

Značky: škodlivin, provádění, kouřových, způsobu, horkých, odstraňování, tohoto, zařízení, způsob, plynů

Text:

...Príklad možného řešení je znázorněn na obr. 1 schematícky řezem přes kanál plynů a přes jednu z funkčních jednotek zařízení, jež jsou na něm zabudovány. Kondenzační trouba je zasunuta do kanálu plynů. Na obr. 2 je stejné zařízení, avšak kondenzační trouba je z kanálu plynůZařízení je tvořeno soustavou kondenzačních trub l, vedených vedením g, axiálně posuvných s možností zasunutí do vnitřního prostoru kanálu Q plynů otvory A S nátrubky...

Vyústění trubky snižující únos kapek do zpětného proudu plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236174

Dátum: 01.12.1987

Autori: Bureš Zdeněk, Javůrek Vladimír

MPK: B01D 5/00

Značky: únos, snižující, plynů, kapek, trubky, proudu, vyústění, zpětného

Zhrnutie / Anotácia:

Vyústění trubky je možno použít u všech dvoutrubkových aparátů, kde je třeba zabránit zpětnému strhávání, například kapek kondenzátu do zpětného proudu plynu, nebo kde je třeba snížit tlakovou ztrátu vznikající kontrakcí proudu tekutiny při vstupu do zmenšeného průřezu. U dvoutrubkových aparátů je výhodné rozšíření vnější i vnitřní trubky, protože kapky kondenzátu pokračují původní rychlostí ve směru svého pohybu, a tím se odstraní jejich...

Teplosměnný systém u zařízení pro vakuovou destilaci mazutu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252426

Dátum: 17.09.1987

Autori: Němčanský Jan, Navrátil Oldřich, Luťcha Josef, Konečný Zdeněk, Zachoval Jiří

MPK: B01D 5/00, F28B 7/00, C10G 7/06...

Značky: zařízení, systém, teplosměnný, vakuovou, destilaci, mazutu

Text:

...na páté horké vedeni menši část výměniků, navazujici na výstup pátého horkého vedeni z výměniková soustavy, napojena na mazu 252426tove vedení svými trubkovýmí prostory, zatímco ostatní výměníky teže skupiny a výměníky ostatních skupín jsou na mazutové vedení napojený mezítrubkovýmí prostory. V dalším výhodnám provedení je v mazutovém vedení paralelné s jedním z výměníků zapojen další výměník. napojený na vedení spalínv konvekční části...

Způsob absorpce a kondenzace směsi par čpavku a organického rozpouštědla

Načítavanie...

Číslo patentu: 234140

Dátum: 01.10.1986

Autori: Jankovec Jan, Sladký Jan

MPK: B01D 5/00

Značky: způsob, směsi, kondenzace, rozpouštědla, čpavku, absorpce, organického

Zhrnutie / Anotácia:

Vynálezu může být využito v oboru krystalizace z organických rozpouštědel v úzké návaznosti na desorpci rozpouštědla čpavkem, např. při krystalizaci kaprolaktamu z trichlóretylénu. Vynález se týká oboru absorpce a kondenzace směsi par čpavku a organického rozpouštědla za nízkých tlaků a řeší problém zvýšení účinnosti odsávání par za současného dosahování nízkých tlaků zejména u velkoprovozních zařízení. Podstatou vynálezu je využití absorpce...

Způsob úpravy vlhkého plynu a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 230806

Dátum: 15.06.1986

Autor: Jirsa Jan

MPK: B01D 5/00

Značky: tohoto, způsob, zařízení, vlhkého, způsobu, provádění, plynů, úpravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu úpravy vlhkého plynu a zařízení k provedení tohoto způsobu odstranění vodní páry a současně ohřev plynu zbaveného vlhkosti. K ohřevu se využívá například kompresního tepla, upraveného plynu. Takto upravený plyn se rozvádí k pneumatickým strojům a zařízením. Podstatou způsobu úpravy vlhkého plynu podle vynálezu, je to, že ochlazený a vlhkosti zbavený plyn se ohřívá vlhkým plynem, který se přitom předchladí a potom se...