B01D 39/16

Vrecko do vysávača a spôsob výroby vrecka do vysávača

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5731

Dátum: 24.01.2006

Autor: Czado Wolfgang

MPK: B31B 41/00, B01D 39/16, A47L 9/14...

Značky: vysávača, výroby, vrecko, vrecká, spôsob

Text:

...tu môže byt zrealizované aj vyrovnanie v rámci prípustnej odchýlky pre prípad, že by boli zavádzané hrdlá trubíc s rôznym0011 Vrecko môže byt vyrobené napríklad znetkanej textílie, ktorá budevyrazená okolo nasávacieho otvoru. Ďalej sa môže plánovať prídržná doštičkaa uzatváracia doštička z umelej hmoty umiestnená okolo nasávacieho otvoru, aby sa tak dal uzavrieť nasávací otvor pri odstraňovaní vrecka.0012 Na základe spôsobu podľa vynálezu,...

Výrobok na absorpčné účely

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8262

Dátum: 11.06.2004

Autori: Ilbäck Nils-gunnar, Ljung Asa, Wadström Torkel, Hjerten Stellan, Hjerten Marie-christine

MPK: A41D 13/11, A61L 2/02, A61L 9/16...

Značky: výrobok, účely, absorpčne

Text:

...a/alebo kvapalínou prenášaných vírusov, vnosnej dutine. Podľa výhodného aspektu tohto vynálezu sa taktiež poskytuje masť na zachytávanie mikroorganizmov, prednostne vzduchom prenášaných a/alebo kvapalinou prenášaných mikroorganizmov, ako aj vírusov, prednostne vzduchom prenášaných a/alebo kvapalinou prenášaných vírusov na pokožku zvierat alebo ľudí. Táto masť môže okrem výrobku podľa nároku 1 obsahovať aj iné zložky na použitie v...

Filtračný prvok zo spekaných plastových častíc

Načítavanie...

Číslo patentu: 283593

Dátum: 08.09.2003

Autori: Herding Walter, Raabe Wolfgang

MPK: B01D 39/16, B01D 46/24

Značky: filtračný, spékaných, prvok, plášťových, částic

Zhrnutie / Anotácia:

Filtračný prvok (1) zo spekaných plastových častíc, ktorý je v podstate vytvorený ako úzka dutá skriňa s dvoma veľkými cikcak vytvorenými alebo zvlnenými prvými bočnými stenami (7), dvoma úzkymi druhými bočnými stenami (33) spojujúcimi navzájom prvé bočné steny, uzatvoreným dnom (3) a protiľahlou otvorenou stenou, pričom vrcholy a priehlbiny prvých bočných stien prebiehajú v smere od dna (3) na otvorenú stranu, pričom filtračný prvok má na...

Filtračné médium pre vrecko do vysávača

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11

Dátum: 04.04.2003

Autori: Sauer Ralf, Schultink Jan

MPK: B01D 39/18, A47L 9/14, B01D 39/16...

Značky: vrecko, filtračné, médium, vysávača

Text:

...Na druhej strane vzhľadom na dodatočnú vrstvu papiera v špecifickej oblasti sa týmto znižuje vzduchová priepustnosť filtračného média vtejto oblasti. To znamená, že prúd vzduchu narážajúci na filtračné médium v tejto časti jeho povrchu je čiastočne odchýiený. V dôsledku toho je prietok vzduchu v tejto oblastí znížený a častice nesené prúdom vzduchu narážajú na filter so zníženou rýchlosťou. Vzhľadom na to má filter ovelalepšiu retenciu...

Výmenný filter vhodný najmä do vysávača

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2366

Dátum: 18.01.2000

Autor: Kopřiva Miloš

MPK: B01D 39/16

Značky: vysávača, najmä, vhodný, výměnný, filter

Text:

...vonkajšie plochy viackomponentnej kompaktnej vrstvy.Melt-blownje tvorený zo syntetických neorientovaných vlákien. Slúži ako filtračné médium. Cena tohto materiálu je podstatne vyššia ako cena Spunbondu. Je samozrejme, že sa filtračné schopností zvyšujú so zvyšujúcim sa podielom Melt-blown, ale súčasne sa neúmeme zvyšujú i náklady na filter. Preto optimálny hmotnostný pomer syntetických mikrovlákien typu Reicofil Spunbond a Melt-blown,...

Filtračný článok s vláknovým poťahom a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 281117

Dátum: 14.01.1998

Autor: Herding Walter

MPK: B01D 39/16

Značky: spôsob, potahom, výroby, filtračný, článok, vláknovým

Zhrnutie / Anotácia:

Filtračný článok autostabilného pórovitého nosného telesa s jemným pórovitým vláknovým poťahom (6). Podľa prvého uskutočnenia má vláknový poťah (6) prvé vlákna (10), ktoré sú dlhšie než je veľkosť pórov nosného telesa (6) a druhé vlákna (12), ktoré sú podstatne kratšie. Podľa druhého uskutočnenia je vo vláknovom poťahu (4) menej než 30 % jemnozrnných častíc (16), ktoré sú v ňom rozdelené. Na výrobu filtračného článku (2) sa vlákna (10, 12)...

Filtračný prvok s tvarovo stálym priepustným pórovitým plastovým tvarovým telesom

Načítavanie...

Číslo patentu: 281136

Dátum: 09.08.1995

Autori: Herding Walter, Rabenstein Klaus, Bethke Jürgen

MPK: B01D 39/16, B01D 46/24

Značky: tvarovým, plášťovým, stálým, pórovitým, priepustným, telesom, prvok, filtračný, tvarovo

Zhrnutie / Anotácia:

Filtračný prvok s priepustným pórovitým, v podstate tvarovo stálym tvarovaným telesom (22). Tvarované teleso (22) je vybudované hlavne z častíc (26) polyetylénu. Častice sú minimálne sčasti častice ultravysokomolekulárneho polyetylénu (24), ktoré majú alebo rozdelenie podľa veľkosti zŕn s najmenej 99 % hmotn. zŕn v mieste > 63 až 125 až 63 až < 315 um. Povrchové póry (36) filtračného prvku (6) sú vyplnené jemnozrnným materiálom (32).

Plastová vložka do tlakových a vakuových filtrů

Načítavanie...

Číslo patentu: 242144

Dátum: 01.02.1988

Autori: Masný Rudolf, Popule Petr

MPK: B01D 39/16

Značky: vakuových, plastová, tlakových, filtru, vložka

Text:

...zejména v P 0 ťľT 1 hÉř 5 kámachemickém průmyslu, v zemědělství, farmaceutickém průmyslu atd.Vynález je blíže vysvětlen na popisu příkladů jeho provedení pomocí připojených výkresů (obr. 1 až 3). Na obr. 1 je znázorněna v axonometrickém pohledu část hlavní konstrukce vložky sestávající ze dvou plastových výstřiků. Obr. 2 pachycuje řez plastovou vložkou vedený kolmo k ploše vložky a k svodnému kanálu, přičemž ve spodní polovině je zcela...

Vpichovaná filtrační textilie

Načítavanie...

Číslo patentu: 243366

Dátum: 15.09.1987

Autori: Pácl Petr, Hovorka Jaromír

MPK: D04H 1/48, B01D 39/16

Značky: textilie, filtrační, vpichovaná

Text:

...dotyku a vytváří hladkou, pôrovitou, vlákennou zpevňovací povrchovou strukturu, za níž je z ostatních vláken textílie vytvořena mäkká, pružná, vlákenná filtrační struktura, která mezi vlákny obsahuje množství otevřených nepravídelnych dutín a v níž jsou vlákna mechanicky kluzně provázána vazmhmí vlákennými svazečky, vytvořenýmí z některých vláken textílie o vtaženými do tlouštky textílie, v níž jsou stejnomärně rozmístěné v počtu 20 až 100 na...