B01D 35/16

Spôsob filtrácie univerzálnych prevodových a hydraulických kvapalín prostredníctvom vnútorného hydraulického okruhu traktora

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6422

Dátum: 03.05.2013

Autori: Kosiba Ján, Tkač Zdenko, Majdan Radoslav

MPK: B01D 35/16, B01D 35/02

Značky: traktora, univerzálnych, hydraulických, spôsob, kvapalín, prostredníctvom, vnútorného, prevodových, hydraulického, filtrácie, okruhu

Text:

...filtračného zariadenia na ráme traktora. Vloženie T-kusu do výstupného tlakového potrubia hydrogenerátora je na obr. 3.Navrhnuté technické riešenie uvedené na obr. 1 je určené najmä pre traktory nižších výkonových tried,ktoré disponujú neregulačným hydrogenerátorom, ktorý je v činnosti hned po naštaitovaní traktora. Technické riešenie bolo realizované na novom traktore Zetor Forterra l 2 44 l. Použité bolo dodatočne filtračné zariadenie §,...

Absorbér oxidu uhličitého s presným a bezstratovým dávkovaním CO2

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5603

Dátum: 08.11.2010

Autor: Halyák Juraj

MPK: B01D 35/16, A01K 63/04, B01F 5/00...

Značky: absorbér, bezstratovým, oxidů, přesným, uhličitého, dávkováním

Text:

...tvaru z priesvitného plexiskla. Je rozdelené na dve komory absorpčnú komoru A a čerpadlovú komoru B. Strop absorpčnej komory A má otvor 1 na ukotvenie viacúčelovej hadice. Komory sú od seba oddelené medzikomorovou stenou s otvorom 2 pre vyústeníe výtokovej rúry čerpadla. Dno čerpadlovej komory B je súčasne dnom absorbéra.V čerpadlovej komore B je umiestnené elektrické vodné čerpadlo, ktoré akváriovú vodu nasáva cez otvor 3 na bočnej strane...

Flexibilné, plošné substráty s abrazívnym povrchom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15427

Dátum: 17.07.2009

Autori: Weinkötz Stephan, Peretolchin Maxim, Pfeiffer Matthias, Käsmayr Daniel

MPK: A47L 13/16, A47L 13/02, A47L 13/00...

Značky: plošné, substráty, abrazívnym, povrchom, flexibilné

Text:

...papierových produktov sa nanesie prinajmenšom jeden apretačný prostriedok vo forme určitého vzoru. Pri tomto spôsobe sú na výrobu papierov s porovnateľnými vlastnosťami v porovnaníso známymi apretačnými spôsobmi potrebné menšie množstvá apretačných prostriedkov. Ako apretačné prostriedky prichádzajú do úvahy okrem iného aj melamín/formaldehydové živice a močovina/ formaldehydové živice. Aditíva zlepšujúce viskozitu, nazývané aj ako...

Zariadenie na bezodpadovú technológiu odmasťovania

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3463

Dátum: 01.04.2003

Autori: Štika Stanislav, Mažec Emil

MPK: B01D 35/16

Značky: zariadenie, bezodpadovú, technológiu, odmasťovania

Text:

...nerozvetvených uhľovodíkov s obsahom monocykloalkánov) a pozostáva z odmasťovacej práčky 1, kde sa robí odmastenie v tomto prípravku, riedenom vodou v pomere l 4, ñltračnej odolejovacej jednotky 2, ultrafiltračného zariadenia 3, vedných oplachovacich vaní 4, sušičky 6 a čerpadiel 5, ktoré slúžia na prečerpávanie odmasťovacíeho prípravku, očistenej vody a odstredených mastnôt v rámci celého systému tak, ako to vyplýva z schémy...

Čistiace ústrojenstvo odvádzača kondenzátu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 703

Dátum: 05.01.1995

Autor: Kosek Jiří

MPK: B01D 35/16

Značky: čistiace, kondenzátu, ústrojenstvo, odvádzača

Text:

...kontrakojmpriohoku ai .iokou mambranou u 2 atvaFaJúoou a otvárajúoou priechod odvadzačom půaobonim objemových zmien parodtokajúoioh Z nizkovrúoaj kvapaliny nad mambránou.Udlučovača kondonzatu aú zariadenia. ktorých Funko.oddaľovať Z privadzanaj warovodnaj zme-i. kondanzatu. plynnú zložku od kvapalnaj tak, aby odvádzač prmpúštal anokondonzovanú kvapalinu a zabraňoval vstup plynnoj zložky dokondanzačnaho potrubia. Praktioky všetky väčšia...

Zařízení k čištění sít chladičů a kondenzátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 267539

Dátum: 12.02.1990

Autori: Křížek František, Kasík Ivan, Možný Antonín, Fadrhonc Jiří

MPK: B08B 17/06, B01D 35/16

Značky: zařízení, chladičů, čištění, kondenzátorů

Text:

...v proudu chladici kapaliny. Timto volným pohybom zabranuji dřive obvyklému zachycováni vlàknitých nečistot na rozpěraci čepy a usazovàni těchto nečistot na česlech sita. Toto zařizeni k čištění má vysokou spolehlivost a účinnost.Přiklad provedeni vynàlezu je na přiložených výkresoch. Na obr. 1 A jsou znäzorněny volně na rozpěracich kroužcich zavěšeně planžcty, mezi jednotlivými česlemi, na obr. 1 8 je řez stahovacim čepem sita,Na obr....

Zapojení nádrže prací kapaliny a filtru

Načítavanie...

Číslo patentu: 263412

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kalous Jaroslav, Spaak Hendrik, Hofman Hans, Mužík Miroslav, Rozkydálek Jiří

MPK: B01D 35/16

Značky: prací, nádrže, zapojení, filtru, kapaliny

Text:

...je první uzavírací armatura 3 otevřena a druhá uzavírací armatura gg uzavřena. Přívodním potrubím Q přitéká do filtru g například znečištěná voda, která se průchodem filtrační vrstvou Q čistí a dále protéká nádrží l s přepado vým žlabem 5 odtéká například k ddlšímu zpracování. Vzhledem k poměrně nízkému průtoku propojovacím potrubím 2 během filtraoe poklesne tlak v zúženém místě mezi dýzou lg a difuzorem li pouze nepatrně, hladina vody v...

Zařízení ne regeneraci filtrů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255475

Dátum: 15.03.1988

Autori: Javůrek Vladimír, Šebor Václav

MPK: B01D 35/16

Značky: filtru, regeneraci, zařízení

Text:

...prostoru 35. V horní části pracovního prostoru 3 je provedeno přepadové hrdlo gg, které ústí do zásobníku lg, a výfuk ll. V dolní části pracovního prostoru 3 je výpust ll prací kapaliny.Na obvodu pláště l je umístěna soustava tangenciálních trysek gl, které jsou navzájem spojenyrozvaděčem gg, který je napojen na prívod Q prací kapaliny. Pracovní prostor 3 je opatřen odklápěcím víkem 33. Do rozdělovače ústí přívod g sušicího vzduchu, opatřený...

Automatický mechanický kapalinový filtr

Načítavanie...

Číslo patentu: 238081

Dátum: 01.04.1987

Autori: Šantora Jaroslav, Šenk Jaromír

MPK: B01D 35/16

Značky: filtr, kapalinový, mechanicky, automatický

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oblasti čistoty životního prostředí a řeší automatickou filtraci vzorků povrchových, odpadních a technologických vod přiváděných k fyzikálně-chemickým analyzátorům. Podstatou vynálezu je duté těleso, v jehož vnitřní prostoře je uspořádáná přítoková a filtrační komora. Ve filtrační komoře je uspořádán filtrační systém elektromagneticky ovládaný, umožňující periodické proplachování filtrační vložky zpětným tokem vyfiltrované...