B01D 35/12

Zariadenie na filtráciu olejov pre reduktory

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7530

Dátum: 05.09.2016

Autori: Minďaš Miroslav, Knapčíková Lucia

MPK: B01D 29/35, B01D 35/12

Značky: zariadenie, reduktory, olejov, filtráciu

Text:

...skončení chodu zariadenia na Vysokých otáčkach je reduktor počas 12 minút odpojený od filtračného zariadenia, aby bola preukázaná vysoká účinnosť filtračného zariadenia. AŽ po uplynutí tohto cyklu je olej opäť filtrovaný vo ñltračnom zariadení, a to do skončenia ñltračného cyklu.Olej do systému vstupuje už zahriaty na pracovnú teplotu 40 °C, aby sa predišlo zníženej viskozite mazacieho média pri studenom štarte, čo by mohlo negatívne ovplyvniť...

Zariadenie na odlučovanie suchých látok z tekutiny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14743

Dátum: 01.07.2005

Autori: Birch Hanne, Hansen Preben Boje, Sorensen Kirsten Gronning, Stubbe Peter

MPK: B01D 35/12, B01D 33/048

Značky: odlučovanie, tekutiny, látok, suchých, zariadenie

Text:

...(7, 8, 16, 29, 36, 37, 38, 40) usporiadanú tak, aby do nej prichádzala vyčistená látka zosuspenzie, charakterizované tým, že toto zariadenie obsahuje ďalšiu filtračnú komoru(y) (10) oddelenú(é) od prvej filtračnej komory(9) jednou alebo viac stenami (11), kde prípadne je jedna z prvých a dalších filtračných komôr (9,10) stále umiestnená pod filtračnými prostriedkami ako zberná časť, pričom ostatná filtračná komora(y) (9, 10) je...

Nosný a upevňovací rám, najmä pre kapsovú filtračnú vložku

Načítavanie...

Číslo patentu: U 718

Dátum: 08.02.1995

Autor: Domas Josef

MPK: B01D 35/12

Značky: rám, upevňovací, najmä, nosný, vložku, filtračnú, kapsovú

Text:

...zobrazené v príkladných vyhotovoniach n vjřzroso, ktoré plne nuěI 75 t.ÍE..jiĺ alšie naožnosti uskutočnenia a kon štrukčné variant eredložeruñho riešenia oričom na výa-Lvzse značí obr. 1 aclno k I . Jz možných vyhotovoní vonkajšieho liełu rám v náryso, obr. 2 pohľad hora na vonkajší diel z obr. 1, obr. 3 vonkajší diel z obr. 1 v reze Iuobenom v niest šípok nšzomených na obr. 1, obr. ú pohľad na vnútorný diel rárą v príłcladnon çrevedeni, obr....

Trojitý vírovo-filtračný odlučovač práškových hmôt

Načítavanie...

Číslo patentu: 237900

Dátum: 15.03.1987

Autor: Rusko Jozef

MPK: B01D 35/12, B04C 7/00

Značky: práškových, trojitý, vírovo-filtračný, odlučovač, hmot

Zhrnutie / Anotácia:

Trojitý vírovo-filtračný odlučovač práškových hmôt, pozostávajúci z troch dvojstupňových odlučovacích jednotiek, napojených na spoločné vstupné hrdlo a spoločné výstupné hrdlo, kde prvý stupeň týchto jednotiek je tvorený vírovým dielom s tangenciálnym vstupom a druhý stupeň, umiestnený nad prvým stupňom, je tvorený filtračným dielom s regeneračným ústrojenstvom filtračnej plochy. Riešeným problémom je vytvorenie takej konštrukcie odlučovača, u...