B01D 35/02

Filtračné zariadenie na filtráciu univerzálnych prevodových a hydraulických kvapalín traktora

Načítavanie...

Číslo patentu: 288346

Dátum: 26.02.2016

Autori: Majdan Radoslav, Tulík Juraj, Tkač Zdenko, Kunkel Fedor, Kosiba Ján

MPK: B01D 35/02, B01D 35/06

Značky: univerzálnych, hydraulických, kvapalín, zariadenie, prevodových, filtráciu, traktora, filtračné

Zhrnutie / Anotácia:

Filtračné zariadenie pozostáva z filtračného telesa (8), ktoré je pripevnené k traktoru prostredníctvom konzoly (7), hydrogenerátora (2) na nasávanie kvapaliny z prevodovky (1) traktora, ďalej pozostáva z rozvádzača (3), hadíc (4), potrubia (5) a  spojok (6), pričom spojky (6) sú spojené s filtračným telesom (8) pomocou hadíc (4) a sú jednou stranou zasunuté do zásuviek (9) na traktore a na druhej strane sú spojky (6) vybavené zásuvkami (10) na...

Spôsob filtrácie univerzálnych prevodových a hydraulických kvapalín prostredníctvom vnútorného hydraulického okruhu traktora

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6422

Dátum: 03.05.2013

Autori: Majdan Radoslav, Tkač Zdenko, Kosiba Ján

MPK: B01D 35/02, B01D 35/16

Značky: filtrácie, prostredníctvom, okruhu, traktora, vnútorného, univerzálnych, hydraulických, prevodových, spôsob, kvapalín, hydraulického

Text:

...filtračného zariadenia na ráme traktora. Vloženie T-kusu do výstupného tlakového potrubia hydrogenerátora je na obr. 3.Navrhnuté technické riešenie uvedené na obr. 1 je určené najmä pre traktory nižších výkonových tried,ktoré disponujú neregulačným hydrogenerátorom, ktorý je v činnosti hned po naštaitovaní traktora. Technické riešenie bolo realizované na novom traktore Zetor Forterra l 2 44 l. Použité bolo dodatočne filtračné zariadenie §,...

Olejový filter

Načítavanie...

Číslo patentu: 283304

Dátum: 22.04.2003

Autor: Lefebvre Byron

MPK: B29C 47/00, B01D 39/04, B01D 35/02...

Značky: olejový, filter

Zhrnutie / Anotácia:

Olejový filter (10) používa termoplastický materiál (22), ktorý obsahuje aditíva brániace oxidácii a okysľovaniu, uložený v plášti (11) medzi materiálom na odfiltrovanie častíc (19) a plstenou vložkou (21). Termoplastickým materiálom je výhodne polypropylén s vysokou molekulovou hmotnosťou vo forme peliet v tvare ryže alebo teliesok tvaru špagiet. Aditíva tvoria asi 10 až 17 % kombinácie termoplastický materiál/aditíva, pričom s rozpustením...

Radiálno axiálny filter vzdušnín

Načítavanie...

Číslo patentu: U 383

Dátum: 06.04.1994

Autor: Knoll Jozef

MPK: B01D 35/02

Značky: axiálný, radiálno, filter, vzdušnin

Text:

...posuvnejtyče smerom dolu nastáva radiálny pohyb nosných líšt tkanín vo vodiacich lištách a v dôsledku toho pohyb a ohyb tkaniny, čim je tkanina uvedená do kmitavého pohybu a prach striasaný a vytláčaný smerom k výsypným otvorom.Prehľad obrázkov na yýkrese Technické riešenie bude bližšie objasnené pomocou výkresu, kde na obr. 1 je znázornený priečny rez filtrom a na obr. 2 pôdorys filtra.Príklad uskutočnenia technického riešeniaFilter s...

Filtr pro filtraci výbušné směsi k instalaci uvnitř provozních objektů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269606

Dátum: 11.04.1990

Autor: Bečvář Josef

MPK: F16L 55/24, F17D 5/00, B01D 35/02...

Značky: uvnitř, směsi, provozních, objektu, instalaci, výbušné, filtrací, filtr

Text:

...ĺäou pojistné klapky nebo pojistná průtrlne aeabrány uaístěny na filtru bez sožností odvodu vlech zplodin exploze z prostoru, va kterém je filtr instalovàn. V některých případech jsou filtry pro ľíltrací prachů tvořících ve aaěsi sa vzduchea výbušnou aača řešeny bez pojiatného ústrojí konstrukčnč dlmenzovány jako tlakové nádoby pro Iexiaální cxplozní tlak fíltrovaně výbuäné směsi a zplodiny axploze unikají z filtru výstupní- otvorom do...

Metalokeramický filtr zejména pro použití v prostoru vystaveném působení radioaktivity

Načítavanie...

Číslo patentu: 255734

Dátum: 15.03.1988

Autor: Vlasák Ludvík

MPK: B01D 35/02

Značky: prostoru, použití, působení, filtr, metalokeramický, vystaveném, radioaktivity, zejména

Text:

...uzavřen hlavící A a ve Spodní části čelem že Hlavice A,která je opatřena výstupním otvorem § pro plynný produkt, přechází v horní části v kulovou těsnící plochu.§ s vedením-1. V ose čela Q je naproti tomu na vnější straně vytvořena kulová záhlubeň 2. Filtrační prv fky l jsou kulovou těsnící plochou 3 a vedením 1 nasunuty do kuželového sedla lg se spojovacím otvorem gg, vytvořenými v tělese lg nosného prvku filtru, a zde jsou utěsněny...