B01D 35/00

Filtračné zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 288255

Dátum: 19.01.2015

Autor: Freiberg Stefan

MPK: B60K 15/00, F02M 25/08, B01D 35/00...

Značky: filtračné, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Predložený vynález sa týka filtračného zariadenia, predovšetkým filtra s aktívnym uhlím odvetrávacieho zariadenia palivovej nádrže motorového vozidla, s minimálne jedným upínacím zariadením, cez ktoré je filtračné zariadenie upevniteľné na ďalšom konštrukčnom dielci, predovšetkým cez závitový spoj. Podstatné pre vynález je pritom, že na minimálne jednom upínacom zariadení je plánovaná ako montážna pomôcka vytvorená kontúra západky, s ktorou je...

Filtračné zariadenie integrujúce cirkulačnú slučku a cirkulačné čerpadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6454

Dátum: 05.07.2006

Autor: Lescoche Philippe

MPK: B01D 29/13, B01D 29/50, B01D 35/00...

Značky: zariadenie, slučku, filtračné, integrujúce, cirkulačné, cirkulačnú, čerpadlo

Text:

...v prvej prepojovacej komore, do ktorej ústi jeden zkoncov filtračných prvkov, zatial čo druhý koniecfiltračných prvkov ústi do druhej prepojovacej komory. Turbína cirkulačného čerpadla je namontovaná vnútri oddelovacieho kusu, ktorý oddeľuje membrány jednej prvej a jednej druhej série, ktoré tvoria dopredný a spätný okruh0008 Druhá prepojovacia komora zahŕňa vstup a výstup pre tekutinu na spracovanie, ktorá vďaka nasávaniu čerpadlom...

Kazeta filtra

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3032

Dátum: 06.11.2001

Autor: Bernát Radoslav

MPK: B01D 39/18, B01D 35/01, B01D 35/00...

Značky: filtra, kazeta

Text:

...zasahuje do vybrania lg vnútorného krúžku l a bráni pootočeniu vložky 3 pri skrutkovaní a tým bráni poškodeniu filtračného papiera 5. Medzi vložkou 3 a vnútorným krúžkom l je uložený filtračný papier 5 cca hrúbky 0,1 mm so samostatným aftkom § spravidla kovovým. Sitko § podopiera filtračný papier 5 proti prúdenia plynu /naznačené Šípkouĺ.Táto kazeta filtru môže byť upravená podľa obr.2 tak,že vložka 3 je plná a v medzikruhovej časti má...

Automatický vzorkovač prachu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2940

Dátum: 06.08.2001

Autor: Bernát Radoslav

MPK: B01D 35/00, B01D 35/01

Značky: automatický, prachu, vzorkovač

Text:

...zvisle vedené dvojià cou voditok lg,ktoré sú upevnené v základni lg. základňa L 3je troma stĺpmi A 3 prichytená k spodnej časti stola lQ.Ústieii má v hornej častí kőnický otvor ukončený nalepenou manžetou l§.Kőnícký otvor je napojený cez vývod l§ na pumpu /nie je naznačená/.Ústie ll je V spodnej časti zúřené a prechádza voľne cez základňu 3.Medzi ústím il a základňou łj je vložená tlačná pružina l 1.V ose zúženej časti ústia ii je diera,do...

Filtračný ohrievač plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2328

Dátum: 10.12.1999

Autor: Šucha Ján

MPK: B01D 35/00, F24H 3/00

Značky: filtračný, plynů, ohrievač

Text:

...je umožnená výmena ohrievacej vložky bez vyhotovenia nového plášťa tlakovej nádoby.Prehľad obrázkov na gzkresochTechnické riešenie je bližšie vysvetlené pomocou výkresov, na ktorých obr. l znázorňuje filtračný ohrievač s vodným ohrevom, obr. 2 ñltračný ohrievačselektzickým ohrevom, obr. 3 oddelená časť ñltračného ohrievača, umožňujúca samostatný ohrev.Filtračný ohrievač podľa obr. l pozostáva z plášťa tlakovej nádoby 3, delenej na dolnú...

Vynálezy kategórie «B01D 35/00» v ZSSR.

Odvodňovací zařízení pro filtrační nádrže

Načítavanie...

Číslo patentu: 247173

Dátum: 16.05.1988

Autori: Korejs Jaroslav, Jindoich Luboš, Novák Jaromír, Horych Emil, Karásek Zdenik, Eudejko Libor, Štolcpart Václav, Adámek Petr, Krivánka Ondoej, Novotn Ý Pavel

MPK: C02F 1/00, B01D 35/00

Značky: odvodňovací, nádrže, zařízení, filtrační

Text:

...jak do stávajících filtračních nádrží, tak také do nádrží nově budovaných a je vhodné pro řešení všech úkolů spojených se stejnosměrnou filtrací, nezávisle na druhu stavebního materiálu filtrační nádrže a na jejím konstrukčnímPříklady provedení odvodňovacího zařízení podle vynálezu jsou zobrazeny na výkresech,kde obr. 1 znázorňuje příčný řez filtrační nádrží s osazeným odvodňovacím zařízením, na obr. 2 je podélný řez filtrační nádrží...

Zařízení pro regulaci průtoku kapaliny filtrem

Načítavanie...

Číslo patentu: 246464

Dátum: 15.12.1987

Autor: Studynka Pavel

MPK: B01D 35/00

Značky: zařízení, filtrem, průtoku, regulaci, kapaliny

Text:

...pro výrobu i obsluhu a spolehlivější pro provoz.Na priložených výkresech jsou znázornený dva příklady .provedení zařízení pro regulací průtoku kapaliny filtrem. Na obr. 1 je schéma regulace průtoku v- závislosti na výšce hladiny nad filtrační náplní, na obr. 2 je schéma regulace průtoku kapaliny v závislosti na nastaveném průtočném množství, s blokováním poklesu hladiny nad filtrační náplní pod danou mez.Cištěna kapalina protéká ve filtru...

Zařízení pro přívod maziva do ložiska opěry motoru s plynovou turbinou

Načítavanie...

Číslo patentu: 245483

Dátum: 15.06.1987

Autori: Mašek Stanislav, Skoupil Vladimír, Pávek Miloslav

MPK: B01D 35/00

Značky: turbínou, opěry, ložiska, zařízení, plynovou, motorů, přívod, maziva

Text:

...xsnrarem conepxnr Kopnyc I c nxonauu n nuxonuuu nemusim xaaaxanm 2 n 3 coomercmeano. pacnouoxennoe nem Hmm Jxenroqnoe neptpopnponaaaoe xwmuo 4 qxunmpa, ycraaomeuxoe 13 Konsuenoü Kaaamce 5 xopnyca I. Ha ,une xauamm 5 Banani-zenu no Kpañneü uepe rpn Bucryna 6.7.8. 0 mm K 3 snom/non 8 pacnouoxea aanpowua nxomloro kamna 2 u Imeer cnepneuua 9.I 0 u nas II. coennxmxmñ nxomtoñ KEHBJI 2 co cnepxemunm 9. IG. Komuo 4 nunoameno paapeaama,...