B01D 3/32

Zariadenie a spôsob na kontinuálne destilačné rozdelenie zmesi obsahujúcej jeden alebo viaceré alkanolamíny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16045

Dátum: 16.09.2009

Autori: Schmidt Willi, Reif Wolfgang, Julius Manfred, Geissler Elke, Pape Frank-friedrich, Kaibel Gerd

MPK: B01D 3/32, B01D 3/14, B01D 3/42...

Značky: destilačné, zariadenie, viaceré, rozdelenie, alkanolaminy, obsahujúcej, kontinuálně, spôsob, zmesí

Text:

...alebo medzi oblasťami 1 a 3 ako aj 5 a 6 kolóny inštalovať ďalšie bočné odberové miesta, ktoré ale neposkytujú žiadne úplne čisté frakcie.Ďalšia konštrukčná forma priehradkových kolón použitelných podľa vynálezunavrhuje realizovať deliacu stenu priebežne bud až po horný alebo spodný koniec destilačnej kolóny (obrázok 1 b). Táto konštrukčná forma zodpovedá usporiadaniu hlavnej kolóny s pripojenou postrannou kolónou. Pri tejto forme...

Skrápaná doska mokrého odlučovača

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16516

Dátum: 16.06.2009

Autori: Johnson Ronald, Kidwell Jeffrey, Dureiko Ronald, Peterson David

MPK: B01D 3/32

Značky: odlučovača, mokrého, skrápaná, doska

Text:

...jednotku objemu. Niektoré pohlcovače so sprchovou vežou (14) sú vybavené skrápanými doskami v dvoch úrovniach, pričom je dosiahnutá väčšia veľkosť kontaktných plôch na odstraňovanie SO 2 . Moduly pohlcovača, ktoré nevyužívajúskrápanú dosku sú označované ako otvorené Sprchové veže.0005 V nedávnej dobe sa ukázalo, že perforované skrápané doskypo určitej dobe prevádzky praskajú. Toto praskanie sa vyskytovalo0006 Miesto praskliny U centrálnej...

Kolóna na výmenu látok s výmennými poschodiami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9855

Dátum: 19.04.2005

Autori: Moll Anton, Hieringer Stefan

MPK: B01D 3/32

Značky: látok, výměnnými, výměnu, kolona, poschodiami

Text:

...- nieje treba zanorit celú odtokovú šachtu do prehlbenej misky. Skôr stačí vyhotoviťpriehlbeň vposchodí voblasti prechodovej štrbiny. ľúto priehlbeň je možné realizovaťjednoduchým a nákladovo výhodným spôsobom prehnutou plechovou miskou. Tú je možne pomocou jednoduchých spojovacích prvkov, napríklad nitov, spojit s výmenným poschodím. V dôsledku toho nie je potrebne sa starať o špeciálne utesnenie vtokovej misky voči stene kolóny. Avšak je...

Způsob využití kondenzačního tepla par při oddestilování předků při čištění surového anilinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260584

Dátum: 15.12.1998

Autor: Rozinek Radovan

MPK: B01D 3/32

Značky: kondenzačního, čištění, způsob, surového, oddestilování, využití, předku, tepla, anilinu

Text:

...látek a rozpouštěné vody takto aískunýäni 1 in vrací do nástŕíku prvního dsstilečního stupně, přičemž anilin z prvního destilačního stupně, zbavených níževroucích látek a vody, se nastřikuje do třetího destilačního stupně, kde se oddestíluje převážně část čistého snilinu a patový produkt se nastřikuje do štvrtého destilačního stupně, kde se oddestiluje zbylá část anilinu, se provádí tak, že kondenzační teplo par,vystupujících z prvního...

Rektifikační kolona se strmotrubným kondenzátorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 265115

Dátum: 13.10.1989

Autori: Sýkora Jiří, Vaněček Pavel, Chrz Václav

MPK: B01D 3/32

Značky: kolona, kondenzátorem, strmotrubným, rektifikační

Text:

...rovnomerné, nebot do všech trubek vstupuje čistá kapalina,ve které není obsažena plynná fáze. Tak lze při dodržení vhodné prúměrné hladiny kapaliny dosáhnout stavu, kdy z horních vyústění trubek vystupuje směs kapaliny a páry s dostateěným podílem kapaliny, který zabezpečuje, aby koncentrace nežádoucích příměsí nepřekročila mez při které se může vylučovat na stěnách trubek. koncentrace nežádoucích příměsí pak lze v celém objemu kapaliny...

Zařízení pro uskutečnění styku kapaliny a plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264426

Dátum: 14.08.1989

Autori: Chocholouš Jaroslav, Dus Karel, Sákra Tomáš, Kubový Otto

MPK: B01D 3/32

Značky: uskutečnění, plynů, kapaliny, styku, zařízení

Text:

...4, vyrobeného z materiálu nepropustného pro plyn, který je upevněn v přičném průřezu stávající kolony l podél jejího vnitřního obvodu. Rámeček A je umístěn vodorovně nebo je směrem k ose kolony 1 odkloněn od vodorovné roviny nahoru nebo s výhodou dolů pod úhlem mezi 5 až 80 °. Tento rámeček A nepokrývá celý průřez kolony l, ale její střední část zůstává nezakryta, přičemž volný prostor zaujímá 5 až 90 z celkové plochy průřezu....

Zařízení pro uskutečnění styku kapaliny a plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264425

Dátum: 14.08.1989

Autori: Kubový Otto, Chocholouš Jaroslav, Sákra Tomáš, Dus Karel

MPK: B01D 3/32

Značky: uskutečnění, plynů, kapaliny, styku, zařízení

Text:

...celou plochu patra§, ale část průřezu kolony l v jejím středu dústává nezakryta. obvod této nezakryté části plochy je zároveň,obvodem tělesa Q ve tvaru válce nebo hranolu kolmého k ploše patra Ž. Ňezakrytá část patra Ě tvoří spodní nebo horní základnu tělesa 3 ve tvaru válce nebo hranolu, které je opatřeno propustnou základnou g a které je tvořeno sítem nebo materiálem neprupustným pro plyn, zejména trubkou. Uvnitŕ takto vytvořeného tělesa Š...

Korýtkový rozdělovač kapaliny náplňových kolon pro difúzní pochody

Načítavanie...

Číslo patentu: 264369

Dátum: 12.07.1989

Autor: Braun Vlastimil

MPK: B01D 3/32

Značky: pochody, kolon, rozdělovač, náplňových, difuzní, kapaliny, korýtkový

Text:

...i tvar a velikost štěrbiny mezi můstkem a základním materiálem je přitom možno velmi snadno obměňovat. Díky tomu, že můstky vytvářejí na bočních stěnách korýtek rovnoměrný kapalinový film, může rozdělovač pracovat i při zvýšených výkonech, kdy u jiných typů rozdělovačů dochází k nežádoucímu unosu kapaliny proudícím plynemoNa přípojeném výkresu je vedle sebe znázorněno jednak prove~ dení dosud užívaných korýtkových rozdělovačů, jednak...

Způsob výroby tlakového dusíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 261790

Dátum: 10.02.1989

Autori: Chrz Václav, Sýkora Jiří, Jirsa Jan

MPK: B01D 3/32

Značky: dusíku, způsob, tlakového, výroby

Text:

...v kapalném stavu.zjednodušene technologické schéma pfíkladného postupu výroby tlakového dusíku jadnostup ñovou nízkoteplotní rektitikaoí podle vyndlezu je na obrázku. Jde o výrobu dusíku o čistotě 99.999 | N 2 a tlaku 800 kPa. směa dělená rektifikací je v tomto případě vzduch. Vzduch se odebírd 2 atmolléry a sacím potrubim g se vede do zdkladního komprenoru ł. V základním kompreIoru l se vzduch atlačuje na tlak 775 kPa. následuje ochlazeni...

Zařízení k výrobě tlakového dusíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 261114

Dátum: 12.01.1989

Autori: Chrz Václav, Jirsa Jan, Sýkora Jiří

MPK: B01D 3/32

Značky: tlakového, výrobe, zařízení, dusíku

Text:

...podle vynálezu je to, že umožňuje jednoduchým způsobem přímo využít práci odebíranou v expianzní turbíně k dodatečně kompresí vzduchu určeného k dělení. zapojení brzdicího kompresoru mezi vzduchový kompresor .a adsorpční čistící stanici umožňuje snížit di 4menze .ads-orbérů, neboť adsorpce pr-obíhá ze vyššího tlaku. Expanzní turbína, která tvoří s brzdicím kompresorem jediné solustrojí na společném hřídeli je investičné lacínější než...

Zariadenie na absorpciu plynných látok v kvapalinách

Načítavanie...

Číslo patentu: 258667

Dátum: 16.09.1988

Autori: Lisý Ján Mikuláš, Rosenbergerová Alica, Lintnerová Marta, Adamčík Vladimír, Novák Ladislav

MPK: B01D 3/32

Značky: kvapalinách, zariadenie, plynných, látok, absorpciu

Text:

...s vysokou účinnosifou v danom objeme absorpčnej kvapaliny .aj pri značnej z-mene, znížení »alebo zvýšení, rýchlosti prietoku plynu. Kvapalina sa do zariadenia prldáva poortočenim zariadenia o 180 stupňov.Na pripojenom výkrese je znázornená zariadenie na »absorpciu plynných látok v kvapalinách podľa vynálezu.Spodná a vrchná časť absorpčnej kolóny 1 sú spojené vodorovnou zubovite profilo 4vanou absorpčnou rúrkou 2 a zvislo orientovanou...

Zariadenie na čistenie argónu od dusíka

Načítavanie...

Číslo patentu: 251471

Dátum: 16.07.1987

Autor: Gajdoš Ivan

MPK: B01D 3/32

Značky: dusíka, zariadenie, argonu, čistenie

Text:

...dusík vystupuje zo zásobníka cez vedenie,umiestnené vo vrchnej časti zásobníka kvapalného argónu. Množstvo odpareného a ohriateného argónu do zásobníka kvapalného argónu je regulované armatúrou podla analyzátora obsahu dusíka, alebo argönu v kvapalnom argóne.Výhody vynálezu oproti jestvujúcemu sta 4vu techniky oproti používaným spôsobom dodatočného čistenia argónu spočívajú v tom,že je možné podstatne znížiť pôvodný obsah dusíka v...

Zariadenie na výrobu argónu bez dusíka

Načítavanie...

Číslo patentu: 251470

Dátum: 16.07.1987

Autor: Gajdoš Ivan

MPK: B01D 3/32

Značky: výrobu, zariadenie, argonu, dusíka

Text:

...umiestneným na vrchnej časti zásobníka kvapalného argónu.Teplota ochladzovacieho media, potrebná na skvapalneníe argonu, je meraná teplomerom a regulované armatúrou, umiestnenou na vedení ochladzovacieho média.Obsaih dusíka alebo argónu v kvapalnom argóne je meraný analyzátorom.Výhody vynálezu oproti jestvujúcemu stavu techniky oproti používaným spôsobom dodatočného čistenia argönu spočívajú v tom,že je možné podstatne znížiť pôvodný...

Zariadenie na odstraňovanie dusíka z argónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251469

Dátum: 16.07.1987

Autor: Gajdoš Ivan

MPK: B01D 3/32

Značky: dusíka, argonu, odstraňovanie, zariadenie

Text:

...zabudovaným »ohrievačom sa mierne zvyšuje teplota, pričom sa odstraňuje z kvap-alného argónu prchavejší dusik, ktorý vystupuje cez vedenie, umiestnené vo vrchnej časti zásobníka kvapailného argónu.intenzita ohrevu je regulovaná podľa analyzátora obsahu dusíka alebo argónu v kvapalnom argóne.Zásobník kvapalného argónu je tepelne izolovaný.Výhody vynálezu oproti jestvujúcemu stavu techniky oproti používaným spôsobom dodatočného čistenia argónu...