B01D 3/02

Technologický ohrev destilačných a rektifikačných kotlov ovocinárskych páleníc aplikáciou plynových svetlých infražiaričov s riadeným zmiešavaním paliva

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6354

Dátum: 02.01.2013

Autor: Rusko Jozef

MPK: B01D 3/02, C12G 3/12

Značky: technologický, paliva, kotlov, rektifikačných, aplikáciou, ohrev, infražiaričov, zmiešavaním, svetlých, plynových, ovocinárskych, riadeným, destilačných, páleníc

Text:

...vykurovacej komory na dve časti. V spodnej časti priestoru Q vykurovacej komory, ktorá slúži ako spaľovacia komora, sú inštalované plynové svetlé infražiariče u, L 5 geometrického tvaru I v počte dvoch kusov a geometrického tvaru II v počte dvoch kusov. Spaliny zo spaľovacieho procesu sú cez prepúšťací otvor l 6 prevádzané do homej časti Ľ vykurovacej komory, ktorá je využívaná ako ochladzovacia komora spalín. V tomto priestore spalíny...

Pestovateľská pálenica

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3149

Dátum: 05.02.2002

Autor: Prihradsky Fedor

MPK: B01D 3/02, C12G 3/12

Značky: pestovateľská, pálenica

Text:

...časti potrubný prívod chladiaceho média a v homej časti potrubný vývod odpadu použitého chladiaceho média.Medzi najvýraznejšie výhody technologického zariadenia pestovateľskej pálenice podľa úžitkového vzoru patrí skutočnosť, že systém najmenej dvoch surovinových destilačných kotlov vytvára možnosť vyššieho výkonu spracovaného objemu destilovanej surovínovej hmoty jedného druhu za rovnaké časové obdobie. V prípade rôznych druhov surovínovej...

Autonómny destilátor

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2703

Dátum: 07.11.2000

Autori: Brodnianska Jana, Brodniansky Dušan

MPK: C12G 3/12, B01D 3/02

Značky: autonómny, destilátor

Text:

...kaskádovým vekom 2, ktoré je svárným kotlom Ž spojené prostredníctvom skrutiek lg a krídlových matic ll, alebo iným vhodným spôsobom. Medzi prírubou kaskádového veka 2 a varným kotlom 2 je vložené pružné tesnenie lg.Horná časť kaskádového veka 2 je vytvarovaná do osadenia s otvorom, do ktorého vyúsťuje rúrka 1 s presuvnou maticou lg. Medzi rúrkou 1 a osadenim kaskádového veka 2 je vložené pružné tesnenie lg.Rúrka 1 vyúsťuje do deflegmátora...

Zařízení na destilaci vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 268268

Dátum: 14.03.1990

Autori: Kutílek Jiří, Janovský Antonín

MPK: B01D 3/02

Značky: zařízení, destilaci

Text:

...lg, čerpadlo ll a výstup lg výměníku upravsn výměník li. Na výměník li je přípojen průtokový ohřívač ll s termostatem a výtok gg odpadové vody ovládaný termoventilem gl. Na chladič l a výměník li je připojen přítok 2 studené tlakové vody. Otevřením přítoku 2 studené tlakové vody se naplní chladič l a výměník li. Po zapnutí ohřevu g vody u nastavení optimálního prňtoku přes regulační ventil 5 průtoku proudí voda přes výstup 2 chladiče do...

Zařízení pro oddělení močoviny z brýdových par

Načítavanie...

Číslo patentu: 261963

Dátum: 10.02.1989

Autori: Nešetřil Miroslav, Knedlík Petr

MPK: B01D 3/02

Značky: močoviny, oddělení, zařízení, brýdových

Text:

...známých řešení jsou odstraněny zařízením pro oddělení močoviny z brýdových par, sestávajících z odlučovače kapaliny pro rozdelení parokapalinové směsi, ze směšovacího kondenzátora, ve kterém dochází ke kondenzaci části par močoviny z brýdových par a z odlučovače k zachycení kapek roztoku močoviny unášeného brýdovými parami, podle vynálezu, jehož podstata-spočíva v tom, že rozdelení par-okapalinové směsi je provedeno cyklonovým odlučovačem s...

Destilačný kotol aparatúry na výrobu éterických olejov z liečivých rastlín

Načítavanie...

Číslo patentu: 245316

Dátum: 15.12.1988

Autori: Srebrenov Jordan, Bozsóky Sándor, Ivanov Ilija, Domján László, Bálint Géza Dr

MPK: B01D 3/02

Značky: liečivých, olejov, destilačný, výrobu, kotol, éterických, rastlín, aparatury

Text:

...následok minimálnu výťažnost až 95 éterického oleja zo silice, pri súčasnom skrátení samotnej destilácie na max. 8 hod. Zjednodušením plnenia a v-yprázdň-ovania destilačného kotla sa zvyšuje-produktivita práce a zlepšujú pracovné podmienky obsluhy.Na pripojenom výkrese je znázornený jeden príklad vyhotoveniardestilačného kotla. Obr. 1 znázorňuje schematicky destilačný kotolv pozdlžnom reze. Obr. 2 znázorňuje v pôdoryse pohľad na výpustný...

Termický jednostupňový destilační přístroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 243430

Dátum: 14.08.1987

Autor: Böttcher Irmgard

MPK: B01D 3/02

Značky: termicky, destilační, prístroj, jednostupňový

Text:

...elementy a vnitřní stěny odpařovací nádoby. zvolený systém aeparátoru zabraňuje vníknutí vodních kapiček do chladiče,čímž ae podstatne zvyšuje kvalita daatilované vody.Vzhledem k malému výškovému rozdílu mezi nejniäším a najvyšším místem chladicího kužela ae dosahuje lapäího odvádění plynů obsałexzých v páře. Uvedená konstrukce umožňuje volit značný výškový rozdíl mezi hladinou odpařovaná vody a výstupom páry sa sep-náteru. Tím aa dosáhne...

Destilátor vody s chladícím okruhem

Načítavanie...

Číslo patentu: 239435

Dátum: 16.04.1987

Autor: Prchlík Vojtich

MPK: B01D 3/02

Značky: destilátor, chladicím, okruhem

Text:

...je vynilea podrobnčji vysvětlen na príklsdu provedení vs spojení s. výkresovou čistí.Ha pripejenem obr. je schemeticky snioornin príklad provedení destilitoru vody s chladícím okruhem podle vynilelu.Jsk je z pripejeneho obr. patrno, je prívodnívsontil Q pripojon pres plovikový ventil lg k zisobníku A vody. který je pres čerpadlo j a regulační ventil 31 pripojen ke vstupu i chladiče g destilitoru. Výstup i chladiče g destilitoru je pripejon...

Zařízení pro zpracování kapalných až pastovitých odpadních produktů z výroby nebo z použití makromolekulárních látek nebo hmot na jejich bázi

Načítavanie...

Číslo patentu: 230068

Dátum: 01.04.1986

Autori: Kudrna Milan, Lešek František, Klíma Bedřich

MPK: B01D 3/02

Značky: látek, zařízení, pastovitých, produktů, výroby, kapalných, zpracování, použití, bázi, jejich, odpadních, makromolekulárních

Zhrnutie / Anotácia:

Sestává z vařáku, v němž je instalován alespoň jeden distributor vodní páry a dále obsahuje ve spodní části otvor pro vyhrabávání granulátu a přívod vody. Ve střední části boční stěny je instalován výpustní otvor pro odtok kapalné fáze a při svislé stěně vařáku je umístěna uklidňující přepážka, která je případně spojena s víkem a zasahuje pod hladinu a za níž se v horní části boční stěny nachází přepadový otvor směřující do vně připojené...