B01D 3/00

Spôsob hydrolytického získavania karboxylovej kyseliny a alkoholu a použitie hydrolyzačného a deliaceho zariadenia na konverziu karboxylátu na príslušnú karboxylovú kyselinu a príslušný alkohol

Načítavanie...

Číslo patentu: 287406

Dátum: 19.08.2010

Autori: Michl Harald, Von Scala Claudia, Ramgraber Franz, Moritz Peter

MPK: C07C 51/09, B01D 3/00, B01J 8/04...

Značky: karboxylátů, hydrolytického, kyseliny, alkohol, karboxylovej, kyselinu, získavania, deliaceho, hydrolyzačného, príslušný, konverziu, spôsob, príslušnú, použitie, alkoholů, karboxylovú, zariadenia

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob hydrolytického získavania karboxylovej kyseliny a alkoholu z príslušného karboxylátu a vody, v ktorom násada obsahujúca karboxylát sa dostáva do kontaktu s katalyzátorom hydrolýzy v prítomnosti vody pri zvýšenej teplote v reakčnej destilačnej kolóne (15), v ktorom násada obsahujúca karboxylát sa najprv privedie do predlohy (13), kde sa karboxylát dostáva do kontaktu s prvým katalyzátorom v prítomnosti vody, kde sa karboxylát...

Spôsob kondenzácie pár a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286023

Dátum: 28.12.2007

Autori: Rothneder Heinz, Cvengroš Ján

MPK: B01D 3/00, B01D 5/00, B01D 3/10...

Značky: zariadenie, tohto, kondenzácie, spôsob, vykonávanie, spôsobu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob kondenzácie pár spočíva v tom, že pary destilátu sa vedú do kondenzátora produktu, ktorý je ponorený vo vriacom chladiacom médiu, pričom pary chladiaceho média kondenzujú v kondenzátore média chladeného vzduchom. Zariadenie na kondenzáciu pár pozostáva z kondenzačnej nádoby (1), v ktorej je umiestnený kondenzátor produktu (2). Kondenzačná nádoba (1) je spojená s kondenzátorom média (3) rúrkou (4) na prívod pár média a rúrkou (5) na odvod...

Spôsob premeny polyolefínových odpadov na uhľovodíky a zariadenie na jeho uskutočnenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 285956

Dátum: 05.11.2007

Autor: Zmuda Henryk

MPK: B01D 3/00, B01J 8/08, B01J 8/00...

Značky: přeměny, polyolefínových, uhlovodíky, odpadov, zariadenie, uskutočnenie, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom vynálezu je spôsob premeny polyolefínových odpadov na uhľovodíky a zariadenie na jeho uskutočnenie. Podľa tohto spôsobu sa dezintegrovaná polyolefínová surovina v reaktore podrobí progresívnemu zahrievaniu na teplotu pod 600 oC spolu s katalyzátorom vybraným zo skupiny pozostávajúcej z cementov, kremičitanov a rezinátov ťažkých kovov a ich zmesí, kde sa katalyzátor používa v množstve pod 30 % hmotnostných, s výhodou v množstve 5 až 10...

Spôsob úpravy metylesterov vyšších mastných kyselín a zariadenie na vykonávanie spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 285613

Dátum: 02.04.2007

Autori: Cvengrošová Zuzana, Cvengroš Ján

MPK: C07C 67/00, C07C 69/00, B01D 3/00...

Značky: zariadenie, mastných, vyšších, spôsobu, kyselin, metylesterov, úpravy, vykonávanie, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Metylestery vyšších mastných kyselín sa upravujú tak, že zo surových metylesterov po druhom stupni transesterifikácie sa odstráni nezreagovaný metanol, zmes sa schladí, vyzrážaná ťažšia alkalická fáza sa oddelí a ľahšia metylesterová fáza sa uvedie do kontaktu s vodou v hmotnostnom pomere metylestery : voda od 1 : 0,01 do 1 : 0,40 a po rozsadení sa suší.

Spôsob a zariadenie na úpravu vyčerpaných abrazívnych suspenzií pre získanie ich znovu použiteľných zložiek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12737

Dátum: 16.06.2006

Autor: Fragiacomo Guido

MPK: B01D 21/26, B01D 3/00, B01D 21/00...

Značky: vyčerpaných, abrazívnych, úpravu, spôsob, zariadenie, suspenzií, použitelných, získanie, znovu, zložiek

Text:

...straty značného množstva ešte znovupoužiteľných abrazívnych zŕn obsiahnutých vo vyčerpanej suspenzií, t.j. tie zrná, ktoré stále majú správnu veľkosť, aby boli použité v abrazívnej suspenzii. Navyše tiež dochádza k strate kvapalného produktu, ktorý uskutočňuje suspendovanie reznej kvapaliny. Posledná uvedená (ktorá môže byt založená na minerálnom oleji alebo organickej kvapaline, ako je PEG), pokiaľ je účinne vyčistená od...

Spôsob odstránenia ortuti z roztokov kontaminovaných ortuťou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 799

Dátum: 17.11.2003

Autori: Schläfer Dieter, Friedrich Holger, Guth Josef, Bender Hans-jürgen

MPK: B01D 3/00, C22B 43/00

Značky: odstránenia, ortuťou, kontaminovaných, spôsob, roztokov, ortuti

Text:

...je predovšetkým potrebné použit velmi jemnozrnný prášok3 aktívneho uhlia s veľkým povrchom. Najmä pri filtrácii alkoholátových roztokov,v ktorých sa (na rozdiel od vodných lúhov) vplyvom vedľajších reakcií s alkoholom alebo vplyvom štiepenia alkoholátu, tvoria jemné kaly, sa filtre s aktívnym uhlím zdôvodu sedimentácií týchto kalov veľmi rýchlo zanášajú, takže sa dosiahne len neuspokojivé životnost filtra a ztoho dôvodu je spracovanie...

Spôsob regenerácie metylizobutylketónu pri výrobe N-1,3-dimetylbutyl-N’-fenyl-p-fenyléndiamínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280519

Dátum: 07.12.1994

Autori: Volf Jiří, Jaroš Alois, Pašek Josef

MPK: B01D 3/00, C07C 49/04

Značky: výrobe, n-1,3-dimetylbutyl-n'-fenyl-p-fenyléndiamínu, metylizobutylketónu, regenerácie, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa regenerácia metylizobutylketónu z frakcie 4-metyl-2-pentanolu získanej rektifikáciou ľahkých podielov z reakčnej zmesi po reduktívnej alkylácii aminodifenylamínu, ktorá spočíva v tom, že sa táto frakcia podrobí ďalšej rektifikácii v prítomnosti jemne rozptýleného niklového katalyzátora pri teplotách 80 až 180 °C a tlakoch 0,07 až 0,8 MPa, pričom množstvo katalyzátora je výhodné udržiavať v rozmedzí 0,01 až 10 % hmotnostných,...

Zariadenie na prípravu tlakového vzduchu pre nízkotepelné delenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 278193

Dátum: 13.05.1992

Autor: Jirsa Jan

MPK: F25J 3/04, B01D 3/00

Značky: zariadenie, vzduchu, nízkotepelné, přípravu, delenie, tlakového

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie rieši ochladenie vzduchu pred jeho komplexným čistením a následným skvapalnením a nízkotepelným delením. Zariadenie pozostáva z priameho chladiča (3), výparného chladiča (6), z adsorbérov (5, 15) a z chladiča (4) vody. Do strednej časti priameho chladiča (3) je zaústený nástrek (19) vody z výparného chladiča (6), zatiaľ čo do hornej časti priameho chladiča (3), je zaústený nástrek (20) ochladenej vody z vodného chladiča (4). Tam, kde...

Orientovaná výplň kolon

Načítavanie...

Číslo patentu: 275664

Dátum: 18.03.1992

Autor: Braun Vlastimil

MPK: B01D 3/00

Značky: orientovaná, výplň, kolon

Orientovaná výplň kolon

Načítavanie...

Číslo patentu: 275665

Dátum: 18.03.1992

Autor: Braun Vlastimil

MPK: B01D 3/00

Značky: kolon, orientovaná, výplň

Varák pre kontinuálnu, laboratórnu rektifikáciu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270176

Dátum: 13.06.1990

Autor: Kováč Alojz

MPK: B01D 3/00

Značky: laboratórnu, kontinuálnu, rektifikáciu, varák

Text:

...pričom na najepodnejiej čaati U trubice je nieatnený kohút.Výhody použitia a práce varáka podla tohto vynůlezu eu nasledovná. vsi-aa je konštrukčne jednoduchý, d( za lahko vyhotovit v eklarekej dielni zo skla,alebo v mechanickej dielni z kovoveho materiálu.Pri pomohdch destilecie, napr. pri poruche naetreku, alebo renuxu, ktoré na za následok nadmerná dávkovanie kvapaliny do kolóny, nenaeteva naplnenie varáka, ani zahltenie kolóny, pretože...

Způsob zvýšení účinnosti procesů mezifázového přenosu hmoty a/nebo tepla a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267102

Dátum: 12.02.1990

Autori: Serukov Krum, Brož Zdeněk, Kolev Nikolaj, Červenka Jan, Darakčiev Rumen, Staněk Vladimír

MPK: B01D 3/00

Značky: tohoto, účinnosti, provádění, přenosu, mezifázového, zvýšení, způsob, zařízení, tepla, hmoty, způsobu, procesu

Text:

...z hrdla l pro výstup plynné fáze, z pláště kolony g, z primárního rozdělovače kapaliny 1, z vrstvy náplně 5. Á z nosného roštu Ž, z přerozdělovaöe kapaliny gg (sestávajíoího z patra lg, přepadového zařízení §, rozdělovače kapaliny gg a spojovací trubky łj) a z paty kolony 1, v níž je hrdlo pro výstup kapaliny z kolony Q a hrdlo pro vstup plynné fáze do kolony Q. V plášti kolony je dále umístěno hrdlo lg pro nástřik dělenéJedno z možných...

Nástavec pro míchání destilujících kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 266750

Dátum: 12.01.1990

Autor: Mindl Jaromír

MPK: B01D 3/00

Značky: nástavec, kapalin, destilujících, míchaní

Text:

...lze připojit ke všem typům NZ spojů prostřednictvím redukcí. Sestava nástavce podle tohoto vynálezu může být s výhodou kombinována s moderními laboratorními doplňky, jako jsou šroubové GL-spoje a spojky pro konické zábrusy.Vynález a jeho účinky jsou blíže vysvětleny v popise příkladů jeho provedení podle přiložených výkresů, kde je na obr. 1 znázorněn v náryse schematicky nástavec pro míchání destilujících kapalin V uspořádání pro...

Kolona pro regeneraci absorbentu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265398

Dátum: 13.10.1989

Autori: Cvejn Miloslav, Vinš Luděk

MPK: B01D 3/00

Značky: kolona, absorbentu, regeneraci

Text:

...jehož trubky 39 jsou zeveřeny do trubkovníoe 5. V plešti~ 2 Jsou hrdla 3 pro přivod netenolu a 33 pre odvod eetenolu. Trubky 39 Jsou dále zeveřeny do trubkovníce ggrpříveřená jednak do plášte g výměníku teple a dále do nezikueu 35 ope 265 398třaného průlezaa gg. Vo apodní částí aozikusu 35 je uníatőn klobouk łg a zařizaní 31 pro nátok kapaliny na vnitřní povrch trubak nad trubkovnicí gg přívařené k nezikusu 35 a dáleuk plášti gg výněníku...

Uspořádaná výplň kolon

Načítavanie...

Číslo patentu: 265129

Dátum: 13.10.1989

Autor: Braun Vlastimil

MPK: B01D 3/00

Značky: výplň, kolon, uspořádaná

Text:

...rozpěrkami z tuhého materiálu. Podstata výplně podle vynálezu přitom spočíva V tom, že V útku jsou mezi rozpěrkami vetkány převaděče zhotovené z tuhého materiálu a zprohýbané shodně s rozpěrkami,kde největší příčný rozměr převaděčů je menší než 0,3 šířky rozpěrek.Převaděěe jsou v nejjednodušším případě zhotoveny z dráhu. Mohou však být provedeny i z plochého pásku, jehož šířka odpovídá max. 0,3 šířky rozpěrky a jehož plocha probíhá...

Uspořádaná výplň kolon pro difuzní pochody

Načítavanie...

Číslo patentu: 263904

Dátum: 12.05.1989

Autor: Braun Vlastimil

MPK: B01D 3/00

Značky: uspořádaná, kolon, výplň, pochody, difuzní

Text:

...ceny zakladního materiálu.Účinok uspořádaných strukt-unních výplní podle předcházejícího řešení dále zvyšuje vynález, jehož podstata spočiva v tom, že svislé stěny tvořící vodorovné vrstvy jsou provedeny z materiálu s kapilárními vlastnostmi, například sklotextilu, a jsou .na horním i spodním okraji, popřípadě i ve střední části, opatřeny nosnými pásky, k nimž jsou v rovnoměnných roztečích připevněny klikatě zprohýbané svislé rozpěrky z...

Uspořádaná výplň kolon

Načítavanie...

Číslo patentu: 263650

Dátum: 11.04.1989

Autor: Braun Vlastimil

MPK: B01D 3/00

Značky: kolon, uspořádaná, výplň

Text:

...rozpěrek vytváłeji příznivé podmínky jak pro tok kapaliny tak i páry. Tím se snižují tlakové ztráty a výplň vykazuje dobrou dělici účinnost. Vzhledem k tomu, že se V osnově tkané struktury používá kapilárních pásku, které dokúží rozvést kapalinu i do vodorovného směru, získava výplň dobrou samorozdělovaci schopnost,takže nevyžaduje tak dokonalých rozdělovačů. Jelikož základní materiál pásku je levný, je levná i celá výplň.Přikladné provedení...

Způsob výroby povrchově hydrofilních kolonových výplní z organických polymerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263649

Dátum: 11.04.1989

Autori: Linek Václav, Křivský Zdeněk, Raschig Gert, Králíček Jaroslav, Šulc Jiří, Sinkule Jiří

MPK: B01D 3/00

Značky: výroby, polymerů, způsob, povrchové, kolonových, výplní, hydrofilních, organických

Text:

...například nízkotlaký polyetylen, polyvinylfluorid a jiné halogenované polymery a kopolymery,popřípadě jejich směsi.Analogickým způsobem lze použít libovolné směsi teplotně stálých hydrofobních polymerů,např. polyvinylfluoridu, s libovolným hydrofilním polymerem nebo kopolymerem, jak jsou uvedeny v dalším, za předpokladu, že hydrofilní materiál, přidáváný v relativně malém množství,má nižší teplotu tavení a nižší viskozitu taveniny než základní...

Nástavec pro sestupnou destilaci

Načítavanie...

Číslo patentu: 261777

Dátum: 10.02.1989

Autori: Mindl Jaromír, Socha Jaromír, Havránek Petr

MPK: B01D 3/00

Značky: sestupnou, nástavec, destilaci

Text:

...spojovacím členem ll, zejména jádrem kônického zábrusového spoje.Odvozený příklad předchozího řešení je zobrazený na obr. 1. Tento príklad konstrukce.je doplněn regulátorem zpětného toku pro frakční destilace, sestávajícím z regulačního šrou bového trnu lg a ze spojovací trubice ll, umístěné svým vstupem lg do zahnuté trubice lg a svým druhým konoem se skapávačem lg do svislé trubice l nad první spojovací člen g. Regulační šroubový trn lg je...

Výměník hmoty s náplní

Načítavanie...

Číslo patentu: 257993

Dátum: 15.07.1988

Autor: Volák Zdeněk

MPK: B01D 3/00

Značky: hmoty, náplní, výměník

Text:

...otvorů a tlouštky vlákna měnit v širokém rozmezí základní geometrické charakteristiky náplně. především měrný povrch a volný objem. Posledně uváděná veličina je však značně závislá i na uspořádání náplně ve výměníku hmoty, především na tvarové úpravě vláknité síčoviny před vytvořením příslušné varianty náplně.Vláknitásítovina je nejčastěji ve tvaru plochých pásů neho má tvar síťové hadice. otvory mohou mít například tvar čtverce,...

Způsob odstraňování těkavých nečistot z výševroucích a termolabilních látek a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257875

Dátum: 15.06.1988

Autori: Čepický Miloš, Tomola Libor

MPK: B01D 3/00

Značky: výševroucích, nečistot, provádění, látek, odstraňování, tohoto, zařízení, termolabilních, způsob, těkavých, způsobu

Text:

...do tlaku na vstupu do strípovací kolony. Tento interval je obvykle menší než 10 °K, takže teplota páry na vstupu do stripovací kolony je spolehlivěji určitelná z měření tlaku nebo kondenzační teploty ve vnějším prostoru výměníku než měřením ne vstupu do stripovací kolony.Množství stripovací páry je nezávislé na tlaku ve stripovací koloně a je dáno pouze průměrem trysky a tlakem ve vnějším prostoru výměníku.Na připojeněm výkresu je znázorněno...

Zařízení pro jemné rozdělování kapaliny po vodorovném průřezu kolonového aparátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257711

Dátum: 15.06.1988

Autori: Werner Dietrich, Kautský Otakar

MPK: B01D 3/00

Značky: průřezu, kapaliny, vodorovném, kolonového, aparátu, zařízení, rozdělování, jemné

Text:

...takže kapalina střídavě teče po jednom prvku zleva doprava a po dalším prvku zprava doleva.Zlepšenĺ zařízení podle vynálezu proti základnímu řešení spočívá dále v tom, že konstrukce zařízení je tužší a výrobné jednodušší, protože počet prvků žebrovité struktury je menší a na každý prvek žebrovíté struktury je připcvněno několik nátokových destiček. Konstrukcezařízení podle vynálozu a jeho detaily jsou znázorněny na priložených výkresech....

Zařízení pro jemné rozdělování kapaliny po vodorovném průřezu kolonovým aparátem

Načítavanie...

Číslo patentu: 256436

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kautský Otakar, Dietrich Werner

MPK: B01D 3/00

Značky: průřezu, vodorovném, jemné, rozdělování, kolonovým, zařízení, aparátem, kapaliny

Text:

...děrovanými kanály, korýtky a výřezy a epodni úsek. s výhodou svislý. je rozdělen na další rozdělovací úsek, určený pro rovnoměrný rozvod kapaliny na alespoň jeden další svislý úsek, určený pro pevné a těsné spojeni s prvkem žebrovité struktury pro převod kapaliny na258 435 Timto uspořádánim se dosáhne toho, že kapalina se přeu vádi nejméně z jednoho pásma vodorovného průřezu kolonovým aparátem na nejméně jednu nátokovou deštičku, e výhodou...

Výplň pro aparáty kolonového typu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252690

Dátum: 17.09.1987

Autori: Červenka Jan, Brož Zdeněk, Zajíček Jiří, Němeček Milan

MPK: B01D 3/00

Značky: aparáty, kolonového, výplň

Text:

...nižší nároky na konstrukcí rozdělovače kapalné fáze vlivem opakovaného tozdělováhí Ěapalně fáze uvnitř výplně. V neposledni řadě to je i jednoduchá výroba nenáročná na prostředky a snadná montáž i demontáž aparátu.Na obrázku č. 1 jsou znázorněny segmenty výplně. na obrázku č. 2 jsou desky z kovové sičoviny na okraji zahnuté, obrázek č. 3 znázorňuje pohled shora na uspořádání desek v segmentu, na obrázku č. 4 jsou distanční elementy s různými...

Destilační kolona

Načítavanie...

Číslo patentu: 243160

Dátum: 15.07.1987

Autori: Sládek Pavel, Záruba Jioí

MPK: B01D 3/00

Značky: kolona, destilační

Text:

...3 243160blěmy s netěsnostmi. Navržený systém odvodu kondenzátu z hlavy kolony a automatického timerového rozdělování kondenzátu podle zvoleného refluxního poměru na flegma a destilát umožňuje jemnější a přesnější destilační dělení. Navržená kolona je snadněji vyrobitelná na specializovaných sklářských pracovištích s nižšími náklady proti většině dosud užívaných rotačních destilačních kolon.Příklad praktického provedení destilační kolony podle...

Univerzální destilační hlava

Načítavanie...

Číslo patentu: 243156

Dátum: 15.07.1987

Autori: Pech Karel, Roneš Jan, Poikryl František

MPK: B01D 3/00

Značky: destilační, univerzální, hlava

Text:

...nástavce, s odtahem destilátu, který je přes pomocný chladič destilátu zaveden protaženým vstupem do rozšířené částí spojovací trubice, opatřené ještě přípojkou pro odsávání plynné fáze a ukončené výstupním zábrusem.Destilační hlava podle vynálezu umožňuje práci jak za atmosférického tlaku, tak i za tlaku sníženého v širokém rozmezí teplot bodu varu. Má minimální zádrž kapaliny, vysokou chladicí účinnost a možnost plynulého nastavování...

Destilačné zariadenie na nepretržitú destiláciu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250753

Dátum: 14.05.1987

Autori: Kukliš Peter, Žilka Ladislav

MPK: B01D 3/00

Značky: destiláciu, destilačné, nepretržitu, zariadenie

Text:

...a .spôsobov ich obsluhy,vzniká pri ich použití vysoká prácnosť, zvýšená pravdepodobnosť chýb a znížená pracovná atraktívnosť obsluhy. Vyššie uvedené nevýhody sú odstránené destilačným zariadením podľa vynálezo,ktorého podstata spočíva v tom, že .pozostáva z destilačného .prístroja, nástavca,destilalčnej banky, ktorá je umiestnená V olejovom alebo gpieskovom kúpeli riadenom termostatom, z deliaceho lieviku, predlohy,pričom udestilačný...

Uspořádaná výplň kolon pro difuzní a tepelné procesy

Načítavanie...

Číslo patentu: 250270

Dátum: 15.04.1987

Autor: Braun Vlastimil

MPK: B01D 3/00

Značky: tepelně, kolon, procesy, difuzní, výplň, uspořádaná

Text:

...plnou a druhá řada přerušovanou čarou. Upevňovací elementy pásků 3 jsou jazýčky 2,tvořené prüstřihy desky 1 a vyhnuté kolmo k její rovině. jazýčky 2 jsou uspořádány vedle sebe vždy ve dvou vodorovných řadách nad sebou, přičemž jazýčky 2 vyšší řady jsou upraveny na jedné a jazýčky 2 nižší řady na druhé straně desky 1. Dvojice řad jazýčků 2 jsou uspořádány ve stejných rozestupech po celé výšce desky 1. Pásky 3 jsou k jazýčkům 2 uchyceny tak,že...

Bezpřepadové patro

Načítavanie...

Číslo patentu: 249711

Dátum: 15.04.1987

Autor: Volák Zdeněk

MPK: B01D 3/00

Značky: patro, bezpřepadové

Text:

...patro. Jeho volná plocha je snadno měnitelná základními veličinami určujícími geometrické uspořádání petra. Navíc je možno využít části petra k odvodu tepla ze systému nebo přívodu tepla do systému. Poněvadž délka trubic v jedné řa~ dě výpletu je větší než dálkový rozměr řady, je takto zvětšenou teplosměnnou plochou dosaženo zvýšení výměny tepla v systému. Turbulence tekutiny proudící trubicemi se zvyšuje vlivemsekundární cirkulace....

Způsob úpravy procesní vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 249185

Dátum: 12.03.1987

Autori: Novotný Petr, Bartoň Jan, Dvořák Luděk

MPK: B01D 3/00

Značky: způsob, úpravy, procesní

Text:

...proudů, které je v dalším popsáno.Procesní voda L s obsahem cca 2000 ppm uhlovodíků se přivádí na 1. patro striperu 3. Z hlavy-striperu g se odvádí parní směu 1 s obsahem cca 99 vody. Do paty striperu g se nastřikuje přímá stripovací pára 5. Z paty striperu g se odvádí upravená procesní voda 5 do kotle Q na výrobu procesní páry. S patou striperu g je spojen vařák 1 do něhož se přivádí topná pára §.Na hlavu striperu g se přivádí 158 800...

Tělísko výplně kolon

Načítavanie...

Číslo patentu: 232835

Dátum: 15.01.1987

Autor: Braun Vlastimil

MPK: B01D 3/00

Značky: výplně, kolon, tělísko

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je tělísko výplně kolon z perforovaného materiálu. Tělísko je vytvořeno ohnutím kratších konců pásku materiálu na opačnou stranu tak, že se vytvoří v podélném směru tvar podobný osmičce. Výška tělíska je vždy menší, než je jeho délka a šířka.

Prolamované patro kolon

Načítavanie...

Číslo patentu: 229293

Dátum: 15.08.1986

Autor: Braun Vlastimil

MPK: B01D 3/00

Značky: prolamované, kolon, patro

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká prolamovaného patra kolon, které se používá v procesech destilace, absorpce, pra,ní a v dalších případech, kde dochází ke styku kapalné a plynné fáze, jako například při přímém přestupu tepla. Patro podle vynálezu je tvořeno prolomeními ve tvaru žlábků směřujících od nátoku k přepadu.V horní polovině stěny žlábku je jedna řada otvorů, přičemž v sousedních stěnách žlábků jsou tyto otvory vždy vzájemně přesazeny. Otvory jsou shora...

Způsob rafinace technického dianu destilací

Načítavanie...

Číslo patentu: 230075

Dátum: 01.04.1986

Autori: Müller Karel, Davídek Branislav, Červinka Max, Kejík Oldřich, Crkal Jan

MPK: B01D 3/00

Značky: dianu, rafinace, destilaci, způsob, technického

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob rafinace technického dianu destilací a navazující parciální kondenzací, vyznačený tím, že se destilace provádí z filmu mžikovou nebo diferenciální destilací při tlaku 10 Pa až 1 kPa a teplotě do 260 °C, na destilaci navazuje parciální kondenzace produktu při 140 až 190 °C v závislosti na použitém tlaku, přičemž těkavější podíly odcházející z parciální kondenzace ve formě par se vedou k další kondenzaci a jsou jímány odděleně od produktu.