B01D 15/08

Spôsob prípravy Dan Shen piluliek na liečenie chronickej stabilnej angíny pectoris, Dan Shen pilulky a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 288060

Dátum: 28.02.2013

Autori: Guo Zhixin, Wu Naifeng, Ye Zhengliang, Liu Yan, Yan Xijun

MPK: A61K 31/704, A61K 36/258, A61K 36/00...

Značky: stabilnej, chronickej, liečenie, piluliek, spôsob, pectoris, přípravy, použitie, angíny, pilulky

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález opisuje spôsob prípravy Dan Shen piluliek na liečenie chronickej stabilnej angíny pectoris, ktorý zahŕňa kroky: a) oddelenej extrakcie Radix Salviae Miltorrhizae, Panax Notoginseng refluxom v horúcej vode a oddelenej filtrácie b) oddelenej koncentrácie filtrátov c) oddeleného prečistenia koncentrátov s použitím živicových kolón a koncentrácie, a získania prečisteného vo vode rozpustného extraktu Radix Salviae Miltorrhizae a prečisteného...

Spôsob eliminácie ochratoxínu A a fumonizínu B1 a B2 z piva

Načítavanie...

Číslo patentu: 287345

Dátum: 25.06.2010

Autori: Daško Ľubomír, Rauová Drahomíra, Belajová Elena

MPK: C12C 11/00, B01D 15/08, C12H 1/00...

Značky: eliminácie, spôsob, fumonizínu, ochratoxínu

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob eliminácie mykotoxínov ochratoxínu A a fumonizínu B1 a B2 v pive, ktoré sa povrchovo adsorbujú na sorbente s povrchovo aktívnymi skupinami. Pivo sa uvedie do kontaktu so sorbentom tak, že v prietokovom systéme, do ktorého je vložený sorbent s povrchovo aktívnymi skupinami, sa pivo uvedie do núteného pohybu. Povrchovo aktívnymi skupinami môžu byť kyanoetylové skupiny alebo chloropropylové skupiny. V prípade použitia...

Spôsob získania vysokočistých inhibítorov HMG-CoA reduktázy

Načítavanie...

Číslo patentu: 285868

Dátum: 10.09.2007

Autori: Bastarda Andrej, Milivojevič Dušan, Grahek Rok

MPK: A61K 31/40, A61K 31/351, A61K 31/21...

Značky: hmg-coa, spôsob, reduktázy, vysokočistých, získania, inhibítorov

Zhrnutie / Anotácia:

Lovastatín, pravastatín, simvastatín, mevastatín, atorvastatín a ich deriváty a analógy sú známe ako inhibítory HMG-CoA reduktázy a nachádzajú použitie ako antihypercholesterolové agensy. Väčšina z nich je produkovaná fermentáciou s použitím mikroorganizmov rôznych druhov, medzi ktoré patria druhy Aspergillus, Monascus, Nocardia, Amycolatopsis, Mucor alebo Penicilium, niektoré sú získané spracovaním fermentačných produktov použitím spôsobu...

Stacionárna fáza na chromatografické delenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 285319

Dátum: 16.10.2006

Autor: Foltín Jozef

MPK: B01D 15/08, G01N 30/00

Značky: stacionárna, chromatografické, fáza, delenie

Zhrnutie / Anotácia:

Podstatou tohto vynálezu je použitie zmesových kryštálov vody modifikovaných aspoň jednou chemickou látkou, ktorá má rozpustnosť vo vode pri 0 °C maximálne 1 % hmotn., ako stacionárnej fázy na chromatografické delenie látok. Hlavnými výhodami stacionárnej fázy podľa vynálezu sú nízka cena a dostupnosť stacionárnej fázy, nenáročná likvidácia balastných látok a regenerovateľnosť použitej prídavnej chemickej látky.

Spôsob purifikácie konjugátov albumínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6050

Dátum: 22.04.2005

Autori: Bousquet-gagnon Nathalie, Quraishi Omar, Bridon Dominique

MPK: A61K 47/48, A61K 47/42, B01D 15/08...

Značky: albuminu, konjugátov, spôsob, purifikácie

Text:

...albumínu, myšieho albumínu, prasacieho albumínu,hovädzieho albumínu, psieho albumínu a králičieho albumínu, výhodnejší je ľudský sérový albumín.0009 Vo Výhodnom uskutočnení je albumín modifikovaný aspoň jedným vybraným zo skupiny pozostávajúcej z mastných kyselín,kovových iónov, malých molekúl majúcich vysokú afinitu k albumínu, a cukrov, ako napríklad glukózy, laktózy a manózy.Uvedené príklady nie sú obmedzujúce.0010 Vo Výhodnom...

Pevná fáza na použitie v spôsobe purifikácie albumínových konjugátov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8166

Dátum: 22.04.2005

Autori: Bousquet-gagnon Nathalie, Quraishi Omar, Bridon Dominique

MPK: A61K 47/42, A61K 47/48, B01D 15/08...

Značky: pevná, albumínových, použitie, spôsobe, fáza, purifikácie, konjugátov

Text:

...najmenej jedným vybraným zo skupiny skladajúcej sa z mastných kyselín, iónov kovov, malých molekúl majúcich vysokú afinitu k albuminu, a cukrov, ako napriklad glukózy, laktózy a manózy.Uvedené príklady nie sú obmedzujúce.0010 Vo výhodnom uskutočnení predloženého vynálezu je molekula vybraná zo skupiny pozostávajúcej z peptidu, DNA,RNA, malých organických molekúl a ich kombinácií. Peptid máprioritne molekulovú hmotnosť aspoň 57 daltonov....

Odstraňovanie agregátov s vysokou molekulárnou hmotnosťou s využitím chromatografie na hydroxyapatite

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18058

Dátum: 06.10.2004

Autori: Gallo Christopher, Kelley Brian, Sun Shujun

MPK: C07K 16/06, B01D 15/08

Značky: hmotnosťou, molekulárnou, agregátov, chromatografie, vysokou, odstraňovanie, hydroxyapatite, využitím

Text:

...koncentrácii fosfátového pufra aadsorbované proteíny sú potom eluované pomocou koncentračného gradientufosfátového pufra. Giovannini, Biotechnology and Bioengineering 73522-529 (2000). Niekedy sa s úspechom používa plytký gradient fosfátu sodného na elúciu proteínov,zatiaľ čo v iných prípadoch boli úspešne použité koncentrované gradienty až do 400 mM fosfátu sodného. Pozri napr. Stanker, J. Immunological Methods 762157-169(1985) (elučný...

Odstránenie agregátov s vysokou molekulovou hmotnosťou použitím chromatografie na hydroxyapatitu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14524

Dátum: 06.10.2004

Autori: Gallo Christopher, Sun Shujun, Kelley Brian

MPK: B01D 15/08, C07K 16/06

Značky: chromatografie, vysokou, molekulovou, hmotnosťou, hydroxyapatitu, odstránenie, agregátov, použitím

Text:

...vo vyšších prietokovýchrýchlostiach a tlakoch než kryštalický hydroxyapatit. Vola et al., BíoTechniques 14 650-655 (1993).0006 Hydroxyapatit je používaný pri chromatografickej separácií proteínov, nukleových kyselín, a tiež protilátok. Pri chromatografii na hydroxyapatitu je kolóna normálne ekvilibrovaná a pri nízkej koncentrácii fosfátového pufra je aplikovaná vzorka a adsorbované proteíny sú potom eluované v koncentračnom gradientu...

Zariadenie na aferézu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3156

Dátum: 13.09.2004

Autori: Schmidt Walter, Mattner Frank

MPK: A61M 1/36, B01D 15/08

Značky: aferézu, zariadenie

Text:

...opis doteraz uplatňovaných terapeutických stratégii na ACh je uverejnenýv prehladovom článku od Wolfa (Nature Reviews Drug Discovery 1 (2002) 859866).0005 Plaky amyloidu-B sa tvoria vychádzajúc z takzvaného amyIoid-B prekurzorového proteínu (APP), ktorým je integrálny transmembránový proteín (nie je úplne známa jeho fyziologická funkcia avšak najnovšie vedecké výsledky ukazujú, že APP pracuje ako tzv. membránový cargo-receptor pre kinezín...

Použitie amínov, aminokyselín alebo esterov aminokyselín ako modifikátorov mobilnej fázy v chromatografii

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7202

Dátum: 24.10.2003

Autori: Antia Firoz, Nti-gyabaah Joseph, Dahlgren Mary Ellen, Goklen Kent

MPK: B01D 15/08, C07K 1/00, B01D 15/00...

Značky: amínov, esterov, mobilnej, chromatografii, modifikátorov, aminokyselin, fázy, použitie

Text:

...1.Pneumocandin Bo OH OH Me OH H OHPneumocandin E 0 Cní OH Me OH H H0007 Silikagélová Chromatografia využíva malé zmeny väzbovej afinity cyklického hexapeptidového jadra bohatého na hydroxyly požadovaného produktu a analogické nečistoty vrátane Pneumocandinov B 5 a E 0, aby sa dosiahla separácia. Pri silikagélovom HPLC čisteni sa Pneumocandiny B 5 a E 0, dva 2 kľúčových analogických nečistôt spolu produkovaných vo fermentácii Pneumocandinu Bo,...

Spôsob frakcionácie roztoku chromatograficky simulovaným postupom s pohyblivým lôžkom

Načítavanie...

Číslo patentu: 283345

Dátum: 05.05.2003

Autori: Kuisma Jarmo, Hyöky Göran, Paananen Hannu, Heikkilä Heikki

MPK: B01D 15/08

Značky: postupom, lôžkom, simulovaným, pohyblivým, chromatografický, frakcionácie, roztoku, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob frakcionácie roztoku na dve alebo viac frakcií chromatograficky simulovaným postupom s pohyblivým lôžkom (SMB), pri ktorom separačný systém obsahuje najmenej dva separačné profily v rovnakom okruhu.

Spôsob frakcionácie včelej materskej kašičky a izolácie bielkovinového komplexu včelej materskej kašičky, farmaceutický a kozmetický prostriedok obsahujúci bielkovinový komplex

Načítavanie...

Číslo patentu: 282589

Dátum: 09.09.2002

Autor: Šimúth Jozef

MPK: B01D 15/08, B01D 3/14

Značky: komplexu, kašičky, bielkovinového, prostriedok, kozmetický, obsahujúci, frakcionácie, izolácie, materskej, včelej, komplex, bielkovinový, farmaceutický, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka spôsobu frakcionácie včelej materskej kašičky a izolácie bielkovinového komplexu s molekulovou hmotnosťou od 49 do 66 kDa. Včelia materská kašička, prípadne jej zmes s vodou a/alebo glycerolom, sa ultracentrifugáciou pri 20 000 až 300 000x g rozdelí na jednotlivé frakcie, gélovitá frakcia sa zmieša s vodou a opakovanou centrifugáciou sa izoluje bielkovinový komplex ako sedimentovaný gél s obsahom vody od 60 do 80 % hmotn.,...

Sorpčný prostriedok dávkovacieho priestoru chromatografickej kolóny

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3183

Dátum: 04.04.2002

Autor: Hrivňák Peter

MPK: B01D 15/08

Značky: prostriedok, dávkovacieho, priestoru, chromatografickej, kolony, sorpčný

Text:

...trubice, ktorá v mieste prívodu plynu je otvorená a v mieste napojenia na kapilárnu kolónuje rozšírená do tvaru kužeľa, ktorému predchádza zúženie sorpčnej trubice.2 Siorpčná trubica vmieste napojenia na kapilárnu kolónu môže byt opatrená zábrusom, ktorý zabraňuje úniku nosného plynu. Nosný plyn po prechode cez sorbent trubice vytláča tepelne desorbované látky do kapilámej kolóny.Výhodou predloženého riešenia je jednoduchá manipulácia,...

Spôsob prípravy D-hamamelózy

Načítavanie...

Číslo patentu: 282226

Dátum: 22.10.2001

Autori: Hricovíniová Zuzana, Petruš Ladislav

MPK: B01D 15/08

Značky: přípravy, d-hamamelózy, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka prípravy D-hamamelózy (2-Chydroxymetyl-D-ribózy) izomerizačnou reakciou katalyzovanou molybdénanovými iónmi z D-fruktózy. D-Fruktóza v 0,1 až 0,4 % vodnom roztoku kyseliny molybdénovej pri teplote 70 až 90 °C, počas 1 až 15 hodín izomerizuje do vytvorenia rovnovážnej zmesi D-fruktóza : D-hamamelóza : D-sorbóza 60 : 3 : 4. Z tejto reakčnej zmesi sa D-hamamelóza izoluje tak, že prekvasením roztoku pekárskym droždím (Sacharomyces...

Kolona pro kapalinovou chromatografii

Načítavanie...

Číslo patentu: 261863

Dátum: 10.02.1989

Autori: Kamiňski Marian, Kowalczyk Jerzy, Klawiter Jan

MPK: B01D 15/08

Značky: chromatografii, kapalinovou, kolona

Text:

...rychlosti pohyblivé fáze.Navíc je kolena velmi těsna i při-použití vysokých tlaků, a to iřadově nad 10,0 MPa. Stírací kroužek umístěný V obvodové dražce převlečné matice čistí dodatečně vnitřní povrch tělesa kolony při vkladaní hlavy.Příklad perovedení kolony pro kaJpůlÍHOVOLl chlrvom-atografii je zobrazen na Výkresech,nia nichž znázorňuje obr. 1 část kolony s horní hlavou v podélném řezu, obr. 2 první des-ku separátoru pohyblivé fáze s...

Způsob sorpce a desorpce iontů kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259488

Dátum: 17.10.1988

Autori: Borecký Ota, Šulcek Zdeněk

MPK: B01D 15/08

Značky: kovů, iontů, způsob, sorpce, desorpce

Text:

...například tím, že se jí nechá prokapat rozpouštědlo, které je okyseleno konc. kys. chlordvodíkovou, např. dimetylformamid. Eluce je neobyčejně účinná, takže projitím 1 až 2 ml kyselého rozpouštědla se dosáhne úplného odstranění chelatační náplně. získaný vyextrahovaný roztok se pak doplní elučním rozpouštědlem na žádoucí odměřený objem např. 5 až 10 ml a jako takový se přímo použije ke spalování v hořáku při plamenové atomové absorpční...

Filtr pro filtraci kapalin především pro chromatografické analýzy biologicky aktivních látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 258771

Dátum: 16.09.1988

Autori: Ehrenberger Jaroslav, Řeřicha Ladislav, Hájková Ivana, Klír Lubomír

MPK: B01D 15/08

Značky: chromatografické, analýzy, biologicky, látek, aktivních, především, filtr, filtrací, kapalin

Text:

...látek při kontamineci kovem. Rovněž vysoká agresivita používaných kapalin vylučuje použití kovů.Uvedené nároky jsou řešeny filtraci kapalin před vstupem do čerpadla pomocí papírových buničinových a jiných filtru, které situaci plně neřeší a nejsou často ani vhodné. Kovové filtry z nerezových anebo volframových sintrů mají velký odpor a tu nevýhodu, že jsou kovové a tudíž ne univerzální. V zahraničí jsou v užívání teflonové filtry, ale...

Kolona pro kapalinovou chromatografii

Načítavanie...

Číslo patentu: 258056

Dátum: 15.07.1988

Autori: Pešl Jaroslav, Kleinmann Imrich, Svoboda Vratislav, Sluka Martin

MPK: G01N 30/60, B01D 15/08

Značky: kapalinovou, kolona, chromatografii

Text:

...pro preparativní kapalinovou chromatografii.Kolona se skládá z těla kolony, které je tvořeno silnostěnnou nerezovou trubkou i opatřenou na obou koncích závity,jdo které je nalisována a vlepena titanová trubka g, jejíž vnitřÁní válcový povrch je vyleštěn. Na obouçkoncích těla kolony.jeízahloubení pro těsnění. Kolona je na obou koncích uzavžena kuželovými distributory g, které zabežpečují rozvod kapaliny na povrch sorbentu a svod kapaliny ze...

Prostředek pro sorpci a desorpci kovových iontů a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 256415

Dátum: 15.04.1988

Autori: Borecký Ota, Šulcek Zdeněk

MPK: B01D 15/08

Značky: desorpci, sorpci, iontů, způsob, výroby, prostředek, kovových

Text:

...assocíst se popřípadě extrahuje do aprotického rozpouštědla a smísí s nosičem a rozpouštědlo se255 415 odetraní, popřípade se ze získaného associatu odstraní rozpouštědlo a síruoovitý nebo krystalický produkt se před použitím smísís aprotíckým rozpouštědlem a nosičen, po homogenizaci se rozpouštědlo odstraní.V ,Dalšízpůsob spočivá v tom, že se oniová báze v rozpouštědle zhomogenizuje s nosičem a rozpouštědlo se odstrani, získaný pevný...

Prostriedok na adsorpciu žlčových kyselín ,

Načítavanie...

Číslo patentu: 247337

Dátum: 15.01.1988

Autori: Chocholáeek 1udovít, Hrubý Jan

MPK: B01D 15/08

Značky: kyselin, adsorpciu, prostriedok, žlčových

Text:

...10 Vo-ného hmot. roztoku sodnej soli kyseliny cholovej v pukri s pH 5,4 pripraveného zmiešaním 3,1 m 1 0,2 mol roztoku hydrogénfosforečnanu dvojsodného s 96,9 ml 0,1 mol roztoku dihydrogénfosľorečnanu sodného spektrofotomericky po pridaní 4 ml 72 9/0 hmot. kyseliny sírovej k 1 m 1 filtrátu. Adsorpčná kapacita pri pH 5,4 bola 79,8 0/0. Ďalej sa stanoví adsorpčná kapacita s použitím puiru s pH 8,0 pripraveněho zmiešanim 94,5 ml 0,2 mol roztoku...

Sorpční prostředek pro zachycování organických látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 241613

Dátum: 01.01.1988

Autori: Thomson David Summers, Robbins Jeffrey Dean, Broadhurst Michael David, Jones Geraint

MPK: B01D 15/08

Značky: látek, sorpční, zachycování, organických, prostředek

Text:

...další neuvedené složky. ľředstavuje-li tedy u sorpčního prostředku podle příkladu 1 zpevněná netkané textílie 60 g.m , tj. 24 ,241 313 práškový ezpandovaný perlit s hydrorobizovaným povrchem13 g.m 2, tj. 5,2 , práškové aktivní uhlí 112 g.m 72, tj. 44,8 a polyakrylátově pojivo 56 g.mŤ 2, tj. 22,4 , pak musí být podíl akrylátověho polyelektrolytu 3,6 , tj. 9 g.m§ 2, aby celková plošné hmotnost sorpčního prostředku byla 250 g.mŤ 2.1,7 dtex a...

Kolona pro kapalinovou chromatografii

Načítavanie...

Číslo patentu: 236184

Dátum: 01.12.1987

Autori: Porsch Bedřich, Rosol Jaroslav, Voslář Jaroslav

MPK: B01D 15/08

Značky: chromatografii, kolona, kapalinovou

Zhrnutie / Anotácia:

Kolona pro kapalinovou chromatografii sestává ze skleněné trubice vložené do kovové trubky, která má na vnitřní straně na obou koncích vybrání, do nichž jsou spolu s kuželovými kovovými stahovacími kroužky vsazena kuželová obvodová těsnění z plastu, s výhodou z polytetrafluorethylenu, a čelních těsnění z plastu, s výhodou polytetrafluorethylenu, v jejichž vybráních jsou nalisovány síťky nebo frity a tato těsnění jsou stažena kovovými koncovkami...

Prívodná matica pre nástrek vzorky do náplne sklenenej kolóny v kvapalinovej chromatografii

Načítavanie...

Číslo patentu: 242242

Dátum: 15.09.1987

Autor: Novák Lubomír

MPK: B01D 15/08

Značky: matica, náplne, chromatografii, kvapalinovej, kolony, nástrek, sklenenej, prívodná, vzorky

Text:

...ventilom.Výhodou riešenia podľa vynalezu je, že odstraňuje nežiadúce efekty spôsobené vytvorením mŕtveho objemu a svojou podstatou predstavuje najoptimálnejší a najúčinnejší spôsob nanesenia vzorky na Chromatografiaký stlpec. S uvedeným zariadením v spojení s predkolcnou je možné chromatogratickú kolónu použit pre 1 000-2 D 00 analýz zvlášť znečistených vzoriek, napríklad z biologického materiálu, namiesto bežne dosahovaných 150 ~ 200...

Kolona pro separaci polárních látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 242030

Dátum: 15.09.1987

Autori: Podolský Michal, Emmer Štefan, Truchlik Štefan, Kršák Viktor Ing Senica, Strýeek Alojz

MPK: B01D 15/08

Značky: látek, polárních, kolona, separaci

Text:

...provedením kolony pro separaci polárních látek podle vynálezu. Na závěr je přiložen príklad provádění separace na koloně pro separaci p-olárních látek podle vynálezu.Na obr. 1 je znázorněna kolona pro separaci polárních látek tvorená pláštěm 1, opatřeným kapalinovým přívodem 2 a kapali 4novým odvodem 7. Uvnitř pláště 1 je umístěna elektricky voclivá náplň 3, do které jsou zavedeny elektríckýml kontakty li. Ve zbývajicim prostoru pláště je...

Spôsob prípravy sorbentov s vysokou hustotou chemicky viazanej oktadecylovej fázy

Načítavanie...

Číslo patentu: 241346

Dátum: 15.09.1987

Autori: Sokol Václav, Kochta Zdenik, Skoepek Jan, Novák Miroslav

MPK: B01D 15/08

Značky: viazanej, fázy, spôsob, sorbentov, vysokou, oktadecylovej, přípravy, chemicky, hustotou

Text:

...prostriedku.Podstata vynálezu. spočíva teda V tony-že na bezvodý silikagél pôsobí N,N-dimetyl amínotoktadecylsilán alebo oktadecyldimetylchiorsilán s bezvodým pyridínom, pri tlaku 10 až 50 Pa, príp. v prítomnosti neaktívneho bezvodého rozpúštadla, ako napr. tolué.nu, pri teplote 100 až 190 °C po dobu 10 až 170 h, pričom zastúpenie jednotlivých zložiek sa volí tak, že pl( prostredia sa pohyhuje v rozmedzí 7 až 8,5.Úloha pK prostredia je...

Zapojení k automatickému ovládání elektricky řízeného ventilu pro kapalinovou chromatografii

Načítavanie...

Číslo patentu: 250955

Dátum: 14.05.1987

Autor: Kocna Petr

MPK: B01D 15/08

Značky: automatickému, kapalinovou, zapojení, ovládání, řízeného, ventilu, elektricky, chromatografii

Text:

...obvodem vnějšího ovladání.startu.Hlavní výhodou vynálezu je možnost kombinovaného ovládání, tj. při chodu ve stavu manual lze ručním startem analýzu ínioializovat a po jejím ukončení se ventil automaticky vrací do výchozí polohy on-line signálom. Další výhodou tohoto způsobu je funkční propojení mikroprocesorově řízeného detektoru, což vede ke snížení nároků na obsluhu a k omezení možnosti vzniku chyby při obsluze.Vynález bude vysvětlen...

Zásobník k mísení kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 250741

Dátum: 14.05.1987

Autor: Šlais Karel

MPK: B01D 15/08

Značky: zásobník, kapalin, mísení

Text:

...na obr. 1 je echematický náčrt zásobníku s kapilárou procházející obouetrannětrubicí, na obr. 2 s kapilárou na jednom konci uzavřenou, na obr.V 3 je v oeovém řezu a ve zvětšeném měřítku naznačen příklad prove dení zásobníku s jednostranné uzavřenou kapilárou, na obr. 4 je uveden priklad zapojení zásobníku s šesticestným ventilem, na obr. 5 je graficky zaznamenán průběh gradientu a záznam chromatografické separace fenolů podle příkladu a...

Způsob ovládání periferních jednotek mikroprocesorem řízeného kapalinového chromatografu a zapojení k provedení tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250451

Dátum: 15.04.1987

Autor: Kocna Petr

MPK: B01D 15/08

Značky: chromatografu, způsobu, zapojení, kapalinového, tohoto, periférních, jednotek, provedení, ovládání, způsob, mikroprocesorem, řízeného

Text:

...parametrů a synchronizace Spuštění periiferních jednotek systému .kapalinové Chromatografia okamžikem nástřiku vzorku na kolonu. Další výhodou tohot-o zapojení je skutečnost, že umožňuje ovládání periťerníoh jednotek nezávisle na režimu čerpadla a přitom zachovává plně všechny oibvyikle užívané funkcemikroprocesoru v řízení a kontrole gradientu. Kromě toho zapojení podle vynálezu vede ke snížení nároku na obsluhu a k omezení možnosti vzniku...

Dělicí sloupec pro kapalinovou chromatografii

Načítavanie...

Číslo patentu: 249113

Dátum: 12.03.1987

Autor: Gunkel Werner

MPK: B01D 15/08

Značky: sloupec, kapalinovou, chromatografii, dělicí

Text:

...frita 4. Na fritu 4 dosedá pružná membrána 5, která je připojena dvojdílným přlpojovacím kuželem 6, 7 k pístu 8 a upevněna na trubkovém tělese 1 sloupce upínacím kroužkem 13. Horní příruba 10 upínacího zařízení dělicího sloupce je uohycena upínacímí šrouby 11. Ke zdvihání pístu B od trubkového tělesa 1 slouží závitové vřeteno 12, na kterém je nasunuta tlačná pružina 9. Přívodním kanálem 14 se do sloupce přivádí eluční čmidlo.ako materiálu...

Zapojení k cyklizaci chodu mikroprocesoru řízeného čerpadla pro kapalinovou chromatografii

Načítavanie...

Číslo patentu: 249290

Dátum: 12.03.1987

Autor: Kocna Petr

MPK: B01D 15/08

Značky: zapojení, chodu, mikroprocesoru, kapalinovou, cyklizaci, řízeného, čerpadla, chromatografii

Text:

...připojeny na vstupní segment dvoupôlového přepínače, jehož jedním segmentem jsou nezměněně ovládány periferní jednotky systému a druhým segmentem vstup ní ovládací jednotka čerpadla.Hlavní výhodou uvedeného zapojení je jednoduchost vlastního provedení, možnost dlouholeté stabilizace systému při maximální úspoře rozpouštědel i času tím, že je možno nastavit optimální parametry qradientu několik hodin před začátkem vlastní pracovní doby,...

Mnohocestný posúvač pre dávkovanie plynných vzoriek do chromatografu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236958

Dátum: 01.10.1986

Autori: Maťaš Michal, Ilavský Ján, Rajniak Pavol

MPK: B01D 15/08

Značky: dávkovanie, mnohocestný, posúvač, plynných, chromatografu, vzoriek

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka mnohocestného posúvača pre dávkovanie plynných vzoriek do chromatografu, ktorého podstatou je, že pozostáva z ovládacieho gombíka s označením prúdu, ktorý je pevne spojený s vretenom, unášajúcim kulisu pritláčaním ku kanálovému valci minimálne jednou pevnou podložkou prepínajúcu medzi sebou n krát osem kanálov, kde n je 1 až 200, ďalej pozostáva z kanálového valca, na ktorý sú z jeho vonkajšej strany pripojené pracovné prúdy,...

Způsob dělení či preparace oligomerů a polymerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 229251

Dátum: 15.08.1986

Autori: Hradil Jiří, Plichta Zdeněk, Kálal Jaroslav, Janča Josef, Švec František

MPK: C08F 6/04, B01D 15/08

Značky: dělení, preparace, polymerů, způsob, oligomerů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob dělení či preparace o1igomerů a polymerů o molekulární hmotnosti 30 - 2.106 podle jejich molekulových hmotností v prostředí vody nebo organických rozpouštědel gelovou chromatografií v průtočném kolonovém uspořádání spočívající v tom, že se jako náplně kolony použije makroporézních kopolymerů 2,3-epoxypropylmethakrylátu s ethylendimethakrylátem a/nebo hydrolyzovaných 2,3-epoxypropylmethakrylátových kopolymerů a/nebo aminalysovaných...

Způsob spojení kovové koncovky se skleněnou chromatografickou kolonou

Načítavanie...

Číslo patentu: 233405

Dátum: 15.08.1986

Autori: Vozka Stanislav, Špaček Pavel, Čoupek Jiří, Kubín Miroslav, Porsch Bedřich, Voslář Jaroslav

MPK: B01D 15/08

Značky: kolonou, spojení, koncovky, skleněnou, způsob, kovové, chromatografickou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu spojení kovové koncovky se skleněnou chromatografickou kolonou. Podstata způsobu spojení kovové koncovky se skleněnou chromatografickou kolonou spočívá v tom, že na středicí trn se navleče nerezový prstenec opatřený osazením, do kterého je vložena nízkotavná slitina s bodem tání 60 až 250 °C, nestávající z prvků vybraných ze skupiny vizmut, olovo, cín, kadmium, zinek a antimon, poté se nerezový prstenec a konec skleněné...

Způsob výroby adsorbentu s vysokou selektivitou

Načítavanie...

Číslo patentu: 237213

Dátum: 15.06.1986

Autori: Herzog Günter, Eisenschmidt Winfried, Tschritter Hartmut, Meisel Jürgen Gera, Diekers Günter, Dassler Bernd

MPK: B01D 15/08

Značky: adsorbentu, způsob, výroby, selektivitou, vysokou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy adsorbentu s vysokou selektivitou na bázi xerogelu kyseliny křemičité pro adsorpci vysokomolekulárních organických sloučenin z vodného i nevodného roztoku, zejména pro adsorpci bílkovin z vodného roztoku, která se například provádí při stabilizaci bílkovin v nápojích připravených z rostlinných surovin, pro zlepšení jejich stability při skladování. Dosahuje se toho způsobem, při kterém se hydrogel rozmělňuje na...

Prostředek pro selektivní adsorpci vysokomolekulárních organických sloučenin

Načítavanie...

Číslo patentu: 237212

Dátum: 15.06.1986

Autori: Eisenschidt Winfried, Dasler Bernd, Wentzel Eugen, Herzog Günter, Meisel Jürgen Gera, Tschritter Hartmut, Diekers Günter

MPK: B01D 15/08

Značky: organických, vysokomolekulárních, selektivní, prostředek, adsorpci, sloučenin

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká prostředku na bázi gelů kyseliny křemičité pro selektívní adsorpci vysokomolekulárních organických sloučenin z vodných i nevodných roztoků, zejména pro adsorpci bílkovin z vodného roztoku, která se například provádí při stabilizaci bílkovin v nápojích získaných z rostlinných surovin, aby se zlepšila jejich stabilita při skladování. Tohoto cíle se dosahuje použitím směsi silikagelu a neporézní kyseliny křemičité se dvěma systémy...

Zapojení amperometrické cely

Načítavanie...

Číslo patentu: 229166

Dátum: 01.01.1986

Autor: Šlais Karel

MPK: B01D 15/08

Značky: zapojení, amperometrické

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení se týká oblastí chromatografické analýzy látek. Podstata vynálezu spočívá v tom, že ke vkládání referenčního (polarizačního) napětí na amperometrickou celu a k převodu elektrického proudu celou je využíván současně jediný operační zesilovač. Zapojení přitom umožňuje spojení cely se společným vodičem propojeným se společnou svorkou výstupu výstupního napětí. Zapojení je možno využít v chromatografii ke sledování převodu koncentrace...

Pohyblivý uzáver kolóny pre kvapalinovú fromatografiu

Načítavanie...

Číslo patentu: 228646

Dátum: 01.01.1986

Autor: Berek Dušan

MPK: B01D 15/08

Značky: fromatografiu, uzáver, kvapalinovú, kolony, pohyblivý

Zhrnutie / Anotácia:

Pohyblivý uzáver kolóny je určený pre odvetvia, v ktorých sa uplatňuje kvapalinová chromatografia. Podstata pohyblivého uzáveru, pozostávajúceho z telesa uzáveru, vyhotoveného z nehrdzavejúcej ocele, na ktorom sú vytvorená radiálne zárezy na rozvod kvapaliny, z prívodnej kapiláry, privarenej na telese uzáveru a polytetrafluoretylénového piestika spočíva v tom, že polytetrafluoretylénový piestik je zdeformovaný v kolóne prítlačnou maticou a...