B01D 11/04

Viacúčelový extraktant pre vodné zmesi a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 288182

Dátum: 19.03.2014

Autor: Šiška Jozef

MPK: C02F 1/26, B01D 11/04

Značky: extraktant, použitie, vodné, zmesí, viacúčelový

Zhrnutie / Anotácia:

Viacúčelový extraktant je definovaný obsahom nenasýtených mastných kyselín, triglyceridu, metylesterov, etylesterov a vápenatého alebo horečnatého mydla nenasýtených mastných kyselín. Podľa obsahu mydiel sa extraktant použije na extrakciu katiónov, oxokatiónov, oxoaniónov a organických látok z vôd. Extraktant sa tiež použije ako deemulgačné činidlo a/alebo ako kolektor tuhých častíc z vôd, napríklad jemných zrazenín a mikroorganizmov....

Spätné získavanie fosfátu z čistiarenského kalu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20505

Dátum: 30.04.2010

Autori: Schnee Rainer, Wissemborski Rüdiger, Kümmet David, Wallwitz Rainer

MPK: B01D 11/04, C02F 11/00, B01D 11/02...

Značky: získavanie, špatně, fosfátu, čistiarenskeho

Text:

...iónomeničov sa fosfor recykluje v podobe kyseliny fosforečnej. Súčasne vymývané ťažké kovy sa oddeľujú ako vlastné frakcie vkoncentrovanej forme. Sulfát sa recykluje ako hydrosiran draselný. Spotreba chemikálií stúpa lineárne s obsahom zrážacieho činidla, preto je nutné obmedziť použitie Fe- alebo Alzrážacích činidiel na nezvyšné minimum.0015 Pri Krepro-procese, ktorý predstavuje viacstupňový proces, vyvinutý fmnami Kemira Kemwater, Alpha...

Spôsob oddeľovania a nakoncentrovania vzájomne sa vytesňujúcich zložiek

Načítavanie...

Číslo patentu: 286306

Dátum: 27.06.2008

Autor: Šiška Jozef

MPK: B01D 11/04

Značky: spôsob, oddeľovania, vzájomne, nakoncentrovania, zložiek, vytesňujúcich

Zhrnutie / Anotácia:

Oddeľovanie a nakoncentrovanie vzájomne sa vytesňujúcich zložiek z obmedzene miešateľných fáz sa uskutočňuje postupným kontaktovaním prenosovej fázy s koncentračnými fázami obsahujúcimi najľahšie vytesniteľnú zložku. Po vyčerpaní oddeľovaných zložiek a po predúprave spojenej s viazaním zložiek zo zdroja sa prenosová fáza opäť použije ako nová vstupná prenosová fáza. Prenosová fáza obsahujúca soli nenasýtenej mastnej kyseliny a kovov,...

Prietokový extraktor

Načítavanie...

Číslo patentu: 285430

Dátum: 27.12.2006

Autor: Šiška Jozef

MPK: B01D 11/04

Značky: prietokový, extraktor

Zhrnutie / Anotácia:

Extraktor pozostáva zo statického zmiešavača s členitou náplňou s dávkovacím blokom, v ktorom sa disperguje do zdrojového roztoku extrahovadlo a ktorý ústí do koalescenčného bloku s koalescenčnou náplňou tvorenou telieskami alebo vláknami zmáčateľnými extrahovadlom alebo extraktom. Koalescenčný blok je vsadený do oddeľovacej nádoby slúžiacej na gravitačnú separáciu rafinátu a extraktu, ktoré sú kontinuálne samospádovo odvádzané prepadovým...

Získavanie obsahových látok z biologického materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6259

Dátum: 18.12.2003

Autori: Witte Günter, Frenzel Stefan, Michelberger Thomas

MPK: A23N 1/00, B01D 11/04, C13C 3/00...

Značky: obsahových, biologického, materiálů, získavanie, látok

Text:

...vody. Odstránenie vody prebieha najprv mechanicky lisovaním anásledne vysušením na asi 10 obsahu zvyškovej vody. Zásadneznamená vyšší stupeň lisovania vyššiu spotrebu elektrickej energie, ktorú je nutné konfrontovať so zmenšeným množstvom paliva potrebného na sušenie. Vzhľadom na to, že sú náklady na mechanické odvodnenie do obsahu sušiny asi 35 podstatne priaznivejšie, než na sušenie, je zlepšenie lisovania trvalým cieľom. cukrovarníckeho...

Zariadenie a spôsob izolácie časticových produktov ako suspenzie v ne-superkritických tekutinách

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4961

Dátum: 18.12.2003

Autori: Cooper Simon Murray, Robertson John, Merrifield David Roy, Valder Christopher Edmund

MPK: A61K 9/14, B01D 11/04

Značky: částicových, spôsob, produktov, izolácie, zariadenie, suspenzie, tekutinách, ne-superkritických

Text:

...použiť Vysokotlakové nádoby, čím sa ponúkajú významné úspory nákladov.0011 Podobne sa poskytuje spôsob izolácie produktu zo superkritíckého tlakového spôsobu,pričom spôsob zahŕňa izoláciu produktu ako suspenzie v nesuperkritickej tekutine. Spôsob podľa vynálezu je definovaný v nároku 1.0012 Treba si uvedomiť, že superkritická tekutina a nesuperkritická tekutina môžu byť zložené zrovnakej tekutiny alebo superkritická tekutina a nesuperkritická...

Spôsob separácie karboxylových kyselín z vodných a nevodných roztokov

Načítavanie...

Číslo patentu: 282775

Dátum: 11.11.2002

Autor: Schlosser Štefan

MPK: B01D 11/04

Značky: karboxylových, separácie, roztokov, vodných, spôsob, kyselin, nevodných

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob separácie karboxylových kyselín z vodných a nevodných roztokov podľa vynálezu spočíva v tom, že sa vodná alebo organická nástreková fáza (F) obsahujúca najmenej jednu karboxylovú kyselinu so 4 až 6 atómami uhlíka v molekule kontaktuje v dvojfázovom vláknovom kontaktore s rozpúšťadlom (S). V prípade vodnej fázy po jej úprave na pH najviac 7 sa táto kontaktuje s organickým rozpúšťadlom. V prípade organickej nástrekovej fázy sa táto...

Mikroseparátor na extrakciu látok rozpustených vo vode a vodných roztokoch

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3037

Dátum: 06.11.2001

Autor: Hrivňák Peter

MPK: B01D 11/04

Značky: vodných, látok, rozpuštěných, mikroseparátor, extrakciu, roztokoch

Text:

...na ktorú je napojený fázový separátor podľa riešenia. ktorého podstata spočíva vtom. že fír/.oxrýr separátor je Likončený ehromatogralickou kolónou. ktorá je oputiená ľritou a zúžcnínt a už. poListíe zúženiaje vyplnená sorbentom.Chromatograñckzi kolóna móžc byt Ltkončcná vatou alebo zátkou sotvorom naodvzdttšncnic. ktora zamedzuje stratám cxtrahovudla. pripadne slirži na odber vzorky vzorky.Zistilo sa, že priemer zúženia môže byt najviac...

Spôsob extrakcie penicilínamidohydrolázy z buniek mikroorganizmov

Načítavanie...

Číslo patentu: 282200

Dátum: 15.10.2001

Autori: Welward Ladislav, Gašpar Roman, Michálková Eva

MPK: B01D 11/04, C12N 9/84

Značky: spôsob, extrakcie, penicilínamidohydrolázy, buniek, mikroorganizmov

Zhrnutie / Anotácia:

Penicilínamidohydroláza sa extrahuje z buniek mikroorganizmov účinkom neiónových tenzidov, radu alkyfenylpolyetylénglykoléterov alebo v kombinácii s guanidínom a jeho O- a S- analógmi a kyselinou etyléndiamíntetraoctovou a jej soľou pri 4 - 50 °C počas 0,5 až 24 h. Tieto látky sa pridávajú k vodným suspenziám buniek v takých množstvách, aby ich koncentrácie v suspenzii boli 0,1 - 2 % hmotn., 0,05 - 1,0 mol.dm-3, resp. 0,01 - 0,1 mol.dm-3. Za...

Spôsob prevodu surového kaprolaktámu z jeho vodných roztokov do organických rozpúšťadiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 280269

Dátum: 08.10.1999

Autori: Potočár Jozef, Kulla Štefan

MPK: C07D 233/10, B01D 11/04

Značky: převodů, surového, rozpúšťadiel, vodných, kaprolaktamu, spôsob, organických, roztokov

Zhrnutie / Anotácia:

Zmiešava sa organické rozpúšťadlo obsahujúce menej ako 10 % hmotnostných kaprolaktámu buď s vodným roztokom surového kaprolaktámu vyrobeného neutralizáciou kyseliny laktámsírovej alebo so zmesou vodného roztoku surového kaprolaktámu a vodného roztoku síranu amónneho vyrobených neutralizáciou kyseliny laktámsírovej, alebo sa uvádza organické rozpúšťadlo priamo do stupňa neutralizácie kyseliny laktámsírovej. Zmiešaním vytvorená dvojzložková...

Koncentrát antokyanínových farbív z výliskov modrých odrôd hrozna

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1928

Dátum: 09.09.1998

Autori: Kováč Milan, Šilhár Stanislav, Polívka Ľudovít, Kintlerová Anna

MPK: B01D 11/04

Značky: modrých, farbív, antokyanínových, výliskov, odrôd, hrozna, koncentrát

Text:

...stále väčšie uplatnenie v medicíne. Na trhu s liečivami je celý rad prípravkov obsahujúcich antokyaníny, ktore majú vysoký fyziologický a preventívny účinok na rozvoj arterosklerotických cievnych ochorení aPodstatou technického riešenia je koncentrát antokyanínových farbív z výliskov modrých odrôd hrozna, ktorý obsahuje 3 až 30 hmotn. antokyanínových farbív, 22 až 52 hmotn. sacharidov, 5 až 17 hmotn. kyselín a 7 až 15 polyfenolov....

Koncentrát antokyanínových farbív z výliskov plodov bazy čiernej

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1927

Dátum: 09.09.1998

Autori: Kováč Milan, Šilhár Stanislav, Kintlerová Anna, Polívka Ľudovít

MPK: B01D 11/04

Značky: výliskov, plodov, čiernej, antokyanínových, farbív, koncentrát

Text:

...farbív.Antokyaníny okrem využitia V potravinárstve nachádzajú stále väčšie uplatnenie v medicíne. Na trhu s liečivami je celý rad prípravkov obsahujúcich antokyaníny, ktoré majú vysoký fyziologický a preventívny účinok na rozvoj arterosklerotických cievnych ochorení aPodstatou technického riešenia je koncentrát antokyanínových farbiv z výliskov plodov bazy čiernej, ktorý obsahuje 6 až 40 hmotn. antokyaninových farbív, 15 až 45 hmotn....

Koncentrát antokyanínových farbív z výliskov čiernych ríbezlí

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1926

Dátum: 09.09.1998

Autori: Kintlerová Anna, Šilhár Stanislav, Fiala Ľubomír, Baxa Stanislav

MPK: B01D 11/04

Značky: farbív, koncentrát, antokyanínových, výliskov, ríbezlí, čiernych

Text:

...v medicíne. Na trhu s liečivami je celý rad prípravkov obsahujúcich antokyaníny, ktoré majú vysoký fyziologický a preventívny účinok na rozvoj arterosklerotických cievnych ochorení aPodstatou technického riešenia je koncentrát antokyanínových farbiv z výliskov čiernych ríbezlí, ktorý obsahuje 6 až 35 hmotn. antokyanínových farbiv, 25 až 40 hmotn. sacharidov, 15 až 20 hmotn. kyselín a 9 až 14 hmotn. polyfenolov.Farbiaci koncentrát z...

Koncentrát antokyanínových farbív z výliskov plodov arónie čiernoplodej

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1925

Dátum: 09.09.1998

Autori: Kováč Milan, Kintlerová Anna, Šilhár Stanislav

MPK: B01D 11/04

Značky: výliskov, čiernoplodej, farbív, arónie, plodov, antokyanínových, koncentrát

Text:

...nachádzajú stále väčšie uplatnenie v medicíne. Na trhu s liečivami je celý rad prípravkov obsahujúcich antokyaníny, ktoré majú vysoký fýziologický a preventívny účinok na rozvoj arterosklerotických cievnych ochorení aPodstatou technického riešenia je koncentrát antokyanínových farbiv z výliskov plodov arónie číemoplodej, ktorý obsahuje 3 až 35 hmotn. antokyanínových farbív, 20 až 40 hmotn. sacharidov, 8 až 12 hmotn. kyselín a 8 až 13 ...

Spôsob spracovania použitých moriacich kúpeľov s kyselinou chlorovodíkovou, obsahujúcich železo a zinok

Načítavanie...

Číslo patentu: 278651

Dátum: 11.06.1991

Autor: Gremm Walter

MPK: B01D 11/04, C02F 1/62, C23G 1/36...

Značky: spôsob, moriacich, železo, chlorovodíkovou, kúpeľov, zinok, spracovania, kyselinou, použitých, obsahujúcich

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob spracovania použitých moriacich kúpeľov s kyselinou chlorovodíkovou, obsahujúcich železo a zinok, extrakciou typu kvapalina/kvapalina, pri ktorom sa na oddelenie železa od zinku zmení všetko železo, nachádzajúce sa v moriacom kúpeli v dvojmocnej a trojmocnej podobe, predradenou redukciou na trojmocné železo. Zinok sa vyextrahuje organickými rozpúšťadlami obsahujúcimi komplexotvorné látky a po reextrakcii sa fáza obsahujúca železo a zinok...

Průtočné extrakční zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 268723

Dátum: 11.04.1990

Autori: Doležal Bohuslav, Ledvinka Karel

MPK: B01D 11/04

Značky: průtočné, zařízení, extrakční

Text:

...nádobě.Průtočné extrakční zařízení podle vynálezu je dále vysvětleno na příkladu provedení a na připojeném výkresu, kde je znázorněno v řezu.Průtočná extrakční zařízení podle vynálezu je tvorené extrakční nádobou 1 s retardační přepážkou 4. Extrakční nádoba l je opntřena na jednom konci extrakční vertikální kapilárou 2 s první koncovkou 3. Druhý konec extrakční nádoby l je uzavřen zátkou g extrakční nádoby l se vstupním-otvorem š...

Mixer-settler se samočerpacím účinkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 268264

Dátum: 14.03.1990

Autori: Vrba Vladimír, Rozkoš Bruno, Míšek Tomáš, Přikrylová Jana, Haman Jiří

MPK: B01D 11/04

Značky: účinkem, mixer-settler, samočerpacím

Text:

...s płímou płepadovou hranou pro rozdělování kapalin v koncovém oddílu Iettleru na proudy recyklovć a na proudy plecházející v technologickćm postupu do dalších extrakćních stupňů, na obr. 2 je znázorněn te v místě A-A kolmý k podćlné ose scttleru, na obr. 3 je znázorněn řez válcovými přepady s kruhovou přepadovou hranou pro rozdělování kapalin v koncovdm oddílu settleru, na obr. 4 je znázorněno půdorysné uspołádání válcových přepedů s...

Průtočný extraktor

Načítavanie...

Číslo patentu: 265389

Dátum: 13.10.1989

Autori: Novák Vladimír, Panáček Radan, Uher Karel, Horejš Jan, Vaniš Václav, Doležal Bohuslav

MPK: B01D 11/04

Značky: průtočný, extraktor

Text:

...podstatné snížena křehkost extraktoru, oddělená usazená extrahovaná kapalina je ihned vírem míchadla nasâvána do míchané zőny, a tak je zabezpečen maximální styk obou fází po celou dobu extrakce.Konstrukce extraktoru podle vynálezu je patrná z připojených výkresů, ne nichž obr.1 značí uspořádání souosých válců V extraktoru a obr.2 půdorys extraktoru pro případ, že směr otáčení magnetického míchadla je proti směru chodu hodinových...

Kompaktní mixer-settler

Načítavanie...

Číslo patentu: 265368

Dátum: 13.10.1989

Autori: Přikrylová Jana, Rozkoš Bruno, Haman Jiří, Vrba Vladimír, Černocký Milan, Stangl Daniel

MPK: B01D 11/04

Značky: mixer-settler, kompaktní

Text:

...se tak dostá~ vä ke stěně mixeru. Pro mezistupňovou dopravu kapalin a vnitřních pecyklů tak odpadá potřeba dlouhych potrubních rozvodů» Z přepadů pro rozdělování kapalín jsou jednotlivé proudy zaváděny přímo pod míchadla u den příslušných mixerů a odtud odčerpávány míchadly do pracovních prostcrů mixerů. Nejvýhodnějším řešením je vytvořit dva meziproetony pomocí meziden, kde jeden slouží pro rozvod těžké a druhý pro rozvod lehké kapaliny....

Trojzložkové rozpúšťadlo pre extrakciu aromátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 256086

Dátum: 15.04.1988

Autori: Čellár Peter, Kovaľ Ján, Masarovič František, Ciffrová Marta, Šesták Dušan, Harňák Ján, Křižka Pavel

MPK: C07C 7/10, B01D 11/04

Značky: trojzložkové, rozpúšťadlo, aromátov, extrakciu

Text:

...je možné dosiahnut rovnaké a vyššie výťažky aromätov a selelktivitu ako pri použití udvojzl-ožkověho rozzpúšťa-dla N-metylpyrolidomnionoetyléngiykol. V dvojzložkovom r-ozpúšťadle nahrádza -sa N-metylpyirowlid-on dietylénglykolom .alebo tirietyléngly-kolom tak, aby výsledná koncentrácia N-metyljiyruolidoml bola 25 až 40 0/0.Výhody noveho rozpúšťadla sú zrejmé z nassl~e~dujúuci~ch príkladovK 100 g zmesi používame k extrakcli aro matov o...

Vyluhovací aparát

Načítavanie...

Číslo patentu: 255163

Dátum: 15.02.1988

Autori: Vojtíšek Jiří, Ederer Karel, Štěpánek Jaroslav, Feix Václav, Jerman Zdeněk

MPK: B01D 11/04

Značky: vyluhovací, aparát

Text:

...nádobou,je snadné provádět montáž s demontáž. Konstrukční řešení aparátu zaručuje stejnou krátkou průměrnou dobu zdržení zrn všech velikosti v aparátu a rovněž i vysoké prosazení.Na přiloženém obr. je schematicky znázorněno zařízení podle vynálezu, které je v dalším popsáno spolu a objasněním funkce, přičemž toto zařízení je tvořeno svislou válcovou nádobou ł s otáčivou hřídelí 3, na které jsou vodorovné kotouče - patra Q a lopatky 5, a...

Způsob kontinuální extrakce reakční směsi z alkylace benzenu za katalýzy chloridem hlinitým

Načítavanie...

Číslo patentu: 238586

Dátum: 01.12.1987

Autori: Laco Ján, Kondelík Petr

MPK: B01D 11/04

Značky: kontinuální, extrakce, způsob, benzenu, alkylace, reakční, katalýzy, chloridem, směsi, hlinitým

Zhrnutie / Anotácia:

Extrakce kyselých složek, především chlorovodíku, se provádí vodou nebo roztokem louhu. Podstatou navrženého extrakčního zařízení je dělení fází po rozmíchání organické reakční směsi s vodou nebo vodným roztokem. Dělení organické a vodné fáze se provádí ve dvou děličkách, jejichž zapojení dovoluje v první děličce získat jednu z dvou fází dokonale oddělenou, zatím co druhá fáze se vede do další děličky. V této děličce se ziskává zbývající fáze v...

Způsob vzájemné extrakční separace kovů podskupiny alkalických zemin

Načítavanie...

Číslo patentu: 242389

Dátum: 01.12.1987

Autori: Didek Václav, Mostecký Jioí Akademik, Drahooovský Jan

MPK: B01D 11/04

Značky: extrakční, podskupiny, alkalických, způsob, vzájemné, zemin, separace, kovů

Text:

...kyselinu a/nebo její sůl a/nebo polykarboxylovou kyselinu s alespoň jedním aromatickým nebo alicyklickým nasyceným nebo nenasyceným kruhem,obsehujícím alespoň jeden atom dusíku,těžší kov a/nebo skupina kovů přejde do nevodné báze a/nebo zůstane v nevodné fázi, äatímco lehčí kov a/nebo skupina kovů přejde do vodné fáze a/nebo zůstane ve vodné fázi, přičemž případné ostatníkovy podskupiny alkalických zemin ą/nebo skupiny kovů se odseparují...

Zařízení pro extrakci kaprolaktamu trichloretylenem a reextrakci vodou

Načítavanie...

Číslo patentu: 236191

Dátum: 01.12.1987

Autori: Černý Miloslav, Heyberger Aleš, Procházka Jaroslav, Čermák Ján

MPK: B01D 11/04

Značky: trichloretylenem, extrakci, kaprolaktamu, reextrakci, zařízení, vodou

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro extrakci kaprolaktamu trichloretylenem a reextrakci vodou, které sestává ze dvou kolon s vibrujícími patry kolony I pro extrakci laktamového oleje a kolony II pro reextrakci kaprolaktamu do vody. Patra kolon mají kruhové otvory pro průchod rozptylované fáze a průchody pro spojitou fázi. Každa z kolon sestává ze svislého válce - vlastní kolony - opatřeného na horním a dolním konci svislými válcovými usazováky. Zařizení umožňuje...

Průtočný extraktor

Načítavanie...

Číslo patentu: 239478

Dátum: 15.04.1987

Autori: Halámek Ivan, Hammer Vladimír, Dobrovolný Jan, Stoupal Petr

MPK: B01D 11/04

Značky: extraktor, průtočný

Text:

...části uravřena zdtkou se vstupom kapaliny a ve své spodní časti dalěí zdtkou, nasasenou na tělo mechenickć části sxtraktoru, do něj je zaúetěna výstupní trubice a a něj vyústuje koncový ěroub.Základní výhoda prdtočnáho extraktoru podla vynález spočíva v dosežení intenzívního oirkulačního pohybu směsi obou fází během extrakce. Prostorove uspořádání extraktoru je ŕeěano tak, aby podělná osa výstupní trubice byla souhlasna s vertikálním směrem....

Laboratorní vibrační extraktor

Načítavanie...

Číslo patentu: 235110

Dátum: 15.02.1987

Autori: Batík Jan, Radil Vojtěch, Vitha František

MPK: B01D 11/04

Značky: extraktor, laboratorní, vibrační

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší laboratorní vibrační extraktor, zejména pro extrakční stanovení uranu v provozních laboratořích. Extraktor sestává z válcové extrakční nádoby, ve které je uložen míchací člen napojený táhlem na vibrační jednotku. Ve dně extrakční nádobky je zaústěno dolní odběrové potrubí. Zátkou extrakční nádoby prochází první přívodní potrubí, druhé přívodní potrubí a horní odběrové potrubí. Vibrační jednotka sestává z prstencového elektromagnetu...

Způsob současné izolace digoxinu a lanatosidu C

Načítavanie...

Číslo patentu: 232280

Dátum: 15.06.1986

Autori: Elis Tomáš, Heyberger Aleš, Adamec Jiří, Andrýsek Stanislav, Stuchlík Josef, Cvak Ladislav, Procházka Jaroslav, Kejzlar Miroslav

MPK: B01D 11/04, C07H 15/24

Značky: lanatosidu, digoxinu, současné, způsob, izolace

Zhrnutie / Anotácia:

Digoxin a lanatosid C jsou důležitá léčiva získávaná izolací z drogy náprstníku vlnatého. Postup podle vynálezu ekonomizuje výrobu lanatosidu C tím, že umožňuje izolovat digoxin, který je vždy v droze obsažen vedle lanatosidu C. Současné izolace lanatosidu C a digoxinu je dosaženo postupnou extrakcí vodného koncentrátu glykosidů náprstníku vlnatého etherem, chloroformem nebo dichlormethanem a směsí chloroformu s 5 až 30 objemovými procenty...