B01D 1/22

Solárne tepelné zariadenie na výrobu čerstvej vody

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16755

Dátum: 22.01.2010

Autori: Sustr Norbert, Kerschgens Daniel, Gabler-fritz Franz, Waldstein-wartenberg Karl Albrecht

MPK: B01D 1/00, B01D 5/00, B01D 1/22...

Značky: tepelně, čerstvej, výrobu, zariadenie, solárne

Text:

...z nafukovacej fóliovej štruktúry, ktorá vykazuje parabolickú alebo valcovú zrkadlovú fóliu a priehľadnú vstupnú fóliu pre slnečné žiarenie, ktoré spoločne s dvomi bočnými časťami obopínajú dutý priestor, ktorý preniká cez výhrevný úsek kvapalinového okruhu v ohniskovej oblasti zrkadlovej fólie.0010 Z US 4,051,834 boli síce známe systémy solárnych kolektorov, pri ktorých kolektor pozostáva zhornej zóny, priehľadnej pre slnečné žiarenie a z...

Odparovač pracujúci na základe princípu padajúceho filmu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281918

Dátum: 02.07.2001

Autori: Knuutila Matti, Mäkelä Anssi, Vaistomaa Jukka, Nurminen Kalevi

MPK: D21C 11/10, B01D 1/06, B01D 1/22...

Značky: odparovač, základě, pracujúci, filmu, padajúceho, princípu

Zhrnutie / Anotácia:

Odparovač pracujúci na princípe padajúcej vrstvy, obsahujúci plášť (1) a v ňom umiestnený systém (2) odparovacích trubiek, čím je kvapalina, ktorá sa má koncentrovať, privádzaná na vonkajší povrch odparovacieho trubkového systému (2) a para je vedená tak, že prúdi vnútri trubiek odparovacieho trubkového systému (2). Podľa vynálezu je odparovací trubkový systém (2) vytvorený z odparovacích elementov a každý odparovací element je vytvorený z...

Spôsob prípravy roztoku celulózy

Načítavanie...

Číslo patentu: 280856

Dátum: 07.02.1996

Autori: Rainer Felix Naef, Quigley Michael Colin

MPK: B01F 1/00, C08J 3/09, B01D 1/22...

Značky: přípravy, spôsob, celulózy, roztoku

Zhrnutie / Anotácia:

Roztok celulózy sa pripraví prechodom premixu terciálneho amín-N-oxidu, vody a celulózy filmovou odparkou pri použití lopatkového rotora, za podmienok spracovania, ktoré sú určené plochou vyhrievaného povrchu (1 m2 až 125 m2), obvodovými rozostupmi medzi koncami lopatiek (65 mm až 175 mm), rýchlosťou otáčania koncov lopatiek (menšou než 8 m/s), tlakom (2,5 až 10 kPa) a teplotou (90° až 135°).

Laboratórna odparka so vzlínavým odparovacím filmom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1025

Dátum: 03.12.1995

Autori: Tuleja Juraj, Truchlik Štefan

MPK: B01D 1/22

Značky: odparka, vzlínavým, odpařovacím, filmom, laboratórna

Text:

...riešenie je bližšie ohjasnené pomocou schémyohladičom,lemom na odvádzenie konâenzátu z ckladičegceloekleneuého trnu g,ktorý je rozdelený na časť s ohrievenjm eili 7 I l V kunovym olejom a na cest uez ohrevu,ktorá zasahuje S oencus~ n5 s okrúhlm änom,s kvapalinou určenou na molekulové odparo f I ,vanie.Vyhrievanie silikonoveho oleja se robí pomocou prívoduuá prúdu,k odporovému teliesku a ku kontaktnému teplomeru1,na udržiavanie zvolenej...

Rozdělovací zařízení k napájení odparky

Načítavanie...

Číslo patentu: 265851

Dátum: 14.11.1989

Autori: Černý Vladimír, Hájek Vlastislav, Mucha František

MPK: B01D 1/22

Značky: rozdělovací, zařízení, odparky, napájení

Text:

...prvního tehu v množství do 30 Z. Osa hrdla pro napájení prvního tehu je vzdàlena 1,5 až 2 průměru hrdla od dělícího zebra. Hrdlo pro přívod recírkulované kapaliny je unístěno v rovine sounörnosti otvoru dělfcího zebra a svírá 3 vertíkálou úhel 30 ° až 75 °.Tínto způsobem provedenou recírkulací zahuštovene kapaliny se redukuje vytvoření dvou tahů jen na vtokový prostor se zabudovaným rozdělovacín zařízením. Suáčení vnitřního povrchu varných...

Dno molekulovej odparky

Načítavanie...

Číslo patentu: 263580

Dátum: 11.04.1989

Autori: Cvengroš Ján, Ďurčanský Ján, Illich Vladimír

MPK: B01D 1/22

Značky: molekulovej, odparky

Text:

...vytvorený dostatočný priestor pre umiestnenie vákuoveho hrdla. Obidva žľaby sú spadované k príslušným hrdlám pre odvod frakcii, čo urýchli ich odtok. Obidva žľaby sú zvonku pristupné pre prípadný ohrev viskôznych alebo tuhnňcich materiálov. Dvojitá stena oddeľovacieho valca spoľahlivo tepelne oddeľuje jnrúd destilátu od prúdu zbytku navzájom takže prakticky nedochádza k výmene tepla medzi týmito prúdmi. Riešenie sa vyznačuje konštrukčnou...

Mechanická odparka pro zahušťování vazkých kapalin v tenké vrstvě

Načítavanie...

Číslo patentu: 261871

Dátum: 10.02.1989

Autor: Chichocki Antoni

MPK: B01D 1/22

Značky: kapalin, odparka, mechanická, tenké, zahušťování, vrstvě, vazkých

Text:

....alespoň jedním závitem, jejíž úhel stoupaní je v rozmezí od 30 ° do 55 °, s výhodou 45 ° a mezi vnitřní stěnou odpařovací trubky a vnějším obvodem míchadla je ponechána mezera o šířce od 0,01 mm do 10 mm.Na horní části spirálového míchadlla je v oblasti přívodu zahuštovaně kapaliny hrdlem uspořádán lopatkový rozdělovač.Výhody odpařovacíh-o zařízení podíle vynálezu spočívají v tom, že jeho uspořádání má příznivý vliv na tepelnou...

Filmová odparka pro zahušťování látek tvořících usazeniny prováděnému v tenké vrstvě

Načítavanie...

Číslo patentu: 261866

Dátum: 10.02.1989

Autori: Trybalski Kazimierz, Cichocki Antoni

MPK: B01D 1/22

Značky: látek, filmová, odparka, usazeniny, tenké, tvořících, zahušťování, prováděnému, vrstvě

Text:

...problémů byylo podle vynálezu dosaženo zkonstruovaním zařízení s míchadlem, které zajišťuje očišťování teplovýměnných ploch se současným urychlovaním toku vrstvy roztoku takovým způsobem, aby nedocházelo k přehřívani tohoto roztoku.Podle uvedeného vynálezu sestává filmová odparka pro zahuštování látek tvořících usazeniny, provaděnému v tenké vrstvě, z vertikálne umístěného válce, který je uvnitř opatřen klecovým míchadlem s natáčecími...

Stierací segment pro velkokapacitnú molekulovú odparku

Načítavanie...

Číslo patentu: 261803

Dátum: 10.02.1989

Autori: Trávníček Bedřich, Cvengroš Ján, Ďurčanský Ján

MPK: B01D 1/22

Značky: odparku, velkokapacitnú, stierací, segment, molekulovú

Text:

...valca, a tak stieraci blok nemusí byt špeciálne tvarovo upravený voči odparnému .valcu. Rovnako z dôvodu velkého priemeru odparnêho valca je aj zakrivenie dvojice uplechov segmentu malé, preto môže byť stierací blok rovný. Konštrukcia stieracieho segmentu podľa vy-nálezu vylučuje možnost preteku kvapaliny ponad segment. Usporiadaniestieracích segmentov po skrutkovici -na povrchu odparného valca umožňuje výhodne použit sústavu...

Stierací segment pre molekulovú odparku

Načítavanie...

Číslo patentu: 261802

Dátum: 10.02.1989

Autori: Cvengroš Ján, Trávníček Bedřich, Ďurčanský Ján

MPK: B01D 1/22

Značky: molekulovú, odparku, segment, stierací

Text:

...skrutkovice. Okrem toho zabezpečuje pri spôsobenie stieracieho bloku ,prípadným .neťrovnostiam odparnej plochy. Úchytky sú relativne krátke a preto môžu byť aj rovné,nemusia sledovat tvar skrutkovice, pretože na krátkom úseku sa zakrivenie prakticky neprejaví. S-tierací blok je uchytený v dvoch miestach, čo celku dodáva mechanickú IPGV nosť a obmedzuje možnosti deformácie, pri 4tom zaručuje vyrovnávanie prípadných odchýliek stierača od...

Zařízení k provádění kontinuální termolýzy roztoků nebo suspenzí

Načítavanie...

Číslo patentu: 245216

Dátum: 01.07.1988

Autori: Štyl Pavel, Javooík Dušan, Chyla Zdenik

MPK: B01D 1/22

Značky: zařízení, provádění, suspenzí, kontinuální, roztoku, termolýzy

Text:

...produktu a snížit hmotnost zpracovávané látky ve výrobní lince. Výhodou zařízení je i nízká hmotnost konstrukčníno materiálu a jednoduchost provedení.Na přiloženém výkresu je znázorněn na obr. l a 2 příklad zařízení podle vynálezu ve dvou alternativáchoPodle příkladu provedení znázorněného na obr. l je zařízení opatřeno ohřívačem zpracovávané látky, vytvořeným jako směšoąvcí komora 1, do které vyúsřuje jednak přes vstupní ústí 1 neznázorněný...

Zesítěné gely na bázi glykolesterů ve vodě a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 256429

Dátum: 15.04.1988

Autori: Přikryl Petr, Kos Miloslav

MPK: B01D 1/22

Značky: jejich, bázi, způsob, glykolesterů, zesítěné, vodě, výroby

Text:

...plochy a stírání kapalinného filmu,jejíž geometrie nemusí být vytvořena obráběním. Stírací válečky se odvalují po stírané ploše, čímž zvyšují efekt míchání a stlačování stékajícího filmu kapaliny, což má příznívývliv na vlastní technologický proces a dále na snížení opotřebení2 se 4 z 9 Na přiloženém výkrese je schematicky znázorněno příkladnéprovedení stíracího segmentu stérače s jeho pripojením k blíže nezakreslenému stěrači podle...

Stírací segment stěrače pro aparáty se stíraným filmem

Načítavanie...

Číslo patentu: 256428

Dátum: 15.04.1988

Autori: Přikryl Petr, Kos Miloslav

MPK: B01D 1/22

Značky: aparáty, stírací, filmem, segment, stěrače, stíraným

Text:

...stejnou přítlačnou siíou. Pružný nosič stíracich válečků je v pevném nosiči upevněn s takovou tuhosti,aby stíracívá 1 ečky dokonale kopírovaly nerovnosti od rotačníodparně plochy. Navíc je dána další vůle mezi otvorem ve stíra~2 suA 4 zn cich válečcich a průřezem pružného nosiče Toto provedeníse jeví výhodné pro stiráni filmu stékajicich kapalin o menšíqhapalin s velkou viskozitou vlivem již žmíněné pružnosti pružného nosiče a vůle v...

Způsob zahušťování roztoků a/ nebo suspenzí z fermentačních výrob a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245110

Dátum: 15.12.1987

Autori: Hiestand Peter, Strasser Michael, Michelet Jacques

MPK: B01D 1/22

Značky: tohoto, fermentačních, způsob, roztoku, provádění, suspenzí, způsobu, výrob, zařízení, zahušťování

Text:

...způsobu ohrevu se V uzlu termolýzy .nevyskytují periodicky pracující výměníky tepla, takže odpadá jejich střídání a čištění během provozu odparky. Nejsou zvláštní požadavky na obsluhu, protože provoz termoilyzéru je kontinuální. Další výhod-ou je to, že plyn z roztoků a/nebo suspenzí se uvolňuje ve filmovém expandéru, .odkud je odváděn a v rámci celkového odplvnění stanice je -odsáván vývěvou.Pro příkladné provedení způsobu zahušíování...

Zařízení na koncentrování vodného roztoku glykolu odpařováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 249509

Dátum: 12.03.1987

Autori: Laganá Vincenzo, Cavallanti Virginio

MPK: B01D 1/22

Značky: glykolů, vodného, koncentrování, odpařováním, zařízení, roztoku

Text:

...z hlanvy čtlvrté odparky V 4, se lkondenzuuje v chladíči 34 společně s ostatní-mi kondenzáty obsahujícími malé množství glykolu recirkuluje do glyvkolového zařízení.K ondstrvaněvní nadíněmývch ztrát glykolu v parávch se zavádí potrubíin 20 do -hlav odrparek V 5, V 4 promývací voda.Na obr. 2 je znázorněno zařízení podle uvedeného vynálezu, -přičemž pouze z důvodu zjednodušení je ZHÉZOITMĚIIIO udevět sekcí a V každé sekci je znázorněno jedno...

Zařízení na vícestupňovou vakuovou a molekulovou destilaci se stíraným filmem

Načítavanie...

Číslo patentu: 234743

Dátum: 01.03.1987

Autori: Kos Miloslav, Přikryl Petr

MPK: B01D 1/22

Značky: molekulovou, zařízení, vakuovou, vícestupňovou, destilaci, filmem, stíraným

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká vícestupňové vakuové a molekulové destilace a řeší oddělení odparných ploch, pohon stíracích elementů a utěsnění mezistupňových prostorů. Podstata vynálezu spočívá v tom, že odparné plochy (2) jsou dělené, samostatné pro každý vakuový stupeň a jsou součástí jediného vnitřního pláště (l), přičemž vzájemné oddělení jednotlivých vakuových stupňů je v mezistupňových prostorech (20) provedeno nerotačními hydrouzávěry (8) a statickými...

Distributor kapaliny pro napájení varných trubek odparky se splývajícím filmem

Načítavanie...

Číslo patentu: 247474

Dátum: 15.01.1987

Autori: Mucha František, Ryšánek Jan, Černý Vladimír

MPK: B01D 1/22

Značky: filmem, distributor, odparky, trubek, kapaliny, varných, napájení, splývajícím

Text:

...ovlivnit její rovnoměrné rozdělení.Příklad provedení distributoru kapaliny podle vynálezu je znázorněn na schématických výkresech, kde na obr. 1 je vertikální řez horní částí /hlavou/ odparky se splývajícím filmem, na obr. 2 je příčný řez rozváděcím kanálem s naváděcími korýtky s vyznačením profilu kanálu, výtokových otvorů a polohy kanálu vzhledem k varným trubkám odparky, na a na obr. 3.je prstencová jímka členěná na dvě části pomocí...

Bloková krátkocestná odparka so stieraným filmom

Načítavanie...

Číslo patentu: 229404

Dátum: 15.04.1986

Autori: Cvengroš Ján, Tkáč Alexander

MPK: B01D 1/22

Značky: bloková, filmom, stieraným, odparka, krátkocestná

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka blokovej krátkocestnej odparky so stieraným filmom pre vákuovú a molekulovú destiláciu, vhodnej pre veľkokapacitnú výrobu. Účelom vynálezu je zvýšenie merného odparného výkonu krátkocestných odpariek so stieraným filmom pri súčasnom zlepšení ich funkčnosti a energetickej účinnosti, jednoduchšej konštrukcii a výrobe s možnosťou unifikácie dielov. Uvedený účel sa dosiahne odparkou, ktorá pozostáva z jednej alebo viac vákuových...