Atanassov Atanas Kolev

Spôsob inhibície polymerizácie reakčnej zmesi pri výrobe metylmetakrylátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245334

Dátum: 15.12.1988

Autori: Schurter Rolf, Murbach Erwin, Gass Karl, Georgiev Ivan Nikolov, Töpfl Werner, Meyer Willy, Le Kong Hung, Pissiotas Georg, Radulov Peter Todorov, Atanassov Atanas Kolev

MPK: C07C 57/04, C07C 69/54

Značky: výrobe, zmesí, inhibície, metylmetakrylátu, reakčnej, spôsob, polymerizácie

Text:

...zo- súboru zahŕňajúcehuo N-izopnopyl-Nľdifenyl-p-iľenylendiamín, 4-amíoodifenylamín a destilačné zbytky získané ooddestilovaním -i-aminodiiřenylamínu z reakčnej zmesi získanej reakciou 4-amínodifenylaminu s acetónom a vodíkom.Výhodou tohoto- postupu inhibovania v porovnaní s doterajším je okrem už uvedenejnízkej koncentrácie asi Z-krát vyššia účinnosť, Tá sa zvyšuje synergickým pôsobením vedľajších produktov, ktoré sú prítomné vI...