Antal Miroslav

0-3-Trimetylamónium-2-hydroxypropyl derivát hemicelulóz typu (1-4)-beta-D-xylánu a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 278628

Dátum: 05.11.1997

Autori: Šimkovič Ivan, Antal Miroslav, Micko Michael, Ebringerová Anna

MPK: C08B 37/14

Značky: 0-3-trimetylamónium-2-hydroxypropyl, 1-4)-beta-d-xylánu, hemicelulóz, derivát, spôsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Deriváty hemicelulóz typu (1->4)-beta-D-xylánu so štrukturálnymi jednotkami vzorcov (I) a (II) a/alebo (III), kde R1 a R2, ktoré môžu byť rovnaké alebo rozdielne, znamenajú vodík alebo skupinu všeobecného vzorca (IV), v ktorom X znamená hydroxylový, dihydrogenfosforečnanový, hydrogensíranový, chloridový alebo octanový anión, R3 znamená štrukturálnu jednotku kyseliny 4-O-metyl-alfa-D-glukurónovej vzorca (V), v ktorom Y znamená vodík, sodík...

Spôsob odstraňovania heparínu z krvi in vitro

Načítavanie...

Číslo patentu: 265772

Dátum: 14.11.1989

Autori: Antal Miroslav, Toman Rudolf

MPK: G01N 33/50, A61K 31/715

Značky: heparinu, vitro, spôsob, odstraňovania

Text:

...zmesou epichlórhydrínu a dietylamínu v alkalickom prostredí,imidazólio-N,N-diyl-bis-/2-hydroxy-3-propyl/-ový éter sietovaného škrobu, chlorid dímetylamino-bis-/2-hydroxy-3-propyl/-ový éter sietovaného škrobu, benzyldimetylamonium-2-hydroxypropyl sietovaný škrob. Derivát polysacharidu pozostáva z častíc o veľkosti 50 až 300 řm, avšak je možné použit i derivát polysacharidu s menším alebo väčším rozmerom.Výhodou navrhovaného spôsobu...

Prípravok na odstraňovanie heparínu z krvi in vitro

Načítavanie...

Číslo patentu: 261814

Dátum: 10.02.1989

Autori: Antal Miroslav, Toman Rudolf

MPK: G01N 33/86, A61K 31/715

Značky: odstraňovanie, prípravok, heparinu, vitro

Text:

...kapacitou 0,7 mmó 1.g 1 sa dokonale premieša s mik 261.814rokryštalickou celulózou pre farmaceutické použitie 60 g, 50 .až 300 m. získaná zmes s dobrými tokovými vlastnosťami sa tabletuje na tabletky s hmotnosťou 80 mg a pevnostou 3 »až 4 kg. Každá tabletka obsahuje 20 mg chlorid imiclazólio-N,N-dlyl-bis-2-hydroxy-3-propylj-ového éteru celulózy a 60 mg mikrokryštallckej celulózy..g 1 sa dokonale premieša s mlikrokrýštalickou celulózou pre...

Sposob zníženia horlavosti lignocelulózových materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 259239

Dátum: 17.10.1988

Autori: Balog Karol, Šimkovič Ivan, Košík Štefan, Pastýr Ján, Antal Miroslav

MPK: B27N 9/00

Značky: lignocelulózových, materiálov, zníženia, hořlavostí, spôsob

Text:

...je 32,8 E obj. kyslíka. Nemodifikované smrekové doštičky majú limitné kyslíkové číslo 23,5 obj. kyslíka. Podla ČSN 73 0862 sa horlavosť zmení z C 2 na C 1, zo stredne horľavého materiálu na tažko horlavý materiál.Postupuje sa ako v príklade 1 s tým rozdielom, že použije 200 ml 30 hmot. vodného roztoku 1,3-bis/3-chlőr-2-hydroxypropyllimidazóliumhydrogénsíranu obsahujúceho 10 hmot....

0-Benzoyl-0-(3-trimetylamónium-2-hydroxypropyl)celulóza

Načítavanie...

Číslo patentu: 254240

Dátum: 15.01.1988

Autori: Michalík Ivan, Antal Miroslav, Pastýr Ján, Gálová Zdena

MPK: C08B 3/14

Značky: 0-benzoyl-0-(3-trimetylamónium-2-hydroxypropyl)celulóza

Text:

...lievikorm a vyhrievacím kúpelom sa do 246 g suchého pyridínu suspenduje 100 g absolútne suchej O-3-trimetylamónium-Z-hydroxypropylcelulózy s obsahom 0,13 hmot. dusíka s výmennou kapacitou 0,15 mmól.g 1 a n je 2-00, esterifikuje sa 256 g čerstvo upredestilovaného benzoylchloridu za miešania pri teplote 60 C po dobu 180 minút. Po skončení reakcie sa produkt zráža do 5 1 chladnej 5 °C destilov-anej vody v digestore. Po premiešaní sa...

0-(3-Amino-2-hydroxypropyl) celulóza a spôsob jej prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 252999

Dátum: 15.10.1987

Autori: Pastýr Ján, Antal Miroslav, Petruš Ladislav

MPK: C08B 11/08, C08B 11/145

Značky: celulóza, 0-(3-amino-2-hydroxypropyl, spôsob, přípravy

Text:

...(19841.O~B-amino-z-hydroxypropylcelulóza má vlastnosť, že sa môže pripraviť z mikrokryštaliokej, vläknitej, sférickej celulózy podľa potreby ďalšieho použitia pre kolónovü,tenkovrstvovú chromatografiu a pod, ďaej má tú vlastnosť, že sa dá ďalej modifikovaťnapr. esterifikovať benzoyláciou a potom, použiť na izoláciu trasférových ribonukleových kyselín v kolônovej chromatografiiZmes odsatej sférickej 0-3-chlór-2-hydroxypropyncelulózy 10 g, 20...

0-(3-Dimetylamino-2-hydroxypropyl) celulóza a spôsob jej prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 252998

Dátum: 15.10.1987

Autori: Pastýr Ján, Antal Miroslav, Petruš Ladislav

MPK: C08B 11/145, C08B 11/08

Značky: 0-(3-dimetylamino-2-hydroxypropyl, celulóza, přípravy, spôsob

Text:

...O-S-chlór-Z-hydroxypropylcelulóza je ľahko dostupný derivát celulózy L. Petruš, P. Gemeiner Chem. Zvesti 38, 133 1984.0- 3-dimetylamíno-Z-hydroxypropyl j celulóza má vlastnosti slabobázického anexu, môže byť vo forme sférickej, vláknitej,práškovej, mikrokryštalickej čo zaručuje potrebné fyzikálne-mechanické vlastnosti pre použitie napr. prietok, napúčací objem reaktivitu a podobne.Zmes odsatej sférickej...

Spôsob prípravy katiónaktívnych hemicelulóz

Načítavanie...

Číslo patentu: 238884

Dátum: 15.05.1987

Autori: Ebringerová Anna, Šimkovič Ivan, Antal Miroslav

MPK: D21C 3/02

Značky: hemicelulóz, spôsob, přípravy, katiónaktívnych

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka prípravy katiónaktívnych hemicelulóz. Podstata prípravy spočíva v tom, že sa drevné piliny aktivujú 3,5 až 25 percentným vodným roztokom hydroxidu sodného alebo 5 až 30 %-ným vodným roztokom hydroxidu draselného pri teplote 15 až 30 °C po dobu 30 až 120 minút, za tým sa alkylujú 10 až 50 %-ným vodným roztokom 3-chlór-2-hydroxypropyltrimetylamóniumchloridu pri teplote 40 až 70 °C po dobu 1 až 4 h pri váhovom pomere drevné piliny...

0-Benzoyl-0-(3-dietylamino-2-hydroxypropyl)celulóza a sposob jej prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 250562

Dátum: 15.04.1987

Autori: Michalík Ivan, Antal Miroslav, Gálová Zdena, Pastýr Ján

MPK: C08B 3/14

Značky: spôsob, přípravy, 0-benzoyl-0-(3-dietylamino-2-hydroxypropyl)celulóza

Text:

...deliacim lievikom a vyhrievacím kúpelom sa do 246 g suchého pyridínu suspenduje 100 gramov. absolútne suchej O-S-dietylamíno-Z-hydroxypropyncelulózy s obsahom 1 9/0 hmot. dusíka a n je 200 a esterifikuje sa 256 gramov čerstvo predestilovanéłro benzoylchloridu za miešania pri teplote 60 °C po dobu 90 minút. Po skončení reakcie sa produkt zráža do 5 l chladnej destilovnanej vody v» digestore. Po premiešaní sa odsaje na sklenej Írite S-lj....

Spôsob prípravy trimetylamóniumhydroxypropyl derivátov celulózy

Načítavanie...

Číslo patentu: 236024

Dátum: 01.02.1987

Autori: Toman Rudolf, Antal Miroslav

MPK: C08B 15/06

Značky: celulózy, spôsob, derivátov, trimetylamóniumhydroxypropyl, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu prípravy trimetylamóniumhydroxypropyl derivátov celulózy. Podstata spôsobu prípravy trimetylamóniumhydroxypropyl derivátov celulózy spočíva v tom, že celulóza o priemernom polymerizačnom stupni 100 až 800 sa aktivuje kyselinou octovou alebo fosforečnou pri teplote 0 až 20 °C po dobu 0,5 až 2 h, potom sa kyselina vymyje a pridá sa 0,1 až 2 mol 3-chlór-2-hydroxypropyltrimetylamónium chloridu na 1 mol celulózy, zmes sa...

Spôsob pestovania buniek in vitro na celulózových mikronosičoch

Načítavanie...

Číslo patentu: 230757

Dátum: 01.04.1986

Autori: Veber Pavel, Hána Ladislav, Szantó Ján, Kuniak Ľudovít, Beneš Milan, Antal Miroslav

MPK: C12N 11/12, C12M 3/04

Značky: spôsob, buniek, vitro, mikronosičoch, pestovania, celulózových

Text:

...N.A. de Bruýne, B.J. ívíorganAmer. Lab. 35, 251 (1981 l 7 uvádzajú súčasných výrobcov mikronosičov.230 757 Výrobca Krajina Firemné Zloženie Priemer ~ . oznacenie mikronosičov,am Bio-Rad USA Bio-Carriers poiyakryiamid 120 - 180 Flow Labs USA Superbead DEAE-Sephadex (dietylamino- 135 - 205 etyl-dextran) Lux USA Cytospere modifikovaný polystyrén 16 ° 230 NUNC Dánsko Biosilon modifikovaný polystyrén 16 ° 300 Pharmácia Švédsko Cytodex...

Způsob přípravy nových cykloalkanových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 239937

Dátum: 16.01.1985

Autori: Ebringerová Anna, Šimkovič Ivan, Stárek Jioí, Bembenek Zdeninek, Antal Miroslav, Doubal Karel, Blažík Otakar

MPK: C07C 109/16

Značky: přípravy, cykloalkanových, způsob, derivátů, nových

Text:

...nebo etylenketal. Reakce se moze provádět při teplotä zo az 2 oo °c v inertním rozpouszscneĽJako reakčního prostředí se může používat s výhodou aromatiokých uhlovodíků, Jako Jsou například benzen, toluen a xylen. Reakce ee může provédčt v prítomnosti katalytických množství silné kyseliny k tomuto účelu sa může používat například chlorovodíkové kyseliny, bromovodíkové kyseliny a p-toluensulfonové kyseliny.Místo sloučenin obecného vzorce...

Spôsob prípravy silne bázických anexov z lignocelulózových materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 218197

Dátum: 15.09.1984

Autori: Ebringerová Anna, Šimkovič Ivan, Antal Miroslav, Košíková Božena

Značky: silně, materiálov, přípravy, anexov, bazických, spôsob, lignocelulózových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši spôsob prípravy silne bázických anexov z lignocelulózových materiálov. Podstata vynálezu spočíva v tom, že v prvom stupni sa lignocelulózový materiál aktivuje hydroxidom sodným po dobu 30 až 60 minút a v druhom stupni sa éterifikuje vodným roztokom 3-chlór-2-hydroxypropyltrimetylamónium chloridu pri teplote 30 až 80 °C po dobu 2 až 20 hodín za stáleho miešania. Význam vynálezu spočíva v príprave ionomeničov, ktoré sú stabilné v...