Ambrož František

Spôsob výroby monoacylesterov až hexaacylesterov

Načítavanie...

Číslo patentu: 269017

Dátum: 11.04.1990

Autori: Střešinka Jozef, Macho Vendelín Člen Korešpondent Čsav, Kolesár Ján, Ambrož František, Rendko Tibor, Jurečeková Emília, Olejník Vincent, Jureček Ľudovít, Lichvár Milan

MPK: C07C 67/08

Značky: výroby, hexaacylesterov, monoacylesterov, spôsob

Text:

...aj hydroxykyseliny, získaných 2 tzv. alkalických vôd je možné uskutočňovať pretržita, nepretržite i polopretržite.Ďalšie podrobnejšie údaje 0 uskutočnení spôsobu podľa tohto vynálezu ako aj dalšie výhody sú zrejmé z príkladov.Z výroby cyklohexanônu a/alebo cyklohexanolu kata 1 ytlckou.oxidáciou cyklohexánu sa odoberá vznikajúci vedľajší produkt, tzv. alkalické odpadne lúhy, resp. alkalické odpadne vody (2 expandéra odpadných vôd...

Zmesný kyslíkatý komponent palív pre zážihové motory a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 266119

Dátum: 14.11.1989

Autori: Fehér Pavol, Barta Stanislav, Bratský Daniel, Lichvár Milan, Franta Štefan, Bučko Miloš, Olejník Vincent, Braunsteiner Michal, Ambrož František

MPK: C10L 1/18

Značky: palív, zážihové, přípravy, motory, spôsob, kyslíkatý, zmesný, komponent

Text:

...kyslíkatý komponent palív pre zážihové motory podľa vynálezu tedy obsahuje od 10 do 95 hmot. uhľovodíkovej frakcie s destilačným rozmedzím v intervale teplôt od 20 do 230 °C, od 0,7 do 58 hmot. alifatických alkoholov C 2 až C 6, od 0,04 do 32,1 hmot. cyklických alkoholov C 5 a C 6, od 0,06 do 16,3 hmot. aldehydov C 3 až C 7 a od 0,03 do 36,7 hmot. cyklických ketônov C 5 6. kyslíkatý komponent palív pre zážihové motory je vnímavý na...

Zariadenie na získavanie zmesi cyklohexanolu a cyklohexanonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263587

Dátum: 11.04.1989

Autori: Bakoš Ján, Hronec Milan, Kováč Pavol, Kolesár Ján, Džamba Peter, Olejník Vincent, Hlinšťák Karol, Sabadoš Július, Tomčík Kazimír, Košuth Jaroslav, Záremba Emanuel, Juhás Stanislav, Lichvár Milan, Futrikanič Jozef, Molnár Gabriel, Kopernický Ivan, Miškovič Tibor, Banhedyi Erich, Chocholáček Ľudovít, Žedényi Mikuláš, Jesenský Ján, Barta Stanislav, Mikula Oldřich, Ambrož František

MPK: C07C 49/303, C07C 35/08

Značky: získavanie, cyklohexanolu, zariadenie, zmesí, cyklohexanonu

Text:

...a podľa polohy -prepážok na ramene rozdeľovača vzduchu, tiež rozdielnou vzdialenosťou a rozdielným priemerom. otvorov- od vertikálnej osi dispergačného ramena.S cieľom zabrániť späxtnému miešaniu reaukčnej zmesi a prieniku plynnej fázy z komory do predchádzajúcej .komory, je podľa poľského pat. č. 94 062 navrhnutá tá prídavná prepäžka, ktorá je upevnená na pre-padovú prepážku, pričom modifikácie vyššie uvedeného reaktora má upraveno...

Spôsob zvýšenia selektivity oxidácie cyklohexánu na cyklohexanol a cyklohexanon

Načítavanie...

Číslo patentu: 263577

Dátum: 11.04.1989

Autori: Molnár Gabriel, Žedényi Mikuláš, Barta Stanislav, Mihočko Peter, Hronec Milan, Ambrož František, Magur Ján, Mikula Oldřich, Olejník Vincent, Hlinšťák Karol, Lichvár Milan, Juhás Stanislav, Kolesár Ján, Kopernický Ivan, Sabadoš Július

MPK: C07C 35/08, C07C 49/303

Značky: spôsob, cyklohexanol, cyklohexanu, cyklohexanón, zvýšenia, selektivity, oxidácie

Text:

...výhodne rozmiestnených rozdeľovacích prepáž-ok rozdielnou vzdialenosťou a rozdielným priemerom otvorov od vertikálnej osi barbotážneho zariadenia PL 136 028.V priebehu experimentov sa ukázalo, že pre proces oxidácie cvklohexánu na cyklohexanol a cyklohexanon vo viacstupňový-ch reaktoroch je veľmi dôležitá účinná dispergácia oxidačného katalyzátora do cvklohexánu prebublávaného plynnom ohsahujúcim kyslík. Uvedené postupy a spôsoby zväčša...

Zariadenie pre selektívnu oxidáciu cyklohexánu v kvapalnej fáze

Načítavanie...

Číslo patentu: 263576

Dátum: 11.04.1989

Autori: Juhás Stanislav, Žedényi Mikuláš, Sabadoš Július, Olejník Vincent, Lichvár Milan, Kopernický Ivan, Futrikanič Jozef, Košuth Jaroslav, Mikula Oldřich, Molnár Gabriel, Hlinšťák Karol, Banhedyi Erich, Záremba Emanuel, Bakoš Ján, Ambrož František, Kolesár Ján, Barta Stanislav

MPK: C07C 49/303, C07C 35/08

Značky: cyklohexanu, oxidáciu, fáze, selektívnu, zariadenie, kvapalnej

Text:

...dlhodobom chode oxidačného reaktora barbotažného typu o výkone 1 U t/h v ktorom boli uplatnené uvedené poznatky sa však ukázalo, že naďalej dochádza k tvorbe živičnatých látok, ktoré sú príčinou zanášania reaktora a postupného zhoršovania selektivity procesu oxidácie cyklo-hexánu. Z rozmiestnenia nánosov V reaktore je zrejmé, že miešanie reakčnej zmesi je nepostačujüce k tomu, aby z reakčného systému boli s požadovaunou účinnosť-ou...

Spôsob výroby cyklohexanolu a cyklohexanonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263575

Dátum: 11.04.1989

Autori: Molnár Gabriel, Hlinšťák Karol, Mikula Oldřich, Sabadoš Július, Lichvár Milan, Juhás Stanislav, Futrikanič Jozef, Ambrož František, Kolesár Ján, Žedényi Mikuláš, Barta Stanislav, Hronec Milan, Olejník Vincent, Kopernický Ivan

MPK: C07C 49/303, C07C 35/08

Značky: cyklohexanolu, výroby, spôsob, cyklohexanonu

Text:

...selektivity oxidäcie cyklohexánu na zmes cyklohexanolu a cyiklohexanonu pri dodržaní požadovanej konverzie a mož»nosť zvýšenia výkonu oxidačného reaktora je možno dosiahnut použitím rozdeiovača plynu s nerovnomerne rozmiestnenými otvormi rvo vodorovnom priereze reaktora v smere kolmom na smer prúdenia reakčnej zmesi.Zlepšenie ROUCEUÍIÍEl-Čllej a teplvotovej homogenity reakčnej zmesi rieši spôsob uvádzania a vedenia procesu oxidácie...

Zariadenie pre výrobu cyklohexanu a/alebo cyklohexanaolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263574

Dátum: 11.04.1989

Autori: Juhás Stanislav, Mikula Oldřich, Barta Stanislav, Olejník Vincent, Záremba Emanuel, Hlinšťák Karol, Jesenský Ján, Žedényi Mikuláš, Kopernický Ivan, Molnár Gabriel, Chocholáček Ľudovít, Sabadoš Július, Hronec Milan, Ambrož František, Kolesár Ján, Lichvár Milan, Futrikanič Jozef

MPK: C07C 49/303, C07C 35/08

Značky: zariadenie, cyklohexanu, výrobu, cyklohexanaolu

Text:

...organických zlúčenln V barbotažnych reaktoroch. je charakterizovaný priemernou lineárnou rýchlosťou výt-oku oxidačného plynu otvormi presne matematicky definovanými PL. patent č. 241 111.Ďalšieho zlepšenia selektivity procesu oxidácle cyklohexánu možno dosiahnut v re.aktore, ktorý zároveň zaručuje vysoký stupeň využitia kyslíkai z oxidačnvého plynusa dosahuje intenzívneho miešania reakčnej zmesi systémo-m výhodne rozmiestnených...

Spôsob výroby zmesi cyklohexanolu a cyklohexanonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263573

Dátum: 11.04.1989

Autori: Molnár Gabriel, Juhás Stanislav, Ambrož František, Lichvár Milan, Sabadoš Július, Kopernický Ivan, Olejník Vincent, Mikula Oldřich, Kolesár Ján, Žedényi Mikuláš

MPK: C07C 35/08, C07C 49/303

Značky: zmesí, výroby, cyklohexanonu, cyklohexanolu, spôsob

Text:

...pridavnou prepážkou na účinnejšie zamedzenie spätného toku medzi komorami (PL 94 062, ktorej vzdialenosť od plášta je 1 až 400 mm PL 134291).Zlepšenie dispergácie plynu v prebublávanej kvapalíne rieši spôsob charakterizovaný priemernou lineárnou rýchlosťou výtoku oxidačného plynu otvormi .presne matematícky definovanými -vo vzťahu polohy otvoru na barbotážnom zariadeni PL čisl-o 241 111, pripadne použitím .rozdelovača.plynu .s nerovnomerne...

Spôsob výroby cyklohexanolu a/alebo cyklohexanonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263572

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kopernický Ivan, Záremba Emanuel, Lichvár Milan, Ambrož František, Žedényi Mikuláš, Molnár Gabriel, Juhás Stanislav, Olejník Vincent, Kolesár Ján, Sabadoš Július, Mikula Oldřich

MPK: C07C 35/08, C07C 49/303

Značky: spôsob, cyklohexanolu, cyklohexanonu, výroby

Text:

...reaktor PL 64 440 tvorený horizontálne uloženým cylindrickým plášťom, prepadovými prepážkeimi a prepâžkami zamedzujúcimi kontakt medzi párnymi zložkami jednotlivých komôr, ktoré môžu byt opatrené pľĺdaVÍlíJ-ll propážkou na činnejšie zamedzenie spätného toku medzi kom-ocami PL 94062), ktorej vzdialenosť od plášťa je 1 až 400 mm (PL 134 291.Zlepšenie dispergácie plynu v prebublávanej kvapaline rieši spôsob charakterizovaný priemernou...

Zariadenie pre selektívnu oxidáciu cyklohexánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263571

Dátum: 11.04.1989

Autori: Hlinšťák Karol, Juhás Stanislav, Molnár Gabriel, Žedényi Mikuláš, Ambrož František, Záremba Emanuel, Barta Stanislav, Mikula Oldřich, Lichvár Milan, Kopernický Ivan, Kolesár Ján, Olejník Vincent, Kováč Pavol, Sabadoš Július

MPK: C07C 49/303, C07C 35/08

Značky: oxidáciu, selektívnu, cyklohexanu, zariadenie

Text:

...však zistilo, že postupne dochádza k zanášaniu priepustných profilov demisterov živičnými látkami, rovnakého charakteru ako je charakter nánosov v málo intenzívne miašaných alebo nemiešaných miestach reaktora. Z .dôvodu zanesenia demistera dochádza k lpretláč-aniu plynnej reakčnej zmesi z jednej komory do druhej v. smere, ale aj v protismere prúdenia reakčnej zmesi a tým ku kolísaniu úrovne hladín kvapalnej reakčnej zmesi v jednotlivých...

Spôsob výroby cyklohexanolu a cyklohexanonu oxidáciou cyklohexánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263570

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kolesár Ján, Bakoš Ján, Sabadoš Július, Barta Stanislav, Mikula Oldřich, Kopernický Ivan, Olejník Vincent, Žedényi Mikuláš, Hlinšťák Karol, Futrikanič Jozef, Banhedyi Erich, Molnár Gabriel, Košuth Jaroslav, Ambrož František, Juhás Stanislav, Lichvár Milan

MPK: C07C 49/303, C07C 35/08

Značky: cyklohexanolu, spôsob, výroby, oxidáciou, cyklohexanu, cyklohexanonu

Text:

...detinovanými vo vzahu p-olohy otvoru na bavrlbotážnom zariadení (PL 241111 prípadne použití rozdel-ovača plynu s nerovnomerne rozmiestnenými otvormi vo vodorovnom upriereze reaktora v smere kolmom na smer prúdenia reakčnej zmesi. Taktiež je známe riešenie zabezpečujúce vysoký stupeň využitia kyslíka. pomocou výhodne rozmiestnených rozdeiovacích prepážok rozdielnou vzdialenosťou a rozdielným priemerom otvorov od vertikálnej osi...

Zariadenie selektívnej oxidácie cyklohexánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263569

Dátum: 11.04.1989

Autori: Záremba Emanuel, Mikula Oldřich, Jesenský Ján, Ambrož František, Ždenyi Mikuláš, Hronec Milan, Barta Stanislav, Molnár Gabriel, Kolesár Ján, Futrikanič Jozef, Kopernický Ivan, Olejník Vincent, Hlinšťák Karol, Juhás Stanislav, Lichvár Milan, Chocholáček Ľudovít, Sabadoš Július

MPK: C07C 49/303, C07C 35/08

Značky: oxidácie, cyklohexanu, selektívnej, zariadenie

Text:

...reakt-ora má reakčnú zmes stíupajúcu mernú hmotnosť a s ňou zvyšujúci sa obsah organických kyselín. V blízkosti dna dochádza až k vytvoreniu dvojfázovej sústavy, ktorú tvorí org-anická a vodná fáza. To svedčí o skutočnosti, že vnútorná konštrukcia reaktora z prvkov, ktorými sa má .dosiahnuť konce.ntračná a teplotová homogenita reakčnej zmesi nepostačuje k tomu, aby z reakčného systému boli s požadovanom účinnosťou vynášané všetky reakčné...

Zpracování zbytků z destilace cyklohexanonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262727

Dátum: 14.03.1989

Autori: Ambrož František, Večeřa Miroslav, Mleziva Josef, Lichvár Milan, Řehák Jaroslav, Juhaz Stanislav, Jarušek Jaroslav

MPK: C07C 49/403

Značky: destilace, cyklohexanonu, zpracování, zbytků

Text:

...přitlaku nižším než 25 kPa koncentrují v první frakci a zejména ve vodná fázi, která bývá obaažena v destilačních zbytcích v množetví od 0,1 do 3. Při deatilaci za tlaku vyššího než 25 kPa mají jednotlivé frakce i nezmýdelnitelný zbytek nepříjemný zápach po zplodinách tepelné destrukce. To platí zejména o destilaci za atmoaférického tlaku. Nejnižší zápach mají frakce v rozmezí bodu varu 90 až 135 °C při 2,7 kPa nebo tomu...

Spôsob výroby nanasýtených polyesterových živíc

Načítavanie...

Číslo patentu: 261842

Dátum: 10.02.1989

Autori: Lichvár Milan, Ambrož František, Suran Pavol, Rendko Tibor, Haspra Jozef, Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav

MPK: C08G 63/52, C08L 67/06

Značky: nanasýtených, polyesterových, výroby, spôsob, živíc

Text:

...za zníženehuu tlaku a (iddelenia kryštalickěho podielu odstreďovaním, sedimentáciou alebo filtráciou má konccntrát zmesi organických látok takúto charakteristiku obsah vody z z 2 až 15 0/0 hmot číslo kyslosti 400 až 800 mg KDH . g 1 číslo zmydelnenia z 300 až 800 mg KOH/g 1 Obsah OH z 3 až 8 0/0 hmot číslo broinové 0,1 až 3 g Br/100 g obsah kyseliny adipove 35 až 80 0/0 hmot kyseliny glutárovej 0,5 až 3,0 0/0hmot kyseliny jantárovej 4...

Spôsob výroby konzervačného a/alebo silážneho prostriedku

Načítavanie...

Číslo patentu: 260772

Dátum: 12.01.1989

Autori: Kolesár Ján, Lichvár Milan, Macho Vendelín, Olejník Vincent, Jurečeková Emília, Ambrož František, Jureček Ľudovít, Střešinka Jozef, Rendko Tibor

MPK: A23K 3/03

Značky: prostriedku, konzervačného, spôsob, výroby, silážneho

Text:

...a konzervačných prostriedkov.Ďalšie podrobnosti spôsobu podla tohto vynálezu .ako .aj ďalšie výhody sú zrejmé z príkladov.Z výroby cyklohexanónu a/alebo cyklohexanolu katalytickou oxidáciou cyklohexánu sa odoberá vznikajúci vedľajší produkt, tzv. alkalické odpadne lúhy, resp. alkalické odpadne vo-dy z expandéra odpadných vôd DZ-107 vo v.ýrobni PS-103, pozostávajúca prevažne z vodného roztoku súdnych solí karboxylo-vých kyselín C 1 až...

Sposob výroby syntetického mazadla a/alebo komponentu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259576

Dátum: 17.10.1988

Autori: Macho Vendelín, Štovčíková Irena, Lichvár Milan, Kopernický Ivan, Papp Jozef, Rendko Tibor, Žedényi Mikuláš, Kavala Miroslav, Baxa Jozef, Sabadoš Július, Ambrož František, Cvengroš Ján

MPK: C10M 109/02

Značky: mazadla, výroby, spôsob, syntetického, komponentu

Text:

...a. ďalších,.bližšie .neidentifikovaných prímesí. Taký zriadený vodný roztok je nutné ešte pred použitím na esteritikáciu, preesterifikáciu a polyesterifika-ciu zbaviť .aspoň podstatnej.časti vody obvyklými postupmi, ako destiláciou alebo rektifikäciou, najmä za znížené.ho tlaku, ďalej za použitia vynášačov .a.zeotnopickou destilaciott, kryš-talizáciou,.pripadne navyše prekryštalizáciou ap.Takto pripravený koncentrát vedľajšieho...

Spôsob oxidácie cyklohexánu na cyklohexanón a cyklohexanol

Načítavanie...

Číslo patentu: 258695

Dátum: 16.09.1988

Autori: Kolesár Ján, Sabadoš Július, Ambrož František, Molnár Gabriel, Olejník Vincent, Lichvár Milan, Žedényi Mikuláš

MPK: C07C 35/08, C07C 49/403

Značky: oxidácie, cyklohexanol, spôsob, cyklohexanón, cyklohexanu

Text:

...viacstupňovom reaktore, kto» rý sa vyznačuje tým, že je uskutočňovaný dávkovalním cyklohexánu do jednotlivých komôr reaktora v množstve podla požadovanej reaakčnej teploty v- príslušnom stupni reakčného systému. Dávkovanie sa uskutočňuje tak, .aby pomer množstva cyklohexálnu priclávaného do dvoch po sebe následne idúcich stupňov reaktora v smere prietoku reakčnej zmesi Q,- l/Qí bol vyšší ako 0,7, pričom aby poane-r množstva cyklohexávnu...

Způsob měření záznamů na fotochemických materiálech

Načítavanie...

Číslo patentu: 244094

Dátum: 01.06.1988

Autor: Ambrož František

MPK: G03F 7/00

Značky: záznamu, měření, způsob, materiálech, fotochemických

Text:

...s velmi malou tlouětkou (např. několik desetin mikrometru a méně).Uvedené nedostatky nemá postup podle vynálezu, jehož podstatou je postup umožňující využít skutečnosti, že rozložení intenzity záření v difrsktogranech, vznikajících ohybem světla na ekvidistsntních obrazových prvcích, se podstatným způsobem mění při změně tlouštky (popřípadě absorpce) těchto obrazových prvků.Přednosti postupu podle vynálezu spočívají především v tom, že k...

Zapojenie na spätné získavanie kobaltu z procesu oxidácie cyklohexánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257459

Dátum: 16.05.1988

Autori: Ferenčík Ján, Lelko Jozef, Ambrož František, Kolesár Ján, Lichvár Milan, Berežný Viktor

MPK: B01D 11/00

Značky: oxidácie, procesu, kobaltu, získavanie, zapojenie, špatně, cyklohexanu

Text:

...v ktorom súčasne prebieha extrakcia kobaltu 1 organických zvyškov do vodnej fázy. V extrakci g pre bieha druhý stupeň extrakcie Co 2 ionov vodou.Ako extraktor 2 hydrolyzovanej reakčnej zmesi sa môže využiť aj kontinuálna rotačnáodstredivka na kvapalné fázy. Extrakčným činidlom je vodná fáza z odstredívky.Zmiešanie extrakčných činidiel z extraktov l a 3 nastáva v zmiešavači Ä, ktorým môže byť v najjednoduchšom prípade aj rozšírené potrubie....

Spôsob výroby zmesi obsahujúcej cyklohexanón a cyklohexanol

Načítavanie...

Číslo patentu: 257367

Dátum: 15.04.1988

Autori: Lichvár Milan, Sabadoš Július, Chocholáček Ľudovít, Ambrož František, Kolesár Ján

MPK: C07C 35/08, C07C 49/404

Značky: cyklohexanol, cyklohexanón, výroby, spôsob, zmesí, obsahujúcej

Text:

...je proklamované zvýšenie selektivity oxidácie cyklohexánn, publikované a tiež vo výrobníspotreby surovín poukazujú na značné rezervy V tejto oblasti. Experimentálne bolo zistené, že vhodnouvoľbou reakčných parametrov je možné ďalšie zvýšenie selektivity oxidácie cyklohexánu smerom na cyklohexanón a cyklohexanol. Predmetom toho vynalezu je spôsob výroby zmesi obsahujúcej cyklohexanón a cyklohexanol v kvapalnej fáze kyslíkom alebo plynom...

Spôsob absorpcie organických zlúčenin z odplynov procesu oxidácie cyklohexánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257112

Dátum: 15.04.1988

Autori: Olejník Vincent, Lichvár Milan, Barňák Štefan, Gaško Pavol, Ambrož František, Kolesár Ján, Molnár Gabriel

MPK: C07C 49/403, C07C 35/08

Značky: zlúčenín, odplynov, spôsob, absorpcie, oxidácie, cyklohexanu, organických, procesu

Text:

...Vplyvom opakovaného tepelného namáhania pomerne malého množstva absorbenta, ktoré vyplýva zo spôsobu jeho regenerácia sa tvoria tzv. tažké zlúčeniny, zanašajúce absorpčný systém a zhoršujúce jeho účinnosť, čo nepriaznivo ovplyvňuje množstvo organických zlúčenín v odplynoch. Výmena adsorbenta sa privádza len jednorazovo, po dosiahnutí parametrov a vlastností, kedy je toto opatrenie nevyhnutné. Prevážnú časť uvedených nevýhod možno...

Spôsob selektívnej oxidácie cyklohexánu na cyklohexanón a cyklohexanol

Načítavanie...

Číslo patentu: 256584

Dátum: 15.04.1988

Autori: Chocholáček Ľudovít, Lichvár Milan, Ambrož František, Kolesár Ján, Sabadoš Július

MPK: C07C 35/08, C07C 49/403

Značky: spôsob, oxidácie, cyklohexanol, cyklohexanón, selektívnej, cyklohexanu

Text:

...jednotiek indikujú dalšie možnosti zvyšovania selektivity oxidácie cyklohexänu, a tým aj ekonomickejšie využitie surovín a energií.Pri štúdiu oxidácie cyklohexánu bolo zistené, že na selektivitu reakcie výrazne vplýva objemový prietok cyklohexánu k reakčnému objektu.Predmetom tohoto vynálezu je spôsob selektívnej oxidácie cyklohexánu na cyklohexanön a cyklohexanol V kvapalnej fáze kyslíkom alebo plynom obsahujúcim kyslík Vjednom alebo...

Spôsob oxidácie cyklohexánu na zmes obsahujúcu cyklohexanón a cyklohexanol

Načítavanie...

Číslo patentu: 256583

Dátum: 15.04.1988

Autori: Sabadoš Július, Lichvár Milan, Kolesár Ján, Ambrož František, Žedényi Mikuláš

MPK: C07C 49/404, C07C 35/08

Značky: cyklohexanón, oxidácie, cyklohexanu, cyklohexanol, spôsob, obsahujúcu

Text:

...možnosť využitia odpadného prúdu z výroby cyklohexanonu je velmi zaujimavá.Z uvedeného dôvodu bol skúmaný proces oxidácie cyklohexánu s cielom zvýšiť selektivltu na dikarboxylové kyseliny pri rovnakej alebo len nepodstatnej nižšej selektivite cyklohexánu na zmes cyklohexanonu a cyklohexanolu o cca 0,5 hmot),a to na úkor tvorby nežiadúcich vedľajších produktov. Experimentalne bolo zistené, že tento efekt je možno dosiahnút vhodnou...

Sposob spracovania odpadných produktov z výroby pentaerytritolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254679

Dátum: 15.01.1988

Autori: Bindas Ján, Host Miroslav, Čorný Jozef, Tereščák Ignác, Sabadoš Július, Lichvár Milan, Chocholáček Ľudovít, Ambrož František, Olejník Vincent

MPK: C02F 11/06, C02F 11/14

Značky: odpadných, výroby, produktov, pentaerytritolu, spracovania, spôsob

Text:

...a hydrogenuhličitanu sodného, ktorú možno vo lĺorme roztoku alebo po získaní kryřtalickej sódy použiť na zražanie vápnika v odpadných produktoch výroby pentaerytritoiu.Zmes vytvorená s roztokom kyselín a esterov, ako odpadného produktu z výroby cyklolierzanónu najmä hydroxykapronouvá, kapronvova, iadipová . . . sa môže poiąžiľ tiež pri opal-ovaní odpadnýchswodných solí »C 3 až C 6 monvoukarboxylových kyselín z výroby cyklohexanónu,...

Způsob výroby opticky aktivních.alfa. -aminokyselin z racemických směsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 240818

Dátum: 01.01.1988

Autori: Lichvár Milan, Olejník Vincent, Ambrož František, Matanin Ján, Chovanec Ján

MPK: C12P 13/04

Značky: způsob, výroby, směsi, aminokyselin, racemických, aktivních.alfa, opticky

Text:

...nebo bromkyanem.Vyná 1 ezje určen k přípravě opticky aktivních àminokyselin štěpenímracemátů pomocí imobilisované aminoacylasy s použitím vysoce hospodárného postupu,který lze provádět v laboratorním mčřítku v mikromolovém nebo v milimolovém objemu. Zpracovávat lze směsi racemátů aminokyselín značených stabilnimi ísotopy nebo racemické směsi radioaktívních či neproteinogennich aminokyselín stejně jako proteinogenních aminokyselín V...

Sposob spracovania destilačných zvyškov z procesu rektifikačnej rafinácie cyklohexanón-cyklohexanolovej zmesi

Načítavanie...

Číslo patentu: 253921

Dátum: 17.12.1987

Autori: Lichvár Milan, Ambrož František, Filip Bohumil, Kolesár Ján, Olejník Vincent, Halko Miron

MPK: C07C 49/303

Značky: rafinácie, spracovania, destilačných, cyklohexanón-cyklohexanolovej, procesu, zvyškov, rektifikačnej, spôsob, zmesí

Text:

...hydrolýzy so sodnými solami m-onokarboxyiových kyselín C 5 až Ce.Najdôležitejšie výhody postupu podla vynálezu predstavuje zvýšenie produkcie cyklohexanónu a zníženie mernej spotreby benzénu.Bližšie výhody postupu podľa vynálezu ilustrujú nasledujúce príkladyZ procesu rektifikačného čistenia zmesi cyklohexanónu a cyklohexanolu od tzv. ľahkých zlúčenín l-pentanol, hexanal, l-butanol, cykltopentanol, cyklojpentanón a ďalšie a ťažkých...

Spôsob prípravy roztokov spracovávaných na technický pentaerytritol a mravčan vápenatý

Načítavanie...

Číslo patentu: 252869

Dátum: 15.10.1987

Autori: Čorný Jozef, Lichvár Milan, Ambrož František, Kolesár Ján, Olejník Vincent, Bindas Ján, Žedényi Mikuláš, Chocholáček Ľudovít

MPK: C07C 31/24

Značky: přípravy, mravčan, spracovávaných, pentaerytritol, technicky, roztokov, spôsob, vápenatý

Text:

...roztok zmesi kyseliny mrevčej a kyseliny nocbovej z výroby oylklohexarnórou y takom -mnionžstve, aby vzniľkol výsledný roztok o pH 4,5 »až 7,5. Pri tomto -spôsolbe Ipriprarvy rotzit-okoąv p~entae~rytriitovlu a imriarvčtasnu vápenatehzo vi Ílormwolvdveťhylďu oproti lľD/ĎTOVĚIIIIU p~omeru týrchto reawktantov pri postupe .príprovy roztokouv ~s pridávanim rsustperrzie hydroxidu vápenauteho v dvoch jpTÚdrOCh druhý prúd »do okvončcouvalnia...

Nástavce trychtýřové antény radiovýškoměru

Načítavanie...

Číslo patentu: 240063

Dátum: 01.07.1987

Autori: Ambrož František, Filip Bohumil

MPK: H01Q 13/02

Značky: trychtýřové, antény, nástavce, radiovýškoměru

Text:

...podmínka se velmi těžko plní, mají-li být na letounu podvěšena břemena.. Uvedený problémřeší nástavec trychtýřové antény radiovýškoměru podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že nástavec je tvořen kovovým pláštěm ve tvaru komolého kužele, jehož vrcholový úhel je shodný s vrcholovým úhlem tryohtýřové antény a jehož průměr menší základný, upevněné k anténě, se rovná průměru ústí antény, přičemž výška nástavce je v rozsahu 0,1 ~ 0,5...

Způsob likvidace fenolů a dehtů v surovém generátorovém plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242780

Dátum: 15.05.1987

Autori: Bindas Ján, Eorný Jozef, Ambrož František, Olejník Vincent

MPK: C10J 3/00

Značky: likvidace, dehtu, plynů, fenolů, způsob, generátorovém, surovém

Text:

...oxidu uhelnatého ą vodíku v plynu i celkové složení plynu.vzhledem k tomu, že plyny a páry za pyrolyzérem neobsahují složky, které by například při kondenzaci zanášely teplosměnné plochy, lze s výhodou využít entalpie těchto plynů a par pro vlastní zplyñovací proces, především pro výrobu zplyňovací páry.Pokud se proces V pyrolyzéru provádí za přítomnosti katalyzátorů, lze s výhodou získat přímo plyn s poměrem oxidu uhelnatého a vcdíku vhodným...

Zavěšení pojezdových kol

Načítavanie...

Číslo patentu: 242738

Dátum: 15.05.1987

Autori: Kolesár Ján, Ambrož František, Berežný Viktor

MPK: B62D 61/00

Značky: pojezdových, zavěšení

Text:

...kde obr. 1 znázorňuje čelní pohled na zsvěěení pojezdových kol a obr. 2 znázorňuje sxionometrický pohled na vozidlo se zsvěšením pojezdových kol podle vynálezu.Pojezdová kola 3, jsou otočně uložena v nábojí i kolem osy 4. Neboj i je otočné ulozen ve společné nápravě a. Společné náprava 2, je ulozene k rámu Q kolem výkyvné osy 1 která je ulozene výše než vrchol obrysu pojezdového kole 3.Osa á uložení náboje 2 svírá s osou i pojezdového...

Flotačné činidlo a/alebo komponent

Načítavanie...

Číslo patentu: 250016

Dátum: 15.04.1987

Autori: Tobičík Jiří, Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Lichvár Milan, Rendko Tibor, Kavala Miroslav, Šnyta Bohumír, Ambrož František

MPK: B03D 1/02

Značky: flotačně, činidlo, komponent

Text:

...kolóny po oddelení časti vody .o hustote .pri 20 °C 1 U 10 až l 115 kg.hydroxylových skupín 3,5 až 7,5 0 x 0 límot. a 5 až 50 lhmot. častí -prevdného alkoholiokého vedľajšieho produktu iz-oflovaného z rektitikácie prevažne cyklohexanol~cyklohex-anónovej zmesi, charafxterizovJanéh-o číslom kyslosti 0,01 až 5 mg KOH/g, číslom zmydelnenia 10 .až 60 mg KOH/g, bromovým číslom 8 až 38 mg KOH/g, rhydroxylových skupín 8 až 22 hmot. a ikarbonylo-vých...

Sposob ukončovania reakcie formaldehydu s acetaldehydom pri výrobe pentaerytritolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249893

Dátum: 15.04.1987

Autori: Žedényi Mikuláš, Kolesár Ján, Čorný Jozef, Bindas Ján, Ambrož František, Chocholáček Ľudovít, Lichvár Milan, Olejník Vincent

MPK: C07C 31/24

Značky: reakcie, spôsob, pentaerytritolu, acetaldehydom, ukončovania, formaldehydu, výrobe

Text:

...mravčanu vápenatého, z neutralizovaných reakčných roztokov sa uskutočňuje ich zakoncentrovanim s následnou trakčnou kryštalizáciou a filtráciou. Pretože zawhust-ovanie uvedených roztokov sa uskutočňuje vo viacstupñovej vákuovvej odparke v čs. technológii v trojstupňovej s indexom hospodárnosti vyšším ako 1,5, je výhodné na ukončovanie reakcie použit priamo roztok kyselín z oxidácie cyklohexánu bez predchádzajúceho zakoncentrovania.Octan...

Sposob regenerácie katalyzátora oxidácie cyklohexánu vzduchom v procese výroby cyklohexanónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248995

Dátum: 12.03.1987

Autori: Berežný Viktor, Ferenčík Ján, Kolesár Ján, Lelko Jozef, Lichvár Milan, Ambrož František

MPK: C07C 49/11, B01J 31/04, C07C 45/27...

Značky: spôsob, katalyzátora, vzduchom, regenerácie, cyklohexanonu, oxidácie, výroby, procese, cyklohexanu

Text:

...extrakcie reakčnej zmesi oxidácie cyklohexánií prepúštaná cez katex, ktorý sa následne regeneruje pôsobením kyselinami alebo ich soľami. Regenerät sa po úprave pH zásadami použije na prípravu oxidačného katalyzátora tým, že sa zmieša s organickými kyselinami, s výhodou s nafténovými kyselinami a ďalej sa spracuje známym postupom. Výhodné je regenerovat soľami kyselín, najmä soľami alkalických kovov,kde je možné otvoriť uzavretý cyklus...

Sposob získavania kobaltu z odpadných produktov výroby cyklohexanonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248594

Dátum: 12.02.1987

Autori: Lichvár Milan, Halko Miron, Kolesár Ján, Ambrož František, Berežný Viktor, Olejník Vincent, Molnár Gabriel, Ferenčík Ján, Kurajda Pavol, Lelko Jozef

MPK: C01G 51/00

Značky: odpadných, produktov, cyklohexanonu, spôsob, výroby, získavania, kobaltu

Text:

...absorbciou a rozpúštaním vo vode. Vzniknutý vodný roztok uhličitanu a hydrogenuhličitanu sodného sa vedie do rozkladnej kolőny, kde pôsobením vodnej pary sa hydrogénuhličitan sodný rozkladá na uhl šitan sodný. Roztok uhličitanu sodného s obsahom cca 1 hmo drogénuhličitanu sa potom zahustuje a kryštalizuje. Vykryštalizovaná sőda sa separuje odstredovaním a suší.Prítomnosť kohitu v pomocnom paliva - organickom odpade podmieňuje jeho...

Elektrografický materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: 245405

Dátum: 15.11.1986

Autori: Ha1ko Miron, Marcinka Peter, Ambrož František, Ilavský Ján, Oswald Anton, Host Miroslav, Burian Jozef, Hronec Milan, Vrkoe Jan, Kamenický Ivan, Cvengrošová Zuzana

MPK: G03G 5/02

Značky: elektrografický, materiál

Text:

...auaxoñ cpeaecrarzqecaoü aaepruen cnaan nonepxaocrau anexrpoäaux yponaeü, B qacwaocmn rnnpawuponauau rpynn. Smu rpynnu uoryw Guma san xuuuqecxn cnaaaaauuu c noxepxnocwsm, Tax u Quauqecxn copüuponaaauun.Baueaa emux rpynn na rpynnH,oónanammne nnconon cpenaecraruqacuoñ aaeprmeñ cnaan nonepxaocmaux anexmpouaum yponaeñ, K axpaanponasna nozepxuocrn aspocnna nn npenornpameana Qusnuecxon copőnuu runpoçunsau coenuaeann ua oxpyrammen cpenn...

Spôsob výroby neaglomerujúcich práškových a/alebo kryštalických produktov

Načítavanie...

Číslo patentu: 227902

Dátum: 15.05.1986

Autori: Ambrož František, Zeman Svatopluk, Lipka Radislav, Macho Vendelín, Fedák Ján, Dimun Milan

Značky: výroby, neaglomerujúcich, krystalických, spôsob, produktov, práškových

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby neaglomerujúcich práškových i kryštalických produktov s využitím vo vode nerozpustných alebo obmedzene rozpustných antispekavých prísad na báze kondenzátov močoviny s formaldehydom za katalytického účinku silných kyselín (NHO3). Ich podstatou sú zmesi trimetyléntetramočoviny až hexametylénheptamočoviny a cyklické kondenzáty, napr. 2-keto-5-karboxamid-1,3,5-perhydrotriazín. Tieto antispekavé prísady sa aplikujú v množstve 0,001 až...