Albrecht Jiří

Průmyslový podtlakový filtr

Načítavanie...

Číslo patentu: 260498

Dátum: 15.12.1998

Autori: Albrecht Martin, Albrecht Jiří

MPK: B01D 46/02

Značky: podtlakový, průmyslový, filtr

Text:

...dojde působením podtlaku uvnitř filtru k nasátí vzduchu z k-orýtka -dovnitř filtru na jeho zaprášenou stranu. estliže by se vyskytla netěsnost mezi těsnicím prvke-m a vnější boční stěnou .korýtka, .nebo mezi těsnicím prvkem a těsnicí manžetouvícekaipsové filtrační vložky, dojde üčinkem podtlaku v čisté části filtru k přisátí vzduchu z korýtka- dovmtř této čisté strany filtru. Množství přisátého okolního vzduchu v případě .netěsnosti je...

Filtračná vložka s viacerými vreckami so zvýšenou prevádzkovou životnosťou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1797

Dátum: 08.04.1998

Autor: Albrecht Jiří

MPK: B01D 46/52

Značky: vreckami, vložka, životnosťou, prevádzkovou, viacerými, filtračná, zvýšenou

Text:

...ale aj posuvným oterom. Toto namáhanie pri filtračných vpichovaných textíliach na výstupnej strane neupravených, spôsobuje uvoľñovanie vláken v miestach styku výstuží s vláknovým povrchom textílie, čo vedie k postupnému poškodeniu textílie a vyradeniu filtra z prevádzky.Novšie filtračné vložky s viacerými vreckami majú tepelne natavenü ako vstupnú tak výstupnü stranu, čím dochádza k vyhladeniu obidvoch povrchov. Oter týchto textílií pri...

Vpichovaná filtračná textília so zvýšenou odolnosťou proti oderu

Načítavanie...

Číslo patentu: 277792

Dátum: 16.09.1992

Autori: Strašáková Alena, Mrština Václav, Albrecht Jiří

MPK: D04H 1/48, B01D 39/08

Značky: textília, filtračná, odolnosťou, vpichovaná, oděru, zvýšenou, proti

Zhrnutie / Anotácia:

Vpichovaná filtračná textília obsahuje aspoň na jednom povrchu nastavené termoplastické vlákna, ktoré na povrchu vstupnej strany vytvárajú hladkú, rovnú, vzdušnú vrstvičku, zatiaľ čo nastavená výstupná strana má reliéfový, plastický povrch. Textília je určená na použitie do filtrov na čistenie vzdušnín alebo kvapalín v chemickom, stavebnom, keramickom a potravinárskom priemysle, v čiernej a farebnej metalurgii a za kotlovými jednotkami s...

Průmyslový podtlakový filtr

Načítavanie...

Číslo patentu: 275400

Dátum: 19.02.1992

Autor: Albrecht Jiří

MPK: B01D 46/02

Značky: podtlakový, průmyslový, filtr

Filtr hořlavých prachů

Načítavanie...

Číslo patentu: 274889

Dátum: 12.11.1991

Autor: Albrecht Jiří

MPK: B01D 29/19

Značky: hořlavých, filtr, prachu

Způsob snižování provozních tlakových ztrát filtračních stanic

Načítavanie...

Číslo patentu: 270709

Dátum: 12.07.1990

Autori: Albrecht Jiří, Albrecht Martin

MPK: B01D 29/10

Značky: provozních, filtračních, snižování, tlakových, stanic, způsob, ztrát

Text:

...poklesu průtokového množství, se toto řešilo výměnou íiltračních textilií za nové. Provozní zkoušky realizované v různých podmínkách nasazení průmyslových íiltrů prokázaly, že nepříznivá dlouhodobé narůstání provozních tlakových ztrát je možno odstranit krátkodobým intenzivním proplachem a to při proplachovací rychlosti nad 3,5 cm/5 dosahované při tlakovém spádu na textilii nad 2 500 Pa. Tím se prodlužuje provozní životnost taxtilia a snižuje...

Filtrační hadice průmyslového filtru

Načítavanie...

Číslo patentu: 270141

Dátum: 13.06.1990

Autor: Albrecht Jiří

MPK: B01D 46/02

Značky: průmyslového, filtrační, hadice, filtru

Text:

...konfekci,protoze odpadají krycí proužky textilie a s tía i obvodové švy, což se prejevuje sníženýai. ulety prachu i delší prevosní iveçností filtraöních hadicVzhledea k tomu, že šířka pod loänáho prvku je vs srovnání s äířkeu krycího preuäku textilie nnoheu menší, dosahuje se u hadic podle vyndlecu vätäí aktivní filtrační plocha, co vede k úspora na enorgii.Příklod prevedení filtrační hadice podle vyndleau je sndzorndn na připojených...

Závěsný prvek filtrační hadice

Načítavanie...

Číslo patentu: 269393

Dátum: 11.04.1990

Autor: Albrecht Jiří

MPK: B01D 46/00

Značky: filtrační, závěsný, hadice, prvek

Text:

...tyčí na přilehlé rovině nosné lišty.Vyššim účinkom řešení podle vynálezu je zejména velmi pozvolný nárůst pohybu filtrační hadice při vypínání, protože její zdvih dopináním o jeden otvor je menší než průměr tohoto otvoru, což je dáno vzájemným posunutím ee mezi jednotlivými svielými řa~ daní otvorů. Navíc kruhovým tvarem vodicí tyče, která se může v otvoru nosné lišty osově pootočit, je zabráněno nežádoucímu šroubovitému vypnutí filtrační...

Průmyslový filtr

Načítavanie...

Číslo patentu: 269124

Dátum: 11.04.1990

Autor: Albrecht Jiří

MPK: B01D 46/02

Značky: filtr, průmyslový

Text:

...hadic a na obr,5je znázornčn detail umístění stojin závěsných líšt v zářezech vodicích líšt.Jak ukazují obr. 1 a obr. 2 jsou filtrační hadice g svými spodníli konci uchycenyna hrdlech 3, vytvořených ve dnu 1 filtrační konory A. Svou horní částí je každá filtrační hadice g uchycena na víčku §, které je opatřeno pevné přichycenou závěsnou tyčí Q,která je provlečena otvoren § v zúvěané líště g a je vybavena pojistnýu prvkea Z, který je po...

Velkokapacitní filtrační hadice

Načítavanie...

Číslo patentu: 267733

Dátum: 12.02.1990

Autori: Albrecht Jiří, Mrština Václav

MPK: B01D 29/10

Značky: hadice, velkokapacitní, filtrační

Text:

...nití anlčející teplotu až 260 °C, jako je nit z vláken aklenčných, polytetrafluorotylenových a podobní.Vclkokapacitní filtrační hadice podla vynćlezu vykazuje vysokou rozmčrovou atíloat její průtažnost ae pohybuje kolem 2 a v šćdnłm případě napřekročí 5 .Je to aĺeluhou ekle něné tkaniny, která tvoří noanou vretvu vpichovanő textilie.Svazočky vazných vltken, vytváření při vpichování ve vazných místech, jednak svaaují i V rouno ae...

Zařízení pro uchycování spodních konců filtračních hadic

Načítavanie...

Číslo patentu: 265668

Dátum: 14.11.1989

Autor: Albrecht Jiří

MPK: B01D 46/02

Značky: zařízení, konců, uchycování, spodních, filtračních, hadíc

Text:

...části hrdla upevněna, což má za následok snížení celkového úletu prachu z filtru. Výhodnou skutečnosti rovněž je, že filtrační hadice procházející rozšírenou kuželovou částí hrdla není poškozována při. své funkci otěrem o jeho vnitřní kovový povrch, což vede k prodlouě žení její životnosti. Další výhodou tohoto uspořádání je, že umožňuje při konstrukcí filtru vypustit dosud užívané montážní otvory ve skříni filtru spolu s obslužnými...

Vícekapsová filtrační vložka

Načítavanie...

Číslo patentu: 265298

Dátum: 13.10.1989

Autori: Mrština Václav, Zajíc Karel, Albrecht Jiří

MPK: D04H 1/48, B01D 46/52

Značky: filtrační, vícekapsová, vložka

Text:

...na rozvinutý pás filtrační textílie s přišitými krajními a vnitřními díly podélných těenicích manžet a s vyznačením místa, kterým při konfekciování vložky je vedený boční šev.Vícekapsová, zde čtyřkapsová filtrační vložka se zhotoví taktoPřipraví se souvislý pás filtrační textílie l o potřebné šíři a délce. Na oba podélné kraje g této textílie l sexfnrče ných, vzájemné etejnýuh vzdálenostech přišijí příchytným švem 2jednotlivé díly podélné...

Rozpěrná výztuž kapsového průmyslového filtru

Načítavanie...

Číslo patentu: 258313

Dátum: 16.08.1988

Autor: Albrecht Jiří

MPK: B01D 46/02

Značky: rozpěrná, kapsového, výztuž, filtru, průmyslového

Text:

...výztuže podle vynálezu jeznázorněno na přípojenych výkreeech, kde na obr. 1 je příčný řez filtrom vybaveným drátovými výztužemí pro tlakovzdušný- proplach, na obr 2 je podélny řez stejnym fíltrem, na obr. 3je boční pohled na výztuž B na obr. 4 je znázorněn řez touto výztuží. h W d W °Fíltr precuje.tak, že zaprášená vzdušina vstupuje v jeho dolni části dovnítŕ skříně ł filtru, prach se zachycuje na voějěím povrchu fíltrečních kapsových...

Filtrační komora průmyslového kapsového filtru

Načítavanie...

Číslo patentu: 257890

Dátum: 15.06.1988

Autori: Albrecht Jiří, Albrecht Martin

MPK: B01D 46/04

Značky: filtrační, průmyslového, kapsového, komora, filtru

Text:

...s vyjímanou výztuží anebo jednotlivou kapsou lze vysunout nahoru i nosnou lištu. Kromě toho lze posunutím nosné lišty podle potřeby rozšířit otvor pro vyjmutí rozpěrné výztuže a filtrační kapsy. Po vysunutí první rozpěrně výztuže a kapsy lze postupně vyjmout další nosné lišty z filtrační komory a tak bez problémů odstranit celou vícekapsovou filtrační vložku. V případě zatvrdnutí prachu uvnitř kapes anebo ztuhnutí textílie následkem chemické...

Výsypka průmyslového filtru

Načítavanie...

Číslo patentu: 256992

Dátum: 15.04.1988

Autor: Albrecht Jiří

MPK: B01D 46/42

Značky: filtru, výsypka, průmyslového

Text:

...v jeho dolní části umístěn vyprazdňovací mechanismus podle vynálezu, jehož podstatou je, že ve vnitřním prostoru této výsypky jsou v jedné nebo několika výškach nad vyprazdňovacím mechanísmem vzhledem k jeho ose uspořádány příčně nebo podélně šikmé skluzy, přičemž spoločným půdorysem těchto jednotlivých skluzů je prostorvyprazdňovaoího meohanismu zcela překryt.Výhody takto řešené výsypky průmyslového filtru podle vyná 1 ezuspočívají v tom, že...

Způsob filtrace horké vzdušiny z kupolové pece s využitím odpadního tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 256981

Dátum: 15.04.1988

Autori: Jirsa Pavel, Smolík Jan, Albrecht Jiří, Franke Alois, Barda Richard, Grunta Milan, Mrština Václav, Vacek Jaroslav, Jirousek Jiří

MPK: B01D 46/00

Značky: odpadního, tepla, kupolové, využitím, vzdušiny, filtrace, horké, způsob

Text:

...k množství a teplotě nasávané horké vzdušiny a ke stanovenému stupni snížení teploty vzdušiny a koncentra ce prachu ve vzdušině.Od směšovací komory se horká vzdušina vede potrubím k operací odlučování, přitom její teplota klesne na teplotu kolem 200 QC.Při odlučování prachových částic, kdy zaprášená horká vzdušina prochází vpichovanou vícekapsovou filtrační textilií ve směru od vnějšího povrchu ke vnitřnímu povrchu kapes,se nejprve v...

Vpichovaná textilie pro filtraci vzdušin teplých až 230 stupňů Celsia

Načítavanie...

Číslo patentu: 256825

Dátum: 15.04.1988

Autori: Albrecht Jiří, Kolouchová Dagmar, Mrština Václav

MPK: D04H 1/46, B01D 39/06

Značky: celsia, textilie, vzdušin, vpichovaná, teplých, stupňů, filtrací

Text:

...a druhá polovina je vytvořena z vláken protažených z opačné strany textílie. Vpichovaná textílie podle obou variant se může tepelně zafixovat a potom se může impregnovat výše zmíněným vhodným pojivem. itW Při epojování aramidového vlákenného rouna se skleněnou tkani nou je výhodné použít speciální, tak zvaná šetrné plsticí jehhly, u nichž ostny jen nepatrně převyšují hranu pracovní části jehel a funkční část ostnu je menší než u běžných...

Vpichovaná textilie pro filtraci vzdušin teplých až 170 stupňů Celsia

Načítavanie...

Číslo patentu: 256824

Dátum: 15.04.1988

Autori: Mrština Václav, Kolouchová Dagmar, Albrecht Jiří

MPK: D04H 1/46, B01D 39/06

Značky: teplých, filtrací, vzdušin, stupňů, celsia, vpichovaná, textilie

Text:

...celou dobu provozu se zplodiny filtrují..V porovnání s filtračními skleněnými tkaninami je navržená vpiohovaná textílie odolnější vůči oděru a enadněji se zpracovává do tvaru hadicového filtru, přičemž vykazuje mnohem vyšší filtrační účinek, protože proniky se pohybují pod 5 mg/m 3, zatímco u skleněné tkaniny činí alespoň desetinásobek.Proti filtrační textílii z nomexových nebo rytonových vláken je navržená textílie o 20 až 50 levnější a...

Vpichovaná textilie pro filtraci vzdušin teplých až 200 stupňů Celsia

Načítavanie...

Číslo patentu: 256823

Dátum: 15.04.1988

Autori: Mrština Václav, Kolouchová Dagmar, Albrecht Jiří

MPK: D04H 1/46, B01D 39/06

Značky: celsia, filtrací, vzdušin, textilie, vpichovaná, stupňů, teplých

Text:

...50 i více mg/m 3. Kapsové filtry ze vpichované textílie podle vynálezu jsou trvale tepelně odolné do 200 °C při provozně unosné rozměrové stálosti, čemuž tak není u filtrů z aramidových a polytetrafluoretylenových vláken. Proti známým filtračním textiliím zhotoveným jen z polyakrylonitrilových vláken se u navržené textílie zlepšuje rozměrová stálost při zvýšení tepelné odolnosti ze 140 na 200 °C. íTyto a další výhody vpichované textílie podle...

Skříňová stavebnicová jednotka průmyslového filtru

Načítavanie...

Číslo patentu: 256458

Dátum: 15.04.1988

Autor: Albrecht Jiří

MPK: B01D 46/24

Značky: průmyslového, jednotka, stavebnicová, skříňová, filtru

Text:

...tak filtrační členy ve tvaru hadíc zavěšených na rovnoběžně uložených vodorovných závěsech lze ze skříně vysouvat pouze ve směru kolmo k těmto závěsům. V mnoha případech se tyto filtry stavějí do stísněných prostorů, například ke zdi a stane se,že ve směru vysouvání filtračního členu je pevná překážka. Otočením filtračního členu ve čtvercové filtrační komoře 0 90 ° lze výstupní otvor pro její vyjímání nasměrovat do volného prostoru. Možnost...

Dělicí mezistěna průmyslového filtru

Načítavanie...

Číslo patentu: 255471

Dátum: 15.03.1988

Autor: Albrecht Jiří

MPK: B01D 46/00

Značky: dělicí, filtru, průmyslového, mezistěna

Text:

...komory.Výhody dělicí mezistěny podle vynálezu lépe vyplynou z příkladu jejího provedení na obr. 1 až obr. 5, kde na obr. 1 je svislý příčný řez filtrem s dvěma filtračními komorami vyhavenými filtračnímí vícekapsovými vložkami, na obr. 2 je svislý podélný řez týmž filtrem před nasazením vícekapsových filtračních vložek, na obr. 3 je v podélném svislém řezu zachycen detail dělicí mezistěny s nosnou lištou a okrajovým těsnicím rámečkem, na...

Průmyslový filtr pro zachycování prašných příměsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 254801

Dátum: 15.02.1988

Autor: Albrecht Jiří

MPK: B01D 46/02

Značky: průmyslový, zachycování, prašných, filtr, příměsí

Text:

...ke šnekovému dopravníku jsou částíce prachu větěího průměru vlivem setrvačnosti směrovány do prostoru vnítřku otáčejícího se ěneku. Vlivem společného účinku setrvačností a rozruěení shora přívedeného proudu nosné vzdušíny uvnitř otáčejícího se ěnekového dopravníku dochází k účínnému odlučování částic většího průměru, které jsou průběžně dopravovány šnekem přes prostor vlastní výsypky filtru do výstupního dvoru. Masívní konstrukce...

Filtrační kapsová jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: 255098

Dátum: 15.02.1988

Autor: Albrecht Jiří

MPK: B01D 46/02

Značky: jednotka, filtrační, kapsová

Text:

...vynálezu umožňuje zvýšení filtrační plochy ve srovnání se stávajícím provedením filtrů až o 30 8, což umožňuje zvýšení výkonu filtrů a odpovídající snížení investičních nákladů na stavbu filtračních stanic.Zvýšení filtrační plochy přináší změnšení vzdálenosti mezi svislými stěnami jednotlivých sousedních filtračních kapes. Tím současně dochází V průběhu změn etap filtrace a regenerace ke změnšení pohybu textilií, což vede k zmírnění jejich...

Regenerační zařízení podtlakového průmyslového filtru

Načítavanie...

Číslo patentu: 253114

Dátum: 15.10.1987

Autor: Albrecht Jiří

MPK: B01D 46/02

Značky: zařízení, regenerační, filtru, podtlakového, průmyslového

Text:

...pomocí uzavíracího plechu pevně přiohyceného na proplachovací klapce se v průběhu regenerace vytvoří nad regenerovanou filtrační komorou zvýšený přetlak a jeho účinkem vzduch z výstupu ventilátoru je tlačen převážně skrze čištěnou textilii do vedlejších filtračnich komor. Účinná regenerace dosahovanézařízením podle vynálezu přináší podstatné snížení provozních tlakových ztrát, což se projevuje snížením spotřeby energie nutné na prestup...

Způsob ochrany filtračních textilií proti nadměrným teplotám

Načítavanie...

Číslo patentu: 237355

Dátum: 01.08.1987

Autori: Zajíc Karel, Albrecht Jiří, Smrž Bohuslav

MPK: B01D 46/00

Značky: nadměrným, ochrany, teplotám, textilií, proti, způsob, filtračních

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob ochrany filtračních textilií proti účinkům nadměrné teploty filtrované vzdušniny je určen pro průmyslové podtlakové vícekomorové filtry regenerované zpětným proplachem okolním vzduchem. Při tomto způsobu chlazení textilie při zvýšení teploty filtrované vzdušniny nad hodnotu její tepelné odolnosti se využívá trvalé regenerace, při níž se na filtrační textilii v jednotlivých komorách filtru, v krátkých intervalech pravidelně střídá průchod...

Zařízení pro odstranění proniku znečistěné vzdušiny obtokem podtlakové filtrační stanice

Načítavanie...

Číslo patentu: 232063

Dátum: 01.04.1987

Autori: Albrecht Jiří, Ševčík Václav

MPK: B01D 46/42

Značky: zařízení, vzdušiny, odstranění, podtlakově, znečištěné, filtrační, obtokem, proniku, stanice

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro odstranění proniku znečistěné vzdušiny obtokem podtlakové filtrační stanice využívané především při zachycování prašných úletů z obalovacích souprav na výrobu živičných směsí využívá pro zajištění těsnosti obtokového potrubí dvou uzavíracích prvků. Prostor mezi nimi je opatřen otvorem o velikosti minimálně 1 % průřezu obtokového potrubí, kterým je propojen s okolní atmosferou. Při uzavřených uzavíracích prvcích obtoku se v tomto...