Adamovský Zdeněk

Způsob úpravy technologie impregnačních fenolických rezolů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269932

Dátum: 14.05.1990

Autori: Starý Stanislav, Smrčka Jindřich, Adamovský Zdeněk, Milichovská Svatava

MPK: C08G 8/10

Značky: rezolu, impregnačních, způsob, technológie, fenolických, úpravy

Text:

...reaktoru, takže reaktor není třeba čiatit. Při praktickom provedení patentových piíkladů však bylo zjíštěno, že l při tomto způsobu přípravy krusta vzniká, i když v menším množství.Výše uvedená nedostatky v podstatné míre odstraňuje predložený vynález, jehož preamětem je způsob úpravy technologie lmprognećních fcnolickýoh rezolů pripravených z fenolú,alkyltenolů, reakčníoh produktů íenolú nebo vysokoprocantního meta-krezolu a přírodních...

Způsob přípravy vodou ředitelného pojiva na bázi polymethylolfenolových sloučenin

Načítavanie...

Číslo patentu: 269417

Dátum: 11.04.1990

Autori: Starý Stanislav, Smrčka Jindřich, Adamovský Zdeněk, Milichovská Svatava

MPK: C08G 8/10

Značky: přípravy, bázi, polymethylolfenolových, způsob, sloučenin, ředitelného, vodou, pojiva

Text:

...tepolně odolné s nemají dostetečnou hydrolytiokou odolnost.Uvedené nedostatky řeší predložený vynález, jehož pŕedmětem je způsob přípravy vodou ředitelnáho podivn na bázi polymethylolfsnolových sloučenin, vhodného k pŕedimpregnąci ąpirů, určených pro výrobu bezhslogenových eamozháěivýoh laminátů reakcí Ienolu s Iormaldehydem. Podstata tohoto vynálezu spočívá v tom, že reakce xenolu s formaldehydem probíhá za katalýzy,kvarterních fosrniových...

Vrstvené hmoty pro elektroizolační nebo dekorační účely se samozhášivými vlastnostmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 269347

Dátum: 11.04.1990

Autori: Starý Stanislav, Adamovský Zdeněk, Smrčka Jindřich, Milichovská Svatava

MPK: B32B 27/10

Značky: elektroizolační, hmoty, samozhášivými, dekorační, účely, vrstvené, vlastnostmi

Text:

...pouze na požsdovaném stupni ssmozhÁäivosti výrobku (V-O, V-l, V-2) a na stupni fosfo-a rylacs buničitého papíru. Při ohemickěm postupu fcstorylace se vňže rosforečná organická aloučenina na primární hydroxylovou skupinu slukőzověho kruhu celulőzy, přičemž při použití diteąvlohlorofostátu stačí fosforylovat každou třetí aš desátou glukőzovou Jadnctku oelulőzy, aby papír obsahoval 1,7 až 4,4 5 organicky vázaněho fosforu, což ,je plnö dostatečně...

Metylmetakrylátová stavební a opravářská hmota

Načítavanie...

Číslo patentu: 237659

Dátum: 01.06.1987

Autori: Tomka Milan, Emmer Jiří, Adamovský Zdeněk

MPK: C08L 33/12

Značky: stavební, opravářská, hmota, metylmetakrylátová

Zhrnutie / Anotácia:

Metylmetakrylátovou stavební a opravářskou hmotu lze využít jako stavebního materiálu pro budování samostatných konstrukčních prvků a na správkování všech tradičních stavebních materiálů s otevřenou strukturou póru. Nejefektivnějším se jeví využití této hmoty na budování a opravy silničních (dálničních), mostních a letištních vozovek. Samostatného metylmetakrylátového pojiva lze využít pro vyztužení a utěsnění všech stavebních materiálů s...

Způsob likvidace plynných exhalátů z výroby solí aminopolykarboxylových kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 237744

Dátum: 15.04.1987

Autori: Vavřín Jan, Hromádka Miloslav, Mlynář Josef, Dvořák Ladislav, Beštová Jana, Foltýn Josef, Adamovský Zdeněk

MPK: C07C 101/26, C01C 1/12

Značky: kyselin, exhalátů, likvidace, plynných, solí, způsob, výroby, aminopolykarboxylových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se vztahuje k oblasti likvidace exhalátů z výroby solí aminopolykarboxylových kyselin jejich chemisorpcí. Tento postup je vhodný zvláště při syntézách, u kterých dochází k vývinu exhalací amoniaku. Chemisorpce exhalátů se provede podle vynálezu tak, že exhaláty obsahující amoniak spolu s párami vody a popřípadě metanolu se absorbují ve vodném roztoku formaldehydu o hmotnostní koncentraci 20 až 60 %, přičemž molární poměr formaldehydu k...

Fenolformeldehydový rezol pro úpravu vláknitých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 232911

Dátum: 15.08.1986

Autori: Beran Jaroslav, Adamovský Zdeněk, Balling Karel Dipl .tech.

MPK: C08G 8/10

Značky: úpravu, fenolformeldehydový, rezol, vláknitých, materiálů

Zhrnutie / Anotácia:

Fenolformaldehydový rezol pro úpravu vláknitých materiálů popřípadě modifikovaný močovinou a nebo amoniakem obsahující zbytky alkalických katalyzátorů v množství 0,3 až 5 hmotnostních % přítomného kovového iontu podle vynálezu spočívá v tom, že zbytek alkalického katalyzátoru tvoří draselné ionty vázané ve formě mravenčanu a fenolátových skupin, popřípadě vázané ve formě síranu draselného nebo primárního fosforečnanu draselného KH2 PO4.

Způsob přípravy konzervačního přípravku

Načítavanie...

Číslo patentu: 221582

Dátum: 15.02.1986

Autori: Vavřín Jan, Hromádka Miloslav, Bauer Miroslav, Skalický Luděk, Jakobe Petr, Adamovský Zdeněk, Přikryl Jaroslav, Beštová Jana, Mlynář Josef, Dvořák Ladislav

Značky: způsob, přípravy, konzervačního, přípravků

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy konzervačního přípravku na bázi formaldehydu pro konzervaci krmiv. Přípravek se připravuje reakcí vodného formaldehydu s amoniakem nebo amonnými solemi organických nebo anorganických kyselin, případně za přídavku organických nebo anorganických kyselin.

Způsob přípravy flexibilní dýhovací fólie

Načítavanie...

Číslo patentu: 220619

Dátum: 15.12.1985

Autori: Horák Jiří, Adamovský Zdeněk, Briestenský Jiří, Milichovská Svatava, Maťátko Jan

Značky: přípravy, fólie, flexibilní, dýhovací, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy flexibilních dyhovacích fólií na bázi papírového nosiče, impregnovaného směsí vodorozpustné nenasycené polyesterové pryskyřice a aminoplastické pryskyřice. Podstatou vynálezu je nátěr rubové strany, tj. strany určené k lepení na deskové materiály vodou ředitelných dispersí na bázi polyvinylacetátu nebo jeho kopolymerů s akryláty.

Způsob výroby biologických sorbentů

Načítavanie...

Číslo patentu: 220373

Dátum: 15.11.1985

Autori: Pospíšilík Karel, Novosad Josef, Jandl Jaromír, Jílek Rudolf, Adamovský Zdeněk, Tomka Milan

Značky: sorbentu, biologických, způsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem zpevnění mycelia Pen. chrysogenum je převést jemně rozemletý biologický materiál do sférických částic o průměru 0,2 až 0,8 mm tak, aby jejich hydrodynamické chování v koloně bylo shodné s chováním syntetických ionexů. Podle vynálezu se tento problém řeší fluidní aglomerací směsi mycelia s močovino-formaldehydovou pryskyřicí ve vznosu. Jsou uvedeny podmínky provedení reakce ve fluidním reaktoru typu rychlomísiče. Vynálezu může být použito...

Způsob přípravy vnitřního separátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 221888

Dátum: 15.06.1985

Autori: Chaloupka Miloslav, Langr Stanislav, Adamovský Zdeněk

Značky: separátoru, vnitřního, způsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy vnitřního separátoru pro aminové, zejména melaminové pryskyřice, který je vyznačený tím, že sulfátované mastné kyseliny rostlinného oleje reagují s aminoalkanoly, vzniklý produkt se smísí s kopolymerem propylenoxidu a etylénoxidu a výsledná směs se případně upraví přísadou glykolů a/nebo anionaktivních tenzidů obsahujících sulfátovou nebo sulfonovou skupinu.

Způsob karboxymetylace biosorbentů

Načítavanie...

Číslo patentu: 217215

Dátum: 15.03.1985

Autori: Pospíšilík Karel, Adamovský Zdeněk, Jílek Rudolf, Tomka Milan

Značky: biosorbentů, způsob, karboxymetylace

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je lépe využít karboxymetylačního činidla a zároveň zjednodušit technologii karboxymetylace biosorbentů. Z tohoto důvodu se biosorbent nechá nabotnat v roztoku karboxymetylačního činidla a pak se suspenduje v roztoku alkalického hydroxidu. Vynálezu může být využito při přípravě karboxymetylovaných biosorbentů k očistě odpadních vod od kationtů těžkých kovů.

Způsob výroby vnitřních lisovacích fólií pro lisované vrtvené hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 217056

Dátum: 01.07.1984

Autori: Adamovský Zdeněk, Beranová Dana, Šňupárek Jaromír

Značky: hmoty, vnitřních, lisované, výroby, fólií, způsob, vrtvené, lisovacích

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález umožňuje zkrácení lisovací doby snížení množství pryskyřice v konečném výrobku při zachování jeho vlastností. Současně seišnižuje i množství fenolových a formaldehydových exhalací při výrobě. Dosahuje se toho impregnací vrstev celulózového vláknitého materiálu vodným roztokem fenolformaldehydových pryskyřic připravených popsaným postupem a vystavením impregnovaného materiálu v době kratší než 10 a účinku tepla při 120 - 180 °C....

Přetěr dýhovací fólie na bázi vodorozpustné nenasycené polyesterové pryskyřice

Načítavanie...

Číslo patentu: 215398

Dátum: 29.02.1984

Autori: Horák Jiří, Adamovský Zdeněk, Panchártek Jiří, Milichovská Svatava

Značky: vodorozpustné, pryskyřice, přetěr, bázi, dýhovací, fólie, nenasycené, polyesterové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká přetěru dýhovací fólie na bázi vodorozpustné nenasycené polyesterové pryskyřice, zvyšujícího přilnavost fólie k následným lakům, zejména polyesterovým. Přetěr je tvořen polyesterovou pryskyřicí ve vodě rozpustnou, která obsahuje polyetylenglykol, maleianhydrid a případně ftalanhydrid anebo glycerín a aminoaldehydovým předkondenzátem, například melaminoformaldehydovým nebo močovinomelaminformaldehydovým. Přetěr může dále...