Adámek Milan

Způsob přípravy 4-jodanilinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260448

Dátum: 15.12.1998

Autori: Adámek Milan, Kořínek Josef, Eliášek Lubomír

MPK: C07C 87/52

Značky: způsob, 4-jodanilinu, přípravy

Text:

...3,4-dimetylhexan 1,88 1,89 S-metylheptan 18,25 18,37 n-oktan 12,40 12,48 dimetylcyklohexan 8,32 3,53 etylbenzen 0,099 0,11 isononan 14,28 12,80 p-xylen 0,099 0,11 o-xylen 0,099 0,11 n-nonan 1,98 1,78 isodekan 1,88 1,52 n-propylbenzen 0,099 0,095 mp-etyltoluen 0,099 0,095 1.2,4-TMB 0,099 0,095 n-dekan 0,099 0,080 iso-Ch 0,198 0,146 střední molekulová hmotnost 114,957 celkovéDále bylo zjištěno, že přídavek některých sloučenin, které...

Způsob výroby 2-naftalensulfonanu sodného

Načítavanie...

Číslo patentu: 258822

Dátum: 16.09.1988

Autori: Adámek Milan, Scholle Stanislav

MPK: C07C 143/30

Značky: způsob, výroby, sodného, 2-naftalensulfonanu

Text:

...v pevné formě. Dojde k dosycení roztoku,který se pŕečerpavá do nádrže s nasyceným roztokem, určeným pro vysolování. Jinou možností je oddělený promývací roztok čerpat zpět do výroby solanky a přidávat k proudu vody určeného pro výrobu solanky. Jedním z řady dalších praktických řešení by mohlo být použití solné nádrže tlakové, opatřené kyselinovzdornou vrstvou.Tímto způsobem dochází ke značným úsporám anorganických solí používaných k...

Adaptér pro připojení dvoudrátové proudové smyčky k normalizovanému rozhraní

Načítavanie...

Číslo patentu: 258064

Dátum: 15.07.1988

Autori: Adámek Milan, Kuba Pavel

MPK: G06F 3/06

Značky: proudové, rozhraní, adaptér, připojení, dvoudrátové, normalizovanému, smyčky

Text:

...smyčkyy který je napojen na třetí převodnik ŽE pro zápis. 4Přijimaci odděloveč ł je tvořen prvním ochranným odporem łg, qvazebni diodou jgg a prvním vstupním tranzistorem § 91, které jsounapojeny na vstupní vodič g proudovéHsmyčky,ykde první ochranný odpor łgł je svým druhým koncom spojen se zemi, výstup prvni vazebni diody ggg je spojen a emitorem prvního vstupního transistoru ł 1 Báze prvního vstupnihojtranzistoruĺggl je propojenas...

Práškovité pomocné chemické prostředky se sníženou prášivostí na bázi syntetických třísliv nebo jejich složek

Načítavanie...

Číslo patentu: 237182

Dátum: 01.10.1987

Autori: Exner Rudolf, Friml Zdeněk, Adámek Milan, Remeš Miroslav, Baum Zdeněk

MPK: C11D 1/86

Značky: chemické, bázi, pomocné, sníženou, práškovité, prostředky, jejich, složek, prášivostí, třísliv, syntetických

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spočívá v tom, že obsahují 0,05 až 8 % hmot. látky obecného vzorce I, eventuelně 0,1 až 8 % hmot. sulfatovaného rostlinného oleje nebo 0,1 až 8 % hmot. trietanolaminu nebo 0,1 až 8 % hmot. silikonového oleje nebo 0,1 až 8 % hmot. polyethylenglykolu nebo 0,05 až 8 % hmot. tálového oleje.

Zapojení zdroje synchronizačního signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241251

Dátum: 01.09.1987

Autori: Milakov Viktor, Adámek Milan, Hirsch Bodo

MPK: H03K 3/00

Značky: signálu, synchronizačního, zapojení, zdroje

Text:

...obr. 1 a 2 uvedeny příklady zapojení a na obr. 3 průběhy signálů.Podle příkladu zapojení na obr. 1 je střídavé napětí sinusověho průběhu usměrněno müstkovým usměrňovačem Q, který je zapojen na synchronizační transformátor 2. Napětí usmerňovače Q je znázorněno na obr. 3 jako napětí uł. Usměrňovač Q je zatížen zatěžovacím odporom §łNapětí 3 je přes první vstupní odpor gg přivedeno na invertující vstup operačního zesilovače g, který pracuje jako...

Způsob přípravy sulfonovaných derivátů aminonafto(2,1-d)thiazolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252122

Dátum: 13.08.1987

Autori: Poskočil Jaroslav, Hirsch Bodo, Adámek Milan

MPK: C07D 277/84

Značky: derivátů, způsob, aminonafto(2,1-d)thiazolu, přípravy, sulfonovaných

Text:

...40 m 1 mathanolu a rsakční směs vyhřáta na 60 až 65 °c. Po ochlazení bylo pH reakční směsi upraveno konc. roztokom hydroxidu amonnáho na pH 8 až 9 a rsakční oztok přefiltrovćn. OkyĺssIsníI tiltrátu kona. kyselinou chlorovodíkovou aa vyloučił produkt,ktery byl odsät a usušan.b) Při nasazení 22,3 g /0,I nolu/ z-aminonaítslen-S-sulfokyneliny byl zíaksn produkt popaaný v příkladě la/ va výtěäku 90 ů teoria.a) Při poulití 22,3 c /0,1 nol/ kyseliny...

Způsob přípravy pomocných chemických prostředků pro kožedělný průmysl

Načítavanie...

Číslo patentu: 249611

Dátum: 15.04.1987

Autori: Adámek Milan, Beránek Jan, Exner Rudolf

MPK: C14C 3/00

Značky: přípravy, způsob, chemických, pomocných, prostředků, kožedělný, průmysl

Text:

...čistotě a prakticky dochází tak k líkvidaci organické složą ky odpadních vod.Získané produkty vykazují velmi dobré aplikační vlastnosti. Vznikají ve formě vodné suspenze s vysokým obsahom požadovaného produktu. U výsledného produktu je výhodné pH upravit oŕganíckou kyselinou například šřavelovou nebo anorganickou ky-~ selinou, například zředěnou kyselinou sírovou na pH 2,5 až 7.Ve 125 g vody bylo rozpuštěno 120,5 g Crg/S 04/3.5 H 20. K...

Disperzní barviva obsahující naftothiazolový kruh a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 228485

Dátum: 15.07.1986

Autori: Poskočil Jaroslav, Hirsch Bodo, Adámek Milan

Značky: způsob, obsahující, disperzní, přípravy, barviva, naftothiazolový, jejich

Zhrnutie / Anotácia:

Disperzní barviva obsahující naftothiazolový kruh obecného vzorce I kde A značí kde R1 = H, CH3CONH-, R2 = HOCH2CH2-, CNCH2CH2-, R3 = H, CH3CH2-, HOCH2CH2-, CH3OCOCH2CH2-, R4 = H, CH3CH2O-.

Kationická barviva na bázi 2-aminonafto-/2,1,d-/ thiazolu a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 233815

Dátum: 01.07.1986

Autori: Hirsch Bodo, Poskočil Jaroslav, Adámek Milan

MPK: C09B 29/042, C09B 44/20

Značky: jejich, kationická, bázi, thiazolu, barviva, přípravy, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Barviva obecného vzorce I, kde Y značí skupinu -CH2-CH2-OH, X značí ZnCl3, Q značí skupinu obecného vzorce II, kde M1 = vodík alkylskupina, -CH2-CH2-CN, hydroxyalkylskupina nebo acetoxyalkylskupina s počtem atomů uhlíku v alkylu 1 až 3, M2 = vodík, fenyl, alkylskupina, -CH2-CH2-CN, hydroxyalkylskupina nebo acetoxyalkylskupina s počtem atomů uhlíku v alkylu 1 až 3, M3 = vodík, acylaminoskupina, alkylskupina, alkoxyskupina s počtem atomů uhlíku v...

Způsob výroby sušených koželužských pomocných prostředků

Načítavanie...

Číslo patentu: 232492

Dátum: 15.06.1986

Autori: Friml Zdeněk, Adámek Milan, Exner Rudolf, Baum Zdeněk, Čížková Jana

MPK: C14C 9/02

Značky: výroby, sušených, koželužských, pomocných, způsob, prostředků

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru kožedělného, výroby koželužských pomocných prostředků, sušených pomocí rozprachové sušárny IC roztoku koželužského prostředku se před sušením přidávají sulfatované tuky či oleje nebo dispergované oleje přírodní či minerální. Vzniklý práškový produkt má, jednotlivá zrníčka potažená filmem tuku či oleje a tím jsou do značné míry chráněny proti účinkům vzdušného kyslíku a vzdušné vlhkosti. Současně se sníží i prašnost...

Kationická barviva na bázi 1,2,4-triazolu a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 229085

Dátum: 15.04.1986

Autori: Poskočil Jaroslav, Adámek Milan, Hirsch Bodo, Kořínek Josef

MPK: C09B 29/036, C09B 67/32

Značky: způsob, přípravy, 1,2,4-triazolu, jejich, barviva, bázi, kationická

Zhrnutie / Anotácia:

Kationická barviva na bázi 1,2,4-triazolu obecného vzorce I kde Y je -CH2-CH2-OH nebo skupina -CB1,2CHB3,4 kde B1, B2, B3 = H, alkyl nebo alkoxyskupina s počtem atomů uhlíku 1 až 4 a B4 = -COK, kde K = -OH, -NH2, -NHCH3 nebo alkyl s počtem atomů uhlíku 1 až 4, kde M1 = H, alkyl s počtem atomů uhlíku 1 až 3, -CH2CH2-CN nebo hydroxyalkyl s počtem atomů uhlíků 1 až 3, M2 = H, alkyl s počtem atomů uhlíků 1 až 3 -CH2CH2CN, fenyl nebo hydroxyalkyl s...

Způsob výroby chemického prostředku pro kožedělný a keramický průmysl, pro geologický průzkum a stavebnictví

Načítavanie...

Číslo patentu: 223412

Dátum: 15.03.1986

Autori: Adámek Milan, Exner Rudolf

Značky: stavebnictví, kožedělný, chemického, průmysl, výroby, způsob, keramický, prostředků, geologický, průzkum

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby chemického prostředku pro kožedělný a keramický průmysl, pro geologický průzkum a stavebnictví, na bázi nenasycených kyselin, hydrolýzou substituovaného polybutenu obecného vzorce kde přičemž M = -OH, -OCH3, -OC2H5, B = -A, -C6H5, -OCOCH3, D = -H, -CH3 a n = 1 až 500, účinkem hydroxidu alkalického kovu za teplotyy 20 až 100 °C, vyznačující se tím, že se hydrolýza provádí v přítomnosti sulfitových výluhů v hmotnostním množství...

Způsob alkalické delignifikace lignocelulózového materiálu v přítomnosti derivátů antrachinonu a jejich směsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 219091

Dátum: 15.07.1985

Autori: Adámek Milan, Tomis Bořivoj, Velík Jiří, Milichovský Miloslav, Mašura Vladimír

Značky: alkalické, přítomnosti, antrachinonu, materiálů, lignocelulózového, způsob, jejich, delignifikace, směsi, derivátů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob alkalické delignifikace lignocelulózového materiálu v přítomnosti derivátů antrachinonu a jejich směsí vyznačený tím, že se do reakční směsi přidávají substituční deriváty antrachinonu obecného vzorce, kde R1 = H-, X, NH2, NO2 R2 = H, X, NH2, NO2, SO3H R3 = H R4 = H, SO3H, NH2, OH R5 = H, X, NH2, NO2, SO3H R6 = H, X, NH2, NO2, SO3H R7 = H, X, NH2, NO2, SO3H R8 = H, X, NH2, NO2, SO3H X = halogen nebo jejich směsi s atrachinonem a/nebo...