Adámek Karel

Štafetová dýza na vzduchové dýzové tkacie stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 278668

Dátum: 07.12.1994

Autor: Adámek Karel

MPK: D03D 47/30, D03D 47/28

Značky: štafetová, stroje, vzduchové, tkacie, dýzové, dýza

Zhrnutie / Anotácia:

Štafetová dýza na vzduchové dýzové tkacie stroje s prietokovým kanálom má priechod medzi spodnou časťou (6) prietokového kanála a jeho bočným vyústením (4) vytvorený plynulým ohybom, ktorý je tvorený tvarovou časťou (8) prietokového kanála, ktorého zakrivená stredná krivka (15) pretína aspoň v jednom bode pozdĺžnu os (7) telesa (1) štafetovej dýzy.

Štafetová tryska pro vzduchové tryskové tkaní

Načítavanie...

Číslo patentu: 266516

Dátum: 12.01.1990

Autori: Liberec, Bandouch Milan, Adámek Karel

MPK: D03D 47/30

Značky: vzduchové, štafetová, tryska, tryskové, tkání

Text:

...víry v trysoe zdurazněné ještě zmíněným tvarem vrcholového uzavření kanálu, které se nachází nad bočním vyústěním, které samo 0 sobě, jak již zmíněno, je velice krátké a neumožňuje u jednotlivých trysek dosažení stejné orientace proudění vzduchu vystupujícího z bočního vyústění.Je tedy nutno provádět třídění štafetových trysek podle směru a velikosti rychlosti vystupujícího proudu vzduchu, které zvyšuje náklady při výrobě. Při tomto...

Tryska tkacího stroje, zejména pneumatického

Načítavanie...

Číslo patentu: 265989

Dátum: 14.11.1989

Autori: Velechovský Petr, Zlatohlávek Jiří, Adámek Karel

MPK: D03D 47/30

Značky: stroje, pneumatického, zejména, tryska, tkacího

Text:

...podstata spočívá v tom, že výtokové komora obsahuje první přímý úsek aądruhý přímýVýhodou nového řešení je především zvýšení tahové síly na útek a že tryska tvarovàná podle nového řešení nemusí mít žádný výše popsaný převaděč tlakového média. Výhodou je také snížení konstrukční a výrobní náročnosti.úsek, které jsou spojeny minimálně jedním ohybem.Další výhody a význaky předloženého řešení jsou patrny z následujícího popisu a...

Zpětný uzávěr pro injektážní práce

Načítavanie...

Číslo patentu: 244243

Dátum: 15.12.1987

Autori: Adámek Karel, Brzoo Miroslav, Libánský Vladimír

MPK: E21B 33/13, E21B 33/138

Značky: práce, injektážní, uzáver, zpětný

Text:

...a představuje úsporu injektážních trubek a ventilů při jeho používání.Příkladné provedení zpětného uzávěru podle vynálezu je schematicky znázorněno na přiložených výkresech, kde na obr. 1 je čelní pohled na zpětný uzávěr, na obr. 2 je osový řez zpětného uzávěru a na obr. 3 je osový řez zpětného uzávěru ve stavebnicovém provedení.Zpětný uzávěr pro injektážní práce je tvořen průtočným tělesem ł 2 pružné hmoty například pryže s průtočným...

Zařízení pro přívod vzduchu ke tryskám

Načítavanie...

Číslo patentu: 253094

Dátum: 15.10.1987

Autor: Adámek Karel

MPK: D03D 47/30

Značky: tryskám, vzduchu, zařízení, přívod

Text:

...radiálními otvory Q. Uvnitř čepu Ž je kluzně uložen uzavírací ventil 1, který je svým dříkem 5 utěsněn těsněním 9 na vnitřní válcové ploše čepu á, na jednom konci je opatřen kuželkou lg a druhým svým kon cem je spojený s ovládacím mechanismem ll. Čep § je kluzně uložen uvnitř rotačního šoupâtka lg a je pevně spojen s tělesem lg přívodních kanálkú. Rotační Šoupátko lg je pevně spojenos tělesem l trysek a je v úrovni radiálních otvorü Q čepu...

Otočná dvojtryska pro vzduchové tryskové tkalcovské stavy

Načítavanie...

Číslo patentu: 252280

Dátum: 13.08.1987

Autor: Adámek Karel

MPK: D03D 47/30

Značky: stavy, vzduchové, tryskové, dvojtryska, tkalcovské, otočná

Text:

...popsán podle přiloženéhovýkresu, na nêmž je znázorněno příkladné provedení otočnédvojtrysky pro vzduchové tryàkové tkalcovské stavy podle vy nálezu.otočná dvojtryska je v příkladném provedení tvořenotělesem 1 dvojtrysky, opatřcným dvěma vzduchovými kanály g.K tělesu 1 dvojtrysky je převlečnou maticí Q připevněna ytryska, sestávající z pláště 4 trysky a jádra 5 trysky. (01 mo k prohozní ose 6 dvojtrysky, která je současně osou jádra§ trysky,...

Pomocná tryska otočné dvojtrysky pro vzduchové tryskové tkalcovské stavy

Načítavanie...

Číslo patentu: 252279

Dátum: 13.08.1987

Autor: Adámek Karel

MPK: D03D 47/30

Značky: dvojtrysky, tryska, vzduchové, pomocná, otočné, tryskové, tkalcovské, stavy

Text:

...vzduchové«tryskové tkalcóvskě stavy se středovým prohozem podle vy nálezu spočívají zejména v tom, že v důsledku připevnění tělesa pomocných trysek k tělesu dvojtrysky nedochází k nadměrnému namáhání trubky přívodu Étku a navíc Je hmota pomocných trysek rozložena blíže středu otáčeníýdvojtrysky, čímž dochází ke zmenšení dynamické síly a hnacího momentu.nutných pro vratné otáčení dvojtrysky.Vynález bude dále podrobněji popsán podle...

Zařízení k ovládání přívodu vzduchu pro otočnou trysku vzduchového tryskového tkacího stavu se středovým prohozem

Načítavanie...

Číslo patentu: 251371

Dátum: 16.07.1987

Autor: Adámek Karel

MPK: D03D 47/30

Značky: ovládání, otočnou, přívodů, stavu, středovým, tkacího, vzduchu, tryskového, vzduchového, zařízení, trysku, prohozem

Text:

...nevýhod známého zařízení je u zařízení podle vynálezu výhodné i to,že je kompaktní a nejsou problémy s těsností. Další výhody predloženého vynálezu jsou 138 trny z popisu příkladněho provedení znázorněněho na přiloženém výkrese, kde značí obr. l podólný řez zařízením a obr. 2 schéma ústrojí pro ovládání ventilů podle obr. 1.Täleea otočných trysek 1 (obr. t) jsou uložena známým způsobem ne konci hřídele 1,který je otočnä uložen na rámu stroje...

Tryska pro rotační tisk

Načítavanie...

Číslo patentu: 233914

Dátum: 01.03.1987

Autori: Zít Jiří, Nevole Vratislav, Adámek Karel

MPK: B41F 15/44

Značky: tryska, rotační

Zhrnutie / Anotácia:

Tryska pro rotační tisk, zejména na strojích s rotační šablonou pro potiskování textilií a jiných pásových materiálů, odstraňující nerovnoměrnosti tlaku tiskací barvy na výstupu z trysky, přičemž účelu je dosaženo podélným rozdělením prostoru dutého tělesa trysky pružnou membránou na dva tlakové prostory, z nichž jeden je pod měnitelným tlakem plynného média, např. tlakového vzduchu.