Adámek Ivo

Zařízení pro komprimaci prořezávkového dříví a zbytků po těžební činnosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 260071

Dátum: 15.11.1988

Autori: Machač Milan, Jindra Miroslav, Minařík Zdeněk, Novák Lubomír, Adámek Ivo

MPK: A01G 23/00

Značky: komprimaci, činnosti, zařízení, prořezávkového, dříví, těžební, zbytků

Text:

...nahydrau 1 ický okruh hydrogenerátoru vyvážecí soupravy. Jednotlivé hydromotory jsou uchyceny jedním koncem na rámu vyvážecí soupravy a druhým koncem na příčníku, který spojuje vždy dvě klanice V jeden celek. ovládání hydromotoru je z kabiny vyvážecí soupravy pomocí rozvaděčů..Účinok vynálezu spočíva v tom, že při pohybu klanic dochází ke komprimacinaloženého materiálu, lepšímu využití ložné plochy a částečnému uspořádání nákladu. Tím se...

Elektronické zařízení elektrohydraulické regulace parních turbin

Načítavanie...

Číslo patentu: 244224

Dátum: 15.12.1987

Autori: Adámek Ivo, Formánek Karel, Král Jaroslav

MPK: F01K 7/20, G05B 11/32

Značky: elektronické, regulace, elektrohydraulické, parních, zařízení, turbin

Text:

...Ql výběru minima, spojenému dále s druhým přepínačem 2, se kterým je take spojen člen g odchýlky otáček.Tento druhý přepíneč 2 je pak připojen k centrálnímu regulátoru 1, k němuž jsou také připojeny obvody ll logického řízení parametrů, a který je dále spojen s elektrohýdraulickým převodníkem lg.Elektronické zarízení oloktrohydrnulickó regulace parních turbin je podle toho přikloduprovedení zapojeno tak, že k funkčnrímu vstupu 10 l...

Okrouhlý pletací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 241875

Dátum: 01.12.1987

Autor: Adámek Ivo

MPK: D04B 15/94

Značky: okrouhlý, stroj, pletací

Text:

...hnacího elektromotoru.Na základové desce 1 neznázorněného okrouhlého pletacího stroje jsou upevněna ložiska g, v nichž je uložen nosný hřídel 1. Na tomto nosném hřídeli 1 je nad základovou deskou 1 upevněn jehelní válec Q, v jehož drážkäch jsou uloženy neznázorněné pletací prostředky. Jehelnímu válci Q je přiřazen rovněž platínový kruh. Nad jehelním válcem 5 je v jeho ose umístěn přístroj 11 s přenášecímí prostředky pro vytváření lemu nebo...

Rovinná podložka pro broušení volným brusivem

Načítavanie...

Číslo patentu: 246985

Dátum: 15.10.1987

Autori: Adámek Ivo, Blažek Vítizslav, Jahoda Václav

MPK: B24B 9/08

Značky: volným, broušení, rovinná, brusivem, podložka

Text:

...broušení skla volným brusivem na rovinné podložce, ktorého se proto v současné době především používá s to i při ruční rovinnám broušení. Volné brusivo v podobě brusného prášku se přivádí v Iuspenzi s ohladicí kapslinou, napr. vodou., kontinuálně či diskontinuálně na činnou plochu rotující rovinná podložky.Jako podložky se dosud používá litinových kotoučů a to proto, že na povrchu litiny suspenze volného brusivs v chladící kspalině...

Zařízení pro bezdrapákové protahování odvětvovacími stroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 249383

Dátum: 12.03.1987

Autori: Formánek Vojtěch, Adámek Ivo, Nejezchleb Borek

MPK: B27L 1/00

Značky: protahování, stroji, zařízení, odvětvovacími, bezdrapákové

Text:

...zařízení pro hezdrapákové protahování je znázorněno na připojenémZařízení pro bezdrapákové protahování podle výkresu je tvořeno teleskopem 3, který je posuvně umístěn v trubkovém vedení 1 pevně přichyceném v zadní části tažněho prostředku ł. Teleskop 3 je v horní části pevně spojen prostřednictvím závěsu hubice 1 s lanovou hubicí §. Zajištění žádané výšky lanové hubice § je provedeno prostřednictvím závěsu lanové hubice 1 a...

Zařízení pro automatické uvodorovňování kácecí hlavice

Načítavanie...

Číslo patentu: 249269

Dátum: 12.03.1987

Autori: Šebela Jiří, Adámek Ivo, Jahoda Václav

MPK: A01G 23/08

Značky: uvodorovňování, kácecí, automatické, zařízení, hlavice

Text:

...v podélném řezu, na obr. 2 je znázorněno zařízení pro automatické uvodorovňování kácecí hlavice ve svislém řezu, obr. 3 v půdorysu a na obr. 4 schéma hydraulického systému kácecí hlavice.Kácecí hlavice se skládá z horních a dolních těles svěrných čelistí ll, lg, spojovací nosné části lg a řezací části lg. V zadní části je kácecí hlavice otočně uložena v ložiscích 9 svislého nosníku ll, v jehož spodní části je pevně přichycen...

Zařízení pro údržbu a asanaci lesních cest, tažené traktorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 215813

Dátum: 20.12.1983

Autor: Adámek Ivo

Značky: lesních, tažené, asanaci, údržbu, cest, traktorem, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynálezem je řešena údržba a asanace úzkých lesních komunikací s podélným spádem do 20 až 25 %. Zařízení pro údržbu a asanaci lesních cest tažené traktorem, zpravidla speciálním lesním kloubovým traktorem, se skládá z nosného ramene uchyceného v jednom bodě za traktorem, které je možno ve svislé i vodorovné rovině ovládat hydraulickými válci. Na konci tohoto ramene je na svislém nosníku otočně uchyceno těleso radlice, které je také ve vodorovné...