A63F 9/08

Dvojramenný mechanizmus na skladanie Rubikovej kocky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7114

Dátum: 05.05.2015

Autori: Sukop Marek, Hajduk Mikuláš, Ďurovský František, Varga Jozef

MPK: B25J 11/00, A63F 9/08, B25J 9/02...

Značky: mechanizmus, skladanie, rubikovej, dvojramenný, kočky

Text:

...boli v horizontálnej rovine. Pneumatický kyvný pohon rotuje s predmetom zovretým medzi čeľusťami v rozmedzí 0 ° až 90 °. Takto navrhnutá konštrukcia dvojrarnenného mechanizmu na Skladanie Rubikovej kocky je uspôsobená na presné manipulovanie a Skladanie Rubikovej kocky.Prehľad obrázkov na výkresochDvojramenný mechanizmus na Skladanie Rubikovej kocky podľa tohto technického riešenia bude bližšie ozrejmený pomocou obrázkovNa obrázku l je...

Priestorová logická hra

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6412

Dátum: 03.04.2013

Autor: Galuško Michal

MPK: A63H 33/04, A63F 9/08

Značky: logická, priestorová

Text:

...telesa j prostredníctvom otvorov Q, Q a 1, minimálne vjednej osi. Otvory Q, Q, 1 sú výhodne tvaru obdĺmika, štvorca, kruhu. Hra predpokladá, že sa hracie telesá Q budú vkladať a vyberať v jednej osi- zhora, resp. zdola.Vkladacie teleso L má tvar kvádra, kde predná, bočná a homá plocha má vytvorenú myslenú pravouhlú mriežku s minimálnymi rozmermi 3 x 3 otvory Q, Q, 1. V priesečníkoch mriežky sú vytvorené otvory Q, Q, Z obdĺžnikového...

Priestorová logická a schopnosti zlepšujúca hra, najmä labyrintová hra

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16618

Dátum: 05.05.2010

Autor: Zagyvai Andras

MPK: A63F 9/12, A63F 9/00, A63F 9/08...

Značky: zlepšujúca, priestorová, labyrintová, logická, najmä, schopnosti

Text:

...tak, aby zodpovedal priestorovému usporiadaniu labyrintu, mohol byť posúvaný Iabyrintovou cestou posúvaním hračkového prvku, pričom telo ačasti tela tvoria telo koordinovaným spôsobom po krokoch.0013 Predmet tohto vynálezu je dosiahnutý poskytnutím priestorovej iogickej a schopnosti zlepšujúcej hry podľa nároku 1.0014 Vo výhodnom uskutočnení priestorovej Iogickej a schopnosti zlepšujúcej hry telo je jediné pravidelné okrúhle telo, majúce v...

Hlavolam

Načítavanie...

Číslo patentu: 281957

Dátum: 16.07.2001

Autor: Blažek Zdeněk

MPK: A63F 9/08

Značky: hlavolam

Zhrnutie / Anotácia:

Hlavolam pozostáva z pohyblivých prvkov (3, 4), ktoré sú zostavené do skupín (2) aspoň štyroch vzájomne oddelených a proti sebe v rozsahu 360° posuvných plochých prvkov (3, 4), pričom jeden zo skupiny (2) tvoriacich plochých prvkov je vytvorený ako centrálny plochý prvok (3) a aspoň tri obežné ploché prvky (4) sú usporiadané symetricky okolo tohto centrálneho plochého prvku (3), pričom aspoň jeden z obežných plochých prvkov (4) je súčasťou...

Stavebnicová technická pomôcka

Načítavanie...

Číslo patentu: 280021

Dátum: 12.07.1999

Autor: Biňas Dušan

MPK: A63F 9/08, A63H 33/04

Značky: stavebnicová, technická, pomôcka

Zhrnutie / Anotácia:

Stavebnicová technická pomôcka pozostáva z jednej kocky alebo sústavy kociek (1) majúcich všetky hrany zrezané na plochu (101), v každej ploche (101) je umiestnený zapustený osemhranný otvor (102) na umiestnenie spojovacieho člena (2, 3, 4) alebo pružného spojovacieho člena (5). Kocka (1) je opatrená guľovým spojovacím členom (6) umožňujúcim rotačný a výkyvný pohyb a v kombinácii s pružným spojovacím členom (5) a pevným spojovacím členom (4)...

Vynálezy kategórie «A63F 9/08» v ZSSR.

Stavebnicová technická pomôcka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1023

Dátum: 03.12.1995

Autor: Biňas Dušan

MPK: A63F 9/08

Značky: pomôcka, technická, stavebnicová

Text:

...člena, kde guľová časť môže byť pevná. je uhol stále 90 stupňov a rotačný pohyb je len cez vnútorný osemhranný otvor. Pri kombinácii len guľových hláv s vnútorným osemhranným otvorom konštrukcia umožňuje prenos pohybu 180 stupňový mimo os celej zostavy.Prehľad obrázkov na výkresePríklad vytvorenia a použitia stavebnicovej technickej pomôcky podľa úžitkového vzoru je znázornený na pripojených vý kresoch, kde na obr.l je schématicky znázornená...

Hlavolam

Načítavanie...

Číslo patentu: U 993

Dátum: 08.11.1995

Autor: Hunčaga Gerhard

MPK: A63F 9/08

Značky: hlavolam

Text:

...oproti sebe stojace a okolo spoločnej osi lg otáčateľné krúžky gg a gg alebo kotúče, ktoré majú k sebe otočené výrezy lg, li s V nich uloženými elementami lg, l§ pričom vo viacerých relativnych polohách krúžkov gg a gg alebo kotúčov určujú vždy oproti sebe ležiace koaxiálne výrezy lg a li vždy jedno uloženie jednej kinematickej dvojice elementov16, l§ tvorenej dvoma elementami lg a lg, ktorá je otáčateľnáprostredníctvom jedného ovládacieho...