A63F 9/04

Interaktívna skladačka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6888

Dátum: 04.09.2014

Autor: Vetrík Mario

MPK: A63F 9/04, A63H 33/00, A63H 33/10...

Značky: skladačka, interaktívna

Text:

...čelné strany 2 vybavené magnetom 3, a aspoň na oboch koncoch hranolčekov l sú postranné steny vybavené magnetickým prvkom i, ďalej pozostáva z hranolčekov ě zrezaných z jednej strany, kde podstava je vybavená magnetom à a tiež postranné steny pri tejto podstave môžu byť vybavené magnetickým prvkom i, šikmé zrezané plochy g hranolčekov j sú vybavené magnetom g alebo magnetickým prvkom Q, potom ďalej pozostáva z hranolčekov 7 z oboch strán...

Priestorová pomôcka na prezentáciu zložitých štruktúrovaných obsahov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6108

Dátum: 03.04.2012

Autor: Hruška Michal

MPK: A63F 9/04, G09B 1/04, G09B 1/20...

Značky: zložitých, priestorová, prezentáciu, pomôcka, strukturovaných, obsahov

Text:

...pri homých hranách priestorového geometrického útvaru, ktorý informuje o obsahu steny priestorového geometrického útvaru pod príslušnou hranou, umožňuje prezentáciu zložitých systémov, napr. gramatického systému nemeckého jazyka. Je možné tak variabilné znázomenie štruktúrovaných informačných obsahov, ktoré optimálne spája možnosti zmeny na základe vertikálneho a horizontálneho otáčania priestorového geometrického útvaru a zmeny poradia...

Súbor kociek, predovšetkým na výučbu jazykov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6095

Dátum: 03.04.2012

Autori: Gráf Otakar, Hunter Richard Thomas

MPK: A63F 9/04, G09B 1/02, G09B 1/06...

Značky: súbor, výučbu, jazykov, predovšetkým, kociek

Text:

...označené postupne vzťahovými značkami m, Ľ, Ľ, E. Pri voľbe poradia na hádzanie kociek,teda vo výbere kociek z postupne za sebou radených skupín kociek, môže napomáhať jednotný, resp. jednotiaci prvok V označení kociek V jednej skupine, pričom jednotiacim prvkom môže byť spoločná farba alebo spoločná grafika, ako napr. spoločné ikony, alebo aj iný spoločný prvok. Pre znázornenie celkového usporiadania kociek Q v súprave g, g, g sú...

Stavebnicová kocka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1532

Dátum: 09.07.1997

Autor: Králik Peter

MPK: A63H 33/04, A63F 9/04, A63F 7/26...

Značky: kocka, stavebnicová

Text:

...Obr. 2 znázorňuje stavebnicovü kocku v čelnom pohľadea v reze. Na obr. 3 je symbolická zostava ôsmich stavebnicovýchkociek s vyznačením smerov pôsobenia sil.Príkladom uskutočnenia je stavebnicová kocka, ktorej zák ladná hmota je drevo. Do každej steny 1 stavebnicovej kocky sü pevne a rovnobežne vsadené tyčinky permanentných magnetov 2 tak, že susedný permanentný magnet 2 má navrch otočený nesühlasný pol, pričom dva permanetně magnety Ä...

Stavebnicová kocka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1298

Dátum: 04.12.1996

Autor: Králik Peter

MPK: A63F 7/26, A63F 9/04

Značky: stavebnicová, kocka

Text:

...na stavebnicovü kocku v kosouhlom premietaní. Obr. 2 predstavuje stavebnicovü kocku v čelnom pohľade a v reze. Na obr. 3 je symbolickê usporiadanie hlavolamu vytvorenêho z ôsmich stavebnicových kociek s vyznačením smerov pô sobenia síl.Príkladom uskutočnenia je stavebnicová kocka, ktorej základná hmota l je drevo. Do každej steny stavebnicovejkocky je pevne vsadený feromagnetický materiál 3 v podobe nízkeho valčeka. Feromagnetický materiál g...

Prostorový hlavolam

Načítavanie...

Číslo patentu: 277266

Dátum: 16.12.1992

Autori: Kopský Vojtěch, Hršel Karel

MPK: A63F 9/04, A63F 9/12

Značky: prostorový, hlavolam

Hlavolam

Načítavanie...

Číslo patentu: 253955

Dátum: 17.12.1987

Autori: Němec František, Němcová Miluše

MPK: A63F 9/04

Značky: hlavolam

Text:

...lavěšeni přičky 5 na sloupek 1 je aožnć pouze v tt poloze, kdy rovina otvoru sloupku 2 svirt 3 podelnou osoo přičky úhol přibližně 45 ° e kdy osa plochého zàvěsu je k této rovině kolaà. Po zasunuti zàvěsu 5 do otvoru 2 se přička sklopí tok, aby se sloupken svirala pravý uhol. se zavěšenou přičkou lze otáčet kolem osy otvoru sloupku o úhel 360 ° v obou aměrech. Spojeniu dvou sloupků 1 se dvěni přičkoni 5 lze sestavit tuhý provoúhlý rámeček a...

Logická zručnostní hra

Načítavanie...

Číslo patentu: 233721

Dátum: 15.08.1986

Autor: Rubik Ernö

MPK: A63F 9/04

Značky: logická, zručnostní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká logické zručnostní hry složené z dílčích kostek natáčivých ve skupinách kolem tří na sebe kolmých os. Účelem vynálezu je zjednodušení hry a více herních variací. Toho je dosaženo tím, že mezi rohovými dílčími kostkami jsou mezilehlé dílčí kostky, obojí jsou uspořádány zrcadlově obráceně v horní a dolní vrstvě a jsou přidržovány spojovacím ústrojím uloženým ve středním poli vrstev. Horní část spojovacího ústrojí se zrcadlově...

Mnohostěn se vzájemně přestavitelnými stěnovými dílci

Načítavanie...

Číslo patentu: 228670

Dátum: 15.03.1986

Autor: Mohelník Ladislav

MPK: A63F 9/04

Značky: přestavitelnými, dílci, mnohostěn, vzájemné, stěnovými

Zhrnutie / Anotácia:

Mnohostěn se vzájemně přestavitelnými stěnovýmí dílcí, kterým je například pravidelný čtyřstěn, pravidelný šestistěn, pravidelný osmistěn, pravidelný dvanáctistěn nebo pravidelný dvacetistěn, vyznačující se tím, že sestává ze základní koule (2) opatřené osovými čepy (6), jež jsou jedním koncem uchyceny v základní koulí (2) a jejichž druhé konce jsou spojeny s vodicími dílci (5) segmentového tvaru, překrývajícími na základní kouli (2) uložené...