A63C

Viazanie na lyže

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7249

Dátum: 03.09.2015

Autor: Gáborík Jozef

MPK: A63C 9/086, A63C 9/08

Značky: lyže, viazanie

Text:

...základňa l môže mať odľahčovacie otvory na zníženie hmotnosti pri zachovaní pevnostných vlastností. Po dvoch bokoch základne l smerom hore vystupujú pevné ramená g, ktoré môžu byť vzájomne spojené spevňovacĺm prvkom i. Z vonkajšej strany pevných rarnien g sú situované pružné ramená à, pripevnené v spodnej časti pri základni l. Vrchná časť pružných ramien 3 je voľná a obe pružné ramená à sú vo vrchnej časti vybavené nábehovými drážkami g,...

Herná miestnosť

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7058

Dátum: 03.03.2015

Autor: Skrip Juraj

MPK: A63B 71/04, A63B 71/06, A63C 19/02...

Značky: herná, miestnosť

Text:

...tvar pôdorysu hemej miestnosti je štvorcový s dĺžkou jednej strany od 4 m do 6 m a výškou miestnosti od 2,5 m do 3 m. V prípade použitia hemej miestnosti pre deti je vhodnejšie ihrisko s menšími rozmermi a pre dospelých zase s väčšími rozmermi v danom rozmedzí.Hemá miestnosť so štvorcovým pôdorysom je určená pre štyroch alebo dvoch individuálnych hráčov.Výhodou navrhovaného technického riešenia je skutočnosť, že miestnosť je...

Zjazdové lyže so zariadením na ovplyvňovanie ich zjazdových vlastností

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6880

Dátum: 04.09.2014

Autor: Podesva Tomas

MPK: A63C 5/06, A63C 5/00

Značky: ovplyvňovanie, vlastností, zjazdové, zariadením, lyže, zjazdových

Text:

...pri danom tlaku na lamelu, čím takto vytvorená ryha dosiahne naj väčšiu dosiahnuteľnú pevnosť snehu.Aktívna t. j. zarezaná lamela odľahčuje v zatáčke hranu lyže a preberá jej riadiacu funkciu. Oproti Carvingovej hrane je lamela krátka a nie je ako táto zakrivená. Smer pohybu systému lyžiar/lyže môže preto ovplyvniť iba vtedy, keď sa os lamely odchýli od okamžitého smeru pohybu.Na toto reaguje snehový povrch, presnej šie povedané...

Chránič priehlavku

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6728

Dátum: 02.04.2014

Autori: Hausladen Karl, Ley Kim-boris

MPK: A43B 5/16, A63C 17/26, A61F 13/00...

Značky: priehlavku, chránič

Text:

...textilného materiálu, To zlepšuje vzhľad chrániča priehlavku podľa technického riešenia.Ďalej je možné, aby vonkajší povrch chrániča priehlavku podľa technického riešenia bol využitý ako reklamná plocha. Táto reklarrmá plocha môže byť upravená napríklad v tvare reklamy sponzorov.Výhodne obsahuje chránič priehlavku podľa technického riešenia vyklenutia a/alebo vydutia. Pomocou takých vyklenutí/vydutí sa dosiahne trojrozmemá konštrukcia, pričom...

Turistická palica

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6675

Dátum: 04.03.2014

Autor: Dugas Dionýz

MPK: A63C 11/22, A63B 59/00, A45B 3/12...

Značky: palica, turistická

Text:

...pevnosť monowalku dáva svojmu používateľovi aj pocit istoty, lebo slúži tiež ako osobná zbraň, napr. pri útoku psa alebo v podobných situáciách. Pritom jeho váha je nižšia ako váha dvoch palíc, je skladný a ľahko sa pripevní na batoh.Prehľad obrázkov na výkresochNa obr. 1 je znázomený dvojdielny monowalk s vymeniteľnými koncovkami. Na obr. 2 je znázomený trojdielny monowalk s vymeniteľnými koncovkami. Na obr. 3 sú detailne znázomené...

Rotostep

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6332

Dátum: 03.12.2012

Autor: Eliaš Jozef

MPK: A63C 17/08, A63C 17/20

Značky: rotostep

Text:

...voľnom konci konzoly 10 je klzné puzdro Q konzoly teleskopu, ktore umožňuje horizontálny pohyb nosníka Q ramena rohatky s rohatkou Q.V spodnej časti puzdra teleskopu 1 je nastaviteľný doraz Q, ktorým pomocou regulátora l 9 sa upravuje dĺžka zábem rohatky Q a tým aj rýchlosť, či zrýchlenie rotostepu.Po kruhovom obvode statora L je súmerne upevnených 5 ložísk Ä vedených v ľavom osadení i rotora z. Na základovej doske statora l je súčasne...

Herná miestnosť

Načítavanie...

Číslo patentu: 287867

Dátum: 09.01.2012

Autor: Skrip Juraj

MPK: A63B 71/00, A63C 19/00, A63B 71/04...

Značky: miestnosť, herná

Zhrnutie / Anotácia:

Miestnosť vybavená osvetlením, vetraním, svetelnou tabuľou s ukazovateľom skóre, prípadne vykurovaním a oknom pre rozhodcov pozostáva zo 6 odrazových plôch (1), ktoré sú tvorené štyrmi obvodovými stenami, dlážkou a stropom miestnosti, z dvoch až štyroch bránok (2), každú z bránok (2) tvorí povrch vymedzenej časti obvodovej steny, ktorá je vybavená dotykovými senzormi spojenými so svetelnou tabuľou ukazovateľa skóre. Svietidlá, prvky na...

Lyža

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5900

Dátum: 04.11.2011

Autor: Peterka Dušan

MPK: A63C 5/07, A63C 5/00, A63C 5/06...

Značky: lyža

Turistické alebo bežecké lyžiarske viazanie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18915

Dátum: 15.09.2011

Autori: Pettersen Aksel, Wollo Even, Holm Thomas, Svendsen Oyvar

MPK: A63C 9/086, A63C 9/00, A63C 9/08...

Značky: viazanie, turistické, běžecké, lyžiarske

Text:

...viazania, zahmujúceho0 zachytávaciu sekciu 2.1, na otočné zachytenie lyžiarskej obuvi na zachytávacom,prvku 21, pričom zachytávacia sekcia zahmuje stacionámu, zachytávaciu časť 4 a pohyblívú zachytávaciu časť 5 stacionáma, zachytávacia časť 4 obsahuje základňu 4.1 a dvojicuvystupujúcich prvkov 4.2, pričom distálna časť vystupujúcich prvkov 4.2 je opatrenávybraním 4.3, upraveným na prijatie zachytávacíeho prvku lyžiarskej topánky a...

Turistické alebo bežecké lyžiarske viazanie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18905

Dátum: 15.09.2011

Autori: Wollo Even, Pettersen Aksel, Holm Thomas, Svendsen Oyvar

MPK: A63C 9/08, A63C 9/086, A63C 9/00...

Značky: viazanie, běžecké, lyžiarske, turistické

Text:

...pružný prvok 10 opatrený aspoň jednou zadnou pätkou 10.1 prebiehajúcou od zadnej spodnej sekcie prvku pričom táto aspoň jedna zadná pätka prebieha do polohy pod spodnýmpovrchom prvej úložnej sekcie 9.-táto aspoň jedna zadná pätka 10.1 je opatrená otvorom uspôsobeným na záber s čapom 7.5na spodnej ploche prvej úložnej sekcie 9 alebo na homej ploche druhej úložnej sekcie 7.Uvedený pružný prvok 10 je po spojení prvej úložnej sekcie 9 a druhej...

Kompaktné ťažné zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19514

Dátum: 15.04.2011

Autor: Martel

MPK: B60K 11/08, A63C 11/10, B60K 11/06...

Značky: kompaktné, zariadenie, tažné

Text:

...pričom motor je umiest nený vo vnútornej komore skrine.Podľa iného aspektu je navrhovaný spôsob výroby zariadenia, ktoré bolo uvedene v pred chádzajúcom texte.Podľa iného aspektu je navrhnuté kompaktné ťažné zariadenie, aké bolo navrhnuté v pred chádzajúcom texte, vyznačené tým, že zariadenie sa pohybuje na zasneženom teréne.Podľa iného aspektu je navrhovaný spôsob používania kompaktného ťažného zariadenia druhu, zahŕňajúceho tesnú skriňu...

Bezpečnostné usporiadanie viazania pre skibordy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5645

Dátum: 04.02.2011

Autor: Hrdlička Antonín

MPK: A63C 9/00, A63C 5/00

Značky: viazania, usporiadanie, skibordy, bezpečnostné

Text:

...upevnený k podložke viazania lyžiarky nohy postavenej vzadu pomocou bočných príchytiek.Bezpečnostné usporiadanie viazania pre skiboardy môže byť výhodne opatrené brzdou.Výhody bezpečnostného usporiadania viazania pre skiboardy podľa technického riešenia spočívajú najmä v tom, že pri zaťažení prednej časti chodidla skiboardera a pri súčasnom točivom pohybe v osi, ktorá prechádza kolmo na skiboard, vznikne točivý moment prenášajúci sa bočné po...

Zariadenie na pohyb v teréne

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5461

Dátum: 07.06.2010

Autor: Novák Pavel

MPK: A63C 17/00

Značky: zariadenie, pohyb, teréne

Text:

...1 je upevnené tiež stredové ložisko 2 umožňujúce predo - zadný výkyv náprav s čím sa nápravy prispôsobujú nerovnostiam terénu.Nezávislé odpruženie náprav A a B voči rámu 3 je uskutočnené pomocou pružiny 25 urniestnenej medzi výkyvným ramenom 4 a rámom 3 pričom rameno 4 je uchytené na rám 3 cez otočný kĺb 11.Na jednom konci nosného rámu 3 je upevnená operná tyč 10 ukončená s opemýrn ramenom 16 a brzdnou pákou 18. Pre uskladnenie a transport...

Mantinelový systém pre športové ihriská

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5403

Dátum: 07.04.2010

Autor: Černák Martin

MPK: E04H 3/14, A63B 71/02, A63C 19/00...

Značky: ihriska, systém, mantinelový, športové

Text:

...slcrutkami.Taktiež je výhodné, ak sú stĺpy osadené do betónových skruží uložených v zemi. Z hľadiska pevnosti a trvácnosti je výhodné, ak sú stĺpy zhotovené z pozinkovaného železa. Platné sú výhodne zhotovené z plastu alebo iného odolného materiálu, aby kontakt s nimi nebol pre športovcov bolestivý.Výhodou navrhovaného riešenia je stabilita, pevnosť a trvácnosť mantinelov. Ďalšou výhodou je, že mantinel podľa tohto technického riešenia má...

Západkový systém

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16658

Dátum: 19.01.2010

Autori: Koelling Fred, Subramanyam Venugopal

MPK: A63C 17/01, B63B 35/79, A43C 15/16...

Značky: západkový, systém

Text:

...ktoré zaberajú do rozrezanéhokrúžku, vkladaci uhol na zabratie do vkladacieho uhla rozrezaného krúžku avyberaci uhol na zabratie do vyberacieho uhla rozrezaného krúžku.0012 Podla piateho aspektu tu zverejnené uskutočnenia vynálezu zahrnujú západkový systém,zahrnujúci zdierku samicu a kolik samca. Zdierka môže mať pozdlžnu os a obsahuje prvú časť deñnujúcu povrch v stredovom otvore. Prvá časť môže tvoriť prvý ostrý uhol s pozdĺžnou osou...

Stojan najmä na lyže a snowboardy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5215

Dátum: 06.08.2009

Autor: Vondra Václav

MPK: E05B 73/00, A63C 11/00, A47B 81/00...

Značky: snowboardy, lyže, stojan, najmä

Text:

...zvislou základnou nosnou rúrkou 3 na oboch koncoch zahnutou do stredu bočnej plochy do tvaru písmena C, kde tvorí dolnú a hornú vnútomú rúrku 4, 5. Druhá z dvojice úložných sekcií 1 v bočnej rovine je umiestnená zrkadlovo. Na vonkajšej strane záldadnej nosnej rúrky 3 sú umiestnené horný a dolný kotviaci element 6, 7, vytvárajúce priestor 11 na zasunutie lyží. V opisovanom príklade uskutočnenia sú kotviace elementy 6, 7 v tvare dvoch...

Ohýbač s upínacou sponou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17130

Dátum: 17.07.2009

Autori: Holm Thomas, Svendsen Oyvar, Wollo Even

MPK: A63C 9/20

Značky: ohýbač, upínacou, sponou

Text:

...alebo deformuje, dokým nie je ohýbacía jednotka vo svojej požadovanej uvoľnenej polohe. Keď je ohýbacía jednotka vtejto uvoľnenej polohe, môže ohybná časť zaskočiť späť do svojej pôvodnej neohnutej polohy a orientácie, a časť tohto konektora môže spolupôsobiť s lyžiarskym viazaním na zastavenie odpojenia týchto dvoch. Samozrejme ohýbanie chybného pruhu alebo zaskakovacieho konektora pripojenej ohýbacej jednotky tak umožní ohýbacej jednotke,...

Nosná konštrukcia a spôsob výroby a použitie takej nosnej konštrukcie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11584

Dátum: 16.02.2009

Autor: Börger Herbert

MPK: A63B 59/12, A47C 23/06, A63C 5/12...

Značky: výroby, spôsob, konštrukcie, konštrukcia, použitie, nosnej, nosná, takej

Text:

...3 umožňuje optimálne prispôsobenie hustoty jadra, takže jadro je v skutočnosti vystužené iba vtých oblastiach, ktoré na základe požiadaviek na zaťaženie také vystuženie vyžadujú. Pri dosiahnutí vopred stanovených požiadaviek na zaťaženie je ,týmto spôsobom dosiahnuté optimálne ľahkej nosnej konštrukcie.Odstupňovaná zmena hustoty podľa nároku 4 uľahčuje výrobu nosné konštrukcie.Rozsah hustoty jadra podľa nároku 5 sa ukázal ako dobre vhodný...

Korčule na hokej na ľade a na neľadových plochách

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5078

Dátum: 05.02.2009

Autor: Mathia Štefan

MPK: A63C 17/00

Značky: plochách, korčule, neľadových, hokej, ľade

Text:

...polohe.Kolesá vo fréme majú osky upevnené na bočniciach frémy, alebo na pružných ramenách, Výkyvné V horizontálnom smere.Riešenie umožňuje rýchlu výmenu a pevné upnutie náradí na jazdu na ľade a na jazdu po neľadových plochách, ako i ľahké brzdenie, s minimálnym rizikom pádu pri tomto úkone. V prípade použitia kolies na pružných ramenách sa uľahčí manévrovanie (kľučkovanie) pri hre, alebo tréningu, a umožní aj citeľne zvýšiť rýchlosť...

Herná miestnosť

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5061

Dátum: 07.01.2009

Autor: Skrip Juraj

MPK: A63B 71/04, E04H 3/10, A63C 19/00...

Značky: miestnosť, herná

Text:

...tlmiacim materiálom.Hráči odrážajú loptu len otvorenou dlaňou alebo jej zadnou časťou. Snažia sa dať protihráčom maximálny počet gólov. Víťazom je súťažiaci hráč, ktorý dostane najmenej gólov.Hru zahajuje rozhodca, ktorý tiež rieši priestupky a tresty hráčov.Bola vytvorená hemá miestnosť (obr. 2) na loptovú odrážaciu športovú hru určenú na dosialmutie psychickej pohody pri znižovaní nadváhy pre deti i dospelých podľa toho technického...

Lyža najmä na kĺzanie po snehu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5045

Dátum: 05.12.2008

Autor: Rafaj Robert

MPK: A63C 5/00

Značky: najmä, kĺzanie, lyža, sněhu

Text:

...jazdy po svahu aj jej menší klzný odpor z dôvodu absencie oblúkov v stredovej časti lyže, a preto je dosahované rýchlosť vyššia.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie je bližšie ozrejmené na priložených výkresoch, na ktorých znázorňuje obr. la rovnú lyžu zo spodného pohľadu, obr. lb rovnú lyžu z vrchného pohľadu, obr. lc rovnú lyžu z bočného pohľadu. obr. 2 a zaoblenú lyžu zo spodného pohľadu, obr. 2 b zaoblenú lyžu z vrchného...

Lyžiarske viazanie s pružinou ako ohýbačom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20865

Dátum: 07.11.2008

Autori: Svendsen Oyvar, Pettersen Aksel, Wollo Even, Holm Thomas

MPK: A63C 9/08, A63C 9/20, A63C 9/086...

Značky: viazanie, pružinou, lyžiarske, ohýbačom

Text:

...tyčky lyžiarskej topánky na mieste. Konkrétne môže byť mechanizmus hákovitých upevňovacích prostriedkov umiestnený na podkladovej doske tak, že otáčanie okolo spájacej tyčky vedie celkovo k tomu,že zahnuté časti na jednom konci pretialmutých ramien prekrývajú drážku upravenú V podkladovej doske na držanie spájacej a otočnej tyčky lyžiarskej topánky. Otáčanie hákovitého upevňovacieho mechanizmu V druhom smere vedie potom evidentne k...

Detské dopravné ihrisko

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5025

Dátum: 06.11.2008

Autori: Čitáry Ivan, Horváth Ján

MPK: E01F 9/00, A63C 19/00, E01C 13/00...

Značky: dětské, ihrisko, dopravné

Text:

...sú zvislé dopravné značky uložené odnímateľné a premiestniteľné.Viacúčelová plocha je plocha o rozlohe od 2 000 m 2 do 3 000 m 2. Vozovka má dĺžku od 400 m do l 000 m a jej vyznačený jazdný pruh má minimálnu šírku 1,2 m.Ľahko odstrániteľné značkovacie médium tvorí biela zmývateľná farba. Zvislá dopravná značka signalizačného zariadenia minimálne jednej križovatky je vyhotovená na mechanické i automatické ovládanie so signálmi pre chodcov a...

Mantinelový systém pre športoviská

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5014

Dátum: 07.10.2008

Autor: Michalík Jozef

MPK: E04H 17/16, A63B 71/00, A63C 19/00...

Značky: systém, športoviská, mantinelový

Text:

...rade možnosť pohodlne bez prekážok vo výhľade sledovať športovú činnost z vonka ohradenia.Uvedené nedostatky odstraňuje stavebnicový mantinelový systém pre športoviská, ktorého podstata spočíva V tom, že jeho stavebnicová mantinelová konštrukcia je vytvorená po obvode ihriska a je tvorená stavebnicovými doskami, bránkami a záchytnou sieťou za nimi.Samotný mantinel je tvorený z opomých stlpikov ukotvených do podkladu a medzera medzi...

Pásy na lyže zo smerovaných vločiek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10827

Dátum: 05.06.2008

Autor: Zemp Niklaus

MPK: A63C 7/02, B05D 1/14

Značky: lyže, smerovaných, pásy, vločiek

Text:

...elektrostaticky nanesená vrstva vločiek.0011 Nosný pás však tiež môže pozostávať z tkaniny zo syntetických vlákien alebo z ich zmesí, na ktorú je nanesená vrstva vločiek. Je tiež možné zabezpečiť smerovanú vrstvuvločiek ľubovoľnej kombinácie rúna a tkaniny alebo ich kašírovanej kombinácie. 0012 Môže sa tiež použiť nosný pás z termoplastického syntetického materiálu.0013 Ukotvenie vločiek na nosnom páse sa vykonáva výhodne lepidlom....

Spôsob výroby stúpacieho skialpinistického pásu pre lyže a stúpací skialpinistický pás pre lyže vyrobený týmto spôsobom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9987

Dátum: 27.03.2008

Autor: Schwitter Eugen

MPK: A63C 7/02, D03D 27/00, D01F 1/10...

Značky: pásu, spôsobom, výroby, týmto, stúpacieho, spôsob, lyže, skialpinistický, vyrobený, stúpací, skialpinistického

Text:

...nárokov, následného opisu ako aj z obrázkov.Príklady uskutočnenia vynálezu sú následne bližšie vysvetlené na základe obrázkov. Tu zobrazujeobrázok l schematicky rez cez časť stúpacieho skialpinistického pásu a obrázok 2 zväčšený rez cez vlákno podľa vynálezu.Obrázok l zobrazuje lyžu 2, napríklad turistickú lyžu, na ktorúje bežným spôsobom pripevnený stúpací skialpinistický pás l. Tento obsahuje nosnú vrstvu 3, na ktorejje fixovaná...

Herná miestnosť

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4983

Dátum: 05.02.2008

Autor: Skrip Juraj

MPK: A63C 19/00, A63B 71/04

Značky: miestnosť, herná

Text:

...dve družstvá.Bola vytvorená herná miestnosť (obr. 1) na loptovú odrážaciu športovú hru určenú na dosiahnutie psychickej pohody pri znižovaní nadváhy pre deti i dospelých podľa tohto technického riešenia. Hemá miestnost je určená pre štyroch individuálnych hráčov - dospelých.Hemú miestnosť tvorí miestnosť o rozmeroch pôdorysu 6 x 6 m a výške 3 m. Vnútorné strany všetkých štyroch obvodových stien, podlaha a strop sú odrazovýrni plochami 1....

Lyžiarske viazanie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14036

Dátum: 22.11.2007

Autori: Hauglin Bernt-otto, Tomter Robert

MPK: A63C 9/20, A61C 8/00

Značky: viazanie, lyžiarske

Text:

...tomuto profilu v tvare písmenaT zabezpečené bezpečné usadenie v lyžiarskom viazaní.(0010) Výhodne je záberový strmeň záberového elementu na strane viazania dielom dosky z kovu alebo podobného, odolného materiálu v tvare pásu, ktorého predný priečny okraj, ležiaci proti záberovému strmeňu má smerom nahor otvorený ohnutý úsek, na ktorý je nasaditeľný spojovací element na účely napojenia tak, že tento element je spolu so záberovýrn...

Plastové syntetické klzisko na klasické korčuľovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4787

Dátum: 06.07.2007

Autor: Linhart Jiří

MPK: E01C 13/00, A63C 19/00

Značky: plastové, syntetické, klasické, korčuľovanie, klzisko

Text:

...dosiek sa dari eliminovat všetky tie negatívne aspekty, ktoré by viedli k oddeleniu plastových dosiek.Týmto technickým riešením vznikne medzi plastovými doskami spoj, ktorý plastové dosky drží voči sebe v rovnakej rovine a zabráni akémukoľvek oddeleniu plastových dosiek od seba. Pri teplotných zmenách sa tak rozťahuje a zmršťuje celé takto vytvorené klzisko a nevznikajú žiadne nežiaduce medzery.Jednotlivé plastové dosky sa nemôžu...

Skibord

Načítavanie...

Číslo patentu: 285396

Dátum: 04.12.2006

Autor: Hrdlička Anton

MPK: A63C 5/00

Značky: skibord

Zhrnutie / Anotácia:

Skibord pozostáva z nosnej dosky (1) vybavenej viazaním (2) prvej topánky, fixačný prvok (4) druhej topánky je v stredovej časti (8) nosnej dosky (1) bezprostredne za viazaním (2) a ich pozdĺžne osi ležia v pozdĺžnej osi (7) nosnej dosky (1). Dosadacia plocha (4.3) zadnej časti (4.2) fixačného prvku (4) je nad úrovňou alebo v úrovni dosadacej plochy (4.4) prednej časti (4.1) fixačného prvku (4).

Lyže alebo snowboard so zlepšenou torznou tuhosťou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6467

Dátum: 18.04.2006

Autori: Smit Franci, Bozicnik Matej, Grilc Luka, Kozjek Marko, Avgustin Vinko

MPK: A63C 5/00

Značky: tuhosťou, snowboard, lyže, torznou, zlepšenou

Text:

...v blízkosti neutrálnej osi ohybu, alebo dokonca sa zhoduje stouto neutrálnou osou ohybu, pričom zvyšná rovina alebo iné roviny vodstupe od uvedenej neutrálnej osi ohybu je/sú usporiadané vsmere preč od podkladu apričom uvedený nosník v prednej časti lyže a v zadnej časti lyže, resp. analogicky najmenej v strednej oblasti snowboardu je opatrený vždy najmenej jedným zahlbením, pričom bočné nosné oblasti prebiehajú cez strednú oblasť, ako aj...

Spájacie zariadenie na odoberateľné pripájanie obuvi na športový výstroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 284251

Dátum: 03.11.2004

Autori: Zanatta Luca, Zanatta Marco

MPK: A63C 9/08, A43B 5/04

Značky: zariadenie, pripájanie, výstroj, športový, odoberateľné, spájacie, obuvi

Zhrnutie / Anotácia:

Spájacie zariadenie obsahuje prvé teleso (1), upevnené na podošvu (1a) obuvi a vybavené zostavou tvarovaných výčnelkov (7) na viditeľnej strane, druhé teleso (2), pripevnené na športový výstroj (2a) a vybavené zostavou otvorov (10), ktorých usporiadanie a počet sú rovnaké ako pri výčnelkoch (7) a do ktorých môžu byť výčnelky (7) uložené. Medziľahlý prvok (3) je otočný vzhľadom na druhé teleso (2) a je vybavený zostavou otvorov (14), ktorých...

Skibord

Načítavanie...

Číslo patentu: 284182

Dátum: 10.09.2004

Autor: Hrdlička Anton

MPK: A63C 5/03

Značky: skibord

Zhrnutie / Anotácia:

Lyžiarska pomôcka pozostáva z tvarovej nosnej dosky (1) so sklznicou (2), vybavenej vo svojej hornej strednej časti (3) pevným viazaním (4). Horná zadná časť (5) skibordu má fixačnú časť (13) s košíkom (14) päty. Pozdĺžne stredové osi (8, 9) pevného viazania (4) a fixačnej časti (13) s košíkom (14) päty ležia v pozdĺžnej stredovej osi (7) tvarovej nosnej dosky (1). Predná časť (10) tvarovej nosnej dosky (1) má špičku (11). Zadná časť (5)...

Skateboard so smerovým kolieskom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3024

Dátum: 30.04.2003

Autor: Gang Singi

MPK: A63C 17/00

Značky: skateboard, smerovým, kolieskom

Text:

...so smerovými kolieskami podľa predloženého vynálezu zahrnuje dva boardy, a to predný board (10) a zadný board (20), a torznú rúrku (40),ktorá prepája boardy (10, 20) vo vzájomnom odstupe.(0015) Board (10 alebo 20) zahrnuje dosku (11 alebo 21), smerové koliesko (13 alebo 23),ktoré je upevnené na spodnej strane dosky ( 11 alebo 21) a upevňovacie prostriedky (12), ktoré pevne upínąjú board (10 alebo 20) k torznej rúrke (40).(0016) Ako je...

Pohyblivá doska

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3365

Dátum: 06.11.2002

Autor: Jokel Marián

MPK: A63C 17/02

Značky: pohyblivá, doska

Text:

...vodiaci mechanizmusl 7 s galovou raťazou 5 a pohybujú sa pri natáčaní osí kolies Q na vodiacej dráhe § po kolieskach 2. Na výstupky 6, ktoré sú spojené pevne so závesom 13 sa upínajú lanká Bowdenaiícez úchytky E. Osky Q sú uložené na závesoch Q v ložiskách m.Fungovanie pohyblivej dosky prebieha tak, že prenesením váhy tela na prednú časť dosky g sa stláča z homej polohy do dolnej, pričom rameno 51 upevnené na prednej časti posúva galovu reťaz...

Geometria uhla hrany lyže

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3347

Dátum: 06.11.2002

Autor: Belan Vlastimír

MPK: A63C 5/048, A63C 5/00

Značky: hrany, geometria, lyže

Text:

...cm a carvingom 10 m.Určenie geometrie brúsenía hrán na lyžiach pre disciplínu super-G. Predpokladám lyže s dĺžkou 210 cm a carvingom 40 m.Určenie geometrie brúsenía hrán na lyžiach pre disciplínu zjazd. Predpokladám lyže s dĺžkou 210 cm a carvingom 40 m.1. Geometria uhla - hrany lyže, bez podbrúsenia hrán zo strany sklznice, vyznačujúca sa tým, že uhol bočného brúsenía hrán sa mení 87 na 84 °na dĺžkovom intervale hrany lyže, ktorý je daný...

Pridržiavacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 848

Dátum: 30.10.2002

Autor: Gladek Janez

MPK: A63C 11/00

Značky: zariadenie, pridržiavacie

Text:

...vynálezu predpokladať, že pripevňovacie prvky budú vykazovať kolmo na povrch náradia, ktoré sa má držať, podstatne väčšiu elastickú voľnosť pohybu než rovnobežne s týmto povrchom tým, že pružiace prvky a/alebo pridržiavacie prvky budú ako celok vytvorené nesymetrícky a budú zodpovedajúce usporiadané na nosnej konštrukcii. Všetky tieto opatrenia umožňujú napríklad v súvislosti s lyžami fixovanie, ktoré je špeciálne nastavené na príslušné dané...

Koliesková lyža

Načítavanie...

Číslo patentu: 282622

Dátum: 17.10.2002

Autor: Kraus Horst

MPK: A63C 17/14, A63C 5/06

Značky: koliesková, lyža

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa koliesková lyža, ktorou sa dá optimálne stimulovať sklzové správanie bežeckej lyže tak pri jej použití na trénovanie techniky diagonálneho kroku, ako aj pri jej použití na trénovanie korčuliarskej techniky. Medzi spätným blokovacím zariadením a základným telesom (1) lyže je usporiadané brzdné zariadenie s regulovateľnou silou chodu pôsobiace na vonkajšom (19) alebo vnútornom krúžku (17) spätného blokovacieho zariadenia, a druhý z...

Iluzívne jazdné koliesko

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3031

Dátum: 06.11.2001

Autor: Šálek Tibor

MPK: A63C 17/22

Značky: iluzívne, jazdné, koliesko

Text:

...upevnené.v nosnom ráme so zjednodušene znázornenými kolieskovýminábojmi, na obr.2 je priečny rez vyčleneného stredného úseku.tohto objektu a na obr.3 je znázornený rez kolieskovým nábojom s jeho súčasťami a aj rez dušou v hornej časti.. Iluzívne jazdné koliesko možno opísať tak, že sa skladáz kordovaného plášťa 3 v tvare nadstaveného dutého , na koncoch dohora vyhnutého spodného ležiaceho polováloidu,ktorý je pozdlž vonkajšej strany...

Skiboard

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3010

Dátum: 08.10.2001

Autor: Hrdlička Anton

MPK: A63C 5/03

Značky: skiboard

Text:

...s odlišným usporíadaním postoja nôh, kde tieto sú usporiadané zasebou vjednej osí spolu v pozdĺžnej osi dosky. V stredovej časti dĺžky dosky je upevnená jedna noha avzadnej časti dosky je upevnená druhá noha. Pri jazde nie sú potrebné palice. Jednanoha je uchytená vpevnom viazaní. Druhá noha je uchytená len vo fixačnom prvku, z ktorého sa vpripade potreby rýchlo a ľahkouvoľňuje. Nedostatkom tejto Iyžiarskej potreby je spôsob jazdy,...