A63B 69/34

Viacúčelový športový prístroj

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7458

Dátum: 01.06.2016

Autor: Borsányi Gábor

MPK: A63B 69/34, A63B 67/04

Značky: športový, prístroj, viacúčelový

Text:

...hornom povrchu Q je usporiadaná prekážka Q, ktorou je doskovité telo, vyrobené z vhodne tuhého, v tomto uskutočnení transparentného materiálu, ktorého úlohou je rozdeliť hraciu oblasť Q na dve polovice a zabraňovať tomu, aby sa lopta (ktorá nie je ukázaná na obrázku) jednoducho pregúľala cez konvexný horný povrch Q základňového tela Q. Aby sa umožnilo nastavovanie výšky prekážky 20, komponent Q na nastavovanie odstupu je priradený k...

Figurína na šport

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1898

Dátum: 05.08.1998

Autor: Knotek Pavel

MPK: A63B 69/34, A63B 69/00

Značky: šport, figurína

Text:

...predovšetkým pri športovom výcviku mládeže a to pri kolektívnom, akými je hokej, hádzaná ,futbal či basketbal. Figurína nie je pevne spojená spodložkou (hracou plochou) a preto ju možno ľahko premiestňovať podľa potreby výcviku. Jej stabilita je riešená širokým rozkročenírn frguríny a zníženým ťažiskom, kde predĺžené chodidlá môžu byt vyplnená hmotou svýrazne vyššou memou lunomosťou, hlavne pieskom,vodou, oceľovou drťou a podobne....

Trenažer pro boxery

Načítavanie...

Číslo patentu: 266394

Dátum: 13.12.1989

Autori: Punga Siegfied, Schmalz Hans-dieter, Renneberg Lothar, Rose Dieter, Soeldner Rolf, Woeckel Alfred, Kubusch Karl-heinz

MPK: A63B 69/34

Značky: trenažér, boxery

Text:

...aoKpy× aepTuKanm a aaa cropouu Ha SĽFZBas onmcaunue no cux nup no-ornenuuocru Aamxenmn KyAaKa Moryr our» conpnxÉHu npyr c npyrun Ten. HTO Hecxoubxo appermpoaowuux nunoxcnmň neanuKmpyoTcn onumapenennn. a npyrma npmsunuue aneMenTu ocranrca B appermpoaannou mnm Meappevmpoaaunon nonmxenmm. Ynpnsnanme nmaunanm npannowTwTenbHo np 6 uaannmTca nMcTaHumuHo na panna. Kaaenn w T.n. 310 ynpaanenme Homer TaK×e UCyWeCTBh 9 TbCH B coneranmm c nocrowanunm...