A63B 21/00

Závažie k posilňovacím zariadeniam alebo prípravkom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5285

Dátum: 05.11.2009

Autori: Jánošík Ľubomír, Šuhajdová Darina

MPK: A63B 21/00, A63B 21/06

Značky: posilňovacím, závažie, prípravkom, zariadeniam

Text:

...2 a jedným podstavným dielcom 3. Kotviaci dielec 1 je cez klb 4 umiestnený na voľnej užšej strane kotviaceho dielca 1 a teleskopický prípravok 5 a upevňovaci prvok 6 pripevnený k činke 7 alebo posilňovaciemu zariadeniu alebo prípravku. Teleskopickým prípravkom 5 sa nastaví požadovaná vzdialenosť medzi upevňovacím prvkom 6 a kotviacím dielcom 1, čo závisí od výšky cvičenea lebo od rozsahu pohybu, ktorým sa vykonáva posilňovací cvik. Okraj...

Fitnes skúter

Načítavanie...

Číslo patentu: 285693

Dátum: 25.05.2007

Autor: Mathia Štefan

MPK: A63B 21/06, A63B 21/00, B62K 23/00...

Značky: fitnes, skúter

Zhrnutie / Anotácia:

Náradie na posilňovanie svalstva meniteľnou záťažou sa skladá z dvoch nášľapných dosák (1) spojených s riadiacou časťou (3) dvoma výkyvnými ramenami (2), pričom každá nášľapná doska (1) je vybavená aspoň jedným hnacím kolesom (4) uloženým na výkyvnej konzole (5) vybavenej aspoň jednou hnacou vratnou pružinou (6) Medzi výkyvnými ramenami (2) alebo nášľapnými doskami (1) je upevnená aspoň jedna snímateľná pružina (7). Riadiaca časť (3) má aspoň...

Fitnes skúter na jazdu a statické posilňovacie cvičenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4716

Dátum: 05.04.2007

Autor: Mathia Štefan

MPK: A63B 21/00

Značky: fitnes, posilňovacie, statické, jazdu, cvičenie, skúter

Text:

...zasunutý do druhého polohovacieho otvoru vyhotoveného v nášľapnej doske pri osi otáčania v smere kolmom na smer jazdy, pričom je zasunutý i do smerovacieho otvoru pootočenej konzoly hnacieho kolesa.Riešenie umožňuje pootočenie a zaistenie konzoly s hnacím kolesom o 90 ° z polohy pre jazdu do polohy pre roznožovanie na mieste, čo umožní cvičenie roznožovaním statický, bez dopredného pohybu.Prehľad obrázkov na výkresochPríklad uskutočnenia...

Fitnesskúter

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4469

Dátum: 04.05.2006

Autor: Mathia Štefan

MPK: A63B 21/00, A63B 21/06

Značky: fitnesskúter

Text:

...telesom.Riešenie umožňuje dopredný pohyb cvičenca opakovaným roznožovaním, čo posilňuje najmä svalstvo stehien a bokov.Dostatočná vzájomná vzdialenosť nášľapných dosák umožňuje odrážanie sa nohou, ako pri kolobežke.Prehľad obrázkov na výkresochPríklad uskutočnenia Fitnesskútra je na výkresoch, kde na obr. l je schéma Fitnesskútra v pohľade z boku a na obr. 2 v pohľade z vrchu, na obr. 3 je hnacie koleso v pohľade z boku a na obr. 4 to isté v...

Zariadenie na plynulú reguláciu záťaže cvičenca

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1297

Dátum: 04.12.1996

Autori: Magdolen Peter, Klapal Ivan

MPK: A63B 23/00, A63B 21/00

Značky: reguláciu, plynulú, zariadenie, cvičenca, záťaže

Text:

...výhodou spôsobu a zariadenia podľa riešenia je možnosť regulovania záťaže cvićenca v hociktorej polohe, nezávisle od krajných bodov. Pridávať alebo uberať hmotnosť je možné priamo za chodu, bez prerušenia pohybu, čo je dôležité z hľadiska posilňovacieho tréningu pri aplikácii tzv. vzostupných alebo zostupných sérii, keď v jednej sérii je potrebné nepretržitezvyšovať či znižovať záťaž.Prehľad obrázkov na výkresochRiešenie je bližšie...

Vynálezy kategórie «A63B 21/00» v ZSSR.

Hydraulické zařízení pro posilování svalstva

Načítavanie...

Číslo patentu: 251027

Dátum: 11.06.1987

Autor: Krásenský Vlastimil

MPK: A63B 21/00

Značky: posilování, svalstva, hydraulické, zařízení

Text:

...kyvnou lamelou QQ a prostor QQ za kyvnou lamelou QQ, přičemž tyto. prostory jsou naplněny neznázorněným hydraulíekým mêdiem, například olejom. Souose s osou 5 je na jedné straně zařízení vytvořen v rotoru Q otvor łi kruhověho prñřezu, který navazuje na první válcové vybrání QQ v unášeči 1. V otvoru QQ rotoru Q a v prvním válcovém vybrání QQ v unášečí 1 je uložen první regulační ventil QQ válcového tvaru, zajíštěný proti vysunutí z rotoru Q...

Univerzální vzpěračský aparát

Načítavanie...

Číslo patentu: 250261

Dátum: 15.04.1987

Autor: Bláha Oldřich

MPK: A63B 21/00

Značky: univerzální, aparát, vzpěračský

Text:

...malý. Zařízení umožňuje nácvik jak jednotlivých fází vertikalního pohybu, tak i jejich vazeb v celém rozsahu bez prostojů a odbíhání od pracoviště. Umožňuje í spouštěíií Činky bez následků na itářatlí i místo dopadu, nebot dojde kc ztltííiíeiíí na náraznících. Nácvik s tímto zařízením je bezpečný a zamezujemožnosti zranění sportovce. Prodlužuje se životnost činek a je zde i značná úspora finanční. Použití tohoto vynálezu nevylučuje připojení...

Tělocvičné náčiní

Načítavanie...

Číslo patentu: 229666

Dátum: 15.11.1986

Autor: Stolba Edward

MPK: A63B 21/00

Značky: tělocvičné, náčiní

Zhrnutie / Anotácia:

Tělocvičné náčiní, sestávající ze dvou podlouhlých držadel, vzájemně spojených lanem s měnitelnou délkou mezi držadly, vyznačující se tím, že každé z držadel (1) je tvořeno první koncovou částí (3), opatřenou drážkou (7) nebo průchodem (1) pro lano (2) a dutinou (8) pro uchycení uzlu (10) lana (2) a druhou koncovou částí (5), spojenou s první koncovou částí (3) střední spojovací částí (4).