A62D

Spôsob spracovania organického odpadového materiálu obsahujúceho halogény

Načítavanie...

Číslo patentu: 285553

Dátum: 26.02.2007

Autor: Procida Jan

MPK: C08F 8/00, A62D 3/00

Značky: organického, materiálů, spôsob, halogény, spracovania, odpadového, obsahujúceho

Zhrnutie / Anotácia:

Organický odpadový, halogény obsahujúci materiál, ako je PVC, je podrobený hydrolytickému spracovaniu suspendovaním 1 hmotnostného dielu odpadového materiálu v rozdrvenom stave v 1 - 10 hmotnostných dieloch vody v prítomnosti príslušnej zásady a ich ohrevu na teplotu 250 - 280 °C pri tlaku postačujúcom na udržanie vody v kvapalnom skupenstve počas obdobia, postačujúceho na premenu všetkých prítomných organicky viazaných halogénov na anorganické...

Spôsob spracovania použitých olejov

Načítavanie...

Číslo patentu: 285213

Dátum: 02.08.2006

Autori: Mödler Michael, Pöhler Joachim, Hindenberg Holger, Bruhnke Detlev

MPK: C10M 175/00, A62D 3/00

Značky: olejov, spôsob, spracovania, použitých

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu spracovania použitých olejov a výroby základných olejov, pri ktorom sa použitý olej spracuje destiláciou, odparením v tenkej vrstve vo vysokom vákuu, prípadne frakcionáciou s cieľom rozdeliť ho na rôzne viskozitné šarže a následne extrakciou N-metyl-2-propylidónom a/alebo N-formylmorfolínom. Predmetom vynálezu sú aj základné oleje získané uvedeným spôsobom, ako aj ich použitie. Spôsob podľa vynálezu sa vyznačuje tým, že...

Spôsob oddeľovania ťažkých kovov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12333

Dátum: 04.07.2006

Autor: Glock Gaston

MPK: C01B 33/38, B01J 29/04, A62D 3/33...

Značky: oddeľovania, kovov, spôsob, ťažkých

Text:

...EDTA).0014 V prvom kroku dochádza zeolitová kamenina do kontaktu s 0,1 M kyselinou chlorovodíkovou, M znamená v celom opise a v nárokoch - ak sa neuvádza inak - molárna. Okrem toho treba zaistiť, aby bol tento roztok obohatený amóniovou soľou (napriklad 5 M NH.C|). Pri tomto sa ľahko vymeniteľné ióny, ako sú vápnikové ióny, z väčšej časti uvoľňujú zo zeolitovej mriežky,dodatočne sú vedľajšie zložky rozpustné v kyseline napádané a...

Spomaľovač horenia a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15242

Dátum: 05.08.2003

Autor: Nilsson Jens Birger

MPK: C09K 21/04, A62D 1/06, A62D 1/00...

Značky: výroby, spôsob, spomaľovač, horenia

Text:

...a/alebo hydroxid sodný a draselný. Uvedená kompozícia jevhodná na impregnáciu organických materiálov, ako je drevo, látky, penového materiálu atd.0012 US 5 091 097 opisuje materiál spomaľujúci horenie, ktorým je vodný roztok obsahujúci kyselinu citrónovú a hydroxid draselný. Uvedená kompozíciaje vhodná na impregnáciu stromov, krovín a iných absorpčných materiálov.0013 Avšak stále pretrváva potreba kompozície spomaľujúcej horenie na...

Neutralizácia vysokotoxických biochemických odpadov prostriedkami samokontrolovanej plazmy za použitia transportovateľných prostriedkov a spôsob na jej vykonanie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 500

Dátum: 26.03.2003

Autor: Remy Roger

MPK: A62D 3/00, B01J 19/12, B09B 3/00...

Značky: plazmy, biochemických, samokontrolovanej, vysokotoxických, použitia, transportovateľných, prostriedkami, prostriedkov, vykonanie, spôsob, odpadov, neutralizácia

Text:

...mohlo by trvať roky, pokým by bolo udelené. V súčasnonn období nejestvujú. žiadne postupy alebo zariadenia na rýchlu a bezpečnú likvidáciu týchto sudov, ktoré si V súčasnosti vyžadujú rozsiahle a nákladné objekty na ich uskladnenie, čotaktiež predstavuje závažné záväzky. Vo svetle uvedeného, cieľomvynálezu je riešiť uvedený závažný problém, ktorý predstavuje takéto veľké množstvo toxických a/alebo nebezpečných materiálov skladovaných v...

Vynálezy kategórie «A62D» v ZSSR.

Spôsob mikrobiologickej dekontaminácie materiálov znečistených škodlivinami

Načítavanie...

Číslo patentu: 282987

Dátum: 09.12.2002

Autor: Noll Bernd

MPK: C12S 9/00, C12N 1/02, A62D 3/00...

Značky: mikrobiologickej, škodlivinami, dekontaminácie, materiálov, spôsob, znečištěných

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata opísaného spôsobu spočíva v tom, že sa dekontaminácia vykonáva pomocou suspenzie špeciálne vypestovaných mikroorganizmov, ktorá obsahuje prednostne rovnaké podiely aspoň troch z nasledovných mikroorganizmov DSM 6988, DSM 6989, DSM 6990, DSM 6991, DSM 6992 a DSM 6993.

Spôsob inertizácie minerálnych zvyškov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5077

Dátum: 20.11.2002

Autor: Depelsenaire Guy

MPK: B09B 3/00, A62D 3/00

Značky: inertizácie, zvyškov, spôsob, minerálnych

Text:

...Stredná granulometria je menšia ako 5 mm.0015 V rámci výhodnej formy uskutočnenia spôsobu podľa vynálezu sa minerálne zvyšky rozdrvia do tej miery, že ich stredná granulometria je menšia ako 2 mm, pričom výhodne je0016 Uvedené úlomky sú veľmi rôznorodé kovové úlomky, sklenené úlomky, úlomky plastov, drevené úlomky, textilné čiastočky, pričom všetky tieto úlomky sú obsiahnuté v nerozlíšiteľnej hmote, ktorá obsahuje uhľovodiky. Obsah...

Spôsob premeny azbestocementových produktov na produkty z temperovaného cementu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5579

Dátum: 17.07.2002

Autori: Bauer Raimund, Bauer Marcus

MPK: C04B 7/00, B09B 3/00, A62D 3/00...

Značky: cementů, produkty, spôsob, přeměny, temperovaného, produktov, azbestocementových

Text:

...V každom prípade majú azbestové vlákna po kroku tepelného spracovania mimoriadne krehkú štruktúru s redukovanou stabilitou, ktorá sa nasledujúcim mechanickým drvenlm môže jednoducho rozrušit. V materiáli, ktorý sa získal napriklad mletim alebo obdobným mechanickým drvenlm, sa prakticky nenachádzajú žiadne štruktúry azbestových vlákien alebo zväzkov vlákien. Materiál získaný po drvení je absolútne bez obsahu azbestu a môže sa využiť ako...

Zariadenie na čistenie kalu, zeminy a podobných materiálov, obsahujúcich ťažké kovy

Načítavanie...

Číslo patentu: 281902

Dátum: 02.07.2001

Autori: Villumsen Arne, Jensen Joergen Birger

MPK: B09C 1/00, A62D 3/00

Značky: ťažké, zariadenie, podobných, zeminy, čistenie, obsahujúcich, kalů, materiálov

Zhrnutie / Anotácia:

Využíva sa elektrický prúd na unášanie ťažkých kovov smerom k elektródam, kde môžu byť koncentrované v roztoku elektrolytu a potom odstraňované. Zemina je oddelená od elektród v komorách, pričom použitá membrána meniča katiónov bráni aniónom z komory so zápornou elektródou presakovať von do zeminy a súčasne umožňuje prechod pozitívnym iónom ťažkého kovu zo zeminy a von v komore so zápornou elektródou. Druhá membrána meniča iónov bráni prechodu...

Chrómový katalyzátor a spôsob katalytickej oxidácie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281675

Dátum: 29.04.2001

Autori: Young George Hanson, Cowfer Joseph Allen

MPK: B01J 23/26, A62D 3/00, B01J 37/08...

Značky: oxidácie, katalyzátor, spôsob, chrómový, katalytickej

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby zdokonaleného chrómového katalyzátora použiteľného na oxidáciu horľavých materiálov, ako sú uhľovodíky, chlórované uhľovodíky, polyméry a ďalšie horľavé materiály. Spôsob katalytickej oxidácie horľavých materiálov zahrnuje kontakt horľavého materiálu vo vyhrievanej reakčnej zóne v prítomnosti kyslíka s chrómom impregnovaným katalyzátorom, pripraveným impregnáciou materiálu nosiča zlúčeninou chrómu a kalcináciou pri teplote a aspoň...

Spôsob odstraňovania halogénovaných organických zlúčenín z odpadových plynov

Načítavanie...

Číslo patentu: 279798

Dátum: 12.03.1999

Autori: Barenschee Ernst-robert, Bilger Edgar, Von Wedel Wedigo, Tarabocchia John

MPK: B01D 53/34, A62D 3/00

Značky: spôsob, zlúčenín, odstraňovania, halogenovaných, plynov, organických, odpadových

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob odstraňovania halogénovaných organických zlúčenín z odpadových plynov, obsahujúcich prípadne NOx, pri ktorom sa odpadový plyn prípadne doplňuje SO2, prípadne vedie cez pevné lôžko alebo cez fluidné lôžko tvorené pevnou látkou a privedie sa do styku s kyselinou Caroovou alebo s jednou z jej solí. Caroová kyselina sa môže vyrobiť in situ tým, že sa pridá H2O2 a prípadne H2SO4.

Spôsob viazania odfiltrovaného prachu, obsahujúceho ťažké kovy do keramických výliskov

Načítavanie...

Číslo patentu: 279287

Dátum: 09.09.1998

Autori: Harsch Wolfgang, Bender Albert

MPK: A62D 3/00, C04B 18/02, B09B 3/00...

Značky: odfiltrovaného, ťažké, spôsob, prachu, keramických, výliskov, obsahujúceho, viazania

Zhrnutie / Anotácia:

Odfiltrovaný prach sa vyperie v alkalicky reagujúcom médiu, potom sa zmieša s ílom a vodou, zo zmesi sa vytvoria polotovary, polotovary sa vypália pri teplote medzi 900 stupňami Celzia a 1100 stupňami Celzia, pričom teplota vypaľovania pod teplotou mäknutia sa zvolí tak, že sa vytvorí roztavená fáza, ktorá spôsobí zosklovatenie, a preto trvalé včlenenie ťažkých kovov a ich zlúčenín do výlisku.

Spôsob odstraňovania ropných látok, polyaromatických uhľovodíkov a polychlórovaných bifenilov zo znečisteného horninového prostredia

Načítavanie...

Číslo patentu: 281159

Dátum: 03.07.1996

Autori: Čížek Jiří, Kořistka Jaroslav, Žák Jaroslav

MPK: A62D 3/00, B09C 1/02, C11D 1/72...

Značky: ropných, prostredia, polychlorovaných, polyaromatických, látok, horninového, odstraňovania, uhľovodíkov, bifenilov, spôsob, znečištěného

Zhrnutie / Anotácia:

Znečistené horninové prostredie, hlavne pôdy, zeminy, kaly a horniny, sa vymývajú vodným roztokom na báze detergentu na báze polyalkoholových tenzidov, ktorých hydrofilná časť molekuly je tvorená polyetylénoxidovým reťazcom s kumulovanými hydrofilnými skupinami -O-CH2-(O-CH2-CH2)x-, výhodne s koncentráciou 0,1 až 5 objemových percent.

Spôsob regenerácie pôdy znečistenej uhľovodíkmi a inými biodegradovateľnými látkami

Načítavanie...

Číslo patentu: 280693

Dátum: 03.07.1996

Autor: Schulz Christian

MPK: B09B 3/00, C02F 3/34, A62D 3/00...

Značky: spôsob, regenerácie, znečistenej, inými, uhľovodíkmi, pôdy, látkami, biodegradovateľnými

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob regenerácie pôdy znečistenej uhľovodíkmi spočíva v tom, že sa najprv kontaminovaná pôda upraví postriekaním hnojiva na aeróbnu flóru typu N/P v oleofilnej forme a potom sa do pôdy vmieša mechanickými prostriedkami prídavok slamy a hydrofilného hnojiva typu N/P/K. Toto vedie k biologickému procesu, ktorý za niekoľko mesiacov zníži obsah uhľovodíkov v pôde pod 500 mg.kg-1. Oleofilným hnojivom je výhodne mikroemulzia typu roztoku N/P soli v...

Spôsob vitrifikácie prachového odpadu, najmä popolčeka zo spaľovní

Načítavanie...

Číslo patentu: 277897

Dátum: 11.07.1995

Autori: Schovanka František, Vlček Pavel, Sůvová Hana, Švácha Jaroslav

MPK: A62D 3/00, C03B 5/027, B09B 3/00...

Značky: najmä, spaľovní, prachového, vitrifikácie, odpadů, popolčeka, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob vitrifikácie prachového odpadu, obsahujúceho zlúčeniny s vysokým obsahom síry, organických látok a ťažkých kovov sa uskutočňuje v sklárskej peci, kde sa počas tavenia na hladine skloviny udržuje studená nepretavená vrstva kmeňa, pod ktorou sa vo výrazne redukčnom prostredí zlúčeniny síry podrobia redukcii na síru a/alebo sulfidy redukčnými zložkami pridávanými do kmeňa a/alebo taviacou teplotou v sklovine v rozmedzí 1420 st. C až 1800...

Spôsob separácie prchavých komponentov zo základnej látky a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280252

Dátum: 07.12.1994

Autor: Gronholz Claus

MPK: B09B 3/00, A62D 3/00

Značky: separácie, prchavých, komponentov, vykonávanie, základnej, tohto, látky, spôsob, spôsobu, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob separácie prchavých komponentov zo základnej látky, najmä z vrtných kalov alebo pôdnych materiálov, pri ktorom je základná látka (28) ohrievaná v indukčnej nádobe (26), v ktorej vnútornom priestore je vytvorené vákuum, pričom základná látka (28) je súčasne miešaná ohrievaným miešacím prostriedkom (32) pri súčasnom preplachovaní inertným plynom. Opisuje sa tiež zariadenie na uskutočňovanie tohto spôsobu.

Spôsob regenerácie substrátov obsahujúcich mikroorganizmy

Načítavanie...

Číslo patentu: 279766

Dátum: 16.09.1992

Autor: Ploder Werner

MPK: B09B 3/00, C12N 1/00, A62D 3/00...

Značky: obsahujúcich, mikroorganizmy, substrátov, spôsob, regenerácie

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob regenerácie substrátov obsahujúcich mikroorganizmy, ako je pôda a piesok, ktoré sú kontaminované ropnými produktmi a frakciami, napr. vykurovacími olejmi, naftou a uhľovodíkmi, kvapalnými až do teploty 80 °C. Substrát sa zmiešava so živinami a podrobuje sa fermentácii výhodne aeróbnej, pri ktorej sa kontaminovaný substrát miesi so sterilizovanou hmotou mikroorganizmov v hmotnostnom množstve, vzťahujúcom sa na hmotnosť zmesi, 0,1 až 5,0 %...

Spôsob zneškodňovania odpadov a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278524

Dátum: 19.02.1992

Autor: Wolf Bernd Michael

MPK: C10B 53/00, A62D 3/00, B09B 3/00...

Značky: vykonávanie, spôsobu, tohto, spôsob, zariadenie, zneškodňovania, odpadov

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe zneškodňovania toxických alebo infekčných odpadových látok, zvlášť vysoko halogénovaných odpadových pevných látok, plastových obalov, odpadov z nemocníc a podobne, a pri spôsobe opätovného získavania cenných látok a inertizácie nerecyklovateľných a nesplyniteľných zvyškových látok, sa splyňovanie realizuje postupom pyrolýzy bez prístupu vzduchu a za redukovaného obsahu kyslíka s nasledujúcim priamym spaľovaním plynov, získaných pri...

Hasicí prášek

Načítavanie...

Číslo patentu: 244810

Dátum: 14.08.1987

Autori: Kolembus František, Janšák Lubomil

MPK: A62D 1/02

Značky: hasicí, prášek

Text:

...že hasicí prášky mají různou účinnost přes stejnou velikost svých částie,může souviset stím. že zmenami na povrchu částic hydrogenuhličitanu může dojít ke vznikuNa základě pokusů je možno prokázat. že při hašení požárů pmocí prášku má velkou důležitost uvolňování inertníoh plynu a tepelné zabervení reakce. Bylo zjiätěno, že při přidání katalyzátorů ze skupiny kovových solí, zejména solí těžkých kovů je možno podstatné zvýši účinnost hasicího...

Způsob výroby nátronového vápna

Načítavanie...

Číslo patentu: 237281

Dátum: 01.05.1987

Autori: Pekárek Petr, Hazina Jiří, Jaššo Igor, Molnár Alexander, Růžek Jan, Lederer Erich

MPK: A62D 9/00, C04B 2/00

Značky: způsob, vápna, nátronového, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby nátronového vápna z práškovitého hydroxidu vápenatého, sody a vody, spočívající v tom, že se reakční směs těchto složek, případně spolu s vratným prachovým podílem, bezprostředně po smíchání postupně zhutňuje, případně tvaruje, působením mechanického tlaku o velikosti max. 100 MPa, přičemž se případně reakční směs částečně zhutní v předřazeném stupní působením mechanického tlaku o velikosti max. 50 MPa.

Hasivo určené k hašení v uzavřených prostorách typu hyperbarických komor

Načítavanie...

Číslo patentu: 250606

Dátum: 15.04.1987

Autor: Ožana Pavel

MPK: A62D 1/00

Značky: prostorách, komor, určené, hyperbarických, hasivo, uzavřených, hašení

Text:

...Nevýhodou oxidu uhličitého Je poměrně malá účinnost.W Musí být použít k hašení ve velké koncentraci a poměrně velké množ ství. Při použití můž znehodnotit atmosféru v prostorách typu hyperbsrických komor / produkt dýohání l. velkou nevýhodou halogenderivátů uhlovodíků je to, že mají nerkotické účinky na lidský organizmus .e že při oxiâaoi s pyrolýze vytváří silně toxické produkty. V uzavřených prostorách se halogsnderiváty nesmí vůbec používat...

Hasivo s velmi vysokým hasicím účinkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 250311

Dátum: 15.04.1987

Autor: Ožana Pavel

MPK: A62D 1/00

Značky: vysokým, velmi, hasivo, účinkem, hasicím

Text:

...i když mají d-obrý -hasicí účinek na látky hořící plamenem, nehodí se vůbec na tuhé latky,protože jixm chybí ochlazovací účinek a kromě toho při termooxidaci halogende-rivátů vznikají toxické zplddiny.Hasicí prášky mají d-obrý h-asicí účinek na látky ho-řící plamenem, ale chybí jim téměř úplně ochlazovací účinek a aprot-o se nedají samostatné použít při hašení požárů větších rozsaihů a vždy v takovém případě existuje možnost...

Retardační a hasicí prášek

Načítavanie...

Číslo patentu: 249121

Dátum: 12.03.1987

Autori: Kerekes András, Teke Ilona, Szejtli József, Budai Zsuzsanna

MPK: A62D 1/00

Značky: retardační, hasicí, prášek

Text:

...prášku.Autikatalytické přisady se použiji o průměrnê velikosti častíc pod 1 U m, společně s adsorbenty jako aktivovanými oxidy a zeolitem.Při přípravě retardačního a hasicího prášku se srníchá uhllčitan, hydrogenuhličitan a případně fosforečnany, hydrogeiíťoslorečnany alkalickeho kovu a případně kovu alkalických zemin a případně příslušné amonné soli a případně směsné krystaly těchto solí vytvořené s karbamldem s výše uvedený 1 ni...

Samozhášivý materiál pro slaboproudou elektrotechniku

Načítavanie...

Číslo patentu: 230317

Dátum: 15.10.1986

Autori: Ambros Dušan, Fikesová Adéla, Weigl Lubomír

MPK: A62D 1/00

Značky: samozhášivý, elektrotechniku, materiál, slaboproudou

Zhrnutie / Anotácia:

Samozhášivý materiál pro slaboproudou elektrotechniku na bázi polyfenylenoxidu ve směsi se styrenovými plasty a polyolefiny, stabilizátory a červeným fosforem jako retardérem hoření, případně dalšími přísadami, jako jsou například pigmenty nebo lubrikanty, vyznačený tím, že obsahují 0,05 až 3 hmotnostní díly derivátů guanidinu (I) nebo biguanidinu (II) kde R1 až R7 je vodík, metyl, etyl, fenyl, tolyl nebo xylyl a 0,1 až 2 hmotnostní díly...

Samozhášivý materiál pro slaboproudou elektrotechniku

Načítavanie...

Číslo patentu: 230316

Dátum: 15.10.1986

Autori: Weigl Lubomír, Fikesová Adéla, Ambros Dušan

MPK: A62D 1/00

Značky: elektrotechniku, samozhášivý, materiál, slaboproudou

Zhrnutie / Anotácia:

Samozhášivý materiál pro slaboproudou elektrotechniku na bázi polyfenylenoxidu ve směsi se styrenovými plasty, stabilizátory, s kysličníkem antimonitým a halogenovanými deriváty benzenu, případně dalšími přísadami, jako jsou například pigmenty nebo lubrikanty, vyznačený tím, že obsahuje 0,05 až 3 hmotnostní díly derivátu guanidinu (I). nebo biguanidinu (II) kde R1 až R7 je vodík, metyl, etyl, fenyl, tolyl nebo xylyl a 2 až 10 hmotnostních dílů...

Samozhášivý materiál pro slaboproudou elektrotechniku

Načítavanie...

Číslo patentu: 232310

Dátum: 15.07.1986

Autori: Weigl Lubomír, Ambros Dušan, Fikesová Adéla

MPK: A62D 1/00

Značky: samozhášivý, elektrotechniku, materiál, slaboproudou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká samozhášivých materiálů pro slaboproudou elektrotechniku na bází polyfenylénoxidu ve směsi se styrenovými plasty a polyolefiny, stabilizátory, retardéry hoření a dalšími přísadami. Materiál obsahuje 0,05 až 3 hmotnostní díly derivátů guanidinu, 0,2 až 5 hmotnostních dílů kysličníku molybdenového a 2 až 20 hmotnostních dílů trifenylfosfátů anebo substituovaných trifenylfosfátů a vyznačuje se dobrými elektrickými vlastnostmi,...