A62C 39/00

Zariadenie na požiarnu ochranu lesného porastu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5105

Dátum: 05.02.2009

Autor: Piják Michal

MPK: A62C 39/00, E03B 11/00, E03B 3/00...

Značky: ochranu, lesného, požiarnu, porastu, zariadenie

Text:

...12 do prvej homej akumulačnej nádrže 8 s hladinovým plavákovým snímačom tak, že sa naj skôr nezobrazeným známjnn mechanickým spínačom vysokotlakových čerpadiel 10 nastaví minimálna výška hladiny vody V prvej hornej akumulačnej nádrži 8 s nezobrazeným hladinovýrn plavákovým snímačom, následne sa mechanický spínač vysokotlakových čerpadiel 10 vypne a potom už V nastavenom rozsahu výšky hladiny vody V prvej homej akumulačnej nádrži 8...

Inertizačné zariadenie s generátorom dusíka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5399

Dátum: 01.10.2007

Autor: Nezverejniť Pôvodcu Na Vlastnú Žiadosť

MPK: A62C 39/00, A62C 2/00

Značky: generátorom, zariadenie, dusíka, inertizačné

Text:

...chránenom priestore účinne znížilo riziko vzniku požiaru,znižuje sa koncentrácia kyslíka v príslušnom. priestore zavádzaním inertného plynu, ako napríklad. dusíka. Vzhľadom na hasenie požiaru pri väčšine pevných látok je napríklad známe, žehasiaci účinok nastáva keď podiel kyslíka klesne pod l 5 obj. Vzávislosti na horľavých materiáloch vyskytujúcich sa V chránenompriestore môze vzniknúť potreba dalšieho poklesu podielukyslíka, napríklad na...

Hasičský výcvikový trenažér

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4819

Dátum: 02.08.2007

Autori: Jaroš Vladimír, Kubálek Ladislav

MPK: A63B 17/00, E04H 14/00, A62C 39/00...

Značky: hasičský, výcvikový, trenažér

Text:

...nehorľavým materiálom 6.Všetky elementy hasičského výcvikového trenažéru sú umiestnene rozoberateľne, aby bolo možné hasičský výcvikový trenažér previesť na iné pôsobisko.Medzi výcvikovým priestorom 4 a nosnou konštrukciou l je dištančná medzera 5 veľkosti cca 0,25 m, napojená na vzduchotechniku 7, ktorá slúži jednak na odvetranie dištančnej medzery 5 a jednak na dovetranie výcvikového priestoru 4. Dištančná medzera 5 je aj na strope a...

Inertizačné zariadenie s generátorom dusíka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5918

Dátum: 19.10.2006

MPK: A62C 39/00, A62C 2/00

Značky: generátorom, dusíka, zariadenie, inertizačné

Text:

...obsah kyslíka vprincípe zmedicínskeho pohľadu ešte neznamená žiadne ohrozenie osôb alebo zvierat,takže tieto môžu ešte bez ohrozenia - za určitých bezpečnostných opatrení - vstupovať do chráneného priestoru. Ako bolo už naznačené, slúži nastavenie úrovne základnej inertizácie,ktorá na rozdiel od takzvanej úrovne úplnej inertizácie nemusi zodpovedať takému redukovanému obsahu kyslíka, pri ktorej už dochádza k účinnému haseniu požiaru, v prvom...

Spôsob zisťovania vzduchotesnosti uzatvorených priestorov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5836

Dátum: 19.10.2006

Autor: Nezverejniť Pôvodcu Na Vlastnú Žiadosť

MPK: G01M 3/20, A62C 39/00, G01F 17/00...

Značky: priestorov, spôsob, vzduchotesnosti, uzatvorených, zisťovania

Text:

...takzvanej núdzovej fázy. Pretože pri súčasnom stave techniky známe metódy inertizácie neexistuje žiadna iná možnosť, záleží tonajmä na tom, aby sa zamedzilo predčasnému prekročeniu úrovnekoncentrácie kyslíka V uzatvorenonl priestore pre opätovné zapálenie, ak na základe poruchy zdroj inertného plynu úplne alebo minimálne čiastočne vypadne.0007 Vyššie uvedená fáza opätovného zápalu označuje časový úsek po takzvanej fáze likvidácie požiaru,...

Inertizačné zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5319

Dátum: 19.10.2006

Autor: Nezverejniť Pôvodcu Na Vlastnú Žiadosť

MPK: A62C 39/00

Značky: zariadenie, inertizačné

Text:

...15 objemových . V závislosti na horľavých materiáloch ktoré sú v chránenom priestore môže byť potrebný ďalší pokles podielu kyslíka napríklad na l 2 objemových . Inak vyjadrené to znamená, že pomocou trvalej inertizácie chráneného priestoru na takzvanú základnú úroveň inertizácie, pri ktorej podiel kyslíka vo vzduchu v uzatvorenom priestore je znížený napriklad podl 5 objemových , aj riziko vzniku požiaru V chránenom priestoresa môže účinným...

Spôsob inertizácie na minimalizáciu rizika a na hasenie požiarov v chránenom priestore

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5324

Dátum: 11.10.2006

Autor: Nezverejniť Pôvodcu Na Vlastnú Žiadosť

MPK: A62C 39/00

Značky: požiarov, rizika, spôsob, minimalizáciu, inertizácie, priestore, hasenie, chránenom

Text:

...inertizácie napríklad 12 objemových alebo menej. Pomocou tohto dvojstupňového spôsobu s inertným plynem, pri ktoromk minimalizácii rizika požiarov je najskôr nastavená základnáúroveň inertizácie, a pri ktorom V prípade potreby pomocou prívodu dalsieho inertného plynu na hasenie požiaru je privádzané toľko dusíka, až je nastavená úroveň úplnej inertizácie, je dosiahnuté to, že počet zásobníkov potrebných V prípade požiaru pre inertný plyn s...

Hadicový navijak

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4378

Dátum: 02.02.2006

Autor: Chrobák Július

MPK: A62C 39/00

Značky: naviják, hadicový

Text:

...a cez medzikus ústi do hadice navijaka. Ložiskové puzdro je uložené V ložiskovom telese na dvojici samomazných trecích krúžkov a utesnené je najmenej jedným tesniacim krúžkom.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie bude podrobnejšie opisané pomocou výkresov, na ktorých je na obrázku l znázornený dvojmédiový hadicový navijak v pozdĺžnom reze a v priečnom reze, na obrázku 2 je znázomený v reze detail vstupu prvého média a na...

Spôsob potláčania výbušne prebiehajúceho horenia, najmä uhľovodíkov a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 283213

Dátum: 28.02.2003

Autori: Eisenbeiss Arthur Alexander, Zierler Reinhard

MPK: A62C 31/02, A62C 39/00

Značky: spôsobu, horenia, vykonávanie, potláčania, spôsob, najmä, tohto, výbušné, uhľovodíkov, prebiehajúceho, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob potláčania výbušne prebiehajúceho horenia, predovšetkým uhľovodíkov pomocou hasiaceho prostriedku, ktorý je pod tlakom rýchlosťou prispôsobenou rýchlosti šírenia požiaru rozdeľovaný v priestore bezprostredne obklopujúcom ohnisko požiaru. Hasiacim prostriedkom je dýzami rozstrekovaná voda vo forme vodnej hmly v minimálnych množstvách 0,03 l/m3 z vodného zásobníka (3), ktorý je napojený aspoň jedným riadiacim ventilom (2) na...

Protipožiarna ochrana

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5962

Dátum: 07.02.2003

Autor: Wobben Aloys

MPK: F03D 11/00, A62C 39/00, A62C 3/00...

Značky: protipožiarna, ochrana

Text:

...články už nemôžu viac pracovať, a preto aj nedodávajú elektrickú energiu. Toto môžebyť zas použite ako indikátor toho, že vnútri veternej elektrárne je vyrobená ínertná atmosféra0013 Vo zvlášť výhodnej ďalšej forme vynálezu je elektrická energia vyrobená palivovým článkom privádzaná do zariadenia na výrobu vodíka. Tým je podiel elektrickej energie vyrobenej- veternou elektrárňou, ktorý musí byť vynaložený na výrobu vodika,...

Automatické penové hasiace zariadenie používané hlavne ako fixne inštalované zariadenie na hasenie veľkých zásobných nádrží uhľovodíkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1336

Dátum: 30.12.2002

Autor: Szöcs István

MPK: A62C 3/00, A62C 39/00

Značky: hlavne, zásobných, pěnové, hasenie, inštalované, uhľovodíkov, používané, automatické, nádrží, zariadenie, fixne, veľkých, hasiace

Text:

...údržbárskych prác, chybou pri montáži, vadami materiálu,stamutím alebo prehriatím na slnku atď., detektor pošle nesprávny signál a uvedie do činnosti hasiace zariadenie tak, ako keby začalo horieť. Hasiace zariadenie automaticky naštartované nesprávnym signálom detektora pennanenme produkuje a vypúšťa hasiacu penu do zásobnej nádrže pokial nie je zastavené, teda pokiaľ sa neukáže, že signál poslaný detektorom bol nesprávny. Táto pena je...

Požiarna klapka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1826

Dátum: 06.05.1998

Autori: Kuráň Jozef, Mocný Ernest

MPK: A62C 39/00

Značky: klapka, požiarna

Text:

...páka, ktorá je spolu s ďalšími častami ovládacieho mechanizmu chránená proti prestupu tepla krytom opatreným tepelnou izoláciou. zamedzenie prestupu tepla vedením cez kovové časti z priestoru priľahlého dielu plášta a podstatné obmedzenie sáľania tepla do priestoru odvráteného dielu plášta je podstatou technického riešenia požiarnej klapky.Prehľad obrázkov na yýkresoch Riešenie požiarnej klapky je znázornená na výkresoch, kde na obr. 1...

Tenká aktívna protipožiarna izolačná doska

Načítavanie...

Číslo patentu: U 454

Dátum: 11.05.1994

Autor: Gašper Michal

MPK: E06B 5/16, A62C 39/00, E04B 1/94...

Značky: tenká, aktívna, protipožiarna, doska, izolačná

Text:

...rohož napustenú vodným izolač 3ným sodným sklom. Na obr. 2 je vyobrazený prierez tenkej ak» tívnoj protipožiarnej izolačnej dosky podľa tohoto úžitkového vzoru využívajúcej rohož napustenú vodným izolačným draselným sklom. Ta obr. 3 je vyohrazený prierez tenkef aktívnej protipožiarnej izolačnej dosky podľa tohoto úžitkového vzoru využívajúcej sklenovláknitú tkaninu napustenú vodným izolačným sodným sklom. Na obr. 4 je vyobrazený...

Plomba překlápěcích ventilů a uzávěrů

Načítavanie...

Číslo patentu: 245462

Dátum: 15.06.1987

Autori: Mochov Ivan Vasiljevie, Borovkov Vasilij Sergejevie

MPK: G09F 3/03, A62C 39/00

Značky: překlápěcích, plomba, uzávěru, ventilu

Text:

...ornewynmrezeňB ocáoze uaoóperennx .nezna- aamaga 603 mm nuomónponanne,paapyeuoe npn IEEEEMBJBBOM npamreamnom Jmmemm, npmzem aenocpencmenno uomo onpenemn zonomaosanne apmwypn.Ihxomdnponanne. x npmuepy pytmoro ornerymnrem, Hummer namxamcy, nmzwmenaym a numa merammecnoñ (ponm, norcpuroi c . oóenx cropon npoepauúoü mxaca-Maccoü, nanpmnep noJmamnenoM,npmem om Rouen Mewammuecnoü mnam cmnqmaaerca c Kopny com Manana. a npyroit Rouen. nnmonaeannñ...

Odkalovač vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 248608

Dátum: 12.02.1987

Autor: Bazel Josef

MPK: A62C 39/00

Značky: odkalovač

Text:

...mezi nímíl do uspořidino zíto, přičemž vstupní komore je opatřena odfukovacím ventilem a do výstupní komory vyústuje alespoň jedne tryske přívodu tlekového média.Výhody odkelovečz vody podle vynalezu spoěívají ve zvýšení spolehlivosti funkce z hledisku potřeb poiirní ochrany. Je zeuiětěna nepretržitú dodávka vody do chladícího nebo hasícího nařízení po neomezenou dobu, což je umožněno proćiätováním filtračního eíta během provozu. Zvýií se...