A62C 3/00

Diaľkovo riadené dráhové vozidlo najmä na prevenciu a pomoc na diaľniciach, mostoch a v tuneloch

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5262

Dátum: 05.11.2009

Autor: Zaťko Ján

MPK: A62C 3/00, A62B 99/00, A62C 27/00...

Značky: pomoc, vozidlo, mostoch, najmä, tuneloch, riadené, diaľkovo, diaľniciach, prevenciu, dráhové

Text:

...reproduktor 12 na boku DV umožňuje dispečerovi vyzvať najbližšie stojace osoby, aby sa chopili príslušných hasiacich prístrojov 17 a poskytnúť im inštruktáž, ako najlepšie majú postupovať pri hasení. Popri tom môže vysunúť aj druhú nízko výsuvnú kameru 21 b s horizontálnym rozhľadom medzi zadnými svetlami na opačnom konci DV a vyzvať ine osoby, aby vybrali z DV zásobník 15 s neutralizačným posypovým materiálom. Na neutralizovanie...

Zariadenie na výrobu aerosólu

Načítavanie...

Číslo patentu: 285519

Dátum: 14.02.2007

Autor: Chrobák Július

MPK: B05B 7/04, A62C 3/00, B05B 1/00...

Značky: zariadenie, aerosolů, výrobu

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na výrobu aerosólu je určené hlavne pre hasiacu techniku a tiež pre rozprašovače v rôznych oblastiach priemyslu. Zariadenie pozostáva zo škrtiacej urýchľovacej dýzy tvorenej kužeľovou plochou vstupu plynu (3), ktorá je celistvá, a kužeľovitou plochou vstupu kvapaliny (4), v ktorej je sústava otvorov vstupu kvapaliny (5). Kužeľová plocha vstupu plynu (3) a kužeľová plocha vstupu kvapaliny (4) sú proti sebe vzájomne axiálne...

Postup na kontrolu územia pri zisťovaní lesných a plošných požiarov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3330

Dátum: 20.10.2005

Autori: Krane Uwe, Gräser Günter, Mertens Volker, Kürt Ekkehard, Neuss Hartmut, Vogel Holger, Behnke Thomas, Knollenberg Jörg, Jock Andreas

MPK: G08B 17/12, A62C 3/00

Značky: postup, kontrolu, lesných, požiarov, plošných, územia, zisťovaní

Text:

...auloženýrni leteckými snímkami kontrolovaného územia, v nasledovnom označené všeobecne ako mapy. Program na priblíženie arolovanie elektronických máp na báze koordinátov a zobrazovanie dát na báze koordinátov je súčasťou riadiaceho programu. Mapy sa pri príchodzích hláseniach, zodpovedajúc nároku l h) zobrazia automaticky, ako i pri hláseniach poplachu alebo na základe manuálnej žiadosti, pri hlásení bez vyhlásenia poplachu...

Hasiace zariadenie najmä pre tunely a podobné stavby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1067

Dátum: 19.08.2003

Autor: Kuhblank Roland

MPK: A62C 3/00

Značky: stavby, podobně, zariadenie, hasiace, najmä, tunely

Text:

...jednotke g môže byt usporiadaná televízna kamera L 7, ktorá prenáša obrázky ztunela 1 do riadiacej ústredne, a rovnako reflektor 155, ktory pre televíznu kameru 17 cielene osvetľuje okolie. Ako televízna kamera 11,. tak aj reflektor É sú usporiadané s možnosťou vy kývnutia v horizontálnom a vertikálnom smere.Obr. 3 znázorňuje bôkorys hasiacej jednotky g hasiaceho zariadenia. Hasíaca jednotka g je na obidvoch koncoch opatrená spojkami 1...

Protipožiarna ochrana

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5962

Dátum: 07.02.2003

Autor: Wobben Aloys

MPK: F03D 11/00, A62C 3/00, A62C 39/00...

Značky: protipožiarna, ochrana

Text:

...články už nemôžu viac pracovať, a preto aj nedodávajú elektrickú energiu. Toto môžebyť zas použite ako indikátor toho, že vnútri veternej elektrárne je vyrobená ínertná atmosféra0013 Vo zvlášť výhodnej ďalšej forme vynálezu je elektrická energia vyrobená palivovým článkom privádzaná do zariadenia na výrobu vodíka. Tým je podiel elektrickej energie vyrobenej- veternou elektrárňou, ktorý musí byť vynaložený na výrobu vodika,...

Automatické penové hasiace zariadenie používané hlavne ako fixne inštalované zariadenie na hasenie veľkých zásobných nádrží uhľovodíkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1336

Dátum: 30.12.2002

Autor: Szöcs István

MPK: A62C 3/00, A62C 39/00

Značky: používané, nádrží, hlavne, hasenie, uhľovodíkov, hasiace, zásobných, inštalované, automatické, fixne, pěnové, zariadenie, veľkých

Text:

...údržbárskych prác, chybou pri montáži, vadami materiálu,stamutím alebo prehriatím na slnku atď., detektor pošle nesprávny signál a uvedie do činnosti hasiace zariadenie tak, ako keby začalo horieť. Hasiace zariadenie automaticky naštartované nesprávnym signálom detektora pennanenme produkuje a vypúšťa hasiacu penu do zásobnej nádrže pokial nie je zastavené, teda pokiaľ sa neukáže, že signál poslaný detektorom bol nesprávny. Táto pena je...

Spôsob merania obsahu kyslíka v uzatvorenom cieľovom priestore

Načítavanie...

Číslo patentu: E 704

Dátum: 17.10.2002

Autor: Wagner Ernst Werner

MPK: A62C 3/00, G01N 27/416, G01N 33/00...

Značky: kyslíka, merania, uzatvorenom, spôsob, obsahu, cieľovom, priestore

Text:

...dotyćnom priestore, môže byť žiadúci ďalší pokles podielukyslíka na napríklad 12 objemových percent.Z patentového spisu DE 198 ll 851 C 2 je známy spôsob inertizacie, ktorý umožňuje efektívne hasenie požiaru pri čo najmenšej skladovacej kapacite pre fľaše s inertným plynom. Pri tomto spôsobe sa obsah kyslíka v uzatvorenom cielovom priestoreredukuje na úroveň základnej inertizácie, napríklad 16objemových percent, V prípade požiaru potom...