A62C 13/00

Prenosný aerosólový hasiaci prístroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 287657

Dátum: 20.04.2011

Autor: Chrobák Július

MPK: A62C 13/00, B05B 7/00

Značky: prenosný, prístroj, aerosolový, hasiaci

Zhrnutie / Anotácia:

Prenosný aerosólový hasiaci prístroj pozostáva z tlakovej nádoby (1), v ktorej je umiestnená výtlačná rúrka (2). Na otvore tlakovej nádoby (1) je upevnený generátor aerosólu (3), ktorého vstupné otvory plynu (vzduchu) zasahujú do vnútorného objemu tlakovej nádoby (1). Výstup výtlačnej rúrky (2) je spojený so vstupom kvapalného média do generátora aerosólu (3). Na výstupe aerosólu z generátora aerosólu (3) je umiestnený uzatvárací ventil (5),...

Prenosný aerosólový hasiaci prístroj s úderníkovým spúšťacím zariadením

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9897

Dátum: 24.12.2007

Autori: Lavesi Giuseppe, Gaidano Giovanni

MPK: A62C 99/00, A62C 5/00, A62C 13/00...

Značky: prístroj, úderníkovým, prenosný, aerosolový, zariadením, spúšťacím, hasiaci

Text:

...komponentov uvedených v nasledujúcom opise alebo zobrazení na výkresoch. Vynález sa môže realizoval v ďalšíchuskutočneniach a môže sa riadiť alebo zrealizovať rôznymi spôsobmi. Tiež si treba uvedomiť, žefrázy a výrazy tu používané, slúžia na opis a nemajú sa chápať ako obmedzujúce. Výrazy ako vrátane a zahrnujúcľ a ich variácie sa chápu tak, že zahrnujú položky následne uvádzané, ako ajV súvislosti s obrázkami 2 až 4 prenosný hasiaci...

Hasiaci prístroj

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5365

Dátum: 10.08.2006

Autor: Schütze Fried

MPK: A62C 13/00

Značky: hasiaci, prístroj

Text:

...neumožňuje dodávať prísady dohasiacich prostriedkov do tekutých hasiacich prostriedkov v priebehu haseniavo vnútri hasiaceho prístroja.0011 Vynález sa preto zakladá na úlohe vyvinúť taký hasiaci pristroj, kde môžu byť prísady do hasiacich prostriedkov vpriebehu hasenia priebežne dodávané do tekutého hasiaceho prostriedku.0012 Táto úloha je riešená hasiacim prístrojom so znakmi prvého patentového nároku. Závislé nároky uvádzajú výhodné...

Zariadenie na oneskorené ovládanie ventilu

Načítavanie...

Číslo patentu: 285103

Dátum: 18.05.2006

Autor: Schmidt Werner

MPK: A62C 37/00, A62C 13/00, F16K 31/04...

Značky: zariadenie, ventilu, ovládanie, oneskorené

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané je elektro-mechanické zariadenie na oneskorené ovládanie ventilu hasiaceho zariadenia, pričom toto oneskorovacie zariadenie je vybavené blokovacím prvkom (5) uloženým v puzdre (8) a spúšťacím zariadením (3) uloženým zvonku puzdra (8).

Tlakový obal na hasiace látky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2920

Dátum: 10.07.2001

Autori: Homolová Eva, Homola Igor

MPK: A62C 13/00, A62C 13/76

Značky: tlakový, hasiace, látky

Text:

...na jeho výrobu vzhľadom na modemú výrobnú technológiu, pričom úžitkové vlastnosti obalu sú lepšie ako u kovových. Obal podľa tohto úžitkového vzoru sa vyznačuje ajpredĺženou životnosťou z dôvodu zamedzenia korózie. Tlakový obal na hasiace látky pozostáva z plášťa obalu na báze plastu, v homej časti ktorého jekovový zálisok so závitmi a veka obalu na báze plastu v dolnej časti plášťa obalu.Prehľad obrázkov na yjkresochNa výkrese je...

Penotvorná koncovka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 671

Dátum: 07.12.1994

Autor: Aster Jiří

MPK: A62C 13/76, A62C 13/00

Značky: koncovka, pěnotvorná

Text:

...ktorá V porovnaní s doposiaľ známymi riešeniami vykazuje najpriaznivejšie Výsledky V tvorbe Vyvločkovaného kysličníka uhličitého. Potvrdilo sa, že z tlakovej nádoby-bomby, obsahujúcej rovnaký objem stlačeného kysličníka uhličitého Vzniká V koncovke podľa použitého typu o jeden až dva kilogramy haseného snehu viac. Ďalšou prednosťou tohto technického riešenia je jednoduchá a rýchla montáž zariadenia a to pri použití bežného dielenského...